Het leeftijdsgebonden kansspelbeleid van de Nederlandse overheid is ontworpen om de risico’s van gokverslaving bij minderjarigen te beperken en ervoor te zorgen dat gokken op een verantwoorde manier plaatsvindt. In lijn met deze doelstelling heeft de overheid de slogan ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ geïntroduceerd om bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om verantwoordelijk om te gaan met kansspelen. Dit artikel verkent het leeftijdsgebonden kansspelbeleid in Nederland en benadrukt het belang van verantwoord gokken.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

1. Het belang van het leeftijdsgebonden kansspelbeleid

Het leeftijdsgebonden kansspelbeleid is van cruciaal belang om jongeren te beschermen tegen de negatieve gevolgen van gokken. Minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor de verleidingen van kansspelen en lopen een groter risico op gokverslaving. Het beleid beperkt de toegang tot kansspelen, zowel offline als online, en stelt een minimumleeftijd van 18 jaar vast. Door deze leeftijdsgrens te handhaven, wil de overheid voorkomen dat jongeren te vroeg worden blootgesteld aan de gevaren van gokken.

2. Offline kansspelen en de minimumleeftijd van 18 jaar

In Nederland zijn er verschillende vormen van offline kansspelen, zoals casino’s, speelautomatenhallen en loterijen. Voor al deze vormen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Casino’s en speelautomatenhallen hebben beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen volwassenen toegang hebben tot de speelruimtes. Loterijen, zoals de Staatsloterij en de Postcode Loterij, vereisen dat spelers 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen.

3. Online kansspelen en de strijd tegen illegale aanbieders

Met de opkomst van internet zijn online kansspelen steeds populairder geworden. Het leeftijdsgebonden kansspelbeleid is ook van toepassing op online kansspelen in Nederland. De Kansspelautoriteit, de toezichthouder op kansspelen, heeft actieve maatregelen genomen om illegale aanbieders te bestrijden en ervoor te zorgen dat alleen erkende operators kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers. Dit omvat het opleggen van boetes aan illegale operators en het blokkeren van hun websites.

4. Voorlichting en preventie van gokverslaving

Naast het handhaven van de minimumleeftijd van 18 jaar, zet de Nederlandse overheid zich ook in voor voorlichting en preventie van gokverslaving. De slogan ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ is een belangrijk onderdeel van de bewustwordingscampagnes die gericht zijn op het informeren van mensen over de risico’s van gokken en het aanmoedigen van verantwoord speelgedrag. Daarnaast zijn er verschillende hulporganisaties en hulplijnen beschikbaar voor mensen die hulp nodig hebben bij gokproblemen.

5. Handhaving en sancties bij overtreding

Om ervoor te zorgen dat het leeftijdsgebonden kansspelbeleid effectief wordt gehandhaafd, voert de Kansspelautoriteit regelmatige controles uit op zowel offline als online aanbieders. Bij overtreding van de minimumleeftijd of andere regelgeving kan de Kansspelautoriteit boetes opleggen en in ernstige gevallen zelfs vergunningen intrekken. Deze handhavingsmaatregelen dragen bij aan een striktere naleving van het beleid en helpen de risico’s voor minderjarigen te verminderen.

Speel bewust tips

Holland Casino heeft op haar website een serie aan tips geformuleerd om verantwoord spelen in de hand te werken. Het is belangrijk dat je deze in de gaten houdt als je begint met spelen:

 • Bepaal vooraf je budget om te spelen.
  Als je van te voren hebt besloten hoeveel geld je maximaal mag verliezen van jezelf, dan loopt het minder snel uit de hand. Bovendien is het een signaal naar jezelf als je deze zelf getrokken grens toch overschrijdt.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de spelregels.
  Zoals bij ieder spel, kansspel of niet, is het belangrijk dat je de regels kent als je begint met spelen. Bij kansspelen is de noodzaak voor het je eigen maken van de regels nog groter, want het huisvoordeel kan aanzienlijk oplopen als je de regels niet kent. De kans dat je eens wint wordt dan alleen maar kleiner en de snelheid waarmee je geld verliest alleen maar groter. Op CasinoNieuws.nl hebben we alle regels van alle populaire spellen uitgebreid beschreven, maar ook bij ieder casino kan je de regels opvragen.
 • Neem af en toe een pauze en speel niet te lang.
  Als je te lang speelt, verlies je al snel bepaalde zaken uit het oog. In plaats van een gezonde spanning kan je juist niets meer voelen, of juist sneller geïrriteerd raken. Bovendien speelt niemand zijn of haar beste spel als je er te lang achter elkaar mee bezig bent. Het regelmatig nemen van pauzes kan voorkomen dat je in die staat terechtkomt. Ook mét pauzes moet je alsnog zorgen dat je niet te lang in totaal speelt.
 • Vraag jezelf af of je (nog) voor je plezier speelt, ben eerlijk naar je zelf.
  Voor je plezier spelen is de enige goede reden om te gokken. Alle andere reden, zoals bijvoorbeeld uit verveling, uit gewoonte, of om geld proberen “terug te winnen,” zijn geen gezonde redenen om kansspelen te spelen. Betrap je jezelf erop dat je geen plezier meer beleeft aan een spel, stop dan direct. Ook als je geld verloren hebt, is het belangrijk om eerlijk naar jezelf te zijn en te stoppen als je je niet goed erbij voelt.

Wanneer je regelmatig speelt, kan het gemakkelijk een gewoonte worden en is het belangrijk om de bovenstaande aanbevelingen niet uit het oog te verliezen. Het is essentieel om zelfreflectie toe te passen en je af te vragen of je nog steeds alles onder controle hebt. Speel bewust en vermijd het spelen uit gewoonte.

Als je merkt dat je steeds vaker naar een casino gaat of frequenter inlogt op je favoriete kansspelsite dan je eigenlijk zou willen, kan het zijn dat je tot de categorie probleemspelers behoort. Het kan een probleem zijn als je speelgedrag negatieve invloed begint te hebben op je sociale omgeving, als je financiële problemen ervaart door het gokken, of als je alleen nog maar kunt denken aan een specifiek spel.

CRUKS: Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Een belangrijk onderdeel van het leeftijdsgebonden kansspelbeleid in Nederland is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Het CRUKS is een register dat is opgezet om mensen met gokproblemen te beschermen en hen de mogelijkheid te bieden zichzelf vrijwillig uit te sluiten van deelname aan kansspelen. Het register bevat gegevens van personen die zichzelf hebben laten uitsluiten, evenals personen die door de rechter zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen.

Om jezelf op het CRUKS-register te laten plaatsen, kun je contact opnemen met de Kansspelautoriteit of met een verslavingszorginstelling die is aangesloten bij het CRUKS-systeem. Je kunt aangeven dat je jezelf wilt uitsluiten van kansspelen en je persoonlijke gegevens verstrekken. Het plaatsen van jezelf op het CRUKS-register is een vrijwillige actie die bedoeld is om jezelf te beschermen tegen de risico’s van gokverslaving.

Zodra je op het CRUKS-register bent geplaatst, ben je uitgesloten van deelname aan kansspelen bij erkende kansspelbedrijven in Nederland. Dit geldt zowel voor offline als online kansspelen. Het register wordt regelmatig geüpdatet en deelnemende kansspelbedrijven zijn verplicht het register te raadplegen voordat ze iemand toegang verlenen tot hun kansspelaanbod. Door jezelf op het CRUKS-register te plaatsen, kun je een belangrijke stap zetten om gokproblemen onder controle te krijgen en een verantwoord speelgedrag te bevorderen.

Zorginstanties

Ook al ben je uitgesloten van spelen of als je nog niet zover bent maar al wel problemen ondervindt, is het goed om te weten dat er diverse instituten in Nederland zijn die je kunnen helpen.

 • Loket Kansspel
  Loket Kansspel is het centrale steunpunt op het gebied van gokproblemen. Het loket biedt zelf hulp en begeleiding én verwijst door naar hulp en begeleiding bij jou in de buurt.
 • hervitas
  Hervitas biedt hulp bij gokverslaving en gameverslaving. Ook als jij niet zelf een probleem met gokken hebt, maar een naaste leidt hieronder, dan biedt hervitas hulp.
 • AGOG
  Gratis en direct hulp bij gokverslaving. Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers organiseert gratis bijeenkomsten door het gehele land; gratis, anoniem, en zonder wachtlijst.
 • Jellinek
  Ook Jellinek, een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland, heeft veel informatie beschikbaar over gokverslaving en biedt hulp bij problemen.
 • HANDS
  Kort voor Human Assistance Network for Daily Support, HANDS biedt vierentwintig uur per dag (telefonisch) hulp.

Conclusie

Het leeftijdsgebonden kansspelbeleid van de Nederlandse overheid is ontworpen om de risico’s van gokverslaving bij minderjarigen te beperken en verantwoord gokken te bevorderen. Met de slogan ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’ wil de overheid bewustwording creëren en mensen aansporen om op een verantwoorde manier met kansspelen om te gaan. Door het handhaven van een minimumleeftijd van 18 jaar voor zowel offline als online kansspelen en het nemen van maatregelen tegen illegale aanbieders, draagt de Nederlandse overheid bij aan een veilige gokomgeving en de bescherming van minderjarigen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+