Op deze pagina vind je een volledig overzicht van de spelregels binnen het poker. De Poker Tournament Directors Association (TDA) heeft alle toernooirichtlijnen uitgelegd in 71 regels, verdeeld over acht categorieën. Wereldwijd gebruiken zo’n beetje alle grote organisaties deze TDA-regels. Het is een stevige lijst, maar bij twijfels over de spelregels binnen het pokerspel kan je in ieder geval altijd deze pagina raadplegen!

INHOUD – Poker spelregels (TDA)

Poker spelregels (TDA)

De TDA (Tournament Directors Association) regels zijn richtlijnen die zijn opgesteld voor de consistentie en uniformiteit van pokerregels in toernooien over de hele wereld. Deze regels zijn bedoeld om geschillen en verwarring te minimaliseren.

Complete inhoudsopgave TDA Reglement

 • 1 – Algemene regels
  TDA Regel 1: Toernooileiding
  TDA Regel 2: Verantwoordelijkheid van de spelers
  TDA Regel 3: Officiële terminologie en gebaren
  TDA Regel 4: Identiteit van de speler
  TDA Regel 5: Communicatiemiddelen
  TDA Regel 6: Officiële taal
  2 – Spelers plaatsen / opbreken / balanceren van tafels
  TDA Regel 7: Juiste plaatsing van spelers
  TDA Regel 8: Alternates, late registratie en re-entries
  TDA Regel 9: Bijzondere voorziening
  TDA Regel 10 Opbreken van de tafels
  TDA Regel 11: Tafels balanceren
  TDA Regel 12: Kaarten spreken bij showdown
  3 – Potten / Showdown
  TDA Regel 13: Kaarten openen/ doden van een winnende hand
  TDA Regel 14: Live cards
  TDA Regel 15: Showdown en onrechtmatige handelingen met kaarten
  TDA Regel 16: Kaarten open bij all-in
  TDA Regel 17: Niet all-in showdown en showdown volgorde
  TDA Regel 18: Verzoek tot het zien van een hand
  TDA Regel 19: Playing the board
  TDA Regel 20: Odd chips of rest-fiches
  TDA Regel 21: Side pots
  TDA Regel 22: Discussie over een hand en of pot
  4 – Algemene procedures
  TDA Regel 23: Nieuwe hand en nieuwe limieten
  TDA Regel 24: Chip race
  TDA Regel 25: Kaarten en chips zichtbaar, telbaar en beheersbaar. Discretionaire color-ups
  TDA Regel 26: Vervangen van decks
  TDA Regel 27: Rebuy
  TDA Regel 28: Rabbit hunting
  TDA Regel 29: Vragen om een klok
  5 – Spelers aanwezig / Het recht op een hand
  TDA Regel 30: Bij uw plaats en live handen
  TDA Regel 31: Actie tijdens de hand
  6 – Button / Blinds
  TDA Regel 32: No small blind regel/dead button
  TDA Regel 33: Blinden ontlopen
  TDA Regel 34: Button bij Heads-up
  TDA Regel 35: Misdeals en ongeldige decks
  TDA Regel 36: Bindende actie
  TDA Regel 37: Button met te weinig kaarten
  TDA Regel 38: Burn cards na een bindende actie
  TDA Regel 39: Vier kaarten op de flop en voortijdig gedeelde handen
  7 – Bets en raises
  TDA Regel 40: Methoden van inzetten: Verbaal en met chips
  TDA Regel 41: Methoden van callen
  TDA Regel 42: Methoden van raisen
  TDA Regel 43: Raise amounts
  TDA Regel 44: Meerwaarde chip
  TDA Regel 45: Inzetten met meerdere chips
  TDA Regel 46: Chips ingezet, maar nog niet aan de pot toegevoegd
  TDA Regel 47: Re-opening the bet
  TDA Regel 48: Aantal toegestane raises
  TDA Regel 49: Verantwoordelijkheid van de speler
  TDA Regel 50: Action in turn
  TDA Regel 51: Verbale actie/ Undercall in turn
  TDA Regel 52: Incorrecte bets, Underbets en Underraises
  TDA Regel 53: Action out of turn (OOT)
  TDA Regel 54: Potgrootte en Pot-limit inzetten
  TDA Regel 55: Ongeldige aankondigingen
  TDA Regel 56: String bets en Raises
  TDA Regel 57: Onduidelijke termen en betten
  TDA Regel 58: Niet standaard folds
  TDA Regel 59: Acties vooraf benoemen
  TDA Regel 60: Chips tellen van tegenstander
  TDA Regel 61: Over-betting met de bedoeling te wisselen
  TDA Regel 62: Verborgen chips bij all-in
  8 – Overig
  TDA Regel 63: Buiten het zicht vervoeren van toernooichips door spelers
  TDA Regel 64: Lost & found chips
  TDA Regel 65: Per ongeluk gefolde hand of getoonde kaarten
  TDA Regel 66: Dode handen in stud poker
  TDA Regel 67: Geen onthulling, één speler per hand
  TDA Regel 68: Kaarten tijdens de hand laten zien/ correct folden
  TDA Regel 69: Ethisch spel
  TDA Regel 70: Overtreding van de poker-etiquette
  TDA Regel 71: Penalty’s (straffen) en diskwalificaties

1 – Algemene regels

TDA Regel 1: Toernooileiding
De toernooileiding dient te allen tijde in het belang van het spel te handelen. Bij het nemen van beslissingen komt de eerlijkheid van het spel ‘Fairness of the Game’ op de eerste plaats. Ongebruikelijke omstandigheden kunnen optreden waarbij Fairness of the Game en gezond verstand voorrang kan of zal krijgen op de technische TDA regels. De beslissing van de toernooileiding is definitief en bindend.

TDA Regel 2: Verantwoordelijkheid van de spelers
De spelers dienen zelf te controleren of de registratie en de stoeltoewijzing correct verloopt. Spelers hebben de volgende verplichtingen:
1. De eigen hand beschermen
2. Duidelijk zijn, in gebaar en terminologie, over te nemen acties
3. De acties aan te tafel volgen
4. Niet voor de beurt een actie maken
5. Kaarten duidelijk zichtbaar op of boven tafel houden
6. Alle kaarten duidelijk zichtbaar openen bij een showdown
7. Chips correct stapelen
8. Aan tafel blijven
9. De dealer attenderen als er een fout wordt gemaakt
10. Om een klok vragen wanneer gerechtvaardigd
11. Bij transfers zo snel mogelijk naar de andere tafel gaan
12. Eén speler per hand regel in acht te nemen
13. Het kennen en toepassen van de regels
14. Het opvolgen van de juiste etiquette
15. En in het algemeen een bijdrage leveren aan een ordelijk verloop van het toernooi

TDA Regel 3: Officiële terminologie en gebaren
Officiële termen zijn: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (alleen bij pot-limit). Spelers dienen voorzichtig te zijn met het maken van gebaren aan tafel indien de actie bij hen is indien er actie is geweest, kloppen/tikken op tafel betekent een check. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn intenties duidelijk te maken, het gebruik van termen en gebaren die afwijken van de standaard kunnen resulteren in een andere beslissing dan de speler bedoelt. Zie ook TDA Regel 2 en TDA Regel 42.

TDA Regel 4: Identiteit van de speler
Kleding of andere zaken mogen de identiteit van een speler niet blijvend verhullen of een afleiding vormen voor het spel. De beoordeling van de toernooileiding is hierin leidend.

TDA Regel 5: Communicatiemiddelen
Muziekspelers en telefoons zijn aan de speeltafel toegestaan, mits niet hinderlijk aanwezig. Het is spelers niet toegestaan aan de speeltafel te telefoneren en ringtones en geluiden moeten zijn uitgeschakeld. Het is toegestaan om apparatuur te gebruiken mits de apparatuur gedurende een speelronde “face down” op de speeltafel wordt geplaatst zolang de deelnemer actief aan de speelronde deelneemt. Bij toernooien zijn muziekspelers en geluidsdragers toegestaan tot aan de finaletafel, hierna moet alle apparatuur opgeborgen/van tafel zijn. Als de speler apparatuur gebruikt is en blijft hij verantwoordelijk voor fouten en vertragingen die worden veroorzaakt door het gebruik van die apparatuur. De apparatuur mag op geen enkele wijze andere spelers hinderen. De oortelefoons mogen niet anders gebruikt worden dan voor luisteren naar muziek of voor geluidsvermindering.

TDA Regel 6: Officiële taal
Tijdens de hand (vanaf begin initial deal tot en met de showdown) is het niet toegestaan een andere taal dan Nederlands, Engels of Duits te spreken. Of men nu aan de hand deelneemt of niet. Deze regel geldt ook voor gesprekken met spelers die niet aan de tafel zitten.

2 – Spelers plaatsen / opbreken / balanceren van tafels

TDA Regel 7: Juiste plaatsing van spelers
Voor toernooien wordt willekeurig voor de stoel en de tafel geloot. Een speler die het toernooi begint anders dan op de aan hem toegewezen plaats, maar met het correcte aantal chips, wordt verplaatst naar de juiste plaats met zijn/haar huidige aantal chips.

TDA Regel 8: Alternates, late registratie en re-entries
A. Alternates, late registraties en re-entries ontvangen een volledige startstack en worden random aan een pokertafel geplaatst op een willekeurige positie, net als een nieuwe speler. Wanneer
geplaatst tussen de small blind en de button wordt de speler niet ingedeeld.
B. In Re-entry events, wanneer het toegestaan is om de huidige stack op te geven en een nieuwe startstack te kopen, zullen de opgegeven chips uit het spel genomen worden.

TDA Regel 9: Bijzondere voorziening
Spelers met speciale behoeften zullen zo goed als mogelijk worden gefaciliteerd (denk aan invaliden, rolstoelgebruikers e.d.).

TDA Regel 10 Opbreken van de tafels
Wanneer een tafel wordt opgebroken, krijgen de spelers die worden verplaatst door middel van loting een andere plaats toegewezen. Deze spelers kunnen ook op de posities van de big blind, de small blind of de button terechtkomen en zullen de rechten en plichten van die positie op zich nemen. De enige plaats waar deze spelers een speelronde moeten overslaan, is als de spelers tussen de small blind en de button worden geplaatst.

TDA Regel 11: Tafels balanceren
A. Bij het balanceren van tafels zal de speler die als volgende aan de beurt is voor de big blind worden verplaatst naar de slechtst mogelijke positie, inclusief een enkele big blind indien mogelijk, zelfs als dat betekent dat er op die stoel twee keer na elkaar een big blind gespeeld wordt. De meest ongunstige positie is nooit de Small Blind.
B. Niet van toepassing bij No-Limit Hold’em
C. De speler die van tafel wordt verplaatst, wordt volgens gestelde procedure verplaatst.
D. Het spel op tafel wordt gestopt als er 3 of meer spelers minder aanwezig zijn dan de op de tafel met de meeste spelers. De toernooidirectie kan besluiten om verder te spelen zonder dat dit resulteert in een misdeal.

TDA Regel 12: Kaarten spreken bij showdown
Kaarten spreken voor zich. Verbaal aanspraak maken op de pot is niet bindend. Iedere speler die met opzet zijn hand verkeerd benoemt, kan een penalty krijgen. Dealers dienen de handwaarde te lezen en annonceren bij showdown. Elke speler aan tafel die opmerkt dat er een fout wordt gemaakt bij de showdown en/of het benoemen van de hand en/of het schuiven van de pot naar de verkeerde speler, dient dit direct te melden.

3 – Potten / Showdown

TDA Regel 13: Kaarten openen/ doden van een winnende hand
A. Tijdens de showdown dient een speler al zijn kaarten open op de tafel te leggen, zodat de dealer en alle spelers deze duidelijk kunnen zien. Alle kaarten wil zeggen: beide kaarten in Texas
Hold’em, alle vier kaarten bij Omaha, etc.
B. Bij de showdown dient de speler zijn hand te beschermen tot het zijn beurt is om de kaarten te laten zien. Het risico is voor de speler indien hij zijn hand niet volledig heeft geopend of heeft laten zien en deze vervolgens muckt met het idee dat hij de hand heeft gewonnen. Indien de kaarten niet meer te identificeren en terug te halen zijn en de toernooileiding beslist dat de hand
niet duidelijk is gezien, heeft deze speler geen recht op de pot. De beslissing van de toernooileiding in dezen is bindend.
C. Een dealer kan een winnende hand die op de juiste wijze is geopend en gezien, niet dood maken.

TDA Regel 14: Live cards
Als beide kaarten van een speler face down in zijn geheel over de gele lijn zijn, betekent dit niet automatisch een dode hand. Spelers kunnen hun gedachten wijzigen en alsnog tot showdown overgaan mits de kaarten 100% te identificeren en terug te halen zijn. De hand is ‘levend’, tot aan het moment waarop de dealer de kaarten muckt.

TDA Regel 15: Showdown en onrechtmatige handelingen met kaarten
A. Indien een speler 1 kaart opent en de andere gesloten over de lijn schuift, wordt de speler verzocht de gesloten kaart ook te openen om aanspraak op de pot te kunnen maken. Bij weigering van de speler zal de toernooileiding worden geroepen. Voorwaarde is dat de gesloten kaart 100% identificeerbaar is en niet in de muck terecht is gekomen.
B. Als een speler een bet maakt en daarna zijn/haar kaarten wegdoet omdat hij/zij denkt de hand gewonnen te hebben (in veronderstelling dat er geen spelers meer in de hand zijn) zal
de dealer de kaarten beschermen en de toernooileiding erbij halen. Indien de kaarten niet met 100% zekerheid te herleiden zijn nadat ze gemuckt zijn, heeft de speler geen recht op teruggave van een inzet die gecallt is. Indien de bet of raise (nog) niet is gecallt krijgt de speler deze inzet terug.

TDA Regel 16: Kaarten open bij all-in
Alle kaarten van alle spelers worden zonder enige vertraging opengedraaid wanneer een speler all-in is, alle inzetacties door de andere spelers zijn gedaan en er geen inzetactie meer mogelijk is. Let op: Alle actieve spelers zijn verplicht hun kaarten open te draaien. Een hand kan daarom nooit dood zijn.

TDA Regel 17: Niet all-in showdown en showdown volgorde
A. Bij een niet all-in showdown, aan het eind van de laatste inzetronde, moet de speler die de laatste agressieve actie heeft gemaakt als eerste zijn kaarten openen (showdown).
Als tijdens de laatste inzetronde geen inzetten zijn geplaatst, moet de eerste actieve speler na de button als eerste zijn kaarten openen en zo verder met de klok mee.
B. Een niet all-in situatie is beslist als alle, behalve één, spelers mucken zonder de kaarten te laten zien. De overgebleven speler wint en hoeft zijn/haar hand niet te laten zien.

TDA Regel 18: Verzoek tot het zien van een hand
A. Spelers die niet meer in het bezit zijn van kaarten tijdens de showdown, of deze face down hebben gemuckt zonder ze eerst open op tafel te hebben gelegd, verliezen het recht of privilege
om de hand van de tegenstander te mogen zien.
B. Wanneer er een bet, raise of re-raise op de river gecallt is, heeft de caller het recht om de hand van de agressor te zien wanneer hij/zij hier om verzoekt (“de hand waarvoor ze betaald hebben om te zien”). Om dit verzoek te kunnen doen dient de caller zijn/haar kaarten nog in het bezit te hebben. Wanneer een caller vraagt om de kaarten van een andere caller te zien of wanneer er geen riverbet is geweest, neemt de toernooileiding hierin een besluit.

TDA Regel 19: Playing the board
Een speler moet al zijn kaarten laten zien als hij de board speelt (playing the board) om aanspraak te maken op de pot. Zie ook TDA Regel 13.

TDA Regel 20: Odd chips of rest-fiches
Bij alle Hold’em-spelen, in het geval er een restfiche is (split pot), wordt deze toegekend aan de eerste actieve speler na de button. Het restfiche is altijd ter grootte van de laagste denominatie in het spel.

TDA Regel 21: Side pots
Side pots worden gescheiden geplaatst van de main pot.

TDA Regel 22: Discussie over een hand en of pot
De uitslag van een hand kan worden aangevochten totdat de volgende hand begonnen is (zie TDA Regel 23). Tel/rekenfouten tijdens het toekennen van de pot kunnen aangevochten worden tot er bindende actie is geweest in de volgende hand Als de hand eindigt in een pauze, dan kan de uitslag worden aangevochten tot 1 minuut nadat de pot is toegekend aan een speler.

4 – Algemene procedures

TDA Regel 23: Nieuwe hand en nieuwe limieten
Wanneer de tijd van een level is verstreken en het nieuwe level wordt geannonceerd, start het nieuwe level bij de volgende hand. Een nieuwe hand begint:
1. bij de eerste riffle (dus niet bij de chemmy shuffle) of
2. bij het indrukken van de groene knop bij gebruik schudmachine of
3. bij een dealerwissel

Indien een hand bij vergissing start in het voorgaande level wordt de hand afgemaakt indien er bindende actie is geweest (zie TDA Regel 36).

TDA Regel 24: Chip race
A. Zodra het nodig is om chips om te wisselen welke niet meer gebruikt worden in de blind- of antestructuur, dan worden deze uit het toernooi gehaald. De chiprace start altijd bij seat 1. Een speler kan nooit door een chiprace uit het toernooi gaan. Een speler die tijdens een chiprace zijn of haar overgebleven chips zou verliezen, zal één chip van de kleinste denominatie behouden.
B. Spelers worden geadviseerd chips volledig zichtbaar te tonen en de chiprace bij te wonen.
C. Als blijkt dat na de chiprace een speler chips in zijn bezit heeft van de verwijderde denominatie zullen deze alleen gewisseld worden voor de volgende denominatie indien de waarde gelijk is.
Voorbeeld: 10 van 10 voor 100). Wanneer dit niet het geval is worden de chips verwijderd
zonder compensatie (bijvoorbeeld: 7 van 10).

TDA Regel 25: Kaarten en chips zichtbaar, telbaar en beheersbaar. Discretionaire color-ups
A. Spelers, dealers en brushes hebben het recht op goed zicht op de chips van een speler, zodat ze een inschatting kunnen maken van het aantal chips. Alle chips moeten te allen tijde duidelijk
zichtbaar op tafel zijn. De toernooileiding adviseert verticale stacks van 20 stuks met dezelfde waarde als standaard te hanteren. Spelers moeten hun hogere waardes te allen tijde goed zichtbaar en onderscheidend op tafel hebben staan. De toernooileiding moet met een blik op de stacks een snelle inschatting van de waarde kunnen maken, net als de spelers.
B. Toernooileiding bepaalt de hoeveelheid en denominatie van de chips die in het spel zijn en zijn bevoegd op ieder moment een color-up te doen bij 1 of meer spelers.
C. Spelers dienen hun kaarten te allen tijde zichtbaar op tafel te houden.

TDA Regel 26: Vervangen van decks
Kaarten worden alleen vervangen bij beschadiging. Spelers kunnen niet om een nieuw deck vragen.

TDA Regel 27: Rebuy
Wanneer een speler 50% of minder van de startstack heeft, is deze gerechtigd tot het doen van een rebuy. Indien het een single-rebuy toernooi betreft dan mag de rebuy op elk willekeurig moment tijdens de geldende rebuy-periode worden gedaan. Een speler mag geen hand overslaan. De speler moet de wens voor een rebuy annonceren voor aanvang van de nieuwe hand en de speler wordt hier ook aan gehouden. Alle chips spelen de ronde erna mee, dus ook de chips van de rebuy. Voorbeeld: een speler muckt zijn hand en annonceert rebuy op het moment dat hij nog circa 20% van zijn startstack heeft. Wanneer de volgende ronde start en de rebuy-speler heeft de rebuy-chips nog niet aan zijn stack zien toegevoegd, speelt wel zijn gehele stack inclusief de rebuy. Mocht hij in de betreffende hand bijvoorbeeld all-in gaan, dan is dit inclusief de nog niet aanwezige rebuy-chips.

TDA Regel 28: Rabbit hunting
Rabbit hunting is nooit toegestaan.

TDA Regel 29: Vragen om een klok
Spelers moeten tijdig handelen om een redelijk tempo van het spel te handhaven. Op het moment dat er een redelijke bedenktijd is geweest kan de toernooileiding besluiten de klok te vragen of het verzoek van een speler die de klok vraagt honoreren. Spelers moeten bij hun plaats zijn om een klok te vragen (zie TDA Regel 30). De speler voor wie de klok is gevraagd heeft 25 seconden de tijd om een actie te maken, hierna wordt van 5 naar 0 afgeteld. Indien binnen deze halve minuut geen actie is gemaakt wordt de hand bij een voorgaande bet/raise dood verklaard, in andere gevallen als Check verklaard. De toernooileiding mag deze tijd aanpassen. Zie ook TDA Regel 2 en TDA Regel 70.

5 – Spelers aanwezig / Het recht op een hand

TDA Regel 30: Bij uw plaats en live handen
Om een live hand te hebben moet een speler moet bij zijn zitplaats aanwezig zijn (stoel binnen handbereik) wanneer de laatste kaart van de initial deal wordt gedeeld. Is dit niet het geval dan wordt de hand dood verklaard. Een speler die is ingedeeld, maar niet aanwezig is bij de laatste kaart van de initial deal, mag niet in zijn kaarten kijken. De kaarten van de desbetreffende speler worden direct na de initial deal gemuckt. De eventuele blinde inzet en ante inzet van deze speler worden afgehouden. Een speler kan niet om de klok vragen indien hij niet bij zijn stoel aanwezig is. Bij uw plaats betekent dat de stoel van de speler binnen handbereik moet zijn. Deze regel is niet bedoeld voor actieve spelers om tijdens de hand bij hun stoel te gaan staan, tijdens een hand wordt de speler geacht te blijven zitten.

TDA Regel 31: Actie tijdens de hand
Spelers met een live hand (inclusief de spelers die all-in zijn gegaan of op andere manier bij de hand zijn betrokken) worden geacht aan tafel te blijven tijdens alle inzetronden en showdown. Bij het verlaten van de tafel kan de speler niet meer zijn hand beschermen en eventuele acties volgen. Dit kan leiden tot een penalty.

6 – Button / Blinds

TDA Regel 32: No small blind regel/dead button
In toernooien geldt de ‘no small blind’ regel.

TDA Regel 33: Blinden ontlopen
Spelers die bewust proberen blinde inzetten te ontlopen krijgen een penalty.

TDA Regel 34: Button bij Heads-up
Tijdens Heads-up is de speler met de button de small blind en zal deze speler pre-flop het eerste aan de beurt zijn. Bij alle volgende ronden zal deze speler als laatste aan de beurt zijn. De speler met de big blind krijgt de eerste kaart. Als er van drie naar twee spelers wordt gegaan, dan zijn de blinde inzetten leidend. Een speler kan dus nooit verplicht tweemaal de big blind achter elkaar betalen.

TDA Regel 35: Misdeals en ongeldige decks
A. Er is o.a. sprake van een misdeal indien:
a. twee of meer boxed cards tijdens de initial deal worden gedeeld
b. de eerste kaart bij de verkeerde seat is gedeeld
c. een seat is ingedeeld welke geen recht heeft op kaarten
d. een seat die wel recht heeft op kaarten, niet is ingedeeld
e. tijdens het delen één van de eerste twee kaarten, of twee andere gesloten kaarten door
een fout van de dealer zijn gezien.
B. Een speler op de button kan twee opeenvolgende kaarten gedeeld krijgen.
C. Indien een misdeal is vastgesteld zal opnieuw worden gedeeld (re-deal). De hand zal exact op
dezelfde manier moeten worden gedeeld. De button blijft op dezelfde positie, de limieten blijven
hetzelfde, er zullen geen nieuwe spelers aan tafel plaatsnemen, ook zullen spelers die niet
aanwezig waren tijdens de misdeal, niet mogen deelnemen aan de re-deal. Voor spelers die een
penalty hadden tijdens de misdeal, geldt de re-deal en de misdeal als 1 ronde, niet als 2 ronden.
D. Indien er sprake is van een bindende actie kan er geen aanspraak worden gemaakt op een misdeal
en zal de hand verder moeten worden gespeeld.
E. Indien een ongeldig deck kaarten wordt ontdekt dan zal de speelronde stoppen en alle gedane
inzetten worden geretourneerd, ongeacht of er bindende actie is geweest. Eerder gespeelde
handen met het ongeldige deck kunnen niet aangevochten worden als gevolg van TDA Regel 22.

TDA Regel 36: Bindende actie
Bindende actie wordt gedefinieerd als:
1. Iedere twee opeenvolgende acties, waarbij ten minste bij één van de acties chips in de pot zijn gegaan. (b.v. iedere twee acties, behalve bij twee checks of twee folds).
2. Iedere combinatie van drie opeenvolgende acties (dus drie checks en drie folds achter elkaar is een bindende actie). Geplaatste blinden tellen niet mee bij bindende actie. Zie ook TDA Regel 35-d en TDA Regel 53-b.

TDA Regel 37: Button met te weinig kaarten
Indien de speler op de button tijdens de initial deal te weinig kaarten heeft gekregen dient hij/zij dit direct te melden. De gemiste kaart voor de button mag alsnog gegeven worden, zelfs als er bindende actie is geweest. Indien de button actie maakt met te weinig kaarten, wordt de hand van de button dood verklaard.

TDA Regel 38: Burn cards na een bindende actie
De burn cards zijn er om het deck te beschermen en niet om de “volgordelijkheid te bewaken”. Als er bindende actie is geweest en een hand wordt gedood vanwege een verkeerd aantal kaarten, worden alle kaarten van de dode hand in de muck geplaatst en wordt het deck behandeld als een normaal deck. Er wordt één kaart verbrand voor elke straat.

TDA Regel 39: Vier kaarten op de flop en voortijdig gedeelde handen
Indien de flop vier kaarten bevat in plaats van de vereis te drie, gezien of ongezien, zal de dealer als eerste de toernooileiding inschakelen. De dealer draait deze vier kaarten face down en verricht met deze vier kaarten een chemmy shuffle. De brush zal willekeurig een kaart kiezen welke als verbrande kaart zal worden gebruikt.
Wanneer board en verbrande kaarten bij vergissing te vroeg worden gegeven, voordat de inzetronde is beëindigd, gelden de volgende regels:
1. Flop – te vroeg gegeven: Als de dealer de flop neerlegt voordat de inzetronde beëindigd is, schudt de dealer de flop opnieuw met het deck (zonder de verbrande kaart). Nadat de inzetronde
beëindigd is legt de dealer de nieuwe flop neer zonder een kaart te verbranden.
2. Turn – te vroeg gegeven: Als de dealer de vierde kaart op de tafel legt (turn) voordat de inzetronde beëindigd is, is de gegeven kaart niet geldig. De kaart wordt ingetrokken en wordt open voor de dealer gelegd en nadat de inzetronde beëindigd is wordt een kaart verbrand en de nieuwe kaart neergelegd (de oorspronkelijke river card wordt dus de turn card). De inzetronde vindt nu zoals gebruikelijk plaats. Hierna zal de dealer de kaart voor hem schudden met het restdeck en zal zonder een kaart te verbranden een nieuwe vijfde kaart op tafel leggen.
3. River – te vroeg gegeven: Als de dealer de vijfde kaart (river) op de tafel legt voordat de inzetronde beëindigd is, is de gegeven kaart niet geldig. De dealer zal deze kaart opnieuw schudden met de rest van het deck, en nadat de inzetronde beëindigd is, legt de dealer zonder een kaart te verbranden een nieuwe vijfde kaart (river) neer.
4. Deze regel gaat over stud games en wordt niet toegepast bij No-Limit Hold’em

7 – Bets en raises

TDA Regel 40: Methoden van inzetten: Verbaal en met chips
A. Een bet kan verbaal worden gemaakt of door middel van het naar voren schuiven van chips. Als de speler beiden doet, is de eerste van de twee bindend. In het geval dat beiden tegelijkertijd plaatsvinden, dan is de verbale bet bindend mits deze duidelijk verstaanbaar is/was. Is/was de verbale bet niet duidelijk verstaanbaar, dan spelen de naar voren geschoven chips. In onduidelijke
situaties of wanneer verbaal en non verbaal elkaar tegenspreken, neemt de toernooileiding een beslissing.
B. Een verbale actie kan algemeen zijn (bet, raise, re-raise), een specifiek bedrag zijn (tweehonderd, duizend, e.d.) of beiden (raise tweeduizend).
C. Alle inzetten, waarbij een specifiek bedrag wordt genoemd, zijn hetzelfde als in stilte een stack naar voren schuiven. Daarmee zeggende: als een speler 200 annonceert, is dit gelijk aan tweehonderd in chips naar voren schuiven.

TDA Regel 41: Methoden van callen
Een geldige call moet voldoen aan:
1. Verbaal aangeven te willen callen
2. Chips inzetten gelijk aan de call
3. Een meerwaarde chip inzetten
4. Zonder te annonceren met meerdere chips callen (zie TDA Regel 45)
Zonder verbaal aan te geven te willen callen een relatief kleine chip inzetten (Bijvoorbeeld: blinds 2K/4K. Speler A bet 50K, speler B plaatst non-verbaal een chip van 1K), valt buiten de procedures, wordt sterk afgeraden en kan worden bestraft met een penalty (ter inschatting van de toernooileiding) of als een volledige call worden aangemerkt.

TDA Regel 42: Methoden van raisen
Een geldige raise moet voldoen aan:
1. Het volledige bedrag in één vloeiende beweging over de betting lijn plaatsen
2. Het bedrag mondeling melden vóórdat de chips over de betting lijn worden geplaatst

TDA Regel 43: Raise amounts
A. Een raise moet minimaal de grootte hebben van de grootste vorige bet of raise in de huidige ronde. Als een speler een raise doet van vijftig procent (50%) of meer dan de grootste vorige inzet,
maar minder dan de minimaal vereiste raise, is hij verplicht om deze aan te vullen tot een volledige raise. Indien minder dan 50% is het een call, tenzij raise is geannonceerd of de speler all-in is TDA Regel 45B). Een bedrag roepen of chips over de lijn schuiven worden hetzelfde behandeld (TDA Regel 40C). Voorbeeld: de bet is 1000 en volgende speler roept “1400” of schuift 1400 over de lijn zijn beide een call.
B. Zonder verdere verduidelijking van informatie een raise en een bedrag annonceren, maakt dit de totale inzet. Voorbeeld: Speler A bet 2.000. Speler B annonceert zonder verdere toevoeging “raise, 8.000.” De totale bet is dan 8.000.

TDA Regel 44: Meerwaarde chip
Indien er na een bet of een blind een meerwaarde chip (inclusief je laatste chip) wordt geplaatst zonder dat er mondeling is aangegeven te willen raisen, wordt dit als een call beschouwd. Indien men wil raisen met een meerwaardechip, dient dit geannonceerd te worden vóórdat de chip het tafeloppervlak raakt. Als een raise is geannonceerd zonder bedrag, dan is de raise gelijk aan de waarde van de meerwaardechip. Indien er geen bet is geweest en er wordt door een speler een meerwaarde chip geplaatst, dan is de bet gelijk aan de waarde van de meerwaardechip.

TDA Regel 45: Inzetten met meerdere chips
Als een speler reageert op een inzet, door meerdere chips in de pot te plaatsen zonder dat er een raise of all-in is aangekondigd, dan wordt dit als een call aangemerkt en is dit geen raise, tenzij er na het weglaten van één van de chips een bedrag overblijft dat genoeg is voor een call. Voorbeeld: Pre-flop, blinden 200/400. Speler A raist naar 1.200 (een verhoging van 800), speler B plaats zonder iets te annonceren twee chips van 1.000. Dit is slechts een call omdat als er één van de 1.000 chips wordt weggelaten er niet genoeg overblijft om de 1.200 te callen. Indien er bij het weglaten van één chip wel genoeg overblijft om te callen dient deze inzet nog wel te voldoen aan de 50% of meer regel om als een raise aangemerkt te worden.

TDA Regel 46: Chips ingezet, maar nog niet aan de pot toegevoegd
A. Om verwarring te voorkomen, moet een speler die wordt geconfronteerd met een raise, terwijl zijn chips nog niet door de dealer aan de pot zijn toegevoegd (bijvoorbeeld de blinden of een bet), duidelijk zijn over zijn intenties, door verbaal aan te geven welke actie ze willen maken (call/raise), voordat hij chips op/bij de eerder gedane inzet plaatst.
B. Als een speler wordt geconfronteerd met een raise en duidelijk zelf eerder geplaatste inzetten terughaalt, dan wordt hij gehouden aan een call of raise van de voorgaande speler. Het is niet
toegestaan de teruggehaalde chips weer over te lijn te plaatsen en te folden.
C. Indien nieuwe chip(s) stilzwijgend worden toegevoegd en de inzet is onduidelijk voor de dealer/leiding, gelden de call/raise regels van TDA Regels 41-45 als volgt:
a. Als de eerder ingezette chips niet de call dekken en blijven liggen, of worden teruggenomen, is een inzet van een meerwaardechip een call. Indien het meerdere nieuwe chips zijn geldt de 50% regel (TDA regel 43).
b. Indien eerder ingezette chips gedeeltelijk worden teruggenomen en nieuwe chip(s) worden toegevoegd dan geldt de 50% regel. Voorbeeld: Blinds 150-300. Er wordt geraised naar 800 en de SB haalt 2 chips van 25 weg en laat de chip van 100 liggen en plaatst daar 1 chip van 1.000 naast. Dit is een verplichte raise naar 1300.

TDA Regel 47: Re-opening the bet
A. In no-limit en pot-limit zal een all-in inzet (of meerdere kleine all-ins) die minder is dan de volledige raise de actie niet heropenen voor een speler die al een actie heeft gemaakt. Meerdere kleine all-ins kunnen de actie wel heropenen. Voorbeeld: A bet na de flop 100, B gaat all-in met 125, C callt 125 en D gaat all-in met 200. Speler A mag nu weer folden, callen en raisen.
Speler C mag in dit voorbeeld niet meer raisen omdat voor deze speler de actie niet is heropend ( van 125-200 is geen volledige raise).
B. Bij Limit games is minimaal 50% van de volledige raise nodig om het voor spelers die al een actie gemaakt hadden de actie te heropenen.

TDA Regel 48: Aantal toegestane raises
Er is geen limiet aan het aantal raises in no-limit en pot-limit toernooien. In limit toernooien is er een limiet
aan het aantal raises, totdat er twee spelers zijn overgebleven (heads-up).

TDA Regel 49: Verantwoordelijkheid van de speler
Het pokerspel vereist van speler continue alertheid. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen actie(s) ongeacht welke informatie door de dealer of door andere spelers is verschaft. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om het te callen bedrag zelf te controleren. Als een speler verzoekt om een chipcount, maar deze wordt door de dealer of gast verkeerd geïnformeerd en het bedrag inzet of aangeeft te callen, dan zal hij het bedrag moeten corrigeren tot het juiste bedrag. Evenals in alle andere toernooisituaties geldt TDA Regel 1.

TDA Regel 50: Action in turn
A. Spelers moeten een ‘action in turn’ verbaal of door middel van het naar voren schuiven van de chips kenbaar maken. Een ‘action in turn’ is bindend en deze chips behoren toe aan de pot en blijven in de pot.
B. Spelers moeten wachten totdat een duidelijke actie is gemaakt door de voorgaande speler, voordat zij zelf een actie kunnen maken. Voorbeeld: C zegt “raise” en D fold, speler D moet wachten met folden tot het bedrag van C duidelijk is.

TDA Regel 51: Verbale actie/ Undercall in turn
A. Verbale acties in turn (zoals call en raise) verplichten de speler om de volledige actie te maken en zijn bindend.
B. Een speler maakt een under call door een bedrag lager dan het te callen bedrag te annonceren of in te zetten zonder dat hij/zij “call” heeft gezegd. Een under call dient te worden aangevuld tot het vereiste bedrag, indien:
a. ervoor al een bet is gedaan in een heads-up situatie
b. het een openingsbet betreft bij een willekeurige ronde.
C. Indien er twee of meer undercalls achter elkaar plaatsvinden gaat de actie terug naar de eerste speler die de undercall heeft gemaakt. Toernooileiding beslist hoe er met de overige undercalls
omgegaan wordt, afhankelijk van de omstandigheden. De openingsbet betreft de eerste inzet met chips (geen check). Pre flop is de BB de openingsbet. In alle andere situaties is de beslissing van de toernooileiding bindend. De big blind is in geval van deze regel het minimale vereiste call-bedrag. Deze regel moet worden toegepast wanneer een speler een volledige call had moeten maken, dit verzuimde en door de toernooileiding wordt toegestaan de under call te verliezen en te folden.

TDA Regel 52: Incorrecte bets, Underbets en Underraises
A. In No limit: Een Bet of Raise lager dan het toegestane minimum van de inzet, wordt op ieder moment van de huidige betronde gecorrigeerd. Voorbeeld: NLH 100-200. Post flop wordt naar 600 geopend door speler A en speler B raist naar 1000 (200 underraise), speler C en D callen. Op dat moment wordt de fout ontdekt, de raise wordt alsnog gecorrigeerd naar 1200 en de spelers dienen dit bij te leggen. Indien de fout pas wordt ontdekt nadat de Turn al is gedraaid (volgende betronde) dan blijft de fout staan.
B. In Pot Limit: Als een speler een bet doet die te hoog is (illegale bet) op basis van een verkeerde telling, wordt deze voor alle spelers gecorrigeerd gedurende de gehele betronde. Als de speler een bet doet die te laag is op basis van een verkeerde telling, wordt deze gecorrigeerd totdat er bindende actie is geweest in de betronde.

TDA Regel 53: Action out of turn (OOT)
A. Elke action out of turn zal teruggaan naar de speler die aan de beurt is, de OOT actie leidt tot een penalty en is bindend zolang de actie niet verandert naar de speler die een action out of turn
maakt. Een check, call of een fold bij de rechtmatige speler, veranderen de actie niet. Wanneer de actie verandert, is de action out of turn actie niet bindend. Elke bet of raise zal terug gaan naar de out of turn speler. Deze speler heeft de optie om te folden, callen of raisen. Een out of turn fold is altijd bindend.
B. Overgeslagen spelers moeten bij de action out of turn hun recht tot actie verdedigen. Als er na deze speler bindende actie is geweest, dan is de action out of turn bindend. De toernooileiding
bepaalt wat de overgeslagen speler mag doen, inclusief het dood verklaren van de hand of het verbieden van agressieve actie, bijvoorbeeld als de speler voldoende tijd heeft gehad om te
reageren op de OOT. Voorbeeld: No Limit Hold’em blinds 100/200. Under the gun (seat3) bet 600. Seat 4 wordt overgeslagen waarop seat 5 de 600 callt. Seat 6 denkt even na en foldt. Nu zijn er twee spelers die een actie hebben gemaakt na seat 4. Deze twee acties voldoen aan de bindende actie regel. Seat 4 heeft voldoende tijd gehad om de dealer te waarschuwen dat hij is overgeslagen. De out of turn actie van seat 5 is nu bindend. Het is aan de toernooileiding om te beslissen wat seat 4 nu nog mag doen.

TDA Regel 54: Potgrootte en Pot-limit inzetten
A. Spelers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de potgrootte in pot-limit toernooien. De dealers worden niet geacht de pot te tellen in limit en no-limit toernooien.
B. Een pre-flop all-in blind zal geen invloed hebben op het berekenen van de maximale pot limit bet. Na de flop wordt de maximale inzet bepaald door wat er daadwerkelijk in de pot zit.
C. “Ik bet de pot” is geen valide inzet bij No Limit games en kan leiden tot een penalty. Het verplicht de speler wel tot het maken van een tenminste een minimale inzet. Indien al een inzet is gedaan door een speler, dan moet tenminste een minimale raise geplaatst worden.

TDA Regel 55: Ongeldige aankondigingen
Als een speler niet geconfronteerd wordt met een bet, maar A: wel “Call” annonceert, wordt dit omgezet in een check. B: “Raise” annonceert, wordt dit minstens de minimale raise benodigd. Een speler die “Check” annonceert terwijl er al een bet is gedaan mag nog folden of callen maar niet meer raisen.

TDA Regel 56: String bets en Raises
De dealer benoemt string bets en raises

TDA Regel 57: Onduidelijke termen en betten
Wanneer spelers onofficiële termen gebruiken tijdens het spel is dit voor eigen risico. Deze termen kunnen anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Indien een aankondiging op meerdere manieren kan worden uitgelegd, wordt gekeken naar het meest redelijke bedrag, kleiner dan de pot. Voorbeeld: De pot bedraagt 4.900. De blinds zijn bij No Limit Hold’em, 200/400. Speler A annonceert “ik bet vijf”. De bet wordt in dit geval 500. In hetzelfde voorbeeld, met een pot van 5.100 wordt de bet 5.000. Zie TDA Regel 2, TDA Regel 3, TDA Regel 40 en TDA Regel 42.

TDA Regel 58: Niet standaard folds
Wanneer voor het einde van de laatste inzetronde een speler de kaarten foldt terwijl er geen bet tegenover staat of wanneer er out of turn is gefold, dan is de fold bindend. In beide situaties kan dit een penalty tot gevolg hebben.

TDA Regel 59: Acties vooraf benoemen
A. Het is niet toegestaan dat spelers hun actie benoemen voordat ze aan de beurt zijn. Dit kan leiden tot een penalty of een bindende actie, dit is ter beoordeling van de toernooileiding. Bijvoorbeeld: ” als – dan” zoals “als jij bet dan raise ik.”
B. Als speler A een bet of raise aankondigt en speler B callt voordat het bedrag bekend is, beslist de TD over het best denkbare bedrag in die situatie, inclusief de mogelijkheid om speler B elk
bedrag te laten callen.

TDA Regel 60: Chips tellen van tegenstander
Spelers, dealers en toernooileiding hebben het recht op een redelijke inschatting van het aantal chips dat de speler(s) hebben staan (TDA Regel 25). Spelers mogen alleen vragen om een exacte chipcount als ze worden geconfronteerd met een all-in bet en de actie bij hen is. De tegenstander is niet verplicht te tellen, indien nodig kan hij dit overlaten aan de dealer of toernooileiding (TDA Regel 49). Het zichtbaar plaatsen van een gesorteerde stack helpt enorm bij het tellen (TDA Regel 25).

TDA Regel 61: Over-betting met de bedoeling te wisselen
Het betten dient nooit gebruikt te worden met het doel om wisselgeld te krijgen. Het meer inzetten dan bedoeld is verwarrend voor de overige spelers. Alle chips die non-verbaal worden geplaatst, lopen het risico mee te worden geteld als een inzet. Voorbeeld: Speler A bet 325 en speler B plaatst zonder te annonceren 525 met de verwachting200 terug te krijgen van de dealer. Deze actie wordt aangemerkt als een raise van 650 vanwege de meerdere chips regel.

TDA Regel 62: Verborgen chips bij all-in
Wanneer de speler all-in gaat en er worden na een call verborgen chip(s) gevonden zal de toernooileiding bepalen of deze chip(s) actief deelnemen aan het spel (zie TDA Regel 49). Wanneer deze chips niet actief hebben deelgenomen aan het spel dan:
1. worden de verborgen chip(s) niet uitbetaald wanneer de speler wint;
2. spelen de verborgen chip(s) wel wanneer de speler verliest. De toernooimanager zal de chips aan
de winnaar geven.

8 – Overig

TDA Regel 63: Buiten het zicht vervoeren van toernooichips door spelers
Spelers mogen toernooichips nooit aan de openbaarheid onttrekken. De spelers dienen bij het opbreken van tafels direct de nieuw toegewezen plaats in te nemen zonder uit het oog van anderen (spelers en toernooileiding) te geraken. Spelers die zich hier niet aan houden worden gediskwalificeerd. De chips van de gediskwalificeerde speler worden uit het toernooi gehaald.

TDA Regel 64: Lost & found chips
Gevonden chips, waarvan niet achterhaald kan worden wie de eigenaar is, worden uit het toernooi gehaald en aan de toernooidotatie toegevoegd.

TDA Regel 65: Per ongeluk gefolde hand of getoonde kaarten
A. Spelers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun hand, ook tijdens de showdown terwijl de handen worden vergeleken. Wanneer de dealer per ongeluk een onbeschermde hand
foldt of de toernooileiding beslist dat een hand dood is omdat deze niet met 100% zekerheid geïdentificeerd kan worden, dan heeft de speler geen recht op terugbetaling van zijn inzetten.
Wanneer de speler in kwestie een bet of raise heeft gemaakt en deze is niet gecalled, dan krijgt deze speler zijn bet of raise terug.
B. Wanneer de hand is gefold maar geïdentificeerd kan worden, dan blijven deze kaarten in het spel. Ook al zijn de kaarten gezien.

TDA Regel 66: Dode handen in stud poker
Niet van toepassing bij No-Limit Hold’em

TDA Regel 67: Geen onthulling, één speler per hand
Het is de verantwoording van spelers om de andere spelers in het toernooi te allen tijde te beschermen. Het is dan ook niet toegestaan dat spelers, ongeacht of ze in de hand zitten of niet:
1. spreken over een levende hand of over een hand die is gefold
2. spelers adviezen geven over het spel of het spel van een speler te bekritiseren
3. handen lezen welke nog niet tot een showdown zijn gekomen
Deze regel verbiedt het laten zien van een hand, het bespreken van een strategie met een andere speler, een toeschouwer of adviseur. De regel ‘show one, show all’ zal altijd worden gehandhaafd.

TDA Regel 68: Kaarten tijdens de hand laten zien/ correct folden
Een speler die zijn kaarten laat zien terwijl de hand nog bezig is, ook door de speler die als laatste aan de beurt is, kan een penalty krijgen. De hand van deze speler zal echter niet dood worden verklaard. Wanneer een speler een hand opgeeft (foldt) wordt deze speler geacht dit te doen door de kaarten laag te houden (geen helikopter). Iedere penalty gaat in aan het einde van de hand.

TDA Regel 69: Ethisch spel
Poker is een spel dat individueel wordt gespeeld. Soft play resulteert in een penalty. Dit kan inhouden dat
een speler wordt gediskwalificeerd en al zijn chips kwijtraakt. Chip dumping en/of iedere andere vorm van
samenspel zal resulteren in een diskwalificatie.

TDA Regel 70: Overtreding van de poker-etiquette
Het herhaaldelijk overtreden van de pokeretiquette wordt bestraft (TDA regel 71). Voorbeelden hiervan: bewust vertragen van het spel, het onnodig aanraken van de chips, kaarten of lichaam van een andere speler. het ophouden van het spel, regelmatig voor zijn beurt gaan, zorgen voor slecht zicht op chips en kaarten, onaangename hygiëne, inzetten buiten reikveld van de dealer of buitensporig praten.

TDA Regel 71: Penalty’s (straffen) en diskwalificaties
Een penalty kan worden gegeven aan een speler indien:
1. de speler een kaart laat zien terwijl er nog actie mogelijk is
2. de speler een kaart(en )van tafel gooit
3. de speler de etiquette overtreedt
4. de speler die de regel overtreedt: ‘een speler mag alleen zijn eigen hand spelen’
Een penalty wordt gegeven aan een speler indien:
1. er sprake is van ‘soft play’, verstorend gedrag, vals spel of fraude. Bij herhaling van overtredingen zullen de penalty’s zwaarder worden. Als laatste speler de nuts checken op de river is niet automatisch een penalty. De TD maakt hiervoor de afweging.
Penalty’s die de toernooileiding kan opleggen zijn:
1. Een mondelinge waarschuwing. Een mondelinge waarschuwing is een eerste aanzet tot het geven van een zwaardere straf, zoals het niet mogen deelnemen aan één of meerdere handen of uiteindelijk diskwalificatie.
2. Het uitsluiten van het spel voor 1 of meer complete rondes.

Uitsluiting complete ronde
De toernooileiding kan 1, 2, 3 of 4 ronden uitsluiting van het spel als penalty opleggen. Deze penalty wordt als volgt afgehandeld: De overtredende speler zal één hand missen, vermenigvuldigd met het aantal spelers aan tafel, inclusief de speler die de penalty krijgt, vermenigvuldigd met het aantal rondes welke de overtreder heeft opgelegd gekregen. De speler moet van de tafel af, kaarten worden gedeeld aan de zitplaats, blinden en antes worden geplaatst en na initial deal wordt de hand van de speler gemuckt.

Diskwalificatie
Een speler die is gediskwalificeerd verliest zijn chips, deze zullen uit het toernooi worden gehaald. De beslissing van de toernooileiding om een speler te diskwalificeren is definitief en niet herroepbaar. Een gediskwalificeerde speler heeft geen recht op terugbetaling of enige andere schadevergoeding. Tijdens de penalty is de speler die de straf ondergaat, verplicht weg te blijven van de speeltafels en moet deze speler zich weer bij de toernooileiding melden zodra zijn penaltyperiode voorbij is.