Holland Casino laat Play your Game Concept in Venlo vallen

Holland Casino heeft besloten om het nieuwe casino-concept Play Your Game niet als eerste in Nederland in Venlo te realiseren. Wel is Holland Casino voornemens om voor het huidige casino – waarvan de bestemmingsvergunning in 2015 verloopt – een nieuwe locatie in Venlo te zoeken. De reden hiervoor is dat Holland Casino de risico’s te groot acht dat men het Play Your Game concept niet tijdig (eind 2013) in het Kazerne Kwartier kan realiseren.

Dit in verband met de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de bouwplannen in Venlo, die ongetwijfeld benut gaan worden. Dat zou betekenen dat Holland Casino vertraging oploopt met de uitrol van haar nieuwe strategie en dat is voor het bedrijf niet acceptabel. Holland Casino wil graag in Venlo blijven.

Vóór december moet duidelijk zijn hoe daar inhoud aan kan worden gegeven. Daarbij blijft nadrukkelijk ook gekeken worden naar de mogelijkheden in het Kazerne Kwartier binnen de visie Lijnstad die de gemeenteraad vanVenlo in mei van dit jaar heeft vastgesteld, en die het college handhaaft. Waar Holland Casino het Play Your Game concept wel wil realiseren is nog niet bekend. Utrecht lijkt hiervoor de meeste kans te maken.

PokerCity Workshops 1000x258