Pokerbond vraagt mening spelers

De Pokerbond wil graag weten of de Nederlandse pokerspelers het eens zijn met de standpunten van de bond. In een brief aan de pokermedia en leden van de bond, zet de Pokerbond uiteen wat de visie van de bond is op de wetgeving omtrent poker. De bond pleit voor een status aparte van het poker binnen de kansspelwetgeving.
 
Hieronder de brief van de Pokerbond.
 
 
Beste pokerspeler,
Na jarenlange onvrede over het pokerbeleid in Nederland breekt er nu een periode aan waarin dit beleid opnieuw tegen het licht zal worden gehouden. We hebben ons de afgelopen 5 jaar ingezet om onderdeel van deze dialoog te kunnen zijn en middels deze positie te proberen de belangen van de Nederlandse pokerspeler mee te laten wegen in het te vormen beleid.
De grote hamvraag is natuurlijk: Wat zijn dan exact die belangen en wie is de Nederlandse pokerspeler? Wij hechten eraan duidelijk te communiceren over waar wij voor staan en toetsen graag het mandaat van waaruit wij mede handelen.
 
Onderstaand zullen wij aangeven voor welke kern-issues wij ons hard maken en wat de inzet is van onze inspanningen:
 
Fundamenteel
Allereerst is het van belang te weten dat wij de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid volledig onderschrijven. Het beschermen van de consument, het tegengaan van illegaliteit, criminaliteit enverslavingzijndoelstellingen waar wij waarde aan hechten los van de vraag of poker een behendigheids- of kansspel is. Deze kwestie is overigens wel van groot belang voor de regulering, wantnieuw kansspelbeleid reguleert alleen kansspelen en behendigheidsspelen vallen niet onder deze wet.
 
De vorige Minister van Justitie heeft als antwoord op Kamervragen over dit onderwerp zijn voornemen uitgesproken tegen het vrijgeven van poker, omdat de schadelijke effecten in zijn ogen te groot zouden zijn. Dit suggereert dat poker zelfs als het betiteld wordt als behendigheidsspel desnoods via een wetswijziging weer onder de Wet op de kansspelen gebracht zou kunnen worden.
 
Om deze reden gaan wij er, evenals de adviescommissie kansspelen via internet, van uit dat poker voor de voorzienbare toekomst onder de wet op de kansspelen zal blijven vallen. Wij pleiten dan ook voor een status aparte voor poker binnen de kansspelwetgeving. Deze status aparte moet het mogelijk maken het beleid op maat en voor de specifieke problematieken rondom poker te kunnen vormen.
 
Online poker:
· Een vergunningssysteem waarin middels een transparante en openbare procedure vergunningen worden verleend aan aanbieders die voldoen aan de toepasselijke criteria;
· Zo worden momenteel ‘illegale’ aanbieders in staat gesteld zich legaal op de Nederlandse markt te begeven;
· De Nederlandse pokerspeler moet onveranderd toegang blijven behouden tot het internationale aanbod van spelers en niet beperkt worden tot Nederlandse deelnemers;
· De kansspelbelasting wordt geheven bij de aanbieder van het kansspel evenals dat ‘live’ het geval is;
 
Live poker:
Momenteel onderzoeken de beleidsmakers samen met Holland Casinode mogelijk-en onmogelijkheden van de inhoud van de voorgenomen ‘pokerpilot’. Ook zou hierbij het voornemen van de staatsecretaris om poker onder de kleine kansspelen te brengen ons inziens mogelijk invulling kunnen geven aan deze wens. Waar het ons in de kern om gaat:
· Poker moet legaal mogelijk gemaakt worden op meer plaatsen en tevens voor lagere limieten;
 
Voortgang
Momenteel zijn de genoemde inzichten en standpunten uitvoerig onderbouwd en bekend bij de betrokken beleidsmakers.Het wachten is nu op het bekendmaken van de voorgenomen beleidsplannen vande staatssecretaris. Aan de hand van het voorgenomen beleid kunnen wij bepalen op welke punten er nog winsten of verbeterpunten te behalen zijn voor de Nederlandse pokerspeler en met welke boodschap wij derhalve de betrokken partijen dienen te benaderen. Zoals in onze vorige update aangegeven zullen onze inspanningen de komende periode volledig gericht zijn op de totstandkoming en de toetsing vande inhoud van het te vormen beleid.
 
Andere ambities en activiteiten van de Stichting Nederlandse PokerBond zijn momenteel (tot onze grote frustratie) opgeschort aangezien deze simpelweg niet haalbaar of toegestaan zijn en mogelijk afbreuk doen aan de kracht en focus van onze inbreng in de beleidsdialoog. Deze frustratie leidt er mede toe dat onze operationeel manager, Jaimy, heeft besloten om zich per 1 juli 2011 as. op andere zaken te gaan richten. Het bestuur beraadt zich momenteel nog of hier een vacature zal ontstaan.
Aangezien wij constateren dat het te vormen beleid een horde is die genomen moet worden alvorens andere bondsactiviteiten kunnen worden ontplooit zal dit mede afhangen van de komende periode.
 
Verzoek aan jou!
Het is natuurlijk van belang dat wij in onze strijd voor goede beleidsvorming de pokerspelers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Hoe het gedroomde beleid er uit zal moeten zien zal op detail voor iedereen een andere invulling of aandachtspunten hebben. Zo zal de profspeler anders tegen bepaalde ontwikkelingen aankijken dan de gemiddelde amateurspeler. Graag horen we van jou, of jouw community, of je jezelf herkent in bovenstaande standpunten. Reacties kunnen gestuurd worden naar [email protected] ovv topic: pokerbeleid. Wij zullen kort verslag doen van de bij ons binnengekomen reacties.
 
Met vriendelijke groet,
 
Stichting Nederlandse PokerBond
PokerCity Workshops 1000x258

24 Comments

 1. (Cross-post van mijn reply op Pokerinfo:)

  Had het al gehoord.

  Moet zeggen dat het mij niet als een verrassing komt. Een PokerBond moet natuurlijk:

  a) enige concrete invloed hebben
  b) spreken namens een grote achterban
  c) zich midden in het wereldje bevinden
  d) werkelijk bovenop alle ontwikkelingen zitten
  e) pro-actief reageren op deze ontwikkelingen

  Hoewel ik van sommige mensen hoor dat PokerBond achter de schermen wel degelijk veel doet, is het mijn stellige overtuiging dat op alle vijf genoemde punten de PokerBond niet beter scoort dan een mager zesje – en soms zelfs nog minder.

  Dat het enige beetje bekende gezicht binnen de pokerwereld uit deze bond (Jaimy) besluit te stoppen, en naar ik begrepen heb vooral omdat de andere leden van de Bond alle enigszins progressieve plannen die zij nog wel had voor zich uit wilden schuiven (corrigeer mij als dit niet zou kloppen), dat lijkt me veelzeggend voor de status van deze Bond.

  Een Bond die toch vooral afwacht tot gasten uit de politiek eindelijk eens klaar zijn met hun rapportjes over voorgenomen, mogelijke intenties etc… sorry, maar dat is mij allemaal net ietsjes te vaag – en vooral veel te passief. Want hoewel de PokerBond heel wat berichten & updates uitstuurt over allerhande voorgenomen gesprekken, was zij nergens te vinden was toen het over echt belangrijke zaken ging, zoals de toch zeer onrechtvaardig te noemen Kansspelwetgeving van november 2008. En dat zijn juist de momenten dat we als pokerspelers zo’n bond nodig hebben.

 2. (Cross-post van mijn reply op Pokerinfo:)

  Had het al gehoord.

  Moet zeggen dat het mij niet als een verrassing komt. Een PokerBond moet natuurlijk:

  a) enige concrete invloed hebben
  b) spreken namens een grote achterban
  c) zich midden in het wereldje bevinden
  d) werkelijk bovenop alle ontwikkelingen zitten
  e) pro-actief reageren op deze ontwikkelingen

  Hoewel ik van sommige mensen hoor dat PokerBond achter de schermen wel degelijk veel doet, is het mijn stellige overtuiging dat op alle vijf genoemde punten de PokerBond niet beter scoort dan een mager zesje – en soms zelfs nog minder.

  Dat het enige beetje bekende gezicht binnen de pokerwereld uit deze bond (Jaimy) besluit te stoppen, en naar ik begrepen heb vooral omdat de andere leden van de Bond alle enigszins progressieve plannen die zij nog wel had voor zich uit wilden schuiven (corrigeer mij als dit niet zou kloppen), dat lijkt me veelzeggend voor de status van deze Bond.

  Een Bond die toch vooral afwacht tot gasten uit de politiek eindelijk eens klaar zijn met hun rapportjes over voorgenomen, mogelijke intenties etc… sorry, maar dat is mij allemaal net ietsjes te vaag – en vooral veel te passief. Want hoewel de PokerBond heel wat berichten & updates uitstuurt over allerhande voorgenomen gesprekken, was zij nergens te vinden was toen het over echt belangrijke zaken ging, zoals de toch zeer onrechtvaardig te noemen Kansspelwetgeving van november 2008. En dat zijn juist de momenten dat we als pokerspelers zo’n bond nodig hebben.

 3. Heel bijzonder dat er een bond is voor pokerspelers waar je :
  – lid mag worden van de nieuwsbrief;
  – geld aan mag doneren.

  … maar dus niet LID van kan worden. Hoezo spreek je namens iemand als die deze zich op geen enkele manier aan jou kan verbinden?

 4. Heel bijzonder dat er een bond is voor pokerspelers waar je :
  – lid mag worden van de nieuwsbrief;
  – geld aan mag doneren.

  … maar dus niet LID van kan worden. Hoezo spreek je namens iemand als die deze zich op geen enkele manier aan jou kan verbinden?

 5. Allereerst bedankt voor jullie reacties! ik zal proberen zoveel mogelijk her en der te antwoorden. Aangezien het (in willekeurige volgorde) verschillende fora en vragen betreft vraag ik wel je begrip voor de reactiesnelheid en mijn gebruikelijke wollige taalgebruik.

  @Rolf: Streng doch altijd rechtvaardig! Met dergelijke input kunnen we iets… Wij kiezen ervoor te geloven dat onze inspanningen wel degelijk enige concrete invloed hebben (gehad) op de politieke discussie. Zo ervaren wij onder meer de conclusie van de commissie kansspelen via internet als grote winst. Ook hebben wij zoals vermeld recent o.a. deelgenomen aan de expertmeeting welke met het oog op het te vormen beleid door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Financien werd georganiseerd. Het spreken namens een grote achterban is een wens die wij reeds jaren nastreven echter kunnen wij mensen niet dwingen zich het belang van deze discussie te realiseren. Wij kunnen de pokerspeler wel op de hoogte brengen van onze strijd en vorderingen en dit doen we dan ook mede in de door jou genoemde updates op de Nederlandse fora en onze site. We bieden daarmee tevens iedereen een gelegenheid zijn of haar mening te delen. Over het zich midden in het wereldje bevinden deel ik je mening dat wij hier niet altijd in slagen. We moeten echter wel roeien met de riemen die we hebben en ons zo effectief mogelijk richten op onze doelstellingen! Ik ben, zoals je wellicht weet, behoorlijk aan huis gebonden, echter weerhoudt mij er dit niet van om te proberen een positieve invloed uit te oefenen op het politieke debat. Met het wegvallen van onze operationeel manager, Jaimy juli 2011 zal dit mogelijk nog meer een aandachtspunt worden. Pro–activiteit is iets wat wij richting beleidsmakers wel degelijk hebben. Zo zijn alle betrokken beleidspartijen momenteel, voor het losbarsten van de discussie reeds uitvoerig op de hoogte van onze standpunten.

  Wij hebben als stichting helaas niet zoveel bewegingsvrijheid als commerciële partijen zoals de verschillende pokercommunity’s. Dit betekent helaas inderdaad dat sommige ‘progressieve’ plannen voor ons momenteel gewoon niet haalbaar of toegestaan zijn.

  Tot slot geef je aan dat wij bij de wijziging van de kansspelwetgeving in 2008 nergens te bekennen waren. Ik denk dat je hier doelt op de wijziging van de wet op de kansspelbelasting (correct?). Wij hebben vooruitlopend op deze plannen geprobeerd alle community’s te verzamelen en middels een burgerinitiatief wat aan deze plannen te kunnen doen. Wij zijn helaas niet in staat gebleken 40.000 medestanders achter dit initiatief te krijgen, de teller bleef helaas op meen ik 16.000 steken.

  Mede middels dit verzoek proberen wij juist de nodige discussie en aansluiting bij de speler te zoeken.

  @Alex: Wij hebben voor de rechtsvorm stichting gekozen, mede om in de politieke arena het ideologische karakter van de PokerBond te benadrukken. Een stichting sluit het hebben van leden helaas uit, echter moedigen wij iedere vorm van vereniging van harte aan.

  Ik ervaar het als positief dat je je vrijblijvend mag aanmelden voor de nieuwsbrief en ook bij de donaties ligt inderdaad de nadruk op MAG. Wij kunnen alle hulp gebruiken aangezien wij voor onze strijd afhankelijk zijn van donaties echter is niets verplicht. Het gaat ons er om dat de pokerspeler de gelegenheid krijgt om ook haar belangen onderdeel van het beleid te maken.

  Met vriendelijke groet,
  Stichting Nederlandse PokerBond

  Teun

 6. Allereerst bedankt voor jullie reacties! ik zal proberen zoveel mogelijk her en der te antwoorden. Aangezien het (in willekeurige volgorde) verschillende fora en vragen betreft vraag ik wel je begrip voor de reactiesnelheid en mijn gebruikelijke wollige taalgebruik.

  @Rolf: Streng doch altijd rechtvaardig! Met dergelijke input kunnen we iets… Wij kiezen ervoor te geloven dat onze inspanningen wel degelijk enige concrete invloed hebben (gehad) op de politieke discussie. Zo ervaren wij onder meer de conclusie van de commissie kansspelen via internet als grote winst. Ook hebben wij zoals vermeld recent o.a. deelgenomen aan de expertmeeting welke met het oog op het te vormen beleid door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Financien werd georganiseerd. Het spreken namens een grote achterban is een wens die wij reeds jaren nastreven echter kunnen wij mensen niet dwingen zich het belang van deze discussie te realiseren. Wij kunnen de pokerspeler wel op de hoogte brengen van onze strijd en vorderingen en dit doen we dan ook mede in de door jou genoemde updates op de Nederlandse fora en onze site. We bieden daarmee tevens iedereen een gelegenheid zijn of haar mening te delen. Over het zich midden in het wereldje bevinden deel ik je mening dat wij hier niet altijd in slagen. We moeten echter wel roeien met de riemen die we hebben en ons zo effectief mogelijk richten op onze doelstellingen! Ik ben, zoals je wellicht weet, behoorlijk aan huis gebonden, echter weerhoudt mij er dit niet van om te proberen een positieve invloed uit te oefenen op het politieke debat. Met het wegvallen van onze operationeel manager, Jaimy juli 2011 zal dit mogelijk nog meer een aandachtspunt worden. Pro–activiteit is iets wat wij richting beleidsmakers wel degelijk hebben. Zo zijn alle betrokken beleidspartijen momenteel, voor het losbarsten van de discussie reeds uitvoerig op de hoogte van onze standpunten.

  Wij hebben als stichting helaas niet zoveel bewegingsvrijheid als commerciële partijen zoals de verschillende pokercommunity’s. Dit betekent helaas inderdaad dat sommige ‘progressieve’ plannen voor ons momenteel gewoon niet haalbaar of toegestaan zijn.

  Tot slot geef je aan dat wij bij de wijziging van de kansspelwetgeving in 2008 nergens te bekennen waren. Ik denk dat je hier doelt op de wijziging van de wet op de kansspelbelasting (correct?). Wij hebben vooruitlopend op deze plannen geprobeerd alle community’s te verzamelen en middels een burgerinitiatief wat aan deze plannen te kunnen doen. Wij zijn helaas niet in staat gebleken 40.000 medestanders achter dit initiatief te krijgen, de teller bleef helaas op meen ik 16.000 steken.

  Mede middels dit verzoek proberen wij juist de nodige discussie en aansluiting bij de speler te zoeken.

  @Alex: Wij hebben voor de rechtsvorm stichting gekozen, mede om in de politieke arena het ideologische karakter van de PokerBond te benadrukken. Een stichting sluit het hebben van leden helaas uit, echter moedigen wij iedere vorm van vereniging van harte aan.

  Ik ervaar het als positief dat je je vrijblijvend mag aanmelden voor de nieuwsbrief en ook bij de donaties ligt inderdaad de nadruk op MAG. Wij kunnen alle hulp gebruiken aangezien wij voor onze strijd afhankelijk zijn van donaties echter is niets verplicht. Het gaat ons er om dat de pokerspeler de gelegenheid krijgt om ook haar belangen onderdeel van het beleid te maken.

  Met vriendelijke groet,
  Stichting Nederlandse PokerBond

  Teun

 7. Lijkt mij dat de pokerbond een goed initiatief is maar dat er vooraf geen duidelijk communicatie, media en “bedrijfsplan” is gemaakt. Sommige interne bedreigingen (We moeten echter wel roeien met de riemen die we hebben en ons zo effectief mogelijk richten op onze doelstellingen! Ik ben, zoals je wellicht weet, behoorlijk aan huis gebonden) en (Wij hebben als stichting helaas niet zoveel bewegingsvrijheid als commerciële partijen zoals de verschillende pokercommunity’s. Dit betekent helaas inderdaad dat sommige ‘progressieve’ plannen voor ons momenteel gewoon niet haalbaar of toegestaan zijn. ) hadden van te voren natuurlijk getackeld kunnen worden. Daarnaast zijn de doelstellingen op de site erg algemeen en ontbreken er duidelijke plannen hoe deze te behalen en te communiceren naar de pokerspelers. Informatievoorziening door inventarisatie en opnieuw structuren van bestaande info, doen ook vele pokersites al. Andere middelen worden wel beschreven maar dat is het dan ook, ik kan niet terug vinden of deze middelen gebruikt zijn en wat de uitkomst daarvan is. Verder valt me op dat op de site al het nieuws stopt na 5 oktober 2010 en de link nieuwsbrieven het niet doet. Vol trots melde de pokerbond mee te doen aan een expertmeeting 8 december aanstaande op het Ministerie van Veiligheid en Justitie maar ik kan niet vinden wat er uit gekomen is en wat de input van de pokerbond is geweest om onze belangen te behartigen. Natuurlijk is het makkelijk om van de zijlijn commentaar te geven, maar voor mij als pokerspeler is ,op dit moment, deze pokerbond niet wat ik zoek voor belangenbehartiging.

 8. Lijkt mij dat de pokerbond een goed initiatief is maar dat er vooraf geen duidelijk communicatie, media en “bedrijfsplan” is gemaakt. Sommige interne bedreigingen (We moeten echter wel roeien met de riemen die we hebben en ons zo effectief mogelijk richten op onze doelstellingen! Ik ben, zoals je wellicht weet, behoorlijk aan huis gebonden) en (Wij hebben als stichting helaas niet zoveel bewegingsvrijheid als commerciële partijen zoals de verschillende pokercommunity’s. Dit betekent helaas inderdaad dat sommige ‘progressieve’ plannen voor ons momenteel gewoon niet haalbaar of toegestaan zijn. ) hadden van te voren natuurlijk getackeld kunnen worden. Daarnaast zijn de doelstellingen op de site erg algemeen en ontbreken er duidelijke plannen hoe deze te behalen en te communiceren naar de pokerspelers. Informatievoorziening door inventarisatie en opnieuw structuren van bestaande info, doen ook vele pokersites al. Andere middelen worden wel beschreven maar dat is het dan ook, ik kan niet terug vinden of deze middelen gebruikt zijn en wat de uitkomst daarvan is. Verder valt me op dat op de site al het nieuws stopt na 5 oktober 2010 en de link nieuwsbrieven het niet doet. Vol trots melde de pokerbond mee te doen aan een expertmeeting 8 december aanstaande op het Ministerie van Veiligheid en Justitie maar ik kan niet vinden wat er uit gekomen is en wat de input van de pokerbond is geweest om onze belangen te behartigen. Natuurlijk is het makkelijk om van de zijlijn commentaar te geven, maar voor mij als pokerspeler is ,op dit moment, deze pokerbond niet wat ik zoek voor belangenbehartiging.

 9. @ Teun:

  Goed dat je hier post, en ook je telefonische interview op Pokernews heb ik gevolgd. Goed dus dat je ook actief jezelf laat zien bij precies de eigen achterban.

  Moet wel zeggen dat uit deze berichten toch vooral bleek wat mij juist z

 10. @ Teun:

  Goed dat je hier post, en ook je telefonische interview op Pokernews heb ik gevolgd. Goed dus dat je ook actief jezelf laat zien bij precies de eigen achterban.

  Moet wel zeggen dat uit deze berichten toch vooral bleek wat mij juist z

 11. De PB is een zelf uitgeroepen belangenbehartiger die -naar het nu lijkt- nu druk opzoek is naar draagvlak (terwijl deze toch al even bestaat).

  Het kan natuurlijk goed dat ze zich intern hebben beraadt en inmiddels de zeilen bijzetten, dat is nog even onduidelijk. Denk dat het niet helpt dat -iig voor mij- onduidelijk is WIE er nu achter de pokerbond zit.

  En dat je je mag aanmelden voor een nieuwsbrief en geld mag doneren is idd reuze positief, maar die constatering is ook wel obvious… Overigens ben ik wel benieuwd waar de rest van de funding vandaan komt (naast de facultatieve donaties)…

 12. De PB is een zelf uitgeroepen belangenbehartiger die -naar het nu lijkt- nu druk opzoek is naar draagvlak (terwijl deze toch al even bestaat).

  Het kan natuurlijk goed dat ze zich intern hebben beraadt en inmiddels de zeilen bijzetten, dat is nog even onduidelijk. Denk dat het niet helpt dat -iig voor mij- onduidelijk is WIE er nu achter de pokerbond zit.

  En dat je je mag aanmelden voor een nieuwsbrief en geld mag doneren is idd reuze positief, maar die constatering is ook wel obvious… Overigens ben ik wel benieuwd waar de rest van de funding vandaan komt (naast de facultatieve donaties)…

 13. Mij persoonlijk stoort de ondoorzichtige structuur van de pokerbond. Een clubje van x mensen claimen de url Pokerbond en claimen daarmee de pokercommunity te vertegenwoordigen. Waarom zijn er geen mensen van de fora uitgenodigd om zodoende draagvlak te creeeren?

  In mijn ogen is de huidige pokerbond niets meer dan een lobby instrumennt in handen van de Stigo ( lees grote online pokeraanbieders). Wil de pokerbond geloofwaardig zijn dan zal zij de structuur echt moeten aanpassen. Ook zal de club transparanter moeten worden. Wie zijn de bestuurders? Hoe zijn die benoemd? En waar komen de financiële middelen vandaan. Als dit niet duidelijker wordt, zullen wij onze medewerking zoals het plaatsen van dit bericht, niet meer verlenen.

  De invloed van de pokerspelers moet duidelijker

 14. Mij persoonlijk stoort de ondoorzichtige structuur van de pokerbond. Een clubje van x mensen claimen de url Pokerbond en claimen daarmee de pokercommunity te vertegenwoordigen. Waarom zijn er geen mensen van de fora uitgenodigd om zodoende draagvlak te creeeren?

  In mijn ogen is de huidige pokerbond niets meer dan een lobby instrumennt in handen van de Stigo ( lees grote online pokeraanbieders). Wil de pokerbond geloofwaardig zijn dan zal zij de structuur echt moeten aanpassen. Ook zal de club transparanter moeten worden. Wie zijn de bestuurders? Hoe zijn die benoemd? En waar komen de financiële middelen vandaan. Als dit niet duidelijker wordt, zullen wij onze medewerking zoals het plaatsen van dit bericht, niet meer verlenen.

  De invloed van de pokerspelers moet duidelijker

 15. Zichtbaar zijn. Leuk dat er iemand van jullie bij een expert meeting was, maar hoeveel expertise is er dan? Wie zijn jullie überhaupt? Wij hebbben vaker aangegeven te willen participeren, maar hebben daar nooit een reactie op gehad.

  Bij deze nogmaals ons aanbod om mee te denken en plaats te nemen in de organisatie.

 16. Zichtbaar zijn. Leuk dat er iemand van jullie bij een expert meeting was, maar hoeveel expertise is er dan? Wie zijn jullie überhaupt? Wij hebbben vaker aangegeven te willen participeren, maar hebben daar nooit een reactie op gehad.

  Bij deze nogmaals ons aanbod om mee te denken en plaats te nemen in de organisatie.

 17. na mijn eerste reaktie, die voornamelijk uit kritiek bestond, zie ik wel het belang van een onafhankelijk pokerinstituut die belangen van spelers behartigt en bundelt, indien gewenst zou ik aan de hand van mijn ervaring en studie best mee willen denken over een meer concretere aanpak, communicatie en positionering van de pokerbond.

 18. na mijn eerste reaktie, die voornamelijk uit kritiek bestond, zie ik wel het belang van een onafhankelijk pokerinstituut die belangen van spelers behartigt en bundelt, indien gewenst zou ik aan de hand van mijn ervaring en studie best mee willen denken over een meer concretere aanpak, communicatie en positionering van de pokerbond.

 19. De constatering dat er behoefte kan zijn aan een onafhankelijke belangenbehartiger staat natuurlijk wel los van de invulling zoals deze nu plaatsvind door de eerder opgerichte pokerbond.

  Zoals PitBoss aangeeft is de huidige club iig niet transparant en is ook volstrekt onduidelijk wie er (al) meebetaalt (en dan doel ik niet op de individuele donaties).

 20. De constatering dat er behoefte kan zijn aan een onafhankelijke belangenbehartiger staat natuurlijk wel los van de invulling zoals deze nu plaatsvind door de eerder opgerichte pokerbond.

  Zoals PitBoss aangeeft is de huidige club iig niet transparant en is ook volstrekt onduidelijk wie er (al) meebetaalt (en dan doel ik niet op de individuele donaties).

 21. Beste allemaal,

  Het is duidelijk dat er meer directe inspraak en vertegenwoordiging gewenst is vanuit de pokerspeler, Als bond kunnen wij natuurlijk niet anders dan het hier mee eens zijn. De tijd lijkt aangebroken om hier concreet invulling aan te geven. Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling.

  Naast de reactie van Rolf hebben ook andere spelers zoals bijvoorbeeld Redwatch, Jordy, Frank en Pitboss aangegeven zich te willen inzetten voor een betere vertegenwoordiging van de communities. Bedankt daarvoor! Een vereniging van krachten zou naar onze mening tegemoet komen aan het overgrote deel van de besproken kritiek. Zoals aangegeven staan er op korte termijn zeer belangrijke zaken op het spel! Veel te bespreken.. wij willen het volgende reeds ter discussie voorleggen:

  1. Een adviesraad zou een goed middel zijn om op korte termijn reeds de gewenste afvaardiging en inspraak te kunnen realiseren.

  2. Daarnaast zijn wij voorstander van een op termijn zelfstandige vereniging welke zuiver door gekozen spelers wordt bestuurd.

  Wij stellen graag voor om op korte termijn met een afvaardiging van elke community gezamenlijk om tafel te gaan om *concrete* vervolgstappen en acties te bespreken. Graag jullie reactie

  Met vriendelijke groet,

  Stichting Nederlandse PokerBond

  Teun

 22. Beste allemaal,

  Het is duidelijk dat er meer directe inspraak en vertegenwoordiging gewenst is vanuit de pokerspeler, Als bond kunnen wij natuurlijk niet anders dan het hier mee eens zijn. De tijd lijkt aangebroken om hier concreet invulling aan te geven. Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling.

  Naast de reactie van Rolf hebben ook andere spelers zoals bijvoorbeeld Redwatch, Jordy, Frank en Pitboss aangegeven zich te willen inzetten voor een betere vertegenwoordiging van de communities. Bedankt daarvoor! Een vereniging van krachten zou naar onze mening tegemoet komen aan het overgrote deel van de besproken kritiek. Zoals aangegeven staan er op korte termijn zeer belangrijke zaken op het spel! Veel te bespreken.. wij willen het volgende reeds ter discussie voorleggen:

  1. Een adviesraad zou een goed middel zijn om op korte termijn reeds de gewenste afvaardiging en inspraak te kunnen realiseren.

  2. Daarnaast zijn wij voorstander van een op termijn zelfstandige vereniging welke zuiver door gekozen spelers wordt bestuurd.

  Wij stellen graag voor om op korte termijn met een afvaardiging van elke community gezamenlijk om tafel te gaan om *concrete* vervolgstappen en acties te bespreken. Graag jullie reactie

  Met vriendelijke groet,

  Stichting Nederlandse PokerBond

  Teun

 23. Laten we hopen dat het tij gekeerd is Teun. Het klinkt goed wat je zegt, dus hopelijk zijn er pokerspelers die dit ook aan gaan grijpen en niet alleen klagen over een en ander. Tijd voor actie. Jij gooit de deur nu open, dus kijken wie er binnen durft te stappen.

 24. Laten we hopen dat het tij gekeerd is Teun. Het klinkt goed wat je zegt, dus hopelijk zijn er pokerspelers die dit ook aan gaan grijpen en niet alleen klagen over een en ander. Tijd voor actie. Jij gooit de deur nu open, dus kijken wie er binnen durft te stappen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.