Column Rolf: Overleg op hoog niveau

Disclaimer: Onderstaande column is een uitgebreid verslag van het overleg dat Nicky & ik recentelijk hadden met twee afgevaardigden van het Holland Casino. Let wel: Dit is vooral mijn *interpretatie* van dit overleg, en deze interpretatie hoeft lang niet altijd 100% accuraat te zijn. Op geen enkele wijze geeft dit verslag een vrijbrief het HC ongefundeerd te beledigen of te sommeren dat bepaalde zaken zoals hier beschreven op korte termijn moeten plaatsvinden. Veel uitgewisselde ideeën betreffen in de eerste plaats intentieverklaringen of verbeterpunten van de kant van één van beide partijen – en dienen dus niet als ‘waarheden’ of ‘beloftes’ te worden gezien.

Al sinds jaar en dag wordt Holland Casino door een aanzienlijk deel van pokerend Nederland gezien als het afvalputje van het door ons zo geliefde spelletje. We hebben altijd wel wat te klagen over het ‘smethuis‘, is het niet over de structuur van de toernooien danwel over het gebrek aan klantvriendelijkheid, het niet correct navolgen van de regels, of het weinig tot niets terugdoen in ruil voor onze (te!) hoge rake of entry fees.

Met andere woorden: HC doet het nooit goed! Luister naar pokerspelers, en vroeg of laat komt het toch weer op het al dan niet onterechte monopolie van het casino of het daaruit voortvloeiende (vermeende) machtsmisbruik.

Ook ik ben meer dan eens tamelijk kritisch geweest op onze enige legale aanbieder van het pokerspel – maar ik sluit zeker niet mijn ogen voor de dingen die ons staatscasino wel goed doet. En dat zijn er eigenlijk best veel! Eén van deze dingen is dat men steeds beter luistert naar wat er leeft onder de pokerspelers.

Zo was er recentelijk nogal wat ophef hier op PokerCity over de slechte structuur bij het Main Event van de Euregio Poker Challenge (EPC) in Valkenburg. Woordvoerder Mark Woldberg en revenue analyst Norbert Muller (beiden hoog in de HC hiërarchie, en met een meer dan gemiddeld hart voor het poker) hadden de verontwaardiging bij veel van onze forumleden opgemerkt. Vanzelfsprekend kunnen zij als werknemers van HC niet op openbare forums reageren, maar zij besloten als reactie Nicky Roeg & mij op het hoofdkantoor in Hoofddorp uit te nodigen voor een gesprek. Misschien wel in de eerste plaats om hun eigen visie op enkele zaken te geven – maar zeker ook om namens de pokerspelers te spreken wat nog voor verbetering vatbaar is. Onderstaand de in dit gesprek aan bod gekomen onderwerpen.

 • De problemen bij cash games

zoals aangestipt door Jacco Hester. Bijvoorbeeld: De lange wachtlijsten in HC Amsterdam op zaterdagavond. Mark & Norbert gaven aan dat dit in de eerste plaats een capaciteitsprobleem is, en toch vooral een plaatselijke zaak – waar dus de directie ter plekke moet inschatten wat het beste cash game beleid is. Niettemin zal men vanaf het hoofdkantoor van dichtbij proberen te volgen of er inderdaad sprake zou zijn van een structureel probleem. Ikzelf gaf aan dat HC Amsterdam met 10 tafels natuurlijk al met afstand het grootste pokeraanbod heeft, en dat ik derhalve zeker enig begrip heb als men niet heel happig zou zijn om de capaciteit snel te verhogen. (Immers, als de tafels door de week leeg staan heeft ook geen mens er wat aan.) Dat gezegd hebbende, heeft Jacco enkele zeer valide punten gemaakt in deze thread, punten die door HC zeker zullen worden meegenomen bij toekomstige verbeteringen.

 • Kansspelbelasting (1)

Er waren op ons forum wat vragen gesteld over hoe HC de afdracht van kansspelbelasting nu eigenlijk precies regelt. Wij hebben hierover concrete antwoorden gehad. Namelijk dat HC direct KSB afdraagt over de rake bij cash games (29% dus over de pakweg €140 per uur die men haalt op een volle €2-2 tafel), en een eenzelfde percentage over de entry fees bij toernooien.

 • Kansspelbelasting (2)

De laatste weken deed een klein maar hardnekkig gerucht de ronde dat pokeraars niet alleen voor buitenlandse toernooien KSB dienen af te dragen in geval van een cash, maar ook bij Nederlandse toernooien. Geheel in tegenspraak dus met de toch slechts zeer recentelijk in werking gestelde Kansspelwetgeving! Met dit gerucht is door beide heren korte metten gemaakt. Het HC heeft pas van de Belastingdienst een mail ontvangen waarin nogmaals werd bevestigd dat alle pokerinkomsten uit het HC belastingvrij zijn, omdat het HC hier zelf al belasting over betaalt. (En dubbele heffing, dat mag natuurlijk niet.) Hierbij dient te worden aangetekend dat HC ten principale slechts uitvoerder is van het door de overheid gemaakte beleid. Dus alle informatie die het HC hierover zou verschaffen is in beginsel niet meer dan slechts een interpretatie / uitvoering van wat men in Den Haag beslist. M.a.w.: Ja, deze informatie is zodanig duidelijk & ondubbelzinnig dat er geen enkele vorm van twijfel (meer) is: alle pokerinkomsten uit HC zijn volledig belastingvrij. Maar nee, het is tegelijkertijd geen informatie waar daadwerkelijk (nieuwe) rechten aan kunnen worden ontleend.

Ik hoop dat ik het zo goed beschreven, danwel geparafraseerd heb. 🙂

 • Wie heeft nu eigenlijk de leiding?

Er hebben recentelijk binnen het HC enige wijzigingen plaatsgehad. Eén hiervan is dat de afdelingen product management & marketing zijn samengevoegd. Poker is nu opgeknipt binnen verschillende afdelingen, en er zijn dus geen pokermanagers meer in de afzonderlijke vestigingen. Dit klinkt raarder dan het is – want bij AR (Amerikaanse roulette) en BJ (blackjack) is dit ook het geval. Ook hier is de product manager degene die de dagelijkse leiding in handen heeft. Probleem hierbij is wel dat van oudsher deze heren wel zijn opgegroeid met AR & BJ, maar dat ze soms nog de specifieke kennis ontberen die vereist is voor het pokerspel. Met andere woorden: HC erkent dat de huidige situatie niet ideaal is waar het specifiek het poker betreft, maar dat men er wel bovenop zit om te analyseren of het geheel naar voldoende tevredenheid functioneert.

Overigens zijn voor de diverse HCSOP (Holland Casino Series of Poker) toernooien wel degelijk aparte toernooimanagers aanwezig. Dit in de welluidende term ‘supervisor of operations’. Een functie zoals – uitstekend – bekleed door Johan Kamma tijdens de EPC, met direct onder hem Tino & Enzo voor de poker-inhoudelijke zaken op de werkvloer. Wat betreft de aankomende Master Classics of Poker zal het afwachten zijn hoe alles is geregeld, omdat na de vele reorganisaties en personeelswisselingen van de laatste jaren nog niet helemaal duidelijk is wie nu de kar gaat trekken. Want nadat enige tijd terug al de twee bekende gezichten van het eerste uur Peter Voolstra & Adèle Bruijn geen betrokkenheid bij de MCOP meer hadden, zijn meer recentelijk ook Marco Deen & Marie-Louise Overtoom van het toneel verdwenen. (Zonder uitzondering mensen die echt uitstekend werk hebben verricht bij dit prachtige evenement.) Dus hoe dit jaar alles op organisatorisch / uitvoerend vlak zal worden ingevuld, blijft nog even ongewis.

 • Mobiele telefoons

Ikzelf vond dat er recentelijk bij de EPC een beetje een ‘heksenjacht’ tegen de mobiele telefoons was gemaakt. Mijn stelling: we leven in een communicatietijdperk. Dus laat pokeraars lekker vrijelijk bellen, sms’en of twitteren wanneer ze dit willen. Met als enige voorwaarden: Zolang ze het spel maar niet ophouden, of op andere wijze de atmosfeer in een casino duidelijk negatief verstoren.

Norbert & Mark gaven aan dat er inderdaad geen sprake dient te zijn van een heksenjacht – maar dat enige restricties op het gebruik van mobiele telefoons wel degelijk op zijn plaats is. En daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Bovendien blijkt (in tegenstelling tot wat ik dacht) dat deze restricties wel degelijk zijn ingegeven uit speltechnische motieven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat als er drie tienen op de flop liggen, Klaas (die heeft gefold) naar zijn maatje Harry (die nog wel in de hand zit) gaat texten dat hij de vierde tien had gepast. Dit is een zaak die daadwerkelijk heeft plaatsgehad (weliswaar met andere namen), en mede om deze reden wil het casino strak-maar-rechtvaardig zijn wat betreft de mobiele telefoon. Even bellen of sms’en als je weg bent van tafel ok, maar als je aan tafel zit niet ok. En hoewel dit natuurlijk geen 100% garantie is tegen fraude, lijkt mij dit een houding die best te billijken is.

 • De toernooistructuren

De eigenlijke reden van onze komst. Veel mensen snappen niet precies op welke basis de structuren bij HC worden gemaakt. Belangrijk: Alle HCSOP toernooien werken volgens vaste, van bovenaf opgelegde structuren, en beginnen altijd op hetzelfde aanvangstijdstip (14:00). In de kern ziet alles er zo uit.

 1. Weektoernooien bij HC. De ‘ondergrens’ van de toernooitjes. Klein, betaalbaar, en vrijelijk ingevuld door de vestigingen.
 2. Toernooiseries die wel lijken op de HCSOP, maar die hier niet daadwerkelijk onder vallen. (Toernooien dus zoals recentelijk de EPC, maar ook in Venlo vinden relatief vaak niet-HCSOP toernooiseries plaats.) Omdat deze toernooien niet tot de HCSOP behoren, heeft men ter plaatse de vrijheid om de schema’s in te vullen zoals men dit juist acht. Voor u als potentiële deelnemer: wanneer u ziet dat een toernooi om 16:00 begint of, zoals soms in Venlo, zelfs om 18:00, dan weet u dat u geen HCSOP toernooi speelt – en dat de structuur dus anders kan zijn dan bij andere, schijnbaar gelijksoortige events.
 3. Weer een stap hoger: de HCSOP-toernooien. Vaste begintijdstippen, en met altijd dezelfde structuren / blindlevels. Toernooien tussen de €100 en €300: eendaagse events. Vanaf €400: tweedaags, op dag 1 doorspelen tot finaletafel die dan de volgende dag om 19:00 begint. En tenslotte de €1000 Main Events: ook tweedaags, waarbij we dag 1 doorspelen tot de laatste 30 en dan de volgende dag om 14:00 verder gaan. Kortom, alles heel duidelijk en strak georganiseerd, warbij iedereen weet waar hij aan toe is, en waarbij verzekerd is dat de toernooien altijd ruim voor 03:00 ’s nachts (de sluitingstijd van het casino) eindigen.
 4. Afzonderlijk: de Dutch Open, en tenslotte de Master Classics – waarbij die laatste een status aparte heeft. (Een status die zij ook verdient!) Een MCOP waar men bij HC overigens enkele vrij spectaculaire promoties op het oog heeft. Hierover later meer.

Een prima, en vrij logische indeling dus – met voldoende duidelijkheid voor diegenen die deze duidelijkheid graag zien. Wat betreft de structuren heb ik uitgebreid overleg gehad over de pijnpunten zoals aangegeven door spelers. ( Waarbij dus dient te worden aangegeven dat het recente EPC Main Event dus niet tot de HCSOP behoorde!) Pijnpunten, die in de kern steeds neerkomen op hetzelfde: de HC toernooien beginnen wel met diep geld, maar verworden al snel tot een ware crapshoot – juist in de eindfase als het er echt om gaat.

Ik heb de huidige structuren van de HCSOP toernooien meegekregen, en zal binnenkort mijn aanbevelingen doen om de toernooien binnen de beschikbare tijd net iets ‘speelbaarder’ te maken. Verwacht hierbij geen wereldschokkende veranderingen, maar eerder iets simpels als ”eerste twee levels weg, en dan in eindfase een extra level toevoegen plus de levels in de eindfase iets langer”. Ik weet uit ervaring dat kleine verschillen vaak grote veranderingen tot gevolg kunnen hebben – en in dit geval hopelijk dus vooral verbeteringen. 🙂

Let wel: Dit zijn slechts adviezen van mijn kant, en het HC is vrij deze adviezen te gebruiken of niet. Ik heb daarbij nog aangegeven dat de beginstacks van toernooien beter in overeenstemming ten opzichte van elkaar dienen te zijn (ter voorkoming van “Men the Master” achtige chipdump taferelen), en tenslotte gezegd dat men zo snel mogelijk eens 25 chips moet aanschaffen om voor eens en voor altijd van die onfortuinlijke / onhandige tientjes af te zijn. En ook hier bleek men het mee eens!

De insteek van het HC: Eventuele veranderingen zullen waarschijnlijk pas worden geïmplementeerd begin volgend jaar, zeg vanaf de Dom Classics. Dit omdat men niet kan / wil hebben dat er nu ineens allemaal wijzigingen zouden plaatshebben voor events waar veel mensen al voor hebben geregistreerd.

 • Online inschrijving

Vanwege de verwarring of een event al dan niet tot de HCSOP behoort, heb ik geadviseerd dat men bij dit de online inschrijving duidelijk kan / zou moeten aangeven. Dit zal men inderdaad aanpassen. Daarbij zal men proberen om alsnog de niet-werkende “Mijn Toernooien” functie aan te passen, omdat het natuurlijk erg onprettig is dat je niet overzichtelijk kunt zien voor welke events je al bent ingeschreven, en voor welke niet. En tenslotte heeft Norbert gereageerd op het verzoek van Kees Aerts dat online registratie natuurlijk voor alle toernooien mogelijk moet zijn. Norbert erkende dat dit inderdaad allang geregeld had moeten zijn, maar dat hij en zijn team aan het werk gaan om dit op zo kort mogelijke termijn te regelen – zodat iemand uit Groningen die graag een toernooitje wil spelen in Amsterdam, niet al de avond ervoor ter plekke hoeft langs te gaan om zijn deelname te verzekeren. Want dat is wel een erg achterhaald systeem natuurlijk!

 • De tarieven

Ik heb mijn zorg uitgesproken over de alsmaar stijgende tarieven in HC. 10% rake op de cash games (weliswaar met een cap van €10), het verdwijnen van de kleine games omdat ze niet rendabel zouden zijn, en de juice bij €1000 toernooien zomaar ineens, zonder enige verklaring verhoogd van €50 naar €80 (een prijsverhoging van 60% dus – en dat in tijden van recessie!) Het zijn zaken die mij grote zorgen baren. Als je ziet hoeveel rake er wordt weggehaald op een doodgewone €2-2 game (zo’n €140 per uur dus – en dat aan een tafel waar mensen zich vaak voor slechts €50 inkopen!), dan gaat het om zeer aanzienlijke bedragen. Sterker: de hoge rake in bijna alle live casino’s in Europa is volgens mij precies de reden waarom poker hier veel minder is gegroeid dan in bijv. Amerika.

Dat gezegd hebbende, heb ik volledig begrip getoond dat men hier hogere kosten heeft dan in Amerika en dat de hoge rake dus wel een vereiste is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Het HC heeft zelf aangegeven dat men deze kostenaanpassingen noodzakelijk achtte – maar dat men zich terdege beseft dat verdere stijgingen van rake of juice nu niet meer aan de orde zijn. En daarbij zijn internationaal gezien, de toernooitarieven van HC zeker niet buitensporig hoog. (Overigens moet ik hierbij aangeven dat Nicky een stuk minder kritisch was over de rake & juice dan ik, en dit veel meer zag als ‘normale’ kosten om te kunnen genieten van het aangeboden product. Een visie die in alle eerlijkheid door veel mensen wordt gedeeld!)

Welnu – tot zover het overzicht van het door ons besprokene. Ik hoop dat ik alles zo accuraat mogelijk heb verwoord. (Zo niet, dan hoor ik het wel van HC – en zal ik eventuele onjuistheden in mijn verhaal in de reacties hieronder melden, danwel direct aanpassen in het verhaal.) Belangrijkste van alles: Men luistert dus wel degelijk naar ons, de pokerspelers. En ja, aangezien het hier een grote en ietwat logge, maar vooral erg hiërarchische organisatie betreft, duurt het vaak nogal lang voordat veranderingen / verbeteringen daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd. Maar men doet dus wel degelijk wat met onze input. En zeker omdat het pokeraanbod in HC mijns inziens sowieso al op meer dan behoorlijke wijze verzorgd is (in het buitenland is het allemaal echt niet zoveel beter, hoor!), hoop ik dat we in de commentaren ook eens wat positieve dingen kunnen zeggen over ons staatscasino.

Want hoeveel dingen men soms ook fout doet: deze complimenten verdient het HC wel degelijk.

40 Comments

 1. Zo te lezen is de HC op dit moment goed bezig.
  Er word al dan niet gehoor gegeven aan de eventuele
  “kritieken”.
  Vooral dit overleg met aansprekende mensen uit onze pokerwereld is weer een grote stap vooruit.
  Ikzelf kan nog niet echt oordelen aangezien ik op 8 oktober pas voor het eerst een toernooi heb gespeeld in Eindhoven.
  De organisatie was wat mij betreft goed geregeld.
  Eindelijk gaan we sprongen maken ipv stapjes.

 2. Zo te lezen is de HC op dit moment goed bezig.
  Er word al dan niet gehoor gegeven aan de eventuele
  “kritieken”.
  Vooral dit overleg met aansprekende mensen uit onze pokerwereld is weer een grote stap vooruit.
  Ikzelf kan nog niet echt oordelen aangezien ik op 8 oktober pas voor het eerst een toernooi heb gespeeld in Eindhoven.
  De organisatie was wat mij betreft goed geregeld.
  Eindelijk gaan we sprongen maken ipv stapjes.

 3. Als het HC met deze dingen aan de gang gaat en sommige dingen ook relatief snel verandert, zoals het online inschrijven van toernooien dan zijn ze een stuk dichterbij de kwaliteit die ze willen uitstralen.

 4. Als het HC met deze dingen aan de gang gaat en sommige dingen ook relatief snel verandert, zoals het online inschrijven van toernooien dan zijn ze een stuk dichterbij de kwaliteit die ze willen uitstralen.

 5. Top dat jullie er over hebben gesproken 🙂 Prima initiatief en ik ben benieuwd of er iets uit gaat komen!

  Sowieso super dat nu dus duidelijk is (met die kleine slag om de arm, maar ach die is niet echt boeiend) hoe het met de belasting zit!

 6. Top dat jullie er over hebben gesproken 🙂 Prima initiatief en ik ben benieuwd of er iets uit gaat komen!

  Sowieso super dat nu dus duidelijk is (met die kleine slag om de arm, maar ach die is niet echt boeiend) hoe het met de belasting zit!

 7. Wat de rake bij toernooien betreft. Ik snap de kritiek niet. Is vrijwel overal in het buitenland hoger, terwijl de kwaliteit van de dealers e.d. vaak veel slechter is. Ik snap alleen niet dat bij de -niet- HCSOP toernooien de lokale vestigingen zelf kunnen beslissen. Dat betekent namelijk dat zij dan ook voor betere structuren kunnen zorgen dan bij HCSOP. Dat geeft dan weer verwarring.

 8. Wat de rake bij toernooien betreft. Ik snap de kritiek niet. Is vrijwel overal in het buitenland hoger, terwijl de kwaliteit van de dealers e.d. vaak veel slechter is. Ik snap alleen niet dat bij de -niet- HCSOP toernooien de lokale vestigingen zelf kunnen beslissen. Dat betekent namelijk dat zij dan ook voor betere structuren kunnen zorgen dan bij HCSOP. Dat geeft dan weer verwarring.

 9. Rolf,
  over de kansspelbelasting bij toernooien zeg je ‘eenzelfde percentage over de entry fees bij toernooien’. Wat bedoel je hier precies mee? Als het de totale buy-in betreft, betekent dit dat het casino bij elk toernooi erg veel verlies draait. En als het alleen de fee betreft, dan is dit wel een heel erg gunstige regeling in vergelijking tot de normale kansspelbelasting die de spelers elders betalen.

 10. Rolf,
  over de kansspelbelasting bij toernooien zeg je ‘eenzelfde percentage over de entry fees bij toernooien’. Wat bedoel je hier precies mee? Als het de totale buy-in betreft, betekent dit dat het casino bij elk toernooi erg veel verlies draait. En als het alleen de fee betreft, dan is dit wel een heel erg gunstige regeling in vergelijking tot de normale kansspelbelasting die de spelers elders betalen.

 11. @DennisJ: Poker is een uitzondering, je wint het geld niet van het casino maar van ander spelers (derhalve ook geen winstverklaring). HC zal verder over de inkomsten uit poker (fee/rake) idd KSB afdragen, maar dus niet over de totale pot. Dan nog, de pot

 12. @DennisJ: Poker is een uitzondering, je wint het geld niet van het casino maar van ander spelers (derhalve ook geen winstverklaring). HC zal verder over de inkomsten uit poker (fee/rake) idd KSB afdragen, maar dus niet over de totale pot. Dan nog, de pot

 13. goed hoor, dit gesprek. als ik online kan inschrijven voor een toernooi binnen mijn budget kan ik ten minste ook eens een gezelig avondje HC doen. ik hoop dat het er snel door is!

 14. goed hoor, dit gesprek. als ik online kan inschrijven voor een toernooi binnen mijn budget kan ik ten minste ook eens een gezelig avondje HC doen. ik hoop dat het er snel door is!

 15. Berichtje van Norbert n.a.v. de post van Pitboss:
  “De structuur kán natuurlijk al nooit beter zijn omdat het toernooi (als het geen HCSOP betreft) altijd korter duurt dan een Serietoernooi.
  Vestigingen hebben hier ook niet echt de vrije hand, zij gebruiken de HCSOP schema’s, maar óf de levels duren korter óf er worden levels geskipt.”
  (Geplaatst met toestemming)

 16. Berichtje van Norbert n.a.v. de post van Pitboss:
  “De structuur kán natuurlijk al nooit beter zijn omdat het toernooi (als het geen HCSOP betreft) altijd korter duurt dan een Serietoernooi.
  Vestigingen hebben hier ook niet echt de vrije hand, zij gebruiken de HCSOP schema’s, maar óf de levels duren korter óf er worden levels geskipt.”
  (Geplaatst met toestemming)

 17. Dames / heren:
  Thanks voor alle aardige woorden, en ook voor de ‘positive reinforcement’ richting het casino. Dat is zeker op zijn plaats!
  @ DennisJ:
  Zie antwoord Alex.

 18. Dames / heren:
  Thanks voor alle aardige woorden, en ook voor de ‘positive reinforcement’ richting het casino. Dat is zeker op zijn plaats!
  @ DennisJ:
  Zie antwoord Alex.

 19. Jammer dat er geen toezeggingen / uitspraken zijn gedaan (door HC) over het “diepe” geld in de tournooien. (in eindhoven ME zit er weer een mega verschil tussen de 1e en 2e plaats (18K en 10K.).

 20. Jammer dat er geen toezeggingen / uitspraken zijn gedaan (door HC) over het “diepe” geld in de tournooien. (in eindhoven ME zit er weer een mega verschil tussen de 1e en 2e plaats (18K en 10K.).

 21. Belastingafdracht door het HC is een non-issue. Staat is 100% aandeelhouder, of het geld nou binnenkomt als winst (dividend) of als belasting maakt geen cent verschil voor de schatkist. Eigenlijk biedt de staat gewoon een plek aan waar je (kansspel-)belastingvrij kan gokken en pokeren, en daarbij verdient zij zelf wat onderaan de streep overblijft (dividend en belasting).

 22. Belastingafdracht door het HC is een non-issue. Staat is 100% aandeelhouder, of het geld nou binnenkomt als winst (dividend) of als belasting maakt geen cent verschil voor de schatkist. Eigenlijk biedt de staat gewoon een plek aan waar je (kansspel-)belastingvrij kan gokken en pokeren, en daarbij verdient zij zelf wat onderaan de streep overblijft (dividend en belasting).

 23. @callmerookie: wel degelijk, als HC op papier netto 0 of verlies zou draaien is dat bedrijfsmatig wel degelijk van invloed. Denk oa aan eerdere berichten over eventuele verkopen.

 24. @callmerookie: wel degelijk, als HC op papier netto 0 of verlies zou draaien is dat bedrijfsmatig wel degelijk van invloed. Denk oa aan eerdere berichten over eventuele verkopen.

 25. Ter volledigheid, de reactie van Mark – dat wil zeggen: de gequote tekst uit de mail van de BD:
  “M.b.t. pokerspelers bestaat een duidelijk onderscheid t.a.v. binnenlandse en buitenlandse pokerspelen, en voor online pokeren en offline pokeren. Voor deze vier categorieën bestaan vier groepen belastingplichtigen met elke een eigen heffingsregime. Bij binnenlandse pokerspelen via internet of bij HC ligt de belastingplicht bij de binnenlandse aanbieder en wordt KSB betaald door de aanbieder over de ontvangen provisie. Bij buitenlandse pokerspelen ligt de belastingplicht bij de in Nederland woonachtige prijswinnaar. Deze betaalt 29% KSB over de prijzen boven de € 454 indien het gaat om live toernooien en bij buitenlandse internetgoksites om 29% KSB over het positieve verschil tussen de prijzen en de inzetten in een kalendermaand.”

 26. Ter volledigheid, de reactie van Mark – dat wil zeggen: de gequote tekst uit de mail van de BD:
  “M.b.t. pokerspelers bestaat een duidelijk onderscheid t.a.v. binnenlandse en buitenlandse pokerspelen, en voor online pokeren en offline pokeren. Voor deze vier categorieën bestaan vier groepen belastingplichtigen met elke een eigen heffingsregime. Bij binnenlandse pokerspelen via internet of bij HC ligt de belastingplicht bij de binnenlandse aanbieder en wordt KSB betaald door de aanbieder over de ontvangen provisie. Bij buitenlandse pokerspelen ligt de belastingplicht bij de in Nederland woonachtige prijswinnaar. Deze betaalt 29% KSB over de prijzen boven de € 454 indien het gaat om live toernooien en bij buitenlandse internetgoksites om 29% KSB over het positieve verschil tussen de prijzen en de inzetten in een kalendermaand.”

 27. Dag Rolf,
  Allereerst mijn complimenten voor dit stuk tekst en het gesprek dat je hebt gehad. Het komt allemaal wel goed heb ik het idee, alleen hoop ik dat het niet allemaal minstens een jaar gaat duren.
  Hier wat kritiek:
  1. Ik vind het jammer dat je de tekst zo negatief begint, namelijk dat het merendeel van de spelers ontevreden is over het HC. Daarmee heb je een onnodig negatieve stemming over het HC afgeroepen. Ik weet dat er op het forum veel kritiek wordt geuit op het HC en volkomen terecht op die punten. Maar dat betekent toch niet dat iedereen het HC als een smethuis ziet ?? Vind het erg jammer dat je op deze manier de tekst begint.
  2. Verder hierover:
  “Daarbij zal men proberen om alsnog de niet-werkende “Mijn Toernooien” functie aan te passen, omdat het natuurlijk erg onprettig is dat je niet overzichtelijk kunt zien voor welke events je al bent ingeschreven, en voor welke niet.”
  Bij mij heeft het altijd gewerkt en werkt het nu nog steeds. Ik kon altijd zien voor welke toernooien ik stond ingeschreven en sta ingeschreven. Misschien heeft het met iets anders te maken ?
  3. Ik mis inderdaad een stuk tekst over de pay out structure die in Valkenburg voor het eerst beter voor elkaar leek te zijn. Tot slot miste ik een stuk over het personeelsbeleid. 15/30 minuten dealen aan een pokertafel is natuurlijk beetje onzin. Bij alle andere casino spelen is het belangrijk om geconcentreerd te zijn omdat het om zeer veel geld kan gaan bij uitbetalen. Bij poker geldt dit risico niet omdat het om spelersgeld gaat en spelers zelf alles in goede banen leiden. Dan is het ook onzin om dealers zoveel pauze te geven. Dan kan het HC dus met minder dealers meer bereiken en kunnen de kosten ingeperkt worden ! Is hier over gesproken en zo nee waarom niet ? Lijkt me dat hier juist HEEL veel winst gehaald kan worden !

 28. Dag Rolf,
  Allereerst mijn complimenten voor dit stuk tekst en het gesprek dat je hebt gehad. Het komt allemaal wel goed heb ik het idee, alleen hoop ik dat het niet allemaal minstens een jaar gaat duren.
  Hier wat kritiek:
  1. Ik vind het jammer dat je de tekst zo negatief begint, namelijk dat het merendeel van de spelers ontevreden is over het HC. Daarmee heb je een onnodig negatieve stemming over het HC afgeroepen. Ik weet dat er op het forum veel kritiek wordt geuit op het HC en volkomen terecht op die punten. Maar dat betekent toch niet dat iedereen het HC als een smethuis ziet ?? Vind het erg jammer dat je op deze manier de tekst begint.
  2. Verder hierover:
  “Daarbij zal men proberen om alsnog de niet-werkende “Mijn Toernooien” functie aan te passen, omdat het natuurlijk erg onprettig is dat je niet overzichtelijk kunt zien voor welke events je al bent ingeschreven, en voor welke niet.”
  Bij mij heeft het altijd gewerkt en werkt het nu nog steeds. Ik kon altijd zien voor welke toernooien ik stond ingeschreven en sta ingeschreven. Misschien heeft het met iets anders te maken ?
  3. Ik mis inderdaad een stuk tekst over de pay out structure die in Valkenburg voor het eerst beter voor elkaar leek te zijn. Tot slot miste ik een stuk over het personeelsbeleid. 15/30 minuten dealen aan een pokertafel is natuurlijk beetje onzin. Bij alle andere casino spelen is het belangrijk om geconcentreerd te zijn omdat het om zeer veel geld kan gaan bij uitbetalen. Bij poker geldt dit risico niet omdat het om spelersgeld gaat en spelers zelf alles in goede banen leiden. Dan is het ook onzin om dealers zoveel pauze te geven. Dan kan het HC dus met minder dealers meer bereiken en kunnen de kosten ingeperkt worden ! Is hier over gesproken en zo nee waarom niet ? Lijkt me dat hier juist HEEL veel winst gehaald kan worden !

 29. ”Een MCOP waar men bij HC overigens enkele vrij spectaculaire promoties op het oog heeft. Hierover later meer.” ?? tipje van de sluier of mag je hier helaas niks over zeggen?

 30. ”Een MCOP waar men bij HC overigens enkele vrij spectaculaire promoties op het oog heeft. Hierover later meer.” ?? tipje van de sluier of mag je hier helaas niks over zeggen?

 31. Update m.b.t. payouts, heb begrepen van “hoog” hc personeel dat de payouts per november van alle HC tournooiseries wordt aangepast (en meer gaat lijken op zoals in valkenburg is gehanteerd).

 32. Update m.b.t. payouts, heb begrepen van “hoog” hc personeel dat de payouts per november van alle HC tournooiseries wordt aangepast (en meer gaat lijken op zoals in valkenburg is gehanteerd).

 33. @ Macboy:
  Dank voor de complimenten. Wat betreft 1. Ik zeg nergens dat iedereen het HC als een smethuis ziet. Ik geef slechts de heersende mening sinds jaar en dag, zoals ervaren door mij onder een groot gedeelte van de pokerspelers. Zowel live als onl

 34. @ Macboy:
  Dank voor de complimenten. Wat betreft 1. Ik zeg nergens dat iedereen het HC als een smethuis ziet. Ik geef slechts de heersende mening sinds jaar en dag, zoals ervaren door mij onder een groot gedeelte van de pokerspelers. Zowel live als onl

 35. Als er alleen KSB over rake of juice dient te worden betaald dan geldt dit toch ook voor cashes in het buitenland? Dan zou jij als speler dus niet KSB over het gewonnen bedrag moeten betalen maar alleen over de rake/juice?
  Voor de rest een erg goed stuk en blij te horen dat;
  1. Jullie de moeite hebben genomen om naar Hoofddorp af te reizen en in gesprek te gaan.
  2. Dat HC zich daadwerkelijk openstelt om verbeteringen door te voeren.
  Ik kreeg de laatste tijd een beetje het idee dat poker als ‘noodzakelijk kwaad’ werd gezien maar dit artikel geeft de burger weer moed!

 36. Als er alleen KSB over rake of juice dient te worden betaald dan geldt dit toch ook voor cashes in het buitenland? Dan zou jij als speler dus niet KSB over het gewonnen bedrag moeten betalen maar alleen over de rake/juice?
  Voor de rest een erg goed stuk en blij te horen dat;
  1. Jullie de moeite hebben genomen om naar Hoofddorp af te reizen en in gesprek te gaan.
  2. Dat HC zich daadwerkelijk openstelt om verbeteringen door te voeren.
  Ik kreeg de laatste tijd een beetje het idee dat poker als ‘noodzakelijk kwaad’ werd gezien maar dit artikel geeft de burger weer moed!

 37. @ Zodiac:
  Dat *zou* inderdaad eerlijk / rechtvaardig zijn.
  Maar helaas zijn dat bij belasting twee termen die niet van al te veel waarde zijn. 😉

 38. @ Zodiac:
  Dat *zou* inderdaad eerlijk / rechtvaardig zijn.
  Maar helaas zijn dat bij belasting twee termen die niet van al te veel waarde zijn. 😉

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.