Kansspelautoriteit: Vergunning online gokken? Alleen bij twee jaar niet specifiek op Nederland gericht aanbod

Kansspelautoriteit - Wet Kansspelen Op Afstand

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft recentelijk een concept-beleidsregel gepubliceerd, waarin staat aangegeven hoe een vergunningsaanvrager in aanmerking kan komen voor een online kansspelvergunning. Duidelijk is in ieder geval dat vergunningsaanvragers zich de twee jaar voorafgaand aan de datum van indienen in ieder geval hebben onthouden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten.

Met publicatie van de concept-beleidsregel geeft de Ksa een eerste indicatie aan mogelijke vergunningsaanvragers over de invulling van de betrouwbaarheidstoets. De Ksa houdt daarbij rekening met de ‘motie-Postema’ die de Eerste Kamer aannam op 19 februari 2019 tijdens de behandeling van de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet maakt online gokken onder strikte voorwaarden legaal.

Bredere toets
Deze concept-beleidsregel zal deel uitmaken van een bredere beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van aanvragers. Het geheel wordt op een later moment definitief vastgesteld. Aanvragers worden tevens aan een Bibob-toets onderworpen. Daarnaast zijn er nog meer eisen waar aanvragers van een online kansspelvergunning aan moeten voldoen. Zo stelt de nieuwe wet naast betrouwbaarheidseisen ook eisen op het gebied van verslavingspreventie, financiën en bedrijfsvoering (zie ook: Tussenstand: 79 belangstellenden voor online kansspelvergunning).

Invulling
In de concept-beleidsregel naar aanleiding van de motie-Postema, staat dat bij een aanvraag voor een online kansspelvergunning wordt gekeken naar een aantal criteria:

  • Was er een website met de extensie .nl?
  • Gebruikte de aanbieder de Nederlandse taal?
  • Gebruikte de aanbieder betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt?
  • Heeft de aanbieder reclame gemaakt op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de Nederlandse markt?
  • Werd er voor het aanbod gebruik gemaakt van een of meer domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen?
  • Bevatte(n) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden één of meer kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden?

Als er van één of meer van deze criteria sprake is, krijgt de aanvrager geen vergunning. De Ksa kijkt hierbij naar de twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. Als een bedrijf bijvoorbeeld op 15 augustus 2020 een vergunningsaanvraag indient, mag er vanaf 15 augustus 2018 geen sprake zijn geweest van online aanbod specifiek gericht op de Nederlandse markt.

Tijdelijk geldig
De concept-beleidsregel is tijdelijk geldig: hij vervalt (in principe) op 1 juli 2021. Dit is het geval als vergunningaanvragen met ingang van 1 juli 2020 kunnen worden ingediend (zie ook:  Kansspelautoriteit: ‘Online gokmarkt hopelijk open op 1 januari 2021’). Een belangrijke doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand is een veilig, gecontroleerd aanbod van online kansspelen te creëren. Zonder enige clementie voor aanbieders die in het verleden de wet hebben overtreden, komt dit aanbod niet tot stand. Door tijdelijk clement te zijn, waarbij de grens wordt gelegd bij de genoemde criteria, is dit wel het geval. Daarna is het niet meer nodig soepel met de regels om te gaan. Dit past ook in het bestaande beleid van de Ksa om bij voorrang partijen aan te pakken die zich op Nederlandse consumenten richten.

Inrichten vergunningsproces
De Ksa is momenteel bezig het vergunningsproces in te richten. Op dit moment werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid de wet uit in lagere regelgeving. De concept-beleidsregel naar aanleiding van de motie-Postema sluit daarop aan. Als de lagere regelgeving klaar is, kan de Ksa definitieve vergunningsvoorwaarden maken. De verwachting van de Ksa is dat vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2020 kunnen worden ingediend en dat de markt voor online gokken op 1 januari 2021 open gaat.

Tekst afkomstig van de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl)

PokerCity Workshops
Lars Smeets a.k.a. 'LarsVegas' uit Valkenburg is sinds 2012 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Pieter 'PrinsFlip' Salet.