De Week met Rolf & Gerthein – Week 21

Iedere week bespreken Rolf Slotboom & Gerthein Boersma op informele wijze niet alleen de pokerwereld, maar ook hun eigen beslommeringen.Op droogkomische, satirische en soms zelfs roddelachtige wijze delen zij iedere week hun opvattingen met PokerCity, door de lezer een blik te gunnen op hun ongecensureerde mailverkeer.

Elke woensdag verschijnt zo’n mail online, en de week erop de reactie van de ander.

Eerdere afleveringen: klik hier 


Week 21

 Slotboom >>> Boersma

Beste Gerthein,

 

Nu de door mij gecreëerde, en door jou als RaSZi-Gate benoemde, storm wat is gaan liggen, kijk ik nog altijd met enige verwondering terug op jouw bewierookte response van vorige week. Natuurlijk is het bekend dat wanneer je tegen Rolf ingaat, je eigenlijk bijna per definitie wel kunt rekenen op flink wat voorstanders / supporters. Maar toch had ik van jou een intelligenter, inhoudelijker en vooral iets gedurfder standpunt verwacht dan wat je uiteindelijk te berde bracht.

Laat ik beginnen met een kleine knieval van mijn kant – maar dan ook echt de enige van vandaag, en daarbij ook eens een erg kleine. Die knieval is dit: dat ik rond Lex woorden van de strekking “blaast nogal hoog van de toren” of “profileert zich graag als een geweldige speler” heb gebruikt, dat verdient inderdaad wel enige nuancering. Immers, hijzelf zegt dit niet zo vaak – het zijn vaak zijn fanboys en de (Pokernews) media die dit roepen, en dus niet zozeer hijzelf. Maar hij distantieert zich er ook niet van! Sterker: Door zelf commentaar te hebben op de kwaliteiten van Jan & Alleman, suggereert hij dat hijzelf beter weet dan deze personen hoe alles moet aan de tafels. En misschien weet hij dat ook allemaal wel, in theorie… maar als het er in de praktijk niet uitkomt, dan heb je natuurlijk niet veel aan die kennis.

Van te voren verwachtte ik natuurlijk een storm van kritiek. Immers, als je precies die pokeraar aanvalt die zozeer onze Nederlandse mentaliteit vertegenwoordigt (altijd maar willen aanvallen, schijt aan iedereen, disrespect voor alle verdedigend of conservatief ingestelden) en gaat verkondigen dat deze speler eigenlijk al jarenlang verliezend poker speelt, tja dan zullen zijn fans / aanhangers dit natuurlijk niet zomaar accepteren. Zelfs als er door de dienstdoende nieuwsbron (danwel columnist) toch vrij overtuigende bewijzen op tafel worden gelegd, dan nog zullen de fans natuurlijk niet klakkeloos erkennen dat de resultaten van hun held ver achterblijven bij zijn reputatie. Dat verwachtte ik niet toen ik het stukje schreef – en het gebeurde ook niet.

Met man en macht werd Lex verdedigd door wat ik gemakshalve maar de “Pokernews-clan” noem. Globaal was deze verdediging in te delen in de volgende vijf categorieën:

1. “De aangeleverde data kloppen niet / zijn niet betrouwbaar.” En de variant hierop: “Over zijn resultaten valt nu eenmaal niet veel te zeggen.” (Zelfs nadat deze al op tafel liggen!)

Dit soort opmerkingen blijven toch wel erg apart. Jarenlang heb ik gewezen op de zeer matige live toernooiresultaten van Lex, waarbij hij al sinds het begin van zijn carrière beduidend achterliep op het totaal van zijn buy-ins. Hij en zijn fans verdedigden dit altijd met “tja, pure variantie”. Maar nadat de resultaten eigenlijk steeds langer maar achterbleven bij de verwachtingen en ook de Lex Blow-ups steeds breder werden (h)erkend, verschoven vele aanhangers deze mening langzaamaan richting “Ach, misschien is hij wat live toernooien betreft nog niet zo super. Maar dat hoeft ook niet, want in de online cash games is hij een baas – en dat is toch echt zijn bread and butter.”

Als dan vervolgens uit objectief vergaarde online statistieken blijkt dat zelfs bij deze bread & butter hij gewoon dik verlies staat over de afgelopen anderhalf jaar (een toch zeer significante periode, zou je zeggen!), en dit alles eigenlijk precies vanaf het moment waar hij zelfverklaard broke was, nou dan zou je toch wel kunnen spreken van een redelijk sluitend bewijs dat we hier niet met een winnende speler van doen hebben. Zeker niet als je inschat hoeveel geld er tot op dat moment al in hem gestopt moet zijn door externe bronnen (backers & sponsoren).

Maar nee hoor. Ondanks dat ook in alle andere na te trekken onderdelen van Lex zijn spel (High Stakes Poker, de live toernooien) hij duidelijk achterliep op zijn buy-ins – en dus deze online statistieken eigenlijk vrij naadloos pasten in die plaatje – dit weerhield mensen er niet van om stellig te beweren dat de gegevens gewoonweg niet klopten. Poker Table Ratings zou niet betrouwbaar genoeg zijn, omdat ze niet alle games zouden tracken. (Zelfs jij, mijn beste Gerthein, voerde dit bepaald niet sterke argument aan – naar verluidt mede op basis van de mening / overtuiging van Lex zelf.) Maar je moet toch wel erg optimistisch zijn om een zo duidelijk verlies, over een zo significante periode, te willen afdoen als “statistieken die niet kloppen”. Bovendien: Voor wie zich heeft verdiept in de wet van de grote aantallen (en meer dan een miljoen handen is nu eenmaal een zeer groot aantal), weet dat de invloed van enkele mogelijk gemiste individuele resultaten / sessies binnen dat grote aantal gewoonlijk niet al te groot is. Kijk maar naar verkiezingen, waar zelfs in de niet zo heel grote steden men vaak op basis van slechts 20 of 25% van de stemmen al een zeer accurate inschatting kan maken van het eindresultaat.

Daarbij wordt door de ‘fans’ die dit argument gebruiken natuurlijk de suggestie gewekt dat de gegevens die zouden ontbreken* RaSZi’s uiteindelijke resultaten waarschijnlijk flink in positieve zin zouden doen veranderen. Terwijl die gegevens met hetzelfde gemak zijn resultaten nog verder zouden kunnen verslechteren! Of er zou sprake moeten zijn van een wel zeer subjectieve online resultaten tracker, die wel RaSZi’s negatieve resultaten trackt, maar niet zijn positieve. En dat lijkt mij – zelfs voor zijn fans – een wel erg ongeloofwaardige premisse.

* Ik zeg “zouden ontbreken”, omdat in mijn persoonlijke ervaring deze PTR juist prima werkt, en in zeer hoge mate overeenkomt met mijn daadwerkelijke resultaten. En als PTR bij mij vrij accuraat is, zie ik niet in waarom dit bij andere spelers dan ineens niet het geval zou zijn.

 

2. “Zelfs als die data zouden kloppen, so what? De man leidt een prachtig leven, komt overal, speelt mee in alle grote shows. Who cares of hij al dan niet winnend pokert?”

Een goed argument! Immers, wat is er nou mee mis dat iemand in de kern helemaal niet zo winnend pokert, maar door zijn charisma of mooie speelstijl & de daaruit voortvloeiende sponsorcontracten toch gewoon overal kan / mag meedoen. Wat zou daar mis mee zijn?

Het antwoord: Niets – daar is helemaal niets mis mee. Want zelfs als niet +EV pokeraar zou dit inderdaad nog steeds een geweldig leven zijn, waar de speler zelf dan nog gewoon een dikke boterham aan kan overhouden. Een prima, en zeer te waarderen leven dus! Maar als dit zo is, zeg het dan gewoon. Zeg dan eerlijk tegen iedereen: “Hey, ik klop dan misschien inderdaad de games (nog) niet. Maar ik kan natuurlijk best aardig kaarten, bovendien vinden veel mensen het leuk mij te zien, en ikzelf vind het prachtig om overal te spelen en in de grote games mee te doen – zelfs als ik in alle eerlijkheid wel weet dat ik daar, EV-wise, wat op achterlig.”

Echter, deze geluiden hoor ik eigenlijk nooit – noch van RaSZi zelf, noch van zijn achterban. Want hoewel Lex wel degelijk durft zijn zwakke punten aan te geven, is het toch altijd vanuit de (al dan niet direct uitgesproken) veronderstelling dat hij een winnende speler is, een winnaar-in-de-dop – en op zijn minst een zeer groot talent. Allemaal niet onlogisch – want dat zijn namelijk ook de gronden waarop hij door de jaren heen al zijn backing- en sponsordeals heeft kunnen verkrijgen. Die heeft hij natuurlijk niet gekregen door te zeggen: “Tja mensen, ik vind het spel heel leuk hoor – maar in de live toernooien sta ik nog steeds dik achter, en ook de online cash games klop ik niet.”

 

3. De U-bocht, zoals verwoord door Webjoker: “Als je je echt eens in de situatie zou verdiepen dan zou je nog heel wat ontdekken. Maar, zoals je waarschijnlijk wel zal weten, zit niemand er op te wachten dat alle exacte cijfers naar buiten komen in verband met de altijd loerende belastingdienst.”

Een wonderlijke uitspraak! Hier wordt de suggestie gewekt dat ofwel de getoonde data met de verliezen gefingeerd zijn (onlogisch, vanuit het oogpunt van belasting – immers, waarom zou ‘ie deze gegevens dan proberen te laten blocken?), ofwel dat buiten deze gigantische hoeveelheid online handen plus zijn vele live toernooien er nog een aantal geweldige inkomstenbronnen zouden zijn die al deze verliezen ver overstijgen. En dat Lex deze dikke winsten bewust niet meldt, vanwege de Belastingdienst die dan zijn deel zou willen hebben. Allemaal niet heel erg aannemelijk – al was het alleen maar vanwege de simpele vraag waar Lex al die tijd dan vandaan zou moeten halen.

 

4. Opmerkingen over het vermeende gebrek aan kwaliteiten bij de schrijver van het stuk, als in: “Wat heb jij dan ooit gewonnen”, “Je kunt zelf niet winnend spelen”, of de aloude dooddoener “Jezelf in de money folden is het enige wat je kan”.

Het is het aloude patroon uit de oudheid: Don’t like the message? Shoot the messenger. Buiten het feit dat ik mij voor mijn resultaten toch bepaald niet hoef te schamen (en dit ook niet doe!), zijn zij in deze zaak niet zo heel relevant. Immers, Johan Derksen hoeft ook niet 30 goals in een seizoen te hebben gemaakt om te kunnen beoordelen dat het track record van een spits als, pakweg, Angelos Charisteas wel erg magertjes is.

 

5. Opmerkingen over de intenties van de schrijver van dit stuk, variërend van “Je bent gewoon jaloers!” en “Hij heeft wat jij niet hebt, en daarom neem je toevlucht tot dit soort acties” tot het nogal expliciete “Wat ben je toch een naar mannetje”.

Dit is op zich wel een interessant gegeven! Immers, de motivatie voor het schrijven van een stuk (jaloezie) zou inderdaad kunnen inhouden dat de gegeven meningen mogelijk gekleurd zijn, of dat er selectief gekozen zou zijn uit de beschikbare data. Ik denk dat dit argument bij deze column niet heel erg sterk is, gezien het feit dat ik officiële / objectieve bronnen gebruik i.p.v. wat ‘meninkjes’. En bovendien gebruik ik die data in historisch perspectief, in combinatie met enig logisch redeneren en ook wat hij hier zelf over heeft gezegd.

Na het uitbrengen van deel 20 in deze serie vertelde jij mij, Gerthein, dat je dit verwijt van mijn criticasters bewust niet had genoemd in je reply, omdat je (quote) “weet dat dit jaloezie-argument onzin is”. (Einde quote.) Ik ben blij dat je dit vindt! En waarschijnlijk is dit ook wel zo, inderdaad – ik denk dat ik werk & gevoelens inderdaad vrij goed kan scheiden. Wat niet wegneemt dat ik graag in Lex zijn schoenen had gestaan, hoor – ik had graag alle kansen gehad die hij allemaal heeft gekregen! (En inderdaad: dan natuurlijk in de verwachting onder deze omstandigheden iets betere prestaties neer te zullen zetten.) Maar dat is natuurlijk een typisch geval van als. Want de werkelijkheid is dat Lex op eigen kracht, door zijn persoonlijkheid & zijn aanstekelijke speel- en leefwijze, deze kansen zelf heeft afgedwongen. En daar dan ook alle respect & bewondering voor verdient – inclusief die van mij.

Maar bij al deze lof hoort dan wel dat ook zijn resultaten kritisch tegen het licht worden gehouden. Want als blijkt (en daar heeft het na het bekijken & analyseren van de gegevens toch wel alle schijn van) dat één van Nederlands bekendste pokerspelers eigenlijk gewoon -EV zit te pokeren… dan is dat een relevant verhaal dat dient te worden geopenbaard. Nieuws derhalve dat niet zou moeten worden weggemoffeld!

En wie dan precies de zender is van deze boodschap, en of dat nou een officiële nieuwsbron zou zijn of ‘slechts’ een columnist… zolang het gaat om overwegend objectieve & verifieerbare data, is dat eigenlijk niet eens zo belangrijk.

 

Wat laatste woorden

Tenslotte nog twee laatste aspecten aan jouw mail van vorige week waar ik erg van opkeek, Gerthein. De eerste is deze. Volledig uit het niets kwam jij ineens aanzetten met spelersrapporten die door een geautomatiseerde functie op Poker Table Ratings zijn gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk om aan te tonen dat Lex het eigenlijk best goed doet in relatie tot mij (neem ik tenminste aan?), heb jij deze data in je stukje ingevoegd. Echter, wat het er allemaal toe doet weet ik niet, want mijn full-ring PLO game die je hebt geselecteerd is vrijwel 100% gebaseerd op mijn aloude shortstack tactiek – en de PTR Poker Report Card weet helemaal niet dat er dan volledig andere agressie-factoren vereist zijn dan bij full-stacked spel. En dan komen de adviezen dat ik bij de showdown veel vaker zou moeten folden natuurlijk tamelijk lachwekkend over – immers, ik ben gewoonlijk op de flop allang all-in. 🙂

Waarom je dus komt aanzetten met één of andere computeranalyse van iemands spelstijl in plaats van gewoon te kijken naar de allerbelangrijkste indicator van iemands kwaliteiten – namelijk: zijn resultaat – is mij een raadsel. Immers, zeker met de volumes die Lex draait, zijn deze resultaten namelijk een prima indicatie van het spelniveau van de speler in kwestie. En dus had je veel beter kunnen kijken naar het key point: dat deze high-profile pokeraar in zijn specialty game over ruim een miljoen (!) online handen gewoon dik in de min staat. Deze onweerlegbare feiten lijken mij een stuk relevanter dan niet-ter-zake doende zaken als door computers gemaakte spelersrapporten, of hoe Lex in de persoonlijke gesprekken met jou altijd wel naar voren komt als iemand die het spelletje wel goed lijkt te snappen – en dus ook wel winnend zou moeten spelen. Dit is het soort analyse wat ik misschien nog kan begrijpen van een fan die zijn held tegen beter weten in wil beschermen – maar van een man van jouw intelligentie had ik dit niet had verwacht.

En het tweede aspect: Net als zo vele anderen lijk jij klakkeloos de verhalen van Lex aan te nemen dat hij de kleinere games online dik verslaat, maar dat zijn slechte resultaten volledig zijn toe te schrijven aan een paar mislukte shotjes op de hoge stakes, al dan niet door enig misfortuin of pure variantie. Maar de statistieken ondersteunen deze mening toch maar matig! Zijn resultaten over de periode Oktober 3, 2008 tot Mei 15, 2010 voor de ‘kleine’ games (alles t/m $5-10) zien er als volgt uit:

 

Game

Result

Number of hands

BB/100

 

3-6 NLH sh 

+54,550 

514,858 

0.88

2-4 NLH sh  

-3,270 

332,640 

-0.12 

5-10 NLH sh  

-33,838 

255,350 

-0.66

1-2 NLH sh 

-2,869 

73,146  

-0.98

3-6 NLH 

-14,300 

49,360  

-2.41

5-10 NLH 

+9,248  

31,618 

1.46

1-2 NLH hu  

+135  

5,574 

0.61 

5-10 NLH hu 

-9,525  

4,391 

-10.85

1-2 PLO sh

+1 

1,598  

0.01 

3-6 NLH hu 

-1,386 

931 

 

2-4 NLH hu

+964

317

 

0.5-1 NLH

-160

290

 

0.5-1 NLH hu

+84

126

 

3-6 PLH

-258

63

 

Total of all games

-624

1,270,262

 

 

 

Bekijk die statistieken goed, en je ziet:

 • In geen enkele game met een significant aantal handen scoort Lex meer dan 1.5BB/100. Sterker, in de meeste games scoort hij gewoon negatief! Zelfs in zijn ‘main’ game, de $3-6 shorthanded scoort hij slechts 0.88 BB/100 (alhoewel dit met het grote volume dat hij maakt natuurlijk alsnog aantikt, financieel). En in de $2-4 shorthanded en de $5-10 shorthanded (zijn second & third main games) is zijn score zelfs negatief: resp. -0.12 BB/100 en -0.66 BB/100. Inderdaad: niet erg indrukwekkend! En dus al helemaal niet in lijn met wat jij vorige week beweerde, namelijk dat hij de kleinere games toch dik zou moeten verslaan.
 • Over alle kleine games tezamen, voor een impressive grand total van 1.27 miljoen handen (!), staat Lex alles bij elkaar niet eens in de winst! Nee, hij staat zelfs licht verlies met -$624. Tuurlijk, door zijn mooie rakeback deal zal hij hier alsnog een nette plus aan overhouden. Maar zelfs op de lage limieten is hij dus verre van de killer waar menigeen hem voor houdt. En het is dan ook een raadsel waarom veel fans zijn dikke verliezen op de hoge limieten toch vooral willen toeschrijven aan pech of variantie. Immers, in mijn tijd gold altijd de gouden les: Als je de kleine games al nauwelijks kunt kloppen, is er geen enkele reden om aan te nemen dat wanneer je een paar limieten omhoog gaat, je dan wel ineens dik voorligt.
 • Voor wie niettemin denkt dat 1.27 miljoen handen (zelfs 1.47 miljoen handen incl. de grote games, zie http://www.pokertableratings.com/stars-player-search/RaSZi) geen representatief beeld vormen van iemands prestaties… tja, diegenen zal ik dan niet verder meer proberen te overtuigen. 🙂

Hoe dan ook: tot volgende week, mijn beste. Laten we het dan maar eens niet meer gaan hebben over welke matig presterende pokeraar dan ook… en laten we bovenal hopen dat je analyses dan ook weer terug zullen zijn op je gebruikelijke – hoge – niveau.

Gegroet!

 

– Rolf

 

Eerdere afleveringen: klik hier

102 Comments

 1. niks aan toe te voegen, feitelijkheden ipv overtuigingen, daar kan ik wat mee.
  Wat niet wegneemt dat Lex me als mens/speler erg aanspreekt. Wanneer je kunt 24-tafelen en de rake alleen al verslaat ben je mijn niveau iig mijlenver voor en krijg je respect.

 2. niks aan toe te voegen, feitelijkheden ipv overtuigingen, daar kan ik wat mee.
  Wat niet wegneemt dat Lex me als mens/speler erg aanspreekt. Wanneer je kunt 24-tafelen en de rake alleen al verslaat ben je mijn niveau iig mijlenver voor en krijg je respect.

 3. LOL, ‘RaSZi-gate’ part II denk ik. Op naar de 200 reacties, gg Rolf. Ben geen Lex-fanboy, maar ik vind het toch een beetje vreemd om nóg een volledig stuk aan dit onderwerp te wijden. Iedereen weet jouw mening/de feiten nu wel imo. Overigens net geschreven en duidelijk onderbouwd, dat dan weer wel.

 4. LOL, ‘RaSZi-gate’ part II denk ik. Op naar de 200 reacties, gg Rolf. Ben geen Lex-fanboy, maar ik vind het toch een beetje vreemd om nóg een volledig stuk aan dit onderwerp te wijden. Iedereen weet jouw mening/de feiten nu wel imo. Overigens net geschreven en duidelijk onderbouwd, dat dan weer wel.

 5. Zou je de volgende keer de resultaten van NOah B eens zo uitvoerig willen bespreken. Ben wel benieuwd of hij dan zo goed is als ze zeggen/suggereren.

 6. Zou je de volgende keer de resultaten van NOah B eens zo uitvoerig willen bespreken. Ben wel benieuwd of hij dan zo goed is als ze zeggen/suggereren.

 7. @ Wvvt: Goede post – en dat zijn zeker ook kwaliteiten die veel waardering verdienen. (Ik bezit ze niet, helaas – want als *ik* zou 24-tafelen, ongeacht hoe klein de game, dan zou ik inderdaad dikke verliezen schrijven.)
  @ Remco86: Thanks. Reden voor

 8. @ Wvvt: Goede post – en dat zijn zeker ook kwaliteiten die veel waardering verdienen. (Ik bezit ze niet, helaas – want als *ik* zou 24-tafelen, ongeacht hoe klein de game, dan zou ik inderdaad dikke verliezen schrijven.)
  @ Remco86: Thanks. Reden voor

 9. Rolf, net stuk hoor en idd de sample is te groot om te negeren. Maar als je de eerste maal al zo duidelijk aantoonde dat lex niet de +EV held is, is steeds er op terug komen niet heel erg sterk. Hoewel leuk om te lezen, krijg je het idee dat jezelf geniet van de aandacht die je krijgt door een ander te bashen. Misschien niet terecht, maar dat is mijn idee. Kunnen we overigens nu verwachten dat je iedereen die zich in de media manifesteert onder de loep neemt, of alleen mensen waar je niet zo’n geweldige vriendschap (ahum) mee hebt? Want als dat het criterium is om eventueel door jou beoordeeld te worden, zou dat een teken zijn van grote persoonlijke zwakte!

 10. Rolf, net stuk hoor en idd de sample is te groot om te negeren. Maar als je de eerste maal al zo duidelijk aantoonde dat lex niet de +EV held is, is steeds er op terug komen niet heel erg sterk. Hoewel leuk om te lezen, krijg je het idee dat jezelf geniet van de aandacht die je krijgt door een ander te bashen. Misschien niet terecht, maar dat is mijn idee. Kunnen we overigens nu verwachten dat je iedereen die zich in de media manifesteert onder de loep neemt, of alleen mensen waar je niet zo’n geweldige vriendschap (ahum) mee hebt? Want als dat het criterium is om eventueel door jou beoordeeld te worden, zou dat een teken zijn van grote persoonlijke zwakte!

 11. http://www.pokertableratings.com/stars-player-search/sapperjuu
  Lol Rolf staat over 32K handen bijna 600 in de min.
  Conclusie: Rolf is -ev online
  ————————————
  http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=s&n=220
  Lol Rolf heeft $ 613.407 gewonnen in toernooien, haal daar ongeveer $ 500.000 aan buy-ins af en je houd $ 113.407 over.
  -29% belasting= +/- 80.518
  -50.000 aan reis en verblijfkosten= 30.518
  omgerekend naar euro’s= +/- 23.475
  omgerekend per jaar= 2.934
  Conclusie: Rofl Slotboom kan nog beter in de supermarkt gaan werken dan blijven pokeren.
  (in deze berekening zijn slechts live toernooien mee genomen en niet zijn verliezen tijdens de cashgames tijdens EPT’s en in Vegas)
  ——————————-
  http://www.rtl.nl/components/games/rtlpoker/miMedia/202684/205280.public.25035022.RTL_Poker_Lords_Of_Poker_s1_a22.xml
  Eindstand: Lex 6e met 46 punten, Rolf 31e met 11 punten (lol)
  Conclusie: Lex kan beter pokeren dan Rofl
  ———————————-
  Zo een goed onderbouwd stuk lijkt me! Waaruit slechts 1 conclusie getrokken kan worden: Rolf Slotboom is een lex-fanboy.

 12. http://www.pokertableratings.com/stars-player-search/sapperjuu
  Lol Rolf staat over 32K handen bijna 600 in de min.
  Conclusie: Rolf is -ev online
  ————————————
  http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=s&n=220
  Lol Rolf heeft $ 613.407 gewonnen in toernooien, haal daar ongeveer $ 500.000 aan buy-ins af en je houd $ 113.407 over.
  -29% belasting= +/- 80.518
  -50.000 aan reis en verblijfkosten= 30.518
  omgerekend naar euro’s= +/- 23.475
  omgerekend per jaar= 2.934
  Conclusie: Rofl Slotboom kan nog beter in de supermarkt gaan werken dan blijven pokeren.
  (in deze berekening zijn slechts live toernooien mee genomen en niet zijn verliezen tijdens de cashgames tijdens EPT’s en in Vegas)
  ——————————-
  http://www.rtl.nl/components/games/rtlpoker/miMedia/202684/205280.public.25035022.RTL_Poker_Lords_Of_Poker_s1_a22.xml
  Eindstand: Lex 6e met 46 punten, Rolf 31e met 11 punten (lol)
  Conclusie: Lex kan beter pokeren dan Rofl
  ———————————-
  Zo een goed onderbouwd stuk lijkt me! Waaruit slechts 1 conclusie getrokken kan worden: Rolf Slotboom is een lex-fanboy.

 13. @ Dwight: Haha – laten we dat inderdaad maar niet tot het criterium maken, nee. 🙂 Nou het punt is juist dat Lex a) zo’n high profile speler is, b) met een grote fanbase, c) van wie steeds maar weer wordt beweerd dat hij zo’n geweldige online cash gamer z

 14. @ Dwight: Haha – laten we dat inderdaad maar niet tot het criterium maken, nee. 🙂 Nou het punt is juist dat Lex a) zo’n high profile speler is, b) met een grote fanbase, c) van wie steeds maar weer wordt beweerd dat hij zo’n geweldige online cash gamer z

 15. @qwerty, je vergeet dat Rolf wel een groot gedeelte een polo van T6 aan had, dus je berekening gaat daar mank.
  @rolf: was een leuke discussie op twitter, maar je ontwijkt 1 vraag. Jij vindt dat het nieuwswaardig is dat een boegbeeld niet winnend poker

 16. @qwerty, je vergeet dat Rolf wel een groot gedeelte een polo van T6 aan had, dus je berekening gaat daar mank.
  @rolf: was een leuke discussie op twitter, maar je ontwijkt 1 vraag. Jij vindt dat het nieuwswaardig is dat een boegbeeld niet winnend poker

 17. @ Qwerty, wanneer ga je nou eens leren dat dit stuk niet over Rolf Slotboom gaat maar over Lex Veldhuis. Het doet er niet toe als columnist zijnde (zoals terecht opgemerkt ala Johan Derksen) wat zijn prestaties zijn maar die van Lex.
  Overigens persoonl

 18. Bij het eerste schrijven heb ik je meermalen gefeliciteerd.Prachtige take-down als collumnist op een lastige collega.
  Wat je nu doet vind ik erg persoonlijk worden.
  Kritiek weerleggen door NOGMAALS de negatieve resultaten van Lex te belichten hoort niet bij een collumnist en ik twijfel dan ook of ik de tik onder de gordel van de vorige keer nog wel moet zien als een plaagstoot. Ongeacht zullen de feiten wederom kloppen, het gaat er alleen om dat NIEMAND er bij gebaat is dat Lex tot op zijn voeten moet worden afgefikt. Door wederom tot in de kleinste details Lex’ resultaten aan te halen kan ik me indenken waarom sommigen je een zielig stumperdje vinden.
  Je had zo’n mooi “gewaagd” eerste stuk geschreven, maar door dit vervolg is de glans van dat eerste stuk voor mij verdwenen. Je had je nooit meer in het openbaar moeten verdedigen, een goed lezer had de inhoud en de boodschap gniffelend begrepen. De verwachtte reacties uit het PN-kamp had jij met gegniffel moeten lezen. Nu is het ordinair en kwetsend voor Lex aan het worden een gerichte actie die schadelijk is, zo ga je niet om met een supertalent. Je vervalt in oud gedrag mijn vriend, gedrag waar je vroeger geen vrienden mee hebt gemaakt, sterker nog héél veel vijanden! Beentje lichten is leuk, dit begint te jeuken, Rolf!

 19. @ Qwerty, wanneer ga je nou eens leren dat dit stuk niet over Rolf Slotboom gaat maar over Lex Veldhuis. Het doet er niet toe als columnist zijnde (zoals terecht opgemerkt ala Johan Derksen) wat zijn prestaties zijn maar die van Lex.
  Overigens persoonl

 20. Bij het eerste schrijven heb ik je meermalen gefeliciteerd.Prachtige take-down als collumnist op een lastige collega.
  Wat je nu doet vind ik erg persoonlijk worden.
  Kritiek weerleggen door NOGMAALS de negatieve resultaten van Lex te belichten hoort niet bij een collumnist en ik twijfel dan ook of ik de tik onder de gordel van de vorige keer nog wel moet zien als een plaagstoot. Ongeacht zullen de feiten wederom kloppen, het gaat er alleen om dat NIEMAND er bij gebaat is dat Lex tot op zijn voeten moet worden afgefikt. Door wederom tot in de kleinste details Lex’ resultaten aan te halen kan ik me indenken waarom sommigen je een zielig stumperdje vinden.
  Je had zo’n mooi “gewaagd” eerste stuk geschreven, maar door dit vervolg is de glans van dat eerste stuk voor mij verdwenen. Je had je nooit meer in het openbaar moeten verdedigen, een goed lezer had de inhoud en de boodschap gniffelend begrepen. De verwachtte reacties uit het PN-kamp had jij met gegniffel moeten lezen. Nu is het ordinair en kwetsend voor Lex aan het worden een gerichte actie die schadelijk is, zo ga je niet om met een supertalent. Je vervalt in oud gedrag mijn vriend, gedrag waar je vroeger geen vrienden mee hebt gemaakt, sterker nog héél veel vijanden! Beentje lichten is leuk, dit begint te jeuken, Rolf!

 21. Hello Rolf,
  I was playing in Bobby’s room when Barry told me you made another column about Lex being -EV. At first me and the rest of the table thought Barry made a practical joke (bazinga!) and we all rolled on the floor laughing are asses out loud but then I realized he was fucking serious. So I instasnapfolded my hand and went home to write a comment on your column.
  First of all Lex is one of the best players I ever played in Bobby’s room and I have to say he is up quite a lot. Now while you are playing silly 200 euro freeze-out donkaments at your local casino, Lex is constantly beating the shit out of everyone at Bobby’s room and Ivey’s room.
  As for his online results I have to say: VARIANCE!
  As for his live tournament results I have to say: VARIANCE!
  And as for your hair I have to say: are you fucking kidding me?
  Rolf you are one of the most irritating, folding and annoying players I ever saw so I suggest you keep your mouth shut and quit poker. Or we could do some golf bets when you’re in Vegas to fold you and your hair into the money in the WSOP ME.
  Finally I can say me and my Bobby/Ivey’s room friends are happy to invite you to play on HSP season 7. In fact we would love to see you play all 3 days and even higher stakes if you like? Even Barry and Daniel agreed to player higher stakes if you join us cause when you do they might even have an edge.
  Well see you later alligator,
  Yours,
  Phil
  ps. Esfandiari loves America! (Well so I heard..)

 22. Hello Rolf,
  I was playing in Bobby’s room when Barry told me you made another column about Lex being -EV. At first me and the rest of the table thought Barry made a practical joke (bazinga!) and we all rolled on the floor laughing are asses out loud but then I realized he was fucking serious. So I instasnapfolded my hand and went home to write a comment on your column.
  First of all Lex is one of the best players I ever played in Bobby’s room and I have to say he is up quite a lot. Now while you are playing silly 200 euro freeze-out donkaments at your local casino, Lex is constantly beating the shit out of everyone at Bobby’s room and Ivey’s room.
  As for his online results I have to say: VARIANCE!
  As for his live tournament results I have to say: VARIANCE!
  And as for your hair I have to say: are you fucking kidding me?
  Rolf you are one of the most irritating, folding and annoying players I ever saw so I suggest you keep your mouth shut and quit poker. Or we could do some golf bets when you’re in Vegas to fold you and your hair into the money in the WSOP ME.
  Finally I can say me and my Bobby/Ivey’s room friends are happy to invite you to play on HSP season 7. In fact we would love to see you play all 3 days and even higher stakes if you like? Even Barry and Daniel agreed to player higher stakes if you join us cause when you do they might even have an edge.
  Well see you later alligator,
  Yours,
  Phil
  ps. Esfandiari loves America! (Well so I heard..)

 23. Beste Rolf, op zich vind ik deze column zeker één van de betere in de “laten we even Lex zijn rekening maken” reeks. Jij haalt enkele pertinente feiten aan (resultaat over 1.2 miljoen handen is minstens een relevant gegeven) en brengt de nodige nuances aan. De eerste keer dat je zijn rekening maakte kwam er – mi overigens niet ten onrechte – na een snerende column van Lex aan jou adres waarbij hij zich tevens bijzonder laagdunkend uitliet over jouw speelstijl. Nu ook bij mij komt kritiek op de stijl van iemand die winstgevend speelt door iemand die zelf niet winstgevend speelt over als een ongepaste vorm van arrogantie. Het al of niet winstgevend spelen van Lex was mi dan ook zeker een relevant gegeven dat jij aanhaalde. Voor de buitenstaander als mezelf – lees iemand die geen van beide partijen kent en niet in de pokerwereld zit – won jij deze discussie inhoudelijk met verve alleen al omdat een echte inhoudelijke reactie van Lex eigenlijk ontbrak. Alleen stel ik mij achteraf wel de vraag of het gebrek aan reactie niet vooral zijn oorsprong vond in misprijzen richting jou en omdat naar buiten komen met niet publieke winsten eerder kunnen schaden dan baten (los van het feit dat niemand daar ook eigenlijk zaken mee heeft).
  Maar waarom maak jij hier eigenlijk nog maar eens zijn rekening (is dacht ik ondertussen de derde x op enkele weken tijd)? Hetgeen ik hoorde en las van Lex gaven me nu niet bepaald de indruk dat we met een imbeciel is. De man ademt bij wijze van spreken bovendien poker en heeft voldoende (misschien zelfs iets te veel) gamble in zich om steeds nieuwe dingen uit te proberen zodat hij niet in een bepaalde manier van spelen vastroest. Het zijn denk ik precies deze kwaliteiten die ervoor zorgen dat bepaalde mensen hem blijven backen (lees ze kennen hem en geloven allicht terecht in zijn kwaliteiten), hij zo populair is, hij ook een sponsordeal bij pokerstars heeft en hij mocht optreden in HSP etc. Als je iemand zijn rekening maakt – hetgeen je überhaupt best niet doet – dan moet je mi alle relevante feiten in acht nemen (hetgeen je in deze column al iets beter doet) en er ook hetzelfde gewicht aan geven (hetgeen je niet doet). De man heeft met name een sponsordeal die hem allicht een zéér zware rakeback geeft en allicht?? ook toelaat niet alle buy-inss voor toernooien zelf te moeten betalen (lees al deze zaken spruiten ook voort uit zijn speelstijl iedereen ziet met name liever samba voetbal dan catenachio hetgeen hem voor pokerstars uiteraard een interessant individu maakt). Het feit dat hij op vandaag nog steeds – met een vette klok om de pols – de hoogste limieten speelt laten me toch veeleer vermoeden dat Lex – de aangehaalde OPR ratings ten spijt – wel degelijk “winst maakt”. Hetgeen nog steeds het belangrijkste is of niet? ;-).
  Los van dit alles vind ik je columns meestal best goed en is het bewonderenswaardig dat je ook de tijd neemt om steeds inhoudelijk te reageren op zowel negatieve als positieve uitlatingen van posters…. Hoop in ieder geval dat één van jullie beiden het verstand heeft om dit onderwerp te laten rusten anders geven jullie deze reeks misschien meteen beter een andere titel.

 24. Beste Rolf, op zich vind ik deze column zeker één van de betere in de “laten we even Lex zijn rekening maken” reeks. Jij haalt enkele pertinente feiten aan (resultaat over 1.2 miljoen handen is minstens een relevant gegeven) en brengt de nodige nuances aan. De eerste keer dat je zijn rekening maakte kwam er – mi overigens niet ten onrechte – na een snerende column van Lex aan jou adres waarbij hij zich tevens bijzonder laagdunkend uitliet over jouw speelstijl. Nu ook bij mij komt kritiek op de stijl van iemand die winstgevend speelt door iemand die zelf niet winstgevend speelt over als een ongepaste vorm van arrogantie. Het al of niet winstgevend spelen van Lex was mi dan ook zeker een relevant gegeven dat jij aanhaalde. Voor de buitenstaander als mezelf – lees iemand die geen van beide partijen kent en niet in de pokerwereld zit – won jij deze discussie inhoudelijk met verve alleen al omdat een echte inhoudelijke reactie van Lex eigenlijk ontbrak. Alleen stel ik mij achteraf wel de vraag of het gebrek aan reactie niet vooral zijn oorsprong vond in misprijzen richting jou en omdat naar buiten komen met niet publieke winsten eerder kunnen schaden dan baten (los van het feit dat niemand daar ook eigenlijk zaken mee heeft).
  Maar waarom maak jij hier eigenlijk nog maar eens zijn rekening (is dacht ik ondertussen de derde x op enkele weken tijd)? Hetgeen ik hoorde en las van Lex gaven me nu niet bepaald de indruk dat we met een imbeciel is. De man ademt bij wijze van spreken bovendien poker en heeft voldoende (misschien zelfs iets te veel) gamble in zich om steeds nieuwe dingen uit te proberen zodat hij niet in een bepaalde manier van spelen vastroest. Het zijn denk ik precies deze kwaliteiten die ervoor zorgen dat bepaalde mensen hem blijven backen (lees ze kennen hem en geloven allicht terecht in zijn kwaliteiten), hij zo populair is, hij ook een sponsordeal bij pokerstars heeft en hij mocht optreden in HSP etc. Als je iemand zijn rekening maakt – hetgeen je überhaupt best niet doet – dan moet je mi alle relevante feiten in acht nemen (hetgeen je in deze column al iets beter doet) en er ook hetzelfde gewicht aan geven (hetgeen je niet doet). De man heeft met name een sponsordeal die hem allicht een zéér zware rakeback geeft en allicht?? ook toelaat niet alle buy-inss voor toernooien zelf te moeten betalen (lees al deze zaken spruiten ook voort uit zijn speelstijl iedereen ziet met name liever samba voetbal dan catenachio hetgeen hem voor pokerstars uiteraard een interessant individu maakt). Het feit dat hij op vandaag nog steeds – met een vette klok om de pols – de hoogste limieten speelt laten me toch veeleer vermoeden dat Lex – de aangehaalde OPR ratings ten spijt – wel degelijk “winst maakt”. Hetgeen nog steeds het belangrijkste is of niet? ;-).
  Los van dit alles vind ik je columns meestal best goed en is het bewonderenswaardig dat je ook de tijd neemt om steeds inhoudelijk te reageren op zowel negatieve als positieve uitlatingen van posters…. Hoop in ieder geval dat één van jullie beiden het verstand heeft om dit onderwerp te laten rusten anders geven jullie deze reeks misschien meteen beter een andere titel.

 25. @ Redwatch
  Sponsors/backers tellen niet mee volgens Rolf anders zouden Lex zijn statistieken ook heel anders uitvallen aangezien hij in zijn eerste jaren veelal gebacked werd voor toernooien en nu een sponsorcontract heeft.

 26. @ Redwatch
  Sponsors/backers tellen niet mee volgens Rolf anders zouden Lex zijn statistieken ook heel anders uitvallen aangezien hij in zijn eerste jaren veelal gebacked werd voor toernooien en nu een sponsorcontract heeft.

 27. @ Redwatch: Heb niet het plan om over mannen als Marcel, Rob of Steve zo’n stuk te schrijven. Hoewel ik ook hen gewoon kritisch benader als ze zich wel zouden *profileren* als topspeler, maar dit aan de tafel niet kunnen waarmaken. (Marcel heeft mij door

 28. @Rofl
  lol je wint 1 keer toevallig 63K ja, zelfs een matige speler als jij heeft weleens het geluk aan zijn zijde. Voor de rest stellen de online toernooi resultaten weinig voor, zeker niet als je ze vergelijkt met die van Lex.
  Verder vallen eventue

 29. @ Redwatch: Heb niet het plan om over mannen als Marcel, Rob of Steve zo’n stuk te schrijven. Hoewel ik ook hen gewoon kritisch benader als ze zich wel zouden *profileren* als topspeler, maar dit aan de tafel niet kunnen waarmaken. (Marcel heeft mij door

 30. @Rofl
  lol je wint 1 keer toevallig 63K ja, zelfs een matige speler als jij heeft weleens het geluk aan zijn zijde. Voor de rest stellen de online toernooi resultaten weinig voor, zeker niet als je ze vergelijkt met die van Lex.
  Verder vallen eventue

 31. @ Nesten1: Zeer goede post – mooi geschreven, en zeer inhoudelijk. Ik kan er kort over zijn: Dat Lex goed geld verdient, dat is wel zeker! Een prachtige sponsor deal, en flink gebackt spelen – wel zeker dat hij daarmee een financieel goed leven van opbouw

 32. @ Nesten1: Zeer goede post – mooi geschreven, en zeer inhoudelijk. Ik kan er kort over zijn: Dat Lex goed geld verdient, dat is wel zeker! Een prachtige sponsor deal, en flink gebackt spelen – wel zeker dat hij daarmee een financieel goed leven van opbouw

 33. @ Qwerty: Ik was al bang dat je niet zo goed kon rekenen! Als je +EV toernooien speelt, en je doet dat ook nog eens gesponsord, dan zie ik niet in waarom er dan ‘praktisch niets van overblijft’, zoals jij beweert. Lijkt me een niet zo heel sterke conclusi

 34. @ Qwerty: Ik was al bang dat je niet zo goed kon rekenen! Als je +EV toernooien speelt, en je doet dat ook nog eens gesponsord, dan zie ik niet in waarom er dan ‘praktisch niets van overblijft’, zoals jij beweert. Lijkt me een niet zo heel sterke conclusi

 35. @Rofl
  Denk je ook serieus dat je het beter zou doen dan Lex als jullie bijvoorbeeld allebei 250K handen online zouden spelen op 3-6 met allebei hetzelfde aantal tafels? Of weet je eigenlijk wel dat je dat nooit zou winnen maar vind je het gewoon leuk o

 36. @Rofl
  Denk je ook serieus dat je het beter zou doen dan Lex als jullie bijvoorbeeld allebei 250K handen online zouden spelen op 3-6 met allebei hetzelfde aantal tafels? Of weet je eigenlijk wel dat je dat nooit zou winnen maar vind je het gewoon leuk o

 37. @Rofl
  Ik kan wel rekenen maar je zal toch ook moeten toegeven dat je al met al nog geen 200K hebt overgehouden aan je live toernooien?? Of terwijl praktisch niets.

 38. @Rofl
  Ik kan wel rekenen maar je zal toch ook moeten toegeven dat je al met al nog geen 200K hebt overgehouden aan je live toernooien?? Of terwijl praktisch niets.

 39. @rolfslotboom sterke brief, goed uitgewerkt. Veel feiten, weinig mening. Wat dat betreft deel ik je visie inzake de nieuwswaardigheid van het onderwerp: “Want als blijkt (en daar heeft het na het bekijken & analyseren van de gegevens toch wel alle schijn

 40. @rolfslotboom sterke brief, goed uitgewerkt. Veel feiten, weinig mening. Wat dat betreft deel ik je visie inzake de nieuwswaardigheid van het onderwerp: “Want als blijkt (en daar heeft het na het bekijken & analyseren van de gegevens toch wel alle schijn

 41. @Qwerty: Gast hij zegt toch nergens dat ie beter is dan Lex. Wat wil je nu precies? Je held word in een negatief daglicht geplaatsts dus je gaat nu degene die dat deed maar zo hard mogelijk Bashen? Rolf geeft de feiten weer waarin blijkt dat Lex niet erg

 42. @Qwerty: Gast hij zegt toch nergens dat ie beter is dan Lex. Wat wil je nu precies? Je held word in een negatief daglicht geplaatsts dus je gaat nu degene die dat deed maar zo hard mogelijk Bashen? Rolf geeft de feiten weer waarin blijkt dat Lex niet erg

 43. @PhilIvey welcome to PokerCity.nl
  I just wonder why you went home to your desktop(?) to write a comment. Don’t you have interwebz on your phone yet?
  And why weren’t you playing in your newly opened Ivey’s Room at the Aria resort, but in Bobby’s Room

 44. @PhilIvey welcome to PokerCity.nl
  I just wonder why you went home to your desktop(?) to write a comment. Don’t you have interwebz on your phone yet?
  And why weren’t you playing in your newly opened Ivey’s Room at the Aria resort, but in Bobby’s Room

 45. @qwerty 200K praktisch niets? Een modaal jaarsalaris in Nederland is volgens het CPB €32.500 bruto per jaar. Ga me verder niet in de discussie mengen, daar heb ik niets mee te maken. Anders dan dat het reageren op iemand in de trant van: “En wat heb jij d

 46. @qwerty 200K praktisch niets? Een modaal jaarsalaris in Nederland is volgens het CPB €32.500 bruto per jaar. Ga me verder niet in de discussie mengen, daar heb ik niets mee te maken. Anders dan dat het reageren op iemand in de trant van: “En wat heb jij d

 47. Rolf, hetgeen ik bedoel is dat ik niet begrijp waarom je nog maar eens Lex zijn rekening maakt. Zoals aangegeven vind dat je beter iemand anders rekening niet maakt maar als je dit al doet dan moet je sluitende stukken hebben en niet afgaan op onvolledige informatie (1.2 miljoen handen is uiteraard niet irrelevant maar kennelijk ook niet volledig). Denk persoonlijk dat een artikel – in de trant van jouw link in het eerdere artikel – dat handelt over de winstgevendheid van de pokerpro’s in het algemeen (lees zonder noemen van namen) wel nieuwswaarde zou hebben. Hierbij inderdaad misschien puur rekening houdend met hun resultaten (lees los van exuberante rakeback deals – sponsoring en backing) op een bepaalde site. Dit zou met name de realiteitszin van heel wat jonge mannen die het leven van een pokerpro verafgoden misschien opnieuw aanscherpen. Maar al zeker gelet op jullie historie vind ik dit soort columns echt niet zo gepast.
  Trouwens heb mij wel verbaasd over het – door de band – vrij povere niveau van de vele kritische reacties op je vorige column. Vaak was het voornamelijk in de trant van wat heb jij al bewezen, mijn grootvader speelt beter NLHM dan jij en laten we even meten wie de grootste heeft jij of Lex. Het feit dat een andere pro – die overigens steeds goede strategieartikelen op PN schrijft – zich hier ook aan bezoedelde vond ik persoonlijk toch vrij triest. Dit komt immers – althans op de neutrale lezer als mezelf – eveneens gewoon over als een persoonlijke afrekening, en laat dat nu precies hetgene zijn waarvan men jou beschuldigde.

 48. Rolf, hetgeen ik bedoel is dat ik niet begrijp waarom je nog maar eens Lex zijn rekening maakt. Zoals aangegeven vind dat je beter iemand anders rekening niet maakt maar als je dit al doet dan moet je sluitende stukken hebben en niet afgaan op onvolledige informatie (1.2 miljoen handen is uiteraard niet irrelevant maar kennelijk ook niet volledig). Denk persoonlijk dat een artikel – in de trant van jouw link in het eerdere artikel – dat handelt over de winstgevendheid van de pokerpro’s in het algemeen (lees zonder noemen van namen) wel nieuwswaarde zou hebben. Hierbij inderdaad misschien puur rekening houdend met hun resultaten (lees los van exuberante rakeback deals – sponsoring en backing) op een bepaalde site. Dit zou met name de realiteitszin van heel wat jonge mannen die het leven van een pokerpro verafgoden misschien opnieuw aanscherpen. Maar al zeker gelet op jullie historie vind ik dit soort columns echt niet zo gepast.
  Trouwens heb mij wel verbaasd over het – door de band – vrij povere niveau van de vele kritische reacties op je vorige column. Vaak was het voornamelijk in de trant van wat heb jij al bewezen, mijn grootvader speelt beter NLHM dan jij en laten we even meten wie de grootste heeft jij of Lex. Het feit dat een andere pro – die overigens steeds goede strategieartikelen op PN schrijft – zich hier ook aan bezoedelde vond ik persoonlijk toch vrij triest. Dit komt immers – althans op de neutrale lezer als mezelf – eveneens gewoon over als een persoonlijke afrekening, en laat dat nu precies hetgene zijn waarvan men jou beschuldigde.

 49. @Prins Flip
  200K in 8 jaar, maakt 25K per jaar (in dollars). Zoals je al aangeeft is dit inderdaad (zeker omgerekend naar euro’s) flink onder modaal
  @Luuk
  Rofl bekritiseerd Lex terwijl hij zelf ook niks presteert, in mijn ogen ben je dan niet in

 50. @Prins Flip
  200K in 8 jaar, maakt 25K per jaar (in dollars). Zoals je al aangeeft is dit inderdaad (zeker omgerekend naar euro’s) flink onder modaal
  @Luuk
  Rofl bekritiseerd Lex terwijl hij zelf ook niks presteert, in mijn ogen ben je dan niet in

 51. rolf ik vind je een beste kerel en kon je crtiticast column over lex best waarderen. Hoewel ik het niet met je eens ben was het wel stof tot discussie, en werd er lekker ouderwets scene geschopt. Maar om nu in een nieuw stuk alle reeds genoemde zaken te gaan herhalen, en je te gaan verdedigen tegen commentaar van andere is wel het randje. Gewoon ophouden nu je punt is gemaakt en het overgrote meerendeel is het niet eens met jou standpunt. Daar moet een man als jij toch wel tegen kunnen. Er valt niks meer te halen voor jou … Heel pokerend nederland heeft al gereageerd, en lex heeft nog wel ergens een lege toiletrol waar die zich veel liever druk om maakt dan om wat jij vind … En terecht. Time to move on … Nieuw onderwerp zal iedereen goed doen

 52. rolf ik vind je een beste kerel en kon je crtiticast column over lex best waarderen. Hoewel ik het niet met je eens ben was het wel stof tot discussie, en werd er lekker ouderwets scene geschopt. Maar om nu in een nieuw stuk alle reeds genoemde zaken te gaan herhalen, en je te gaan verdedigen tegen commentaar van andere is wel het randje. Gewoon ophouden nu je punt is gemaakt en het overgrote meerendeel is het niet eens met jou standpunt. Daar moet een man als jij toch wel tegen kunnen. Er valt niks meer te halen voor jou … Heel pokerend nederland heeft al gereageerd, en lex heeft nog wel ergens een lege toiletrol waar die zich veel liever druk om maakt dan om wat jij vind … En terecht. Time to move on … Nieuw onderwerp zal iedereen goed doen

 53. @qwerty leuke draai aan mijn opmerking gegeven. Puntje was dat je 200K neerzet als niets, terwijl dat gewoon een hele bak geld is, zonder enige duiding als waarom dat nu ineens niets zou zijn.
  Je argument inzake het niet ‘mogen’ bekritiseren van anders

 54. @qwerty leuke draai aan mijn opmerking gegeven. Puntje was dat je 200K neerzet als niets, terwijl dat gewoon een hele bak geld is, zonder enige duiding als waarom dat nu ineens niets zou zijn.
  Je argument inzake het niet ‘mogen’ bekritiseren van anders

 55. Wie zou er trouwens zo triest en ook stupide zijn om zich voor te doen als Ivey? en dan vervolgens te reageren op een Nederlandse column in het engels? Wat een triest geval, denkt i nou echt dat er ook maar 1 iemand gelooft dat hij Ivey is?

 56. Wie zou er trouwens zo triest en ook stupide zijn om zich voor te doen als Ivey? en dan vervolgens te reageren op een Nederlandse column in het engels? Wat een triest geval, denkt i nou echt dat er ook maar 1 iemand gelooft dat hij Ivey is?

 57. Mooi in de categorie:
  – Zolang Wilders weerwoord krijgt, blijft hij raar lullen.
  Tuurlijk zit er wat in en kan de nieuwswaarde betwist worden, dat het twee keer in een column verschijnt is wellicht overdreven. Dat er een lading op het geheel zit, gezien de relatie tussen beide personen, is duidelijk.
  Nu blijft zo’n column ook reacties trekken. Alleen hoop ik nu wel op een column van Gerthein welke niet hierover gaat, maar gewoon een nieuwe verhaallijn gaat betrekken.

 58. Mooi in de categorie:
  – Zolang Wilders weerwoord krijgt, blijft hij raar lullen.
  Tuurlijk zit er wat in en kan de nieuwswaarde betwist worden, dat het twee keer in een column verschijnt is wellicht overdreven. Dat er een lading op het geheel zit, gezien de relatie tussen beide personen, is duidelijk.
  Nu blijft zo’n column ook reacties trekken. Alleen hoop ik nu wel op een column van Gerthein welke niet hierover gaat, maar gewoon een nieuwe verhaallijn gaat betrekken.

 59. Rolf,
  Waarom moet een speler als Lex Veldhuis gebruikt worden als traffic voor een site als pokercity? Zo hoog blaast ie toch niet van de toren? Ik zal alleen resultaten plaatsen of het nieuws brengen dat ie na een sessie van 36 uur met een hartverlamming op de grond ligt. (hopelijk komt het niet zover). Het hopen op 100+ reacties over de rug van iemand is zeeeer laag bij de grond.
  Kom eens met echt nieuws:
  – zonder iemand te gebruiken als onderwerp ( ook zijn de feiten keihard)
  – zonder jezelf op te hemelen ( zonder dat je het door hebt ben je een karikatuur van jezelf geworden )
  En plaats me maar in een van je hokjes.
  Heb ik ook allang bij jou gedaan, zelfs op alfabetische volgorde, bij de A….van
  aandachtstekort

 60. Rolf,
  Waarom moet een speler als Lex Veldhuis gebruikt worden als traffic voor een site als pokercity? Zo hoog blaast ie toch niet van de toren? Ik zal alleen resultaten plaatsen of het nieuws brengen dat ie na een sessie van 36 uur met een hartverlamming op de grond ligt. (hopelijk komt het niet zover). Het hopen op 100+ reacties over de rug van iemand is zeeeer laag bij de grond.
  Kom eens met echt nieuws:
  – zonder iemand te gebruiken als onderwerp ( ook zijn de feiten keihard)
  – zonder jezelf op te hemelen ( zonder dat je het door hebt ben je een karikatuur van jezelf geworden )
  En plaats me maar in een van je hokjes.
  Heb ik ook allang bij jou gedaan, zelfs op alfabetische volgorde, bij de A….van
  aandachtstekort

 61. @prins flip
  200K over 8 jaar is ook niets, omgerekend in euro’s is het nog niet eens 20K per jaar. Als jij dat veel vindt kan ik daar niks aan doen, maar ik vindt dat vrij weinig.
  Daarnaast is het gewoon vrij slap om anderen uit het niets te gaan b

 62. @prins flip
  200K over 8 jaar is ook niets, omgerekend in euro’s is het nog niet eens 20K per jaar. Als jij dat veel vindt kan ik daar niks aan doen, maar ik vindt dat vrij weinig.
  Daarnaast is het gewoon vrij slap om anderen uit het niets te gaan b

 63. @ Qwerty:
  Zoals eerder gezegd: Je lijkt mij nu niet echt de beste rekenaar. Je hebt het maar steeds over 8 jaar, en ik weet bij God niet waarom. Immers, mijn toernooicarriere begn pas in het najaar van 2005.
  @ Prins Flip:
  Mooie post(s), en moo

 64. @ Qwerty:
  Zoals eerder gezegd: Je lijkt mij nu niet echt de beste rekenaar. Je hebt het maar steeds over 8 jaar, en ik weet bij God niet waarom. Immers, mijn toernooicarriere begn pas in het najaar van 2005.
  @ Prins Flip:
  Mooie post(s), en moo

 65. huh .. waarom moet er nou weer een quasi smart ass opmerking over de onderwerp bemerkingen heen? jij bent idd de columnist, en mag daarom idd mensen bekritiseren terwijl je zelf naar alle redelijkheid hun niveau niet kan evenaren. maar wat voor columnist ben je nou als je oneindig moet door gaan op een case die al lang closed had moeten zijn, en waar bovendien je medestanders op een enkele hand van een medewerker van de houtzagerij zijn te tellen. raszi dit raszi dit … lekker fkkn boeiend, je heb genoeg te vertellen dan wel educatief dan wel ter vermaak. azijnzeiken vergt geen kunde, dat kunnen we allemaal en hebben we jou dus niet voor nodig. dit voelt namelijk een beetje als een jan wolkers die een ingezonden brief naar de tina stuurt. goeie schrijver maar bullshit material waar niemand echt op zit te wachten.
  owh enne vwb je pointer naar ohjajoh … geen bericht is goed bericht, maar als het jou goed doet zal ik voortaan bij alle columns die ik ja knikkend heb gelezen het ook melden.

 66. huh .. waarom moet er nou weer een quasi smart ass opmerking over de onderwerp bemerkingen heen? jij bent idd de columnist, en mag daarom idd mensen bekritiseren terwijl je zelf naar alle redelijkheid hun niveau niet kan evenaren. maar wat voor columnist ben je nou als je oneindig moet door gaan op een case die al lang closed had moeten zijn, en waar bovendien je medestanders op een enkele hand van een medewerker van de houtzagerij zijn te tellen. raszi dit raszi dit … lekker fkkn boeiend, je heb genoeg te vertellen dan wel educatief dan wel ter vermaak. azijnzeiken vergt geen kunde, dat kunnen we allemaal en hebben we jou dus niet voor nodig. dit voelt namelijk een beetje als een jan wolkers die een ingezonden brief naar de tina stuurt. goeie schrijver maar bullshit material waar niemand echt op zit te wachten.
  owh enne vwb je pointer naar ohjajoh … geen bericht is goed bericht, maar als het jou goed doet zal ik voortaan bij alle columns die ik ja knikkend heb gelezen het ook melden.

 67. Beste Rolf,
  ‘Toch opvallend dat je vaak reageert bij de columns die jij kennelijk niet interessant acht’…..gast, ik heb 2 reacties gegeven, op deze en je vorige column. Dat ze zijn blijven hangen was ook de bedoeling…
  ‘Want bij mijn (vele) columns over wat positievere zaken kom ik je maar zelden tegen. :)’….klopt, ik heb me sinds een week of 2 aangemeld.
  Maar als er een voorbij komt die mijn complimenten verdiend, krijg je positieve aandacht van me, ouwe.
  Zo dan maar?

 68. Beste Rolf,
  ‘Toch opvallend dat je vaak reageert bij de columns die jij kennelijk niet interessant acht’…..gast, ik heb 2 reacties gegeven, op deze en je vorige column. Dat ze zijn blijven hangen was ook de bedoeling…
  ‘Want bij mijn (vele) columns over wat positievere zaken kom ik je maar zelden tegen. :)’….klopt, ik heb me sinds een week of 2 aangemeld.
  Maar als er een voorbij komt die mijn complimenten verdiend, krijg je positieve aandacht van me, ouwe.
  Zo dan maar?

 69. ————— FF tussendoor ———-
  Pffff… PhilIvey heeft een disposable email adres en kwam hier via een Proxy .. account is gesloten, ik heb de reacties er (deels) tussen laten staan ivm de leesbaarheid. . . Vermoeiend de hoepels waar mensen d

 70. ————— FF tussendoor ———-
  Pffff… PhilIvey heeft een disposable email adres en kwam hier via een Proxy .. account is gesloten, ik heb de reacties er (deels) tussen laten staan ivm de leesbaarheid. . . Vermoeiend de hoepels waar mensen d

 71. Vermoeiend.. Koreanse proxy dit keer .. exit Querty. (met een punt), incl de reacties.

  Succes met het blijven aanmaken van die forum accounts… het is sneller verwijderd dan jij ze kan aanmaken, je zal ook opzoek moeten naar een andere disposable email provider.

 72. Vermoeiend.. Koreanse proxy dit keer .. exit Querty. (met een punt), incl de reacties.

  Succes met het blijven aanmaken van die forum accounts… het is sneller verwijderd dan jij ze kan aanmaken, je zal ook opzoek moeten naar een andere disposable email provider.

 73. Iedere columnist in Nederland mag, gelukkig, zijn mening geven over alles en iedereen. Lezers krijgen vaak de gelegenheid om daar op te reageren. Vanzelfsprekend zoekt een goede columnist een aktueel en of een prikkelend onderwerp. Schrijven over een grijze muis genereert geen respons. Rolf is volgens mij prima geslaagd als columnist met de keuze van dit onderwerp. Zijn doel is geslaagd, zie de reacties. Lex kan ook tevreden zijn want een van de belangrijkste kenmerken van een “ster” is dat je voor en tegenstanders hebt. Geen grijze muis dus. Voorbeelden genoeg Frans Bauer, Geert Wilders, Phil Helmuth etc. You hate or love them.

 74. Iedere columnist in Nederland mag, gelukkig, zijn mening geven over alles en iedereen. Lezers krijgen vaak de gelegenheid om daar op te reageren. Vanzelfsprekend zoekt een goede columnist een aktueel en of een prikkelend onderwerp. Schrijven over een grijze muis genereert geen respons. Rolf is volgens mij prima geslaagd als columnist met de keuze van dit onderwerp. Zijn doel is geslaagd, zie de reacties. Lex kan ook tevreden zijn want een van de belangrijkste kenmerken van een “ster” is dat je voor en tegenstanders hebt. Geen grijze muis dus. Voorbeelden genoeg Frans Bauer, Geert Wilders, Phil Helmuth etc. You hate or love them.

 75. @Slotboom: Verdomd goeie knieval, zoals jezelf zegt, je begint goed, sympathiek haast, alleen die “maar”…
  Concept “excuses” is je dan nog niet helemaal duidelijk, als je vervolgens wéér een ellenlang epos te plempen over Lex Veldhuis?
  Ga gewoon we

 76. @Slotboom: Verdomd goeie knieval, zoals jezelf zegt, je begint goed, sympathiek haast, alleen die “maar”…
  Concept “excuses” is je dan nog niet helemaal duidelijk, als je vervolgens wéér een ellenlang epos te plempen over Lex Veldhuis?
  Ga gewoon we

 77. Ik ben niet bekend met Lex Veldhuis, maar ik neem aan dat, indien de beschuldigingen onjuist zijn, Lex hier zeker wel zou reageren.
  Daarnaast vraag ik mij toch echt af, zijn de feiten wel juist?
  Ik heb wel vaker gehoord van cashgames in en rondom rotterdam waar de hogere stakes worden gespeeld waar zelfs winsten en verliezen van 50.000 euro worden genoteerd!
  Hier schijnen rijke zakelieden en jonge pokerspelers met elkaar de strijd aan te gaan, dus mogelijk dat een jongen als Lex hier gewoon hele grote winsten behaalt. Daarnaast heb ik weleens gelezen dat hij hoge cashgames speelt in Las Vegas, die worden ook niet getrackt. Dit zou alles omver kunnen werpen.
  Feit blijft echter dat hij ook verliezend zou kunnen spelen daar, die getallen zijn mij niet bekend, echter verwacht ik niet dat een backer continu blijft investeren in iemand die zn geld maar verliest, ongeacht de rijkdom.
  Echter, dat Lex online niet winstgevend pokert of heeft gepokerd tot nu toe, moge duidelijk zijn. Onomstotelijk bewijs, mi, wordt hier geleverd en de redenering lijkt mij niet meer dan redelijk.
  Ik verbaas mij dan ook dat een speler als Mr Zahmat of bemyguestbud niet eerder een sponsordeal krijgen, maar goed het zal wel aan de manier waarop ze zich profileren zijn, terwijl zij wel meer dan een miljoen winst staan op de verschillende pokersites.
  Ik moet het Rolf Slotboom dan ook nageven dat hij hier een column aangrijpt om een groot misverstand de wereld uit te helpen.
  Zou hier een rijk zakenman als Bart Spijker of Ad Schaap hier ook zo uitgebreid verdedigd worden, waarvan laatste zeker niet onverdienstelijk pokert met een finaletafel in de EPT Kiev en laatstgenoemde schijnt ook nog eens winst te draaien in de duurdere cashgames rondom rotterdam naar horen zeggen.
  Ik snap het punt niet helemaal, het lijkt wel dat door de manier waarop Rolf Slotboom als columnist plaats neemt in de schrijfstoel, volgers en mogelijk zelfs fans van Lex zich aangevallen voelen. Echter zie ik niet in hoe onomstotelijk bewijs (een http://www.pokertableratings.com) waarvan Rolf zegt dat het zijn bread and butter games zijn, gewoon genegeerd wordt, om vervolgens te zeggen dat Rolf niet eens een grote winnaar is. Ik zie dat ook nergens beweerd worden, echter zie ik Rolf zelfs vrij bescheiden antwoorden, met de feiten in de hand.
  Dat dit een steek onder de gordel is ben ik het niet mee eens, aangezien ik tot voor het lezen van de eerste blog ik er heilig van overtuigd was dat Lex een van de grootste winnaars online was.
  Van een goede kennis die ook op de bahama’s is geweest en daar met veel jongens heeft opgetrokken heb ik zelfs vernomen dat jongens zoals Lex (en andere namen) nooit een verliesmaand hadden op het internet!
  Ik meen te herinneren dat hij dit uit de mond van de spelers zelf heeft gehoord, echter hier kan ik ernaast zitten!
  Ik moet ook zeggen dat ik geen grootse fan ben van Rolfs Speelstijl, maar dat is aan een kenner om die te bekritiseren. Ik weet wel dat iemand die jarenlang live heeft gespeeld en geen gek blazoen heeft met een naam als schuldenaar, dit hoogstwaarschijnlijk winnend heeft gedaan, mits dit de grootste of enige bron van inkomsten was. Dus opmerkingen als wat heb jij nou verdiend… Ik neem aan iets van geld.
  Echter ik vind wel dat Lex zijn sponsordeal verdient, aangezien hij zeer interessant is om te volgen en vaak knap een grote stack opbouwt in toernooien en het online opneemt tegen grote namen, echter lijkt het mij te zijn dat hij dit doet zonder echte bankroll, en de heren tegen wie hij speelt dit doen met grote bankroll en ook probleemloos geld kunnen bijleggen als ze een volledige buy in kwijtraken aan de virtuele tafels.
  Dat valt onder onverantwoord gokken.
  Dat dat door fans en volgers leuk gevonden wordt is logisch, het is spannend en je wenst zo iemand veel geluk toe, echter voor volgers die poker als denksport willen zien vind ik dit toch zeker apart te noemen.
  Zonder flinke buffer hoog spelen lijkt mij niet veel anders dan blackjacken, want een coinflip later kun je blut zijn, terwijl het geld ook rustig kan worden opgebouwd op lagere limieten.
  Dit doen de grotere jongens mijns inziens veel beter, en mede daarom heb ik ook veel respect voor een mr zahmat of bemyguestbud.
  Een reactie van webjoker: om belastingdienst geen inzicht te geven in de winsten van Lex zijn veel van zijn winsten onbekend. Je gaat iemand met een heldenstatus bij velen toch niet verdedigen met de mededeling dat hij aan belastingontduiking doet?
  Concluderend wil ik dan graag eindigen met complimenten aan Rolf voor een sterk, op het oog onomwerpbaar, stuk over iemand die, mogelijk onterecht, wordt gezien als een van de grootste sterren in het grote geld verdienen uit Nederland.

 78. Ik ben niet bekend met Lex Veldhuis, maar ik neem aan dat, indien de beschuldigingen onjuist zijn, Lex hier zeker wel zou reageren.
  Daarnaast vraag ik mij toch echt af, zijn de feiten wel juist?
  Ik heb wel vaker gehoord van cashgames in en rondom rotterdam waar de hogere stakes worden gespeeld waar zelfs winsten en verliezen van 50.000 euro worden genoteerd!
  Hier schijnen rijke zakelieden en jonge pokerspelers met elkaar de strijd aan te gaan, dus mogelijk dat een jongen als Lex hier gewoon hele grote winsten behaalt. Daarnaast heb ik weleens gelezen dat hij hoge cashgames speelt in Las Vegas, die worden ook niet getrackt. Dit zou alles omver kunnen werpen.
  Feit blijft echter dat hij ook verliezend zou kunnen spelen daar, die getallen zijn mij niet bekend, echter verwacht ik niet dat een backer continu blijft investeren in iemand die zn geld maar verliest, ongeacht de rijkdom.
  Echter, dat Lex online niet winstgevend pokert of heeft gepokerd tot nu toe, moge duidelijk zijn. Onomstotelijk bewijs, mi, wordt hier geleverd en de redenering lijkt mij niet meer dan redelijk.
  Ik verbaas mij dan ook dat een speler als Mr Zahmat of bemyguestbud niet eerder een sponsordeal krijgen, maar goed het zal wel aan de manier waarop ze zich profileren zijn, terwijl zij wel meer dan een miljoen winst staan op de verschillende pokersites.
  Ik moet het Rolf Slotboom dan ook nageven dat hij hier een column aangrijpt om een groot misverstand de wereld uit te helpen.
  Zou hier een rijk zakenman als Bart Spijker of Ad Schaap hier ook zo uitgebreid verdedigd worden, waarvan laatste zeker niet onverdienstelijk pokert met een finaletafel in de EPT Kiev en laatstgenoemde schijnt ook nog eens winst te draaien in de duurdere cashgames rondom rotterdam naar horen zeggen.
  Ik snap het punt niet helemaal, het lijkt wel dat door de manier waarop Rolf Slotboom als columnist plaats neemt in de schrijfstoel, volgers en mogelijk zelfs fans van Lex zich aangevallen voelen. Echter zie ik niet in hoe onomstotelijk bewijs (een http://www.pokertableratings.com) waarvan Rolf zegt dat het zijn bread and butter games zijn, gewoon genegeerd wordt, om vervolgens te zeggen dat Rolf niet eens een grote winnaar is. Ik zie dat ook nergens beweerd worden, echter zie ik Rolf zelfs vrij bescheiden antwoorden, met de feiten in de hand.
  Dat dit een steek onder de gordel is ben ik het niet mee eens, aangezien ik tot voor het lezen van de eerste blog ik er heilig van overtuigd was dat Lex een van de grootste winnaars online was.
  Van een goede kennis die ook op de bahama’s is geweest en daar met veel jongens heeft opgetrokken heb ik zelfs vernomen dat jongens zoals Lex (en andere namen) nooit een verliesmaand hadden op het internet!
  Ik meen te herinneren dat hij dit uit de mond van de spelers zelf heeft gehoord, echter hier kan ik ernaast zitten!
  Ik moet ook zeggen dat ik geen grootse fan ben van Rolfs Speelstijl, maar dat is aan een kenner om die te bekritiseren. Ik weet wel dat iemand die jarenlang live heeft gespeeld en geen gek blazoen heeft met een naam als schuldenaar, dit hoogstwaarschijnlijk winnend heeft gedaan, mits dit de grootste of enige bron van inkomsten was. Dus opmerkingen als wat heb jij nou verdiend… Ik neem aan iets van geld.
  Echter ik vind wel dat Lex zijn sponsordeal verdient, aangezien hij zeer interessant is om te volgen en vaak knap een grote stack opbouwt in toernooien en het online opneemt tegen grote namen, echter lijkt het mij te zijn dat hij dit doet zonder echte bankroll, en de heren tegen wie hij speelt dit doen met grote bankroll en ook probleemloos geld kunnen bijleggen als ze een volledige buy in kwijtraken aan de virtuele tafels.
  Dat valt onder onverantwoord gokken.
  Dat dat door fans en volgers leuk gevonden wordt is logisch, het is spannend en je wenst zo iemand veel geluk toe, echter voor volgers die poker als denksport willen zien vind ik dit toch zeker apart te noemen.
  Zonder flinke buffer hoog spelen lijkt mij niet veel anders dan blackjacken, want een coinflip later kun je blut zijn, terwijl het geld ook rustig kan worden opgebouwd op lagere limieten.
  Dit doen de grotere jongens mijns inziens veel beter, en mede daarom heb ik ook veel respect voor een mr zahmat of bemyguestbud.
  Een reactie van webjoker: om belastingdienst geen inzicht te geven in de winsten van Lex zijn veel van zijn winsten onbekend. Je gaat iemand met een heldenstatus bij velen toch niet verdedigen met de mededeling dat hij aan belastingontduiking doet?
  Concluderend wil ik dan graag eindigen met complimenten aan Rolf voor een sterk, op het oog onomwerpbaar, stuk over iemand die, mogelijk onterecht, wordt gezien als een van de grootste sterren in het grote geld verdienen uit Nederland.

 79. Beste Rolf,
  je hebt helemaal gelijk met je kritiek. Ik zie Lex als een goede vriend en ook andere vrienden maken zich ernstige zorgen over hem.
  We proberen hem allemaal wat geld te lenen zodat hij zijn hoofd boven water kan houden. Iedereen in zijn woonplaats helpt hem. Bij de Albert Heijn vertellen de kassieres dat ie op de kleintjes moet passen en heeft hij zijn eigen RaSZi kaart voor extra bonuskorting. 100% rakeback op zijn primaire levensbehoeften. De belastingdienst maakt een uitzondering en betaald hem iedere maand een deel van zijn verlies terug. Bij HSP hadden ze hem voorgehouden dat het allemaal play money was en dat niemand daar met echt geld zat te spelen.
  Maar niemand is het nog gelukt om hem ervan te weerhouden te stoppen met deze extreem dure hobby. Gelukkig ben jij daar nu Rolf en hopelijk open jij zijn ogen. Misschien ben jij de redder in nood.
  Kijk een contract bij Pokerstars klinkt leuk natuurlijk maar hij heeft nu 12.000 van die petjes, 3218 stressballen en een paar dozijn sweaters maar krijgt ze niet meer verkocht. Dus echt opleveren doet dit ook niet. Misschien zoek jij nog iemand die je kan helpen met research voor je column. Niemand hoeft toch te weten dat Lex dat dan doet. Zo verdient die ook nog paar dollars.
  Je was trouwens niet helemaal compleet hoor met je overzichtje. Lex speelt natuurlijk nog op veel meer sites online. En geloof me ook daar is het allemaal kommer en kwel. Sterker nog zijn PTR van Pokerstars is nog de mooiste lijn. Daar heeft ie nog zelfs in de plus gestaan. Sterker nog meer in de plus gestaan dan jij in je hele carriere bij elkaar nou ik er zo over nadenk. Maar ja dat telt allemaal niet meer.
  Zijn recente prestaties in EPT’s waren natuurlijk wel leuk maar het zet allemaal geen zoden aan de dijk. Sterker nog 163% verkopen maakt dit ook nog eens extra verliesgevend.
  Gelukkig zit hij nu in Vegas. Overdag mag hij kaarten sorteren in the Wynn en in de avond doet ie Valet parking bij Circus Circus. Als ie nog zo 2 weken doorbuffelt heeft die kerel hem beloofd 1 shotje te mogen wagen bij een $1000 event tijdens de WSOP. Wat was ie blij toen ie dat hoorde.
  Jaja Rolf je hebt precies de vinger op de zere plek gelegt van het Nederlanse Poker. Waar vele denken dat hij een coming man is heb jij het goed gezien. Het is niet meer dan een exponent van de media aandacht en opgeblazen verhalen. 24 tafels tegelijk ? Sinds hij zijn computer moest verkopen voor een kleinere kan die net op 1 tafel klikken op zijn 9” beeldscherm.
  En dan overal die verhalen om moe van te worden. Hij is de beste van Rotterdam, van Amsterdam, van Eindhoven… Van de hele wereld. Ik hoor het hem nog zeggen toen hij gehuldigd werd op het balkon van het Rotterdamse gemeentehuis na het winnen van een 18-mans sit and gootje.
  Nee dan zie ik liever jou Rolf. Altijd de bescheidenheid zelve. Zeer vakkundig en altijd sta je klaar voor de beginnende spelers om uit te leggen dat ze daar toch echt beter preflop hadden kunnen folden.
  Misschien mag ik ooit jouw vriend worden en kan ik zeggen dat ik tenminste 1 winstgevende pokerspeler ken.
  Misschien treffen we elkaar nog in Las Vegas. Misschien wordt jij ontdekt door de camera’s, pokersites en tv bazen en maak jij aankomend jaar je debuut in een HSP of iets dergelijks.
  Dan zullen we week na week zien hoe jij de boel aanstampt. Hie je Phil Ivey leert om kleine schoppetjes te roepen.
  En waar Lex is volgend jaar……
  Ik denk dat ie nog steeds in Vegas zit zijn WSOP bracelet te poetsen. Met dank aan de wijze woorden van jou.

 80. Beste Rolf,
  je hebt helemaal gelijk met je kritiek. Ik zie Lex als een goede vriend en ook andere vrienden maken zich ernstige zorgen over hem.
  We proberen hem allemaal wat geld te lenen zodat hij zijn hoofd boven water kan houden. Iedereen in zijn woonplaats helpt hem. Bij de Albert Heijn vertellen de kassieres dat ie op de kleintjes moet passen en heeft hij zijn eigen RaSZi kaart voor extra bonuskorting. 100% rakeback op zijn primaire levensbehoeften. De belastingdienst maakt een uitzondering en betaald hem iedere maand een deel van zijn verlies terug. Bij HSP hadden ze hem voorgehouden dat het allemaal play money was en dat niemand daar met echt geld zat te spelen.
  Maar niemand is het nog gelukt om hem ervan te weerhouden te stoppen met deze extreem dure hobby. Gelukkig ben jij daar nu Rolf en hopelijk open jij zijn ogen. Misschien ben jij de redder in nood.
  Kijk een contract bij Pokerstars klinkt leuk natuurlijk maar hij heeft nu 12.000 van die petjes, 3218 stressballen en een paar dozijn sweaters maar krijgt ze niet meer verkocht. Dus echt opleveren doet dit ook niet. Misschien zoek jij nog iemand die je kan helpen met research voor je column. Niemand hoeft toch te weten dat Lex dat dan doet. Zo verdient die ook nog paar dollars.
  Je was trouwens niet helemaal compleet hoor met je overzichtje. Lex speelt natuurlijk nog op veel meer sites online. En geloof me ook daar is het allemaal kommer en kwel. Sterker nog zijn PTR van Pokerstars is nog de mooiste lijn. Daar heeft ie nog zelfs in de plus gestaan. Sterker nog meer in de plus gestaan dan jij in je hele carriere bij elkaar nou ik er zo over nadenk. Maar ja dat telt allemaal niet meer.
  Zijn recente prestaties in EPT’s waren natuurlijk wel leuk maar het zet allemaal geen zoden aan de dijk. Sterker nog 163% verkopen maakt dit ook nog eens extra verliesgevend.
  Gelukkig zit hij nu in Vegas. Overdag mag hij kaarten sorteren in the Wynn en in de avond doet ie Valet parking bij Circus Circus. Als ie nog zo 2 weken doorbuffelt heeft die kerel hem beloofd 1 shotje te mogen wagen bij een $1000 event tijdens de WSOP. Wat was ie blij toen ie dat hoorde.
  Jaja Rolf je hebt precies de vinger op de zere plek gelegt van het Nederlanse Poker. Waar vele denken dat hij een coming man is heb jij het goed gezien. Het is niet meer dan een exponent van de media aandacht en opgeblazen verhalen. 24 tafels tegelijk ? Sinds hij zijn computer moest verkopen voor een kleinere kan die net op 1 tafel klikken op zijn 9” beeldscherm.
  En dan overal die verhalen om moe van te worden. Hij is de beste van Rotterdam, van Amsterdam, van Eindhoven… Van de hele wereld. Ik hoor het hem nog zeggen toen hij gehuldigd werd op het balkon van het Rotterdamse gemeentehuis na het winnen van een 18-mans sit and gootje.
  Nee dan zie ik liever jou Rolf. Altijd de bescheidenheid zelve. Zeer vakkundig en altijd sta je klaar voor de beginnende spelers om uit te leggen dat ze daar toch echt beter preflop hadden kunnen folden.
  Misschien mag ik ooit jouw vriend worden en kan ik zeggen dat ik tenminste 1 winstgevende pokerspeler ken.
  Misschien treffen we elkaar nog in Las Vegas. Misschien wordt jij ontdekt door de camera’s, pokersites en tv bazen en maak jij aankomend jaar je debuut in een HSP of iets dergelijks.
  Dan zullen we week na week zien hoe jij de boel aanstampt. Hie je Phil Ivey leert om kleine schoppetjes te roepen.
  En waar Lex is volgend jaar……
  Ik denk dat ie nog steeds in Vegas zit zijn WSOP bracelet te poetsen. Met dank aan de wijze woorden van jou.

 81. @oktime vind dit op zich zeker goede post. En het is idd een columnist zijn goed recht om te schrijven over hetgeen hij zelf wenst. Maar enkele (onvolledige) feiten bij elkaar gooien en vervolgens tot de onomstotelijke conclusie komen dat iemand niet + EV

 82. @oktime vind dit op zich zeker goede post. En het is idd een columnist zijn goed recht om te schrijven over hetgeen hij zelf wenst. Maar enkele (onvolledige) feiten bij elkaar gooien en vervolgens tot de onomstotelijke conclusie komen dat iemand niet + EV

 83. @ Nesten1:
  Op zich een goede post. Prima dat je in nette termen opkomt voor iemand die naar jouw mening mogelijk iets te hard wordt aanpakt. Wat je zegt is echter vrij apart. Als de speler in kwestie, zoals jij zegt, structureel 20 tafels zou spelen zo

 84. @ Nesten1:
  Op zich een goede post. Prima dat je in nette termen opkomt voor iemand die naar jouw mening mogelijk iets te hard wordt aanpakt. Wat je zegt is echter vrij apart. Als de speler in kwestie, zoals jij zegt, structureel 20 tafels zou spelen zo

 85. @ Slotboom: Nee, ik ben hier gekomen naar je kinderachtige gezwam op Veldhuis te luisteren, cmon!

 86. @ Slotboom: Nee, ik ben hier gekomen naar je kinderachtige gezwam op Veldhuis te luisteren, cmon!

 87. @Rolf, ik ken zoals overigens eerder aangehaald Lex helemaal niet. De zaken die ik aanhaal komen gewoon van de rail op PN maar komen me zeer aannemelijk voor (cf. 20 tafels ? railers + gigantisch volume op relatief korte tijd; geen HMmanager? net voor het

 88. @Rolf, ik ken zoals overigens eerder aangehaald Lex helemaal niet. De zaken die ik aanhaal komen gewoon van de rail op PN maar komen me zeer aannemelijk voor (cf. 20 tafels ? railers + gigantisch volume op relatief korte tijd; geen HMmanager? net voor het

 89. Hoewel je normaal gesproken een column niet twee keer moet gebruiken en al helemaal niet om je gelijk proberen te halen als je tegen dovemansoren spreekt vind ik het in dit geval wel begrijpelijk en denk ik dat je ook een goede brief hebt geschreven waarbij je de balans tussen objectief en subjectief goed hebt behouden. Ook vind ik de reacties van het tegenkamp deze keer meer gefundeerd. Kortom: vermakelijk om te lezen, maar is nu wel genoeg geweest 🙂

 90. Hoewel je normaal gesproken een column niet twee keer moet gebruiken en al helemaal niet om je gelijk proberen te halen als je tegen dovemansoren spreekt vind ik het in dit geval wel begrijpelijk en denk ik dat je ook een goede brief hebt geschreven waarbij je de balans tussen objectief en subjectief goed hebt behouden. Ook vind ik de reacties van het tegenkamp deze keer meer gefundeerd. Kortom: vermakelijk om te lezen, maar is nu wel genoeg geweest 🙂

 91. @ Nesten1:
  Wedeom, goed geschreven post. Je opmerkingen snijden wel degelijk hout, omdat er inderdaad geen 100% sluitend bewijs is dat iemand -EV pokert. Wel een zeer goede indicatie, maar inderdaad geen 100% sluitend bewijs – en vanuit dat oogpunt zij

 92. @ Nesten1:
  Wedeom, goed geschreven post. Je opmerkingen snijden wel degelijk hout, omdat er inderdaad geen 100% sluitend bewijs is dat iemand -EV pokert. Wel een zeer goede indicatie, maar inderdaad geen 100% sluitend bewijs – en vanuit dat oogpunt zij

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.