Algemene Rekenkamer tevreden over Holland Casino, maar waarschuwt

Vandaag publiceerde de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar de naleving van de regels door Holland Casino. Het ging om de beloning van de bestuurders, het tegengaan van gokverslaving, het bestrijden van witwassen en het zich houden aan de Europese mededingingswet

De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat Holland Casino zich houd aan de haar opgelegde regels.

Beloning bestuurders

Wat betreft de beloning van de bestuurders lagen de salarissen onder die van vergelijkbare staatsbedrijven als de Staatsloterij. Daar waar de salarisvoorwaarden niet voldoen is dit omdat de contracten waren afgesloten voordat de corporate governance code in Nederland werd ingevoerd.

Bestrijden gokverslaving

Op het gebied van het tegengaan van gokverslaving voldeed Holland Casino op alle punten. Opvallend is wel dat de Rekenkamer er voor pleit dat ook de speelhallen in Nederland het beleid van Holland Casino zou moeten overnemen. Dit omdat spelers die bij HC zouden worden geweigerd nu naar een speelhal kunnen. Dit zou betekenen dat alle entreeverboden in een centraal register dienen te worden vastgelegd en dat spelers in een speelhal zich voortaan ook dienen te legitimeren.

Wel stelt de Rekenkamer dat Holland Casino in haar nieuwe strategie de nadruk legt op samen gezellig uitgaan en verwacht dat daardoor meer sociale controle ontstaat, waardoor mensen zich minder verliezen in het gokspel.

De Rekenkamer twijfelt over dat effect en denkt dat de verbreding van het aanbod in ieder geval ertoe zal leiden dat mensen die tot dusver niet met kansspelen in aanraking kwamen, dat nu wel gaan doen.

Nieuwe strategie en maatschappelijke taak knelt

Het grootste pijnpunt ligt  bij de maatschappelijke taak en de nieuwe strategie van Holland Casino. Na kritiek uit Europa in het verleden waar Holland Casino met agressieve marketingmethoden nieuwe spelers binnen probeerde te halen heeft Holland Casino de marketing uitgaven verminderd met zo een € 13 miljoen.

Het bedrijf wil nu echter met meer horeca en entertainment activiteiten de spelers werven. Volgens de landsadvocaatr blijft Holland Casino hiermee binnen het wettelijke kader. De Rekenkamer stelt zij dat Holland Casino zich hiermee op een hellend vak begeeft. Zij raadt de staatssecretarissen Teeven en Weekers aan om goed toe te zien om implementatie van de nieuwe strategie

Witwassen

In de media duiken geregeld artikelen op over de mogelijkheden van criminelen om via Holland Casino geld wit te wassen. De Rekenkamer is van mening dat Holland Casino zich hierbij houd aan wettelijke eisen en dat de procedures die worden gehanteerd in orde zijn. Wel constateert de Rekenkamer dat er spelers zijn die met illegaal verkregen middelen spelen.

Al met al concludeert de Rekenkamer dat het beleid van Holland Casino in opzet en werking voldoet aan de regelgeving en in lijn is met het kansspelbeleid van het Rijk.

PokerCity Workshops 1000x258