Eerste Kamer stemt voor Wet kansspelen op afstand, online poker wordt legaal

Dinsdag 19 februari 2019 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden tegen.

Tegelijk stemde de Kamer over een zestal moties die tijdens het debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming op dinsdag 5 en dinsdag 12februari waren ingediend. Twee moties hadden betrekking op de vergunningverlening. De eerste motie, van senator Gerkens (SP), die de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een periode van vijf jaar niet zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht, kreeg onvoldoende steun. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, SP stemden voor, de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, PVV en GroenLinks stemden tegen. De tweede motie, van senator Postema (PvdA), die de regering verzocht hetzelfde te bewerkstelligen, maar dan gedurende een periode van twee jaar, is wel aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor, de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

Voorts is gestemd over twee moties met betrekking tot reclame voor kansspelen. De eerste motie, van senator Van Dijk (SGP), die het kabinet verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, werd aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, D66 en PVV stemden tegen. De motie van senator Strik (GroenLinks) die de regering verzocht een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand in te stellen en te handhaven, ook voor de vergunde bedrijven, werd verworpen. De fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP stemden voor, de fracties van VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.

Een motie van senator Bikker (ChristenUnie) die de regering bij evaluatie van de wet na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden, werd aanvaard. Alle fracties stemden voor. Tot slot werd de motie van senator Postema (PvdA) die de regering verzocht de Kamer onder andere te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden tegen.

De kansspelautoriteit
René Jansen voorzitter van de raad van bestuur van de ksa:

“De Kansspelautoriteit is heel blij dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand heeft aangenomen. Het was een langdurig en intensief wetgevingstraject. Kansspelen zijn dan ook risicovolle producten; het is zaak daar zorgvuldig mee om te gaan. Vooral in het belang van de consument. Over enige tijd wordt het mogelijk om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. De Ksa toetst daarbij zowel de aanvragers van een vergunning als de inhoud van de aanvragen. In een vergunning zullen strikte voorwaarden staan. Die moeten spelers beschermen, gokverslaving tegengaan en een eerlijk spel garanderen. Op de naleving van deze voorwaarden gaan we streng toezicht houden. Dit alles met als doel om een aantrekkelijk legaal aanbod te vormen voor spelers die veilig online willen spelen. Illegale kansspelen blijft de Ksa stevig bestrijden. We gaan aan de slag!”

Over het wetsvoorstel
De Wet kansspelen op afstand moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

(Foto & tekst www.eerstekamer.nl)

Dossier Kansspelen Op Afstand KOA)

De Wet Kansspelen op afstand is actueler dan ooit door de aanstaande legalisering van de online gokmarkt. PokerCity houdt je op de hoogte van de actualiteit hieromtrent. Heb je een update nodig? Lees dan ook onderstaande artikelen over dit onderwerp:

PokerCity Workshops
Pieter Salet a.k.a. 'PrinsFlip' uit Nijmegen is sinds 2009 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Lars 'LarsVegas' Smeets.