Joost Mengerink wint zaak tegen belastingdienst

De Amsterdamse rechtenstudent annex pokeraar Joost Mengerink hoeft geen belasting te betalen over winsten die hij behaalde bij de Unibet Open in 2010. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. De race is nog niet gelopen, er kan nog hoger beroep aangetekend worden.

Mengerink cashte in maart en september 2010 op de Unibet Open (zie afbeelding onder) en kreeg daarop een brief van de belastingdienst. mengerink deed wel aangifte, maar betaalde niet en maakte uiteindelijk bezwaar bij de rechtbank van Haarlem. Het bezwaar van Mengerink bestond uit twee onderdelen. In de eerste plaats ging het erover dat poker geen kansspel maar een behendigheidsspel is. Op dat punt kreeg Mengerink ongelijk van de rechtbank.

Het tweede punt dat door Mengerink aangevoerd werd ging over de ongelijke verdeling van de belastingzwaarte in de landen van de Europese Unie. In Nederland hoef je geen belasting te betalen over pokerwinsten in het Holland Casino. Over winsten in buitenlandse casino’s moet je echter 29% belasting betalen. Mengerink voerde aan dat dat tot oneerlijke concurrentie zou leiden en kreeg daarin gelijk van de rechtbank. De uitspraak is dat Mengerink geen belasting hoeft te betalen over zijn cash tijdens de Unibet Open.

De rechtbank verwoordde het als volgt: “De maatstaf van heffing voor binnenlandse kansspelen is immers lager dan die voor buitenlandse kansspelen. Het is dus aantrekkelijker om aan binnenlandse kansspelen dee! te nemen, aldus eiser. Dit levert een belemmering op van het vrije dienstenverkeer en is dus verboden.”
Gevolgen van de uitspraak
De gevolgen van deze uitspraak kunnen voor pokerspelers verstrekkend zijn met betrekking tot hun belastingplicht over winsten binnen de Europese Unie. Vooropgesteld moet worden dat met de uitspraak de kous nog niet af is, naar alle waarschijnlijkheid zal de belastingdienst in hoger beroep gaan. Als de uitspraak overeind blijft (wat met de verschillende mogelijkheden van bezwaar nog wel even kan duren), zou dat verregaande consequenties hebben voor pokerwinsten binnen de Europese Unie.

Het zou kunnen betekenen dat alle live toernooien binnen de Europese Unie voor Nederlandse spelers van kansspelbelasting gevrijwaard worden. Uitermate goed nieuws natuurlijk voor de spelers van de EPTs en Unibet Opens, alsmede aspirerende spelers die mede door de belastingsituatie deze toernooien overslaan.

Veel spelers, waaronder Rolf Slotboom, hebben al meermaals aangegeven dat met het huidige belastingklimaat het niet rendabel is buitenlandse toernooien op reguliere basis te spelen. Dit voerde Mengerink ook aan in zijn bezwaar, maar hij draaide het verhaal daarbij om. Mengerink stelde dat de buitenlandse casino’s door de belastingsituatie Nederlandse klanten misliepen, wat tot oneerlijke concurrentie leidde.

Online poker
Theoretisch gezien zou de uitspraak eveneens voor online pokeraanbieders die binnen de Europese Unie gevestigd zijn moeten gelden. Dit zou betekenen dat winsten op sites als Part[Po]ker of Everest Poker gevrijwaard van kansspelbelasting zouden zijn. Alhoewel de uitspraak zo geïnterpreteerd zou kunnen worden betreft het hier wel een specifieke situatie, met betrekking tot een cash in de Unibet Open. Dat het mogelijk goed nieuws is voor spelers die op sites binnen de Europese Unie spelen staat buiten kijf, wel is het zo dat er in Nederland geen legale aanbieder van online poker is. Hierdoor zou het concurrentieargument wellicht niet op kunnen gaan.

Voor winsten op PokerStars lijkt de vlieger helaas niet op te gaan. De uitspraak refereert immers aan oneerlijke concurrentie binnen de Europese Unie, maar PokerStars is gevestigd op de Isle of Man. De Isle of Man is, tegen de verwachting in, geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en maakt eveneens geen deel uit van de Europese Unie.

Al met al heeft de rechtbank in Haarlem een uitspraak gedaan die potentieel veel gevolgen voor de belastingsituatie in Nederland kan hebben.

PokerCity Workshops 1000x258

3 Comments

  1. Toevallig had ik hier vanavond nog een discussie over met iemand. Het belastingstelsel m.b.t. pokerwinsten in Nederland is eigenlijk puur gebaseerd op protectionistische maatregelen. In het buitenland betaal je 29% over je winsten, maar aftrek van kosten (zelfs buy-in!) is niet mogelijk, terwijl je in het Holland Casino geen belasting hoeft te betalen. Het wordt spelers ontmoedigd om in het buitenland te spelen. Dat is inderdaad een belemmering van het vrije verkeer van diensten en daarom is deze uitspraak meer dan terecht.

    Wat mij dan nog steeds verbaast is het feit dat nog steeds geen concurrentie mogelijk is op de kansspelenmarkt in Nederland. Het monopolie van de Nederlandse staat is gebaseerd op de gedachte dat 1) de burger beschermd moet worden tegen gokverslaving en 2) dat de Nederlandse overheid flink moet verdienen aan kanspelen.

    Het eerste punt houdt geen stand omdat het Holland Casino zelf actief doet aan werving (reclamespots, wervingscampagnes etc.), terwijl het beschermings/uitsluitingsbesluit zeer beperkt is.
    Het tweede punt houdt al helemaal geen stand, omdat er geen enkele reden is waarom de staat juist aan deze markt extra moet verdienen.

  2. Onze eigen Siebrand heeft toch op min of meer dezelfde gronden bezwaar aangetekend en verloren?

    Het kan een positieve ontwikkeling zijn, met goede perspectieven voor de toekomst, maar vooralsnog begrijp ik weinig van de totale willekeur in situaties en uitspraken van de bd en de rechterlijke macht …

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.