Ace Speaks: Fighting fuzzy thinking (1)

Toen ik in 1998 begon als pokerprof, was het niveau van analytisch denken lang niet zo hoog als nu. Feitelijk was er slechts één denker die er toe deed, iemand die met originele gedachten keer op keer zijn lezers wist te verrassen en – vooral – verrijken.

De naam van deze persoon: David Sklansky. En de naam van zijn column in CardPlayer waar ik zeer groot fan van was: Fighting Fuzzy Thinking.

De titel was een prima weergave van wat hij deed: het beschrijven van gedachten, aannames en strategieën zoals die destijds leefden onder grote groepen pokerspelers – om dan vervolgens met argumenten, redenaties en vooral veel mathematische analyses onweerlegbaar aan te tonen wat nu precies de flaw was in deze gedachten.

In mijn eigen strategiecolumn hier op PokerCity zal ik van tijd tot tijd een stukje schrijven onder deze zelfde titel – en met hetzelfde doel. Vandaag dus het eerste deel… alhoewel ik helemaal niet weet of en wanneer er überhaupt een tweede deel zal volgen. 🙂

Let wel: Sklansky schreef deze stukjes in een tijd dat het denkniveau bij de meeste regulars op een zeer laag niveau lag. Sterker, de vissen van nu zouden in Sklansky’s tijd juist dikke winnaars zijn geweest! (En waren dat vaak ook.) Dit houdt in dat ondanks de titel van deze stukjes, ze niet per se uitgaan van de stelling dat ik, ik en niemand anders dan ik gelijk kan hebben in de analyse. Mijn bijdragen dienen dan ook vooral als startpunt voor inhoudelijke discussie, en zeker niet als eindpunt.

“Ik krijg 1 op 3. Call!”

Zoals gezegd: het gemiddelde denkniveau ligt tegenwoordig een stuk hoger dan vroeger. Vooral jonge spelers lijken middels de vanzelfsprekendheid en frequentie van hun terminologie (lees: het constant roepen van pokertermen die veel ‘normale’ mensen niet snappen) zelfs op een uiterst hoog niveau te denken. Echter, hun twee grootste valkuilen zijn vaak dit:

 • Gemakzuchtig denken. (Niet alle relevante factoren in ogenschouw nemen, maar denken dat iets al snel volledig duidelijk of standard is zonder het te onderwerpen aan een nadere beschouwing.)
 • Optimistisch denken. (Te veel naar zichzelf toe rekenen – zowel bij inschatting van hun edge op andere spelers, als bij berekening van mathematische problemen.)

In de situatie van vandaag is feitelijk sprake van beide gevallen. Het betreft een hand uit het Main Event van de Dom Classics, en de hoofdrolspeler is dezelfde als in mijn vorige column: Wouter van den Bijgaart. Let wel: dit is niet omdat ik hem niet aardig zou vinden, of omdat ik hem als speler zwak zou vinden. (Beide zijn niet van toepassing.) Het is meer dat door zijn open karakter & het altijd tot in detail willen uitleggen van zijn gedachteprocessen, hij een prima persoon is om over te schrijven – en dan natuurlijk vooral als hij tot een analyse is gekomen die mijns inziens niet, of niet geheel, klopt.

Het Main Event was zo’n uur of vijf gaande, en voor mijn doen had ik een vrij actieve start gehad – met een steeds gemiddelde of licht bovengemiddelde stack als gevolg. Maar na het gekraakt worden van mijn KK tegen (ik meen) een overspeelde AQ, was ik ineens weer teruggevallen naar de voor mij zo bekende shortstack modus van slechts 10 big blinds. Waarbij ik ook nog eens vlak voor de blinds moest aantreden aan mijn nieuwe tafel, na het opbreken van de oude.

Lachende blikken bij aankomst van onder andere Paul Berende & Wouter van den Bijgaart, respectievelijk één en twee plekken ter rechterzijde, die beide nog wel konden beschikken over een gemiddelde (Wouter) danwel bovengemiddelde (Paul) stack. Lachende blikken waarschijnlijk omdat ik weer eens uiterst short was – en in hun optiek ik waarschijnlijk dus wel weer mijn aloude folden-tot-ik-short-ben-tactiek zou hebben toegepast. Een image dat ik vanzelfsprekend te gelde wilde maken!

Na een paar handjes passen was ik met mijn 12.100 stack de big blind in het level 600-1200 met ante 100. Iedereen paste naar small blind Paul Berende. Iemand die zich ervan bewust is dat ik weet dat hij vaak (te) los opent, en iemand waarvan ik bovendien denk dat hij wel weet dat het in deze shortstackfase juist de losse openers zijn die ik reken tot mijn prime targets. (Om met iedere enigszins redelijke hand alles er gewoon in te ploffen tegen hun mogelijke poepiewoepie.) Hij opende groter dan normaal, in dit geval naar 3900, kennelijk om aan te geven dat hij committed zou zijn in geval van een shove. Ik vond een zeer redelijke hand, JTo, en gezien de psychologie van de situatie besloot ik na lang denken deze toch maar weg te leggen. Dit omdat ik mij niet kon voorstellen dat in deze spot Paul feitelijk 12.000 zou willen riskeren om 2.800 te winnen met een hand die slechter zou zijn dan mijn boer-tien. So far for my read: ik paste mijn hand, en Paul showde vrolijk 93 offsuit.

Meteen de volgende hand zat ik in de 600 small blind – en dat is de hand waar dit stukje echt om gaat. 🙂 Iedereen foldde naar Wouter in de cutoff, en die opende naar 2525. Paul foldde op de button, en de big blind was vrij tight. Ik bedacht mij met welke handen ik hier zou willen schuiven, vanuit de gedachte dat a) Wouter hier natuurlijk een vrij wijde range kon hebben, hoewel niet snel totale poep, en b) er waarschijnlijk wel enig fold equity zou zijn voor mij – maar (zeker gezien de vorige week beschreven neiging van Wouter om shoves nogal licht te callen) ook weer niet heel veel.

Vanuit deze gedachte besloot ik dat het hier een obvious reraise-or-fold was, en dat ik zou shoven met:

 • 22+
 • A7s+
 • K8s+
 • Q9s+
 • JTs
 • A8o+
 • K9o+
 • QTo+

Al met al, met 21.6% van mijn handen dus! (Bron: PokerStove.) Gelukkig vond ik een absolute tophand voor deze spot, AK, een easy all-in voor mijn 10,700 totaal. De big blind paste, en Wouter ging in de tank. Dat wil zeggen: hij ging eerst heel blij lachen, en begon vervolgens opgewonden te rekenen hoeveel een call hem zou kosten in relatie tot de pot – om uiteindelijk inderdaad de call te maken met 94 offsuit. Zijn precieze gedachtegang zoals met ons gedeeld aan tafel, plaatste hij na de uiteindelijke winst van de hand ook op Twitter. De exacte tekst was:

@WvdBijgaart 
Open 2525 co on shorty rolf sb and tight bb w 94o, ofc rolf ships 10.7k.. After a bit of calculating saw I had 1 on 3 so c. He AK, I hit =].

Lees de tweet goed, en het zal vrij duidelijk zijn wat er hier precies heeft plaatsgevonden: Wouter heeft creatief naar zichzelf toe zitten rekenen! (Zeg, zoals politici nog wel eens willen doen.) Om de analyse te beginnen, moeten we teruggaan naar zijn stack bij het begin van de hand: die was 27k. Verlies van 10,700 in deze pot zou hem derhalve terugbrengen op 16.300 – wat betekent dat (zeker ook volgens zijn eigen visie!) hij zich nu in push-or-fold-territory zou bevinden. Geen ‘normaal’ poker dus meer – wat nog wel enigszins zou kunnen na een fold & en opgeven van de 2525. In dat geval zou hij 24.475 overhouden – en met 600-1200/100 blinds en zijn M van 8.74 (24.475/2800) is hij dan nog redelijk ver verwijderd van probleemgebied. En indien hij zou callen & winnen, wel dan neemt zijn 27k beginstack toe met (10.700+1.200+1.000), en eindigt hij de pot dus met een stack van 39.900 (33bb). In dat geval is hij natuurlijk een stuk comfortabeler dan met zijn huidige 27k, en zeker heel wat beter dan zijn slechts 24.475 na een fold. Echter, het brengt hem niet direct in een andere fase, omdat zijn stack dan nog altijd niet zodanig is dat hij nu bijvoorbeeld een stuk lichter zou kunnen 3-bet/folden.

Kortom: dit is typisch zo’n situatie waar het verlies van de extra 8.175 aan chips in geval van callen van de shove veel zwaarder weegt dan het eventueel winnen van extra chips in geval van een call & het maken van een suckout. Iets wat je als goede pokeraar natuurlijk te allen tijde dient mee te nemen in je berekeningen! En wat dus betekent dat met de genoemde 94 offsuit in deze spot, je bij twijfel waarschijnlijk dient te folden – simpelweg omdat de nadelen van callen & verliezen niet opwegen tegen de voordelen van callen & winnen.

Maar lees de tweet maar – Wouter dacht helemaal niet zo! Kijk wat er staat: “After a bit of calculating saw I had 1 on 3 so c.Let op het gebruik van het woordje “so”. Hij is bij zijn berekeningen kennelijk puur uitgegaan van de gedachte: “Nou, zelfs met offsuited, non-connected poep heb ik eigenlijk altijd wel 2-tegen-1. En die 2-tegen-1 krijg ik hier – dus ik call.”

Terwijl de berekening van Wouter juist had moeten zijn:

 • Ik moet 8.175 erbij leggen voor een totale pot van 23.600 (10.700+10.700+1.200+1.000). Met andere woorden: ik heb 8.175/23.600 = 34.64% pot equity nodig om hier een EV-neutrale call te maken. (Let wel: dit is dus meer dan de door Wouter genoemde 1 op 3 – zij het slechts marginaal meer.)
 • Vanaf pakweg 35% pot equity zou ik hier dus waarschijnlijk kunnen callen. Als ik bovendien rekening houd met het bovenstaande (dat terugvallen in push-or-fold modus door het verlies van chips een zeer negatieve bijkomstigheid is bij het maken van een mogelijk losse call), dan zou ik pas vanaf zo’n 38 of 39% hier echt ‘juist’ zijn met een call.

En, wat Wouter daarbij ook nog had moeten bedenken: dat zijn gedachte dat hij hier 1 op 3 zou krijgen, in werkelijkheid een wel erg optimistische is. Immers, zou hij mijn shoving range hier correct hebben ingeschat op 22+,A7s+,K8s+,Q9s+,JTs,A8o+,K9o+,QTo+, dan zou hij hebben moeten weten dat zijn 94 offsuit niet 1 op 3 heeft (oftewel 33.333%), maar slechts 29.066%. (Bron: PokerStove.) Een significant verschil!

Conclusie

Wouter rekende zich derhalve rijk door zijn calling odds licht te overschatten, door de waarde van zijn 94 offsuit in een showdown zelfs flink te overschatten, en door bovendien geen rekening te houden dat gezien zijn lang niet zo dikke stack hij het zich eigenlijk helemaal niet kon veroorloven om liefst 33.4% van zijn stack (8.175/24.475) bij te callen met een hand waarvan hij wist dat hij moest outdrawen.

Door dit alles te doen of juist na te laten praatte hij zichzelf naar een call – in een situatie waar hij feitelijk een uiterst eenvoudige fold had.

PokerCity Workshops

112 Comments

 1. Inderdaad geen beste call van Wouter naar mijn mening, ik denk dat de history die jullie ondertussen hebben opgebouwd en het feit dat hij je klaarblijkelijk heel graag wil busten (wat dus zeker geen reden/excuus moet zijn om zo’n call te maken) hem er toe hebben geleid om te callen en niet de in zijn ogen verkeerd berekende pot odds, ik denk dat hij wel weet dat hij daar niet de juiste odds krijgt tegen jouw shoving range.

  Daarnaast lijkt het me vrij logisch, dat wanneer je in Wouter’s positie raised – met iemand nog achter zich die nog minder dan 10 bb heeft – je dat dan ook doet met een hand waar je die eventuele shove van de shortie mee kan callen.

  Zo zou ik het in ieder geval doen, maar nogmaals geen verwijt naar Wouter, ik zou in ieder geval niet geraised hebben met die hand in die situatie en al helemaal niet de shove hebben gecalled.

 2. Inderdaad geen beste call van Wouter naar mijn mening, ik denk dat de history die jullie ondertussen hebben opgebouwd en het feit dat hij je klaarblijkelijk heel graag wil busten (wat dus zeker geen reden/excuus moet zijn om zo’n call te maken) hem er toe hebben geleid om te callen en niet de in zijn ogen verkeerd berekende pot odds, ik denk dat hij wel weet dat hij daar niet de juiste odds krijgt tegen jouw shoving range.

  Daarnaast lijkt het me vrij logisch, dat wanneer je in Wouter’s positie raised – met iemand nog achter zich die nog minder dan 10 bb heeft – je dat dan ook doet met een hand waar je die eventuele shove van de shortie mee kan callen.

  Zo zou ik het in ieder geval doen, maar nogmaals geen verwijt naar Wouter, ik zou in ieder geval niet geraised hebben met die hand in die situatie en al helemaal niet de shove hebben gecalled.

 3. En die hand daarvoor, toen Paul jouw bb raisede, die hand was echt heel clever van hem gespeeld. Die grotere raise die hij maakte was echt klasse: inderdaad zo van, ik maak me committed op jouw shove, zo komt hij echt veel sterker over. Aan de andere kant als je het omdraait, dat jij weet dat hij dat kan doen om sterker over te komen en dus in feite zwakker is, is het toch heel verleidelijk om daar te shoven met J10. Ik weet ook dan heel zeker, dat je het zeker zo hebt bekeken en shoven zeker hebt overwogen. Maar blijft een lastige spot, ik had hem waarschijnlijk ook gefold, omdat je niet zo heel veel fold equity daar hebt en omdat je ook zeer waarschijnlijk later nog wel een betere spot krijgt om je te committen. Interessante handjes en leuk stuk weer Rolf!

  Maar

 4. En die hand daarvoor, toen Paul jouw bb raisede, die hand was echt heel clever van hem gespeeld. Die grotere raise die hij maakte was echt klasse: inderdaad zo van, ik maak me committed op jouw shove, zo komt hij echt veel sterker over. Aan de andere kant als je het omdraait, dat jij weet dat hij dat kan doen om sterker over te komen en dus in feite zwakker is, is het toch heel verleidelijk om daar te shoven met J10. Ik weet ook dan heel zeker, dat je het zeker zo hebt bekeken en shoven zeker hebt overwogen. Maar blijft een lastige spot, ik had hem waarschijnlijk ook gefold, omdat je niet zo heel veel fold equity daar hebt en omdat je ook zeer waarschijnlijk later nog wel een betere spot krijgt om je te committen. Interessante handjes en leuk stuk weer Rolf!

  Maar

 5. Wel grappig dat die hele berekening eigenlijk nooit plaats zou moeten vinden omdat w00ter nooit met 94o moet openen daar :p En die JTo tegen padjes kun je niet folden omdat je tegen hem er vanuit mag gaan dat hij 10BB diep optimaal speelt in de SB. Tegen een tighte speler is het tot 7BB correct, tegen een optimale speler tot 12BB (aldus Rob). Maar ja, misschien was het wel een misclick-raise met “De Sijp”… 😉

 6. Wel grappig dat die hele berekening eigenlijk nooit plaats zou moeten vinden omdat w00ter nooit met 94o moet openen daar :p En die JTo tegen padjes kun je niet folden omdat je tegen hem er vanuit mag gaan dat hij 10BB diep optimaal speelt in de SB. Tegen een tighte speler is het tot 7BB correct, tegen een optimale speler tot 12BB (aldus Rob). Maar ja, misschien was het wel een misclick-raise met “De Sijp”… 😉

 7. Waarom iedereen zo fel dat wouter niet mag openen in die spot?
  Ik denk dat het al redelijk snel +EV is als bb tight is en als rolf niet z’n heel wijde reshoveranges hanteert.

  1200(BB) + 600(SB) + 1000(100*10(volgens mij bij HC altijd met 10 man))= 2800pot. Wouter opend naar 2525 dus hij hoeft minder dan 1 op de 2x folds te krijgen om het +EV te maken. Stel dat hij geflat word kan hij postflop ook nog de pot op pakken. Iedereen kijkt teveel naar de kaarten i.p.v. positie iyam.

  Al opent wouter hier waarschijnlijk met de intentie om tegen iedereen te raise/folden. Ik speel niet op dat niveau maar aangezien hij eerst moet gaan rekenen denk ik dat hij intentie heeft om te r/f tegen hele tafel. Dat idee is wel een beetje weg als hij wel de call maakt.
  Wat achteraf ook geen goede call blijkt te zijn, mooie analyse wederom =)

 8. Waarom iedereen zo fel dat wouter niet mag openen in die spot?
  Ik denk dat het al redelijk snel +EV is als bb tight is en als rolf niet z’n heel wijde reshoveranges hanteert.

  1200(BB) + 600(SB) + 1000(100*10(volgens mij bij HC altijd met 10 man))= 2800pot. Wouter opend naar 2525 dus hij hoeft minder dan 1 op de 2x folds te krijgen om het +EV te maken. Stel dat hij geflat word kan hij postflop ook nog de pot op pakken. Iedereen kijkt teveel naar de kaarten i.p.v. positie iyam.

  Al opent wouter hier waarschijnlijk met de intentie om tegen iedereen te raise/folden. Ik speel niet op dat niveau maar aangezien hij eerst moet gaan rekenen denk ik dat hij intentie heeft om te r/f tegen hele tafel. Dat idee is wel een beetje weg als hij wel de call maakt.
  Wat achteraf ook geen goede call blijkt te zijn, mooie analyse wederom =)

 9. @ Tijgertje14:

  Goede post. Alleen wat betreft het openen heeft @chaser een goed punt, hoor. Als er hier niet heel licht op hem geshoved wordt (kijk maar naar mij: ik in slechts 21.6% van de gevallen, de BB waarschijnlijk nog minder, en button Paul

 10. @ Tijgertje14:

  Goede post. Alleen wat betreft het openen heeft @chaser een goed punt, hoor. Als er hier niet heel licht op hem geshoved wordt (kijk maar naar mij: ik in slechts 21.6% van de gevallen, de BB waarschijnlijk nog minder, en button Paul

 11. Ik vond het vooral niet zo goed van w00ter omdat er na jou nog een shortstack zat waar hij ogenschijnlijk tegen committed was. Met een hand als K6s of JTo die een bak meer equity heeft vind ik de 3:1 = call gedachte beter dan met een pure poephand als 94o. Al met al zou ik als ik w00ter was mezelf met een stack van ~25bb niet in deze spot manoeuvreren en dus preflop folden.

  Het zou zeker +EV kunnen zijn, dat hangt ook van factoren af hoe tight de BB echt is en hoe breed hij jouw reshoverange (gezien je tighte imago) inschat. Maar goed, als een raise/fold hier al +EV is zal het zeer marginaal zijn en het zou niet mijn voorkeur hebben.

  Je tweede punt begrijp ik, JTo is op het randje en als het kwartje dan op basis van je waarnemingen anders valt (bv dat je liever past zodat je in de tighte man kan schuiven) lijkt een fold me prima.

 12. Ik vond het vooral niet zo goed van w00ter omdat er na jou nog een shortstack zat waar hij ogenschijnlijk tegen committed was. Met een hand als K6s of JTo die een bak meer equity heeft vind ik de 3:1 = call gedachte beter dan met een pure poephand als 94o. Al met al zou ik als ik w00ter was mezelf met een stack van ~25bb niet in deze spot manoeuvreren en dus preflop folden.

  Het zou zeker +EV kunnen zijn, dat hangt ook van factoren af hoe tight de BB echt is en hoe breed hij jouw reshoverange (gezien je tighte imago) inschat. Maar goed, als een raise/fold hier al +EV is zal het zeer marginaal zijn en het zou niet mijn voorkeur hebben.

  Je tweede punt begrijp ik, JTo is op het randje en als het kwartje dan op basis van je waarnemingen anders valt (bv dat je liever past zodat je in de tighte man kan schuiven) lijkt een fold me prima.

 13. Fold tegen Paul lijkt me vrij standaard, hoewel het bekend is dat hij hier met poep kan openen zie ik geen reden om hier dan met semipoep te reshoven. De call van Wouter is natuurlijk lollerbad, en daar had hij niet eens z’n odds voor te hoeven berekenen. Maar of deze situaties nou geschikt zijn voor een strategie verhaal? Jou plays in dit stuk zijn in mijn ogen zo overdreven standaard dat ze het beschrijven niet eens waard zijn. Ga gewoon is wat beter runnen dan blijft je AK gewoon staan 🙂

 14. Fold tegen Paul lijkt me vrij standaard, hoewel het bekend is dat hij hier met poep kan openen zie ik geen reden om hier dan met semipoep te reshoven. De call van Wouter is natuurlijk lollerbad, en daar had hij niet eens z’n odds voor te hoeven berekenen. Maar of deze situaties nou geschikt zijn voor een strategie verhaal? Jou plays in dit stuk zijn in mijn ogen zo overdreven standaard dat ze het beschrijven niet eens waard zijn. Ga gewoon is wat beter runnen dan blijft je AK gewoon staan 🙂

 15. De call is natuurlijk niet lollerbad, de vraag hoe hij tot de raise komt is natuurlijk veel interessanter. Daarom zegt de twitter IMO niet zoveel. Zoals chaser het omschreef, is de raise +EV tegen Rolf zijn shoving range. Rolf, had wouter geinformeerd naar jouw stackgrootte voor hij de raise maakte ? Dan word de discussie IMO interessanter.

 16. De call is natuurlijk niet lollerbad, de vraag hoe hij tot de raise komt is natuurlijk veel interessanter. Daarom zegt de twitter IMO niet zoveel. Zoals chaser het omschreef, is de raise +EV tegen Rolf zijn shoving range. Rolf, had wouter geinformeerd naar jouw stackgrootte voor hij de raise maakte ? Dan word de discussie IMO interessanter.

 17. Wouters openraise is al vrij snel +EV. Als Paul 3bet met 10% van z’n handen (denk dat hij in de praktijk misschien wel iets losser kan en zal zijn, maar ws. niet veel), Rolf (zoals gezegd) met 21% en de big blind ook met 10% (dit is een wilde gok, maar dat lijkt me zelfs voor een tighte spelen wel een redelijke range), dan is de equity snel berekend iets meer dan T$800 (voor het gemak aannemende dat Wouter toch foldt op een 3bet — als ik KaleGozer moet geloven had hij dat tegen de big blind in elk geval niet kunnen doen, maar dat maakt voor deze natte-vinger-berekening niet zoveel uit, aangezien het verschil in equity tussen callen en folden hier niet heel groot zal zijn).

  Je kunt je afvragen of ook hier het door Rolf aangehaalde ‘relative chip value’ argument ervoor zorgt dat een fold iets meer voor de hand ligt, maar echt slecht kan openen hier dus alleen zijn als Paul toch agressiever 3bet of de big blind toch een stuk losser reshovet dan gedacht (of dat Rolf dit doet, maar daarvan kennen we z’n range).

  De call is natuurlijk ook niet heel slecht, aangezien Rolf aantoont dat hij de benodigde equity weliswaar niet, maar ook weer niet bij lange na niet, haalt. Maar dat is het hele punt van Rolfs relaas imo: Wouters tweet impliceert dat hij in feite om geen enkele andere reden callt dan dat hij weet dat een call nooit héél slecht kan zijn. En omdat hij niet verder denkt dan dat, komt hij niet tot de betere conclusie dat de call ook gewoon niet *goed* is. Die gemakzucht is een schoolvoorbeeld van ‘fuzzy thinking’.

 18. Wouters openraise is al vrij snel +EV. Als Paul 3bet met 10% van z’n handen (denk dat hij in de praktijk misschien wel iets losser kan en zal zijn, maar ws. niet veel), Rolf (zoals gezegd) met 21% en de big blind ook met 10% (dit is een wilde gok, maar dat lijkt me zelfs voor een tighte spelen wel een redelijke range), dan is de equity snel berekend iets meer dan T$800 (voor het gemak aannemende dat Wouter toch foldt op een 3bet — als ik KaleGozer moet geloven had hij dat tegen de big blind in elk geval niet kunnen doen, maar dat maakt voor deze natte-vinger-berekening niet zoveel uit, aangezien het verschil in equity tussen callen en folden hier niet heel groot zal zijn).

  Je kunt je afvragen of ook hier het door Rolf aangehaalde ‘relative chip value’ argument ervoor zorgt dat een fold iets meer voor de hand ligt, maar echt slecht kan openen hier dus alleen zijn als Paul toch agressiever 3bet of de big blind toch een stuk losser reshovet dan gedacht (of dat Rolf dit doet, maar daarvan kennen we z’n range).

  De call is natuurlijk ook niet heel slecht, aangezien Rolf aantoont dat hij de benodigde equity weliswaar niet, maar ook weer niet bij lange na niet, haalt. Maar dat is het hele punt van Rolfs relaas imo: Wouters tweet impliceert dat hij in feite om geen enkele andere reden callt dan dat hij weet dat een call nooit héél slecht kan zijn. En omdat hij niet verder denkt dan dat, komt hij niet tot de betere conclusie dat de call ook gewoon niet *goed* is. Die gemakzucht is een schoolvoorbeeld van ‘fuzzy thinking’.

 19. @ KaleGozer:

  Prima reply. Eigenlijk vrijwel volledig zoals ik het ook zie.

  @ Mmwhops:

  Moet zeggen dat je taalgebruik precies datgene is wat me vaak zo tegenstaat aan jonge pokeraars. Veel meningen, en alles is zotgenaamd ‘standaard’ –

 20. @ KaleGozer:

  Prima reply. Eigenlijk vrijwel volledig zoals ik het ook zie.

  @ Mmwhops:

  Moet zeggen dat je taalgebruik precies datgene is wat me vaak zo tegenstaat aan jonge pokeraars. Veel meningen, en alles is zotgenaamd ‘standaard’ –

 21. @ Spekkoper:

  Goede post. Inhoudelijk, en zelfs zonder enige vorm van sarcasme. Complimenten, mijn vriend! 🙂

  Schat dat de equity weliswaar iets minder zal zijn dan T$800 (eerder iets van T$200 of T$300, omdat de BB mogelijk net iets vaker d

 22. @ Spekkoper:

  Goede post. Inhoudelijk, en zelfs zonder enige vorm van sarcasme. Complimenten, mijn vriend! 🙂

  Schat dat de equity weliswaar iets minder zal zijn dan T$800 (eerder iets van T$200 of T$300, omdat de BB mogelijk net iets vaker d

 23. De reden dat ik niet op je vorige column in ben gegaan is omdat alle numbers wel zo’n beetje gecrunched waren. Daarbij ben ik het met je eens dat het rekentechnisch gezien een marginaal EV+ move is, maar tegelijkertijd superexploitable. Waardoor het dus evengoed een slechte move blijft om je KT zo te spelen als shortstack.

  Dat standaard zaken maar zelden uitgelegd worden is behoorlijk zelfverklarend. Er zullen maar weinig mensen uitleggen waarom iemand die in de fik staat vaker de neiging zal hebben om in de sloot te springen dan iemand die niet in de fik staat, niet omdat ze daarvoor te lui of te dom zijn maar gewoon omdat het geen uitleg behoeft. Dat geldt in mijn optiek ook voor de 2 handen die je hierboven beschrijft. Je fold tegen Paul is standaard te noemen omdat jij het er vrijwel nooit in zal leggen in deze spot. Dan kan er een tabelletje bestaan waar in staat dat het goed is, jij denkt aan Paul’s betsizing te merken dat hij hier slechts zelden een move maakt met air. Waardoor je hem dus een ietwat sterkere range toedicht dan normaal. Afgezien of dit nu de juiste speler is voor jou om te proberen te lezen op basis van betsizing, is het ook nog is een hele slechte reden om ineens te folden. Simpelweg vanwege het feit dat zelfs met een sterkere range van handen hij hier jou JT nog maar zelden dominated heeft, en je dus in het merendeel van de gevallen in een 60/40 spot zit waarbij je met een shove nog een greintje FE heb ook. Dat jij het er hier niet in ramt loopt prima in lijn met jou “style of play” en is dus derhalve super standaard. Daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is, alleen dat het volledig binnen jou average decision range ligt.

  Dat de call van Wouter niet lollerbad is snap ik ook wel, sterker nog ik vind het een goeie call. Mijn reactie was ook puur gericht om te zien wat jou counter reactie zou zijn. In een stuk waarin jij Wouter beschuldigt van naar zichzelf toe rekenen vergeet je 1 ding, dat is dat hij dit in luttele momenten uit het blote hoofdje moet uitvogelen. Dan ziet hij dat hij ong 1/3 heeft in een situatie waarin hij 1/3 betaald krijgt, en daarbij gegarandeerde media equity heeft omdat jij er wel weer een epistel over zal schrijven waar deze spot met naam en toenaam in toegelicht zal worden.

  OK enough met de neerbuigendheid, die media needle is obviously een grap. Maar de strekking lijkt me duidelijk, jij bent een situatie tot aan een straatlengte achter de komma aan het analyseren waarbij je uitkomt op een resultaat wat marginaal EV- is. Terwijl er on the spot snel (en terecht) wordt geconcludeerd dat het ong een neutraal EV call zal zijn, en Wouter in zo’n spot maar al te graag de gamble mode aan zet om jou pijn te doen met 9 hoog.

  Moet zeggen dat ik het vrij kinderachtig vind dat je mijn kritiek pareert met een sarcastische stab alsof ik zo ver voorloop op deze game. Wel een reactie die prima binnen mijn verwachtingen viel, maar daarom niet minder teleurstellend. Sterker nog een deel van jou reactie was precies wat ik wilde, namelijk een bekentenis dat de call van Wouter helemaal zo slecht nog niet was en dat jou fold tegen Paul eigenlijk niet echt handig te noemen is. Apart dat je een columntitel van Dhr. Sklansky overneemt, waarmee je bij mensen die hiermee enigzins bekend zijn toch wel een vorm van verwachting creeert, om vervolgens in een reactie schorvoetend alle beweringen tegen te spreken die in je column juist door jou verdedigd worden.

  Wil dan afsluiten met het feit dat je mij nooit heb horen beweren dat ik op het hoogste level denk, en dat ik in geval van twijfel opensta voor kritiek en suggesties, zowel binnen als buiten poker. Daarentegen kan ik me een reply richting j0rn van jou herinneren waarin je verklaard geen deel te nemen aan de strategie discussies op het forum, omdat die van zulk laag niveau zijn. De enige die zich dus “verheven boven de rest” voelt ben jij, gelukkig ben je dan weer niet bescheiden genoeg geweest om dit politiek correct te verpakken. Leuk om te zien dat jij je aan een bepaalde houding irriteert die volgens jou hoort bij jonge pokeraars, terwijl je zelf terugvalt op iets wat kinderen in de 1ste klas doen (die dus niet eens mogen pokeren) namelijk kritiek pareren met sarcasme. Good game Rolf!!!

 24. De reden dat ik niet op je vorige column in ben gegaan is omdat alle numbers wel zo’n beetje gecrunched waren. Daarbij ben ik het met je eens dat het rekentechnisch gezien een marginaal EV+ move is, maar tegelijkertijd superexploitable. Waardoor het dus evengoed een slechte move blijft om je KT zo te spelen als shortstack.

  Dat standaard zaken maar zelden uitgelegd worden is behoorlijk zelfverklarend. Er zullen maar weinig mensen uitleggen waarom iemand die in de fik staat vaker de neiging zal hebben om in de sloot te springen dan iemand die niet in de fik staat, niet omdat ze daarvoor te lui of te dom zijn maar gewoon omdat het geen uitleg behoeft. Dat geldt in mijn optiek ook voor de 2 handen die je hierboven beschrijft. Je fold tegen Paul is standaard te noemen omdat jij het er vrijwel nooit in zal leggen in deze spot. Dan kan er een tabelletje bestaan waar in staat dat het goed is, jij denkt aan Paul’s betsizing te merken dat hij hier slechts zelden een move maakt met air. Waardoor je hem dus een ietwat sterkere range toedicht dan normaal. Afgezien of dit nu de juiste speler is voor jou om te proberen te lezen op basis van betsizing, is het ook nog is een hele slechte reden om ineens te folden. Simpelweg vanwege het feit dat zelfs met een sterkere range van handen hij hier jou JT nog maar zelden dominated heeft, en je dus in het merendeel van de gevallen in een 60/40 spot zit waarbij je met een shove nog een greintje FE heb ook. Dat jij het er hier niet in ramt loopt prima in lijn met jou “style of play” en is dus derhalve super standaard. Daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is, alleen dat het volledig binnen jou average decision range ligt.

  Dat de call van Wouter niet lollerbad is snap ik ook wel, sterker nog ik vind het een goeie call. Mijn reactie was ook puur gericht om te zien wat jou counter reactie zou zijn. In een stuk waarin jij Wouter beschuldigt van naar zichzelf toe rekenen vergeet je 1 ding, dat is dat hij dit in luttele momenten uit het blote hoofdje moet uitvogelen. Dan ziet hij dat hij ong 1/3 heeft in een situatie waarin hij 1/3 betaald krijgt, en daarbij gegarandeerde media equity heeft omdat jij er wel weer een epistel over zal schrijven waar deze spot met naam en toenaam in toegelicht zal worden.

  OK enough met de neerbuigendheid, die media needle is obviously een grap. Maar de strekking lijkt me duidelijk, jij bent een situatie tot aan een straatlengte achter de komma aan het analyseren waarbij je uitkomt op een resultaat wat marginaal EV- is. Terwijl er on the spot snel (en terecht) wordt geconcludeerd dat het ong een neutraal EV call zal zijn, en Wouter in zo’n spot maar al te graag de gamble mode aan zet om jou pijn te doen met 9 hoog.

  Moet zeggen dat ik het vrij kinderachtig vind dat je mijn kritiek pareert met een sarcastische stab alsof ik zo ver voorloop op deze game. Wel een reactie die prima binnen mijn verwachtingen viel, maar daarom niet minder teleurstellend. Sterker nog een deel van jou reactie was precies wat ik wilde, namelijk een bekentenis dat de call van Wouter helemaal zo slecht nog niet was en dat jou fold tegen Paul eigenlijk niet echt handig te noemen is. Apart dat je een columntitel van Dhr. Sklansky overneemt, waarmee je bij mensen die hiermee enigzins bekend zijn toch wel een vorm van verwachting creeert, om vervolgens in een reactie schorvoetend alle beweringen tegen te spreken die in je column juist door jou verdedigd worden.

  Wil dan afsluiten met het feit dat je mij nooit heb horen beweren dat ik op het hoogste level denk, en dat ik in geval van twijfel opensta voor kritiek en suggesties, zowel binnen als buiten poker. Daarentegen kan ik me een reply richting j0rn van jou herinneren waarin je verklaard geen deel te nemen aan de strategie discussies op het forum, omdat die van zulk laag niveau zijn. De enige die zich dus “verheven boven de rest” voelt ben jij, gelukkig ben je dan weer niet bescheiden genoeg geweest om dit politiek correct te verpakken. Leuk om te zien dat jij je aan een bepaalde houding irriteert die volgens jou hoort bij jonge pokeraars, terwijl je zelf terugvalt op iets wat kinderen in de 1ste klas doen (die dus niet eens mogen pokeren) namelijk kritiek pareren met sarcasme. Good game Rolf!!!

 25. Ik ben het met mmwhops eens dat de beschreven situaties vrij standaard zijn, maar vind het wel goed dat ook over dit soort standaard situaties worden geschreven. Simpelweg vanwege het feit dat mensen niet altijd handelen op hun verstand (=standaard), maar vaak op hun gevoel afgaan.

  Wouter handelde zowel op zijn gevoel als op zijn verstand. Zijn gevoel/ verstand vertelde hem dat hij met zijn poephand in de beschreven situatie in meer dan 50% de pot zonder weerstand zal oppakken. Vervolgens maakt hij de call na Rolf’s shove puur op verstand (ok, misschien ook een beetje op gevoel, aangezien hij Rolf graag wil uitschakelen).
  Met beide beslissingen is niets mis.

  In de andere situatie handelde Rolf veel meer op zijn gevoel. Zijn verstand zei mischien wel dat hij hier moest schuiven (en waarschijnlijk had hij dit ook wel gedaan als Paul zijn raise van gelijke grootte zou zijn als die van Wouter), maar zijn gevoel zei dat hij op een betere spot moest wachten.

  Rolf schuift waarschijnlijk liever zelf, dan dat hij voor zijn toernooileven moet callen. Hij heeft waarschijnlijk altijd 10% extra fold equity (20% extra vanwege zijn tight imago min 10%, omdat mensen (zoals Wouter) hem net iets te graag willen uitschakelen).
  Normaal gesproken is de kans groot dat hij met een eerdergenoemde poepiewoepie hand zijn stack met ruim 25% kan vergroten, doordat hij de pot kan oppakken in ongeopende potten. Helaas is de kans op laatstgenoemde element erg klein met Paul en Wouter aan je rechterzijde.

  Conclusie:
  – Wouter’s beslissingen waren vrij standaard, en +EV;
  – Paul’s opening was dusdanig goed om Rolf op het verkeerde been te zetten;
  – Rolf’s beslissing met JTo was grotendeels op zijn gevoel ebaseerd. Als hij puur op verstand had geredeneerd had hij de shove moeten maken, maar dit blijft een lastige beslissing…

  – Hoe standaard situaties ook zijn, het is nooit verkeerd om hierover te schrijven. Het namelijk altijd leuk om hierover te discuseren, omdat er altijd verschillende/ interessante meningen zijn.

 26. Ik ben het met mmwhops eens dat de beschreven situaties vrij standaard zijn, maar vind het wel goed dat ook over dit soort standaard situaties worden geschreven. Simpelweg vanwege het feit dat mensen niet altijd handelen op hun verstand (=standaard), maar vaak op hun gevoel afgaan.

  Wouter handelde zowel op zijn gevoel als op zijn verstand. Zijn gevoel/ verstand vertelde hem dat hij met zijn poephand in de beschreven situatie in meer dan 50% de pot zonder weerstand zal oppakken. Vervolgens maakt hij de call na Rolf’s shove puur op verstand (ok, misschien ook een beetje op gevoel, aangezien hij Rolf graag wil uitschakelen).
  Met beide beslissingen is niets mis.

  In de andere situatie handelde Rolf veel meer op zijn gevoel. Zijn verstand zei mischien wel dat hij hier moest schuiven (en waarschijnlijk had hij dit ook wel gedaan als Paul zijn raise van gelijke grootte zou zijn als die van Wouter), maar zijn gevoel zei dat hij op een betere spot moest wachten.

  Rolf schuift waarschijnlijk liever zelf, dan dat hij voor zijn toernooileven moet callen. Hij heeft waarschijnlijk altijd 10% extra fold equity (20% extra vanwege zijn tight imago min 10%, omdat mensen (zoals Wouter) hem net iets te graag willen uitschakelen).
  Normaal gesproken is de kans groot dat hij met een eerdergenoemde poepiewoepie hand zijn stack met ruim 25% kan vergroten, doordat hij de pot kan oppakken in ongeopende potten. Helaas is de kans op laatstgenoemde element erg klein met Paul en Wouter aan je rechterzijde.

  Conclusie:
  – Wouter’s beslissingen waren vrij standaard, en +EV;
  – Paul’s opening was dusdanig goed om Rolf op het verkeerde been te zetten;
  – Rolf’s beslissing met JTo was grotendeels op zijn gevoel ebaseerd. Als hij puur op verstand had geredeneerd had hij de shove moeten maken, maar dit blijft een lastige beslissing…

  – Hoe standaard situaties ook zijn, het is nooit verkeerd om hierover te schrijven. Het namelijk altijd leuk om hierover te discuseren, omdat er altijd verschillende/ interessante meningen zijn.

 27. Mmm, alle opmerkingen gelezen maar snap t toch niet 🙂 ….. als ik in dezelfde situatie de call maak zal de helft vam m’n tafelgenoten me toch wel voor, op zn minst. een ezel uitmaken, hit or no hit.

  Maakt de discussie niet minder leuk, btw.

 28. Mmm, alle opmerkingen gelezen maar snap t toch niet 🙂 ….. als ik in dezelfde situatie de call maak zal de helft vam m’n tafelgenoten me toch wel voor, op zn minst. een ezel uitmaken, hit or no hit.

  Maakt de discussie niet minder leuk, btw.

 29. @Rolf:

  Om je eerdere vraag nog te beantwoorden:

  Ik ben er net als Wouter voorstander van om in principe altijd dezelfde kleine openingsraise (2,1 á 2,2 BB) te hanteren. Hierdoor geef je niets prijs over je hand.
  De posities SB en BB zijn

 30. @Rolf:

  Om je eerdere vraag nog te beantwoorden:

  Ik ben er net als Wouter voorstander van om in principe altijd dezelfde kleine openingsraise (2,1 á 2,2 BB) te hanteren. Hierdoor geef je niets prijs over je hand.
  De posities SB en BB zijn

 31. Rolfje, je had me gevraagd om ééns inhoudelijk in te gaan op je strategie-me-zelf-in-de-hemel-prijzen-stukjes. Nou dus niet. Simpelweg omdat je reaguurders beticht van juist het geen waar jij zo goed in bent. Juist, jezelf boven de rest verheven. Nu is Mmwhophs daar ook zéér goed in, maar jij nog net iets beter. Je zei zelf nog iets van FE te zien, dat juist een jonge pokeraar hier met ATC callt geeft al aan dat je nog een beetje achter loopt. Misschien moet je eens ‘iets’ kritischer na je eigen spel zien? Dit is alleen maar mijn-tegenstander-doet-alles-fout-en-ik-verlies-een 67/32–uithuil gebrabbel. Het valt me zeer van je tegen dat je steeds Wouter als pispaaltje gebruikt. Oké, ik geef toe en ik vind ook dat de call niet de schoonheidsprijs verdient, maar inderdaad is het niet heel slecht of heel goed om bovenstaande redenen. Altijd maar met situaties komen waar jij het enige en juiste doet en om je tegenstander te bekritiseren vind ik niet je taak. Of om je gelijk te halen dat het heeul misschien, zeer marginaal, toch heeeeul misschien wel juist is. Misschien eens je eigen spel uitlichten in plaats van W00ter te bekritiseren?

  Stereotype van de huiliehuilie generatie.

  Hopelijk kan ik de toekomst nog eens de moeite nemen om inhoudelijk te reageren, intressant is het iig al 2 jaar niet geweest. Al was het best intressant om te lezen hoe je een dit keer best slechte play van je zelf hebt goed gepraat.

  Groentjez

 32. Rolfje, je had me gevraagd om ééns inhoudelijk in te gaan op je strategie-me-zelf-in-de-hemel-prijzen-stukjes. Nou dus niet. Simpelweg omdat je reaguurders beticht van juist het geen waar jij zo goed in bent. Juist, jezelf boven de rest verheven. Nu is Mmwhophs daar ook zéér goed in, maar jij nog net iets beter. Je zei zelf nog iets van FE te zien, dat juist een jonge pokeraar hier met ATC callt geeft al aan dat je nog een beetje achter loopt. Misschien moet je eens ‘iets’ kritischer na je eigen spel zien? Dit is alleen maar mijn-tegenstander-doet-alles-fout-en-ik-verlies-een 67/32–uithuil gebrabbel. Het valt me zeer van je tegen dat je steeds Wouter als pispaaltje gebruikt. Oké, ik geef toe en ik vind ook dat de call niet de schoonheidsprijs verdient, maar inderdaad is het niet heel slecht of heel goed om bovenstaande redenen. Altijd maar met situaties komen waar jij het enige en juiste doet en om je tegenstander te bekritiseren vind ik niet je taak. Of om je gelijk te halen dat het heeul misschien, zeer marginaal, toch heeeeul misschien wel juist is. Misschien eens je eigen spel uitlichten in plaats van W00ter te bekritiseren?

  Stereotype van de huiliehuilie generatie.

  Hopelijk kan ik de toekomst nog eens de moeite nemen om inhoudelijk te reageren, intressant is het iig al 2 jaar niet geweest. Al was het best intressant om te lezen hoe je een dit keer best slechte play van je zelf hebt goed gepraat.

  Groentjez

 33. @ mmwhops:

  Fijn om te zien als mensen reageren op een strategiecolumn – maar die reacties van jou zijn wel *erg* opmerkelijk. Klaarblijkelijk heb je iets tegen mij – wat me niet alleen in je eerste post zo leek maar ook uit andere uitingen hier op

 34. @ mmwhops:

  Fijn om te zien als mensen reageren op een strategiecolumn – maar die reacties van jou zijn wel *erg* opmerkelijk. Klaarblijkelijk heb je iets tegen mij – wat me niet alleen in je eerste post zo leek maar ook uit andere uitingen hier op

 35. @ mmwhops (vervolg):

  3. Nog een quote uit je laatste post: “Apart dat je een columntitel van Dhr. Sklansky overneemt, waarmee je bij mensen die hiermee enigzins bekend zijn toch wel een vorm van verwachting creeert, om vervolgens in een reactie sc

 36. @ mmwhops (vervolg):

  3. Nog een quote uit je laatste post: “Apart dat je een columntitel van Dhr. Sklansky overneemt, waarmee je bij mensen die hiermee enigzins bekend zijn toch wel een vorm van verwachting creeert, om vervolgens in een reactie sc

 37. Meteen maar de volgende stemmingmaker, onze beste @j0rnn. Inderdaad, ik had je n.a.v. je rare post van vorige week uitgenodigd je eens een keer constructief te laten zien bij mijn strategiecolumns. (N.a.v. jouw schijnbare wens dat ik mij meer zou laten zien in het strategiegedeelte op het forum.)

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet veel van verwachtte, omdat je mij op het forum toch vooral overkomt als iemand die maar gewoon wat roept. Kan me geen strategische, of goed onderbouwde post van jou voor de geest halen!

  Maar goed, dat vind je kennelijk ook niet van mij, want (quote) “intressant is het iig al 2 jaar niet geweest”. En een inhoudelijke analyse van een toch vrij interessante situatie is vanzelfsprekend “Stereotype van de huiliehuilie generatie.” (?) En wat betreft de al-dan-niet-goedbedoelde tip “Misschien eens je eigen spel uitlichten in plaats van W00ter te bekritiseren?” Mijn tip terug: Lees nog eens terug de afgelopen twee jaar – want blijkbaar heb je toch enigszins selectief waargenomen. 🙂

  Nu dan maar over naar de iets serieuzer bijdragen: (Sorry dat mijn reacties richting inhoudelijke replies gewoonlijk veel korter zijn dan reacties op stemmingmakers. Betekent niet dat ik ze minder waardeer!)

  @ Tobias:

  Deel niet je conclusie dat “Wouter’s beslissingen waren vrij standaard, en +EV” (einde quote) zouden zijn. Sterker, dat zijn call van de shove -EV was, is toch wel ondubbelzinnig aangetoond?

  Verder eens met je post – en ook met je tweede post. Dat wil zeggen: ook *ik* zou de bet sizing niet aanpassen aan mijn hand strength. Maar denk je niet dat het in algehele zin aanpassen van de grootte van de open raise aan de hand van de stacks erachter soms juist *wel* verstandig is? (Zoals hier, dat je dan committed opent i.p.v. net-niet-committed onder invloed van de short stacks.) Denk je niet dat dit onder deze specifieke stack-situatie, dit een goede tactiek zou zijn?

  @ AboXXL:

  Tja – zo zou dat inderdaad wel gaan waarschijnlijk. Indien je als iets minder bekende speler opent met 94o en dan vervolgens 1/3 van je stack bijcallt tegen een shove van een toch niet heel losse speler… dan krijg je gewoonlijk niet de handen van het publiek op elkaar. 🙂

  Zoals geschreven in de column, en ondanks wat Tobias zegt en wat Mmwhops nu ineens lijkt te beweren: de call van de shove met die 94o is natuurlijk *geen* goede beslissing, hoor. Niet zo slecht als een ezel – maar wel -EV.

 38. Meteen maar de volgende stemmingmaker, onze beste @j0rnn. Inderdaad, ik had je n.a.v. je rare post van vorige week uitgenodigd je eens een keer constructief te laten zien bij mijn strategiecolumns. (N.a.v. jouw schijnbare wens dat ik mij meer zou laten zien in het strategiegedeelte op het forum.)

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet veel van verwachtte, omdat je mij op het forum toch vooral overkomt als iemand die maar gewoon wat roept. Kan me geen strategische, of goed onderbouwde post van jou voor de geest halen!

  Maar goed, dat vind je kennelijk ook niet van mij, want (quote) “intressant is het iig al 2 jaar niet geweest”. En een inhoudelijke analyse van een toch vrij interessante situatie is vanzelfsprekend “Stereotype van de huiliehuilie generatie.” (?) En wat betreft de al-dan-niet-goedbedoelde tip “Misschien eens je eigen spel uitlichten in plaats van W00ter te bekritiseren?” Mijn tip terug: Lees nog eens terug de afgelopen twee jaar – want blijkbaar heb je toch enigszins selectief waargenomen. 🙂

  Nu dan maar over naar de iets serieuzer bijdragen: (Sorry dat mijn reacties richting inhoudelijke replies gewoonlijk veel korter zijn dan reacties op stemmingmakers. Betekent niet dat ik ze minder waardeer!)

  @ Tobias:

  Deel niet je conclusie dat “Wouter’s beslissingen waren vrij standaard, en +EV” (einde quote) zouden zijn. Sterker, dat zijn call van de shove -EV was, is toch wel ondubbelzinnig aangetoond?

  Verder eens met je post – en ook met je tweede post. Dat wil zeggen: ook *ik* zou de bet sizing niet aanpassen aan mijn hand strength. Maar denk je niet dat het in algehele zin aanpassen van de grootte van de open raise aan de hand van de stacks erachter soms juist *wel* verstandig is? (Zoals hier, dat je dan committed opent i.p.v. net-niet-committed onder invloed van de short stacks.) Denk je niet dat dit onder deze specifieke stack-situatie, dit een goede tactiek zou zijn?

  @ AboXXL:

  Tja – zo zou dat inderdaad wel gaan waarschijnlijk. Indien je als iets minder bekende speler opent met 94o en dan vervolgens 1/3 van je stack bijcallt tegen een shove van een toch niet heel losse speler… dan krijg je gewoonlijk niet de handen van het publiek op elkaar. 🙂

  Zoals geschreven in de column, en ondanks wat Tobias zegt en wat Mmwhops nu ineens lijkt te beweren: de call van de shove met die 94o is natuurlijk *geen* goede beslissing, hoor. Niet zo slecht als een ezel – maar wel -EV.

 39. Mooie post spekkoper, ik hou er altijd wel van om het precies uit te rekenen maar het is nu wel duidelijk dat het openen van wouter hier gewoon ruim +EV is.

  Vraag @ allemaal:

  Stel dat Wouter zou weten dat mijn stack (zoals hier) precies 10,700 zou zijn – en laten we er voor het gemak van uit gaan dat de BB ook precies 10,700 speelt. Zou hij volgens jou dan zijn open raise groter moeten maken dan hij nu deed – om automatisch te zorgen dat hij ook de odds heeft om een eventuele shove te callen. En zo ja – zou hij dit dan bij zijn *complete* open raise range moeten doen – of zou hij alleen bij bepaald soort handen groter open raisen en / of bij echter tophanden juist kleiner openen om de illusie van fold equity te creeren voor de wannabe-shovers?

  Ik zou de sizing niet veranderen omdat:

 40. Mooie post spekkoper, ik hou er altijd wel van om het precies uit te rekenen maar het is nu wel duidelijk dat het openen van wouter hier gewoon ruim +EV is.

  Vraag @ allemaal:

  Stel dat Wouter zou weten dat mijn stack (zoals hier) precies 10,700 zou zijn – en laten we er voor het gemak van uit gaan dat de BB ook precies 10,700 speelt. Zou hij volgens jou dan zijn open raise groter moeten maken dan hij nu deed – om automatisch te zorgen dat hij ook de odds heeft om een eventuele shove te callen. En zo ja – zou hij dit dan bij zijn *complete* open raise range moeten doen – of zou hij alleen bij bepaald soort handen groter open raisen en / of bij echter tophanden juist kleiner openen om de illusie van fold equity te creeren voor de wannabe-shovers?

  Ik zou de sizing niet veranderen omdat:

 41. *Drukte per ongeluk op enter.

  Ik zou de sizing niet veranderen omdat:

  – Na even rekenen moet je hier meer dan 3xen om een cEV call profitable te maken(3x heb je oddwise 29,33%).
  – Dit is qua cEV dan een marginale call maar aangezien de redenen die je noemt nog steeds geen +EV call. Het winnen van deze chips staat niet gelijk aan het verliezen van deze waardoor je toernooi equity omlaag gaat. Ik denk dat dit bij wouter nog meer het geval is en de gap om te callen nog groter is omdat hij een aardige edge bezit t.o.v. het gehele veld.
  – De redenen om zo klein te openen zijn omdat je met deze sizing (je verliest minder fiches op de lange termijn) ongeveer dezelfde FE genereert. Tevens hou je de pot klein indien je geflat word zodat je je postflop edge kunt gebruiken zodat de potten preflop niet te groot worden.
  – Ineens groter gaan maken zou dus nog meer -EV zijn omdat je in principe nog steeds moet folden en dus nog meer fiches verliest.
  – De enige reden waarom het misschien zou kunnen imo. Is dat je het bijvoorbeeld 3k maakt en de mensen achter je dusdanig op die sizing anticiperen en veel tighter gaan callen en reshoven. Dit is hier waarschijnlijk niet het geval dat de mensen achter hem dusdanig hierop gaan anticiperen dus sizing is prima. (ik kan dit niet precies weten omdat ik gameflow niet ken).

  Even een sidenote naar de posters op dit artikel: Probeer het niet op de man af te spelen en ‘gewoon’ inhoudelijk te houden dit is -EV voor ons allemaal.

 42. *Drukte per ongeluk op enter.

  Ik zou de sizing niet veranderen omdat:

  – Na even rekenen moet je hier meer dan 3xen om een cEV call profitable te maken(3x heb je oddwise 29,33%).
  – Dit is qua cEV dan een marginale call maar aangezien de redenen die je noemt nog steeds geen +EV call. Het winnen van deze chips staat niet gelijk aan het verliezen van deze waardoor je toernooi equity omlaag gaat. Ik denk dat dit bij wouter nog meer het geval is en de gap om te callen nog groter is omdat hij een aardige edge bezit t.o.v. het gehele veld.
  – De redenen om zo klein te openen zijn omdat je met deze sizing (je verliest minder fiches op de lange termijn) ongeveer dezelfde FE genereert. Tevens hou je de pot klein indien je geflat word zodat je je postflop edge kunt gebruiken zodat de potten preflop niet te groot worden.
  – Ineens groter gaan maken zou dus nog meer -EV zijn omdat je in principe nog steeds moet folden en dus nog meer fiches verliest.
  – De enige reden waarom het misschien zou kunnen imo. Is dat je het bijvoorbeeld 3k maakt en de mensen achter je dusdanig op die sizing anticiperen en veel tighter gaan callen en reshoven. Dit is hier waarschijnlijk niet het geval dat de mensen achter hem dusdanig hierop gaan anticiperen dus sizing is prima. (ik kan dit niet precies weten omdat ik gameflow niet ken).

  Even een sidenote naar de posters op dit artikel: Probeer het niet op de man af te spelen en ‘gewoon’ inhoudelijk te houden dit is -EV voor ons allemaal.

 43. Heftige reacties weer. Probeer het allemaal een beetje beschaafd te houden boys.

 44. Heftige reacties weer. Probeer het allemaal een beetje beschaafd te houden boys.

 45. Allereerst waren mijn eerste beweringen puur een poging bij jou een reactie te ontlokken, namelijk dat het niet zo slecht is als je zelf in eerste instantie beschrijft. Sorry maar daarvoor moest ik mij even tot extremen als lollerbad wenden. Het doel is voor mij iig bereikt, want je komt zelf ook tot de conclusie dat, je de JT best had mogen shoven en dat de call van Wouter strikt genomen zo slecht nog niet was.

  Het lukt mij inderdaad niet om de quote richting j0rn hier te plaatsen, ik heb geen zin om die 130 reacties door te pluizen om jou opmerking te kunnen quoten. Ik heb altijd geleerd om iemand niet op woorden te vangen, maar dingen begrijpend te lezen. De strekking van jou bericht kwam overduidelijk neer op het gebrek aan discussies/situaties van niveau waardoor jij je niet wilde mengen in deze discussies. Daar kan ik me niet druk om maken, maar het is voor mij dan wel vervelend om te lezen dat je mij beschuldigd van zelfoverschatting.

  Dat mijn reacties tegenover jou van persoonlijke aard zouden zijn is niks dan ronduit lachwekkend! Ik heb persoonlijk nog nooit een woord met jou gewisseld, en heb dus ook geen enkele reden om over jou als persoon een mening te hebben. Ik had ook geregeld opmerkingen richting de columns van Nicky, en laat Nicky nou misschien wel een van de tofste gasten zijn die ik op Pokercity heb leren kennen. Voor mij heeft kritiek niks te maken met de persoon, kennelijk voor jou wel anders was je nooit tot deze conclusie gekomen.

 46. Allereerst waren mijn eerste beweringen puur een poging bij jou een reactie te ontlokken, namelijk dat het niet zo slecht is als je zelf in eerste instantie beschrijft. Sorry maar daarvoor moest ik mij even tot extremen als lollerbad wenden. Het doel is voor mij iig bereikt, want je komt zelf ook tot de conclusie dat, je de JT best had mogen shoven en dat de call van Wouter strikt genomen zo slecht nog niet was.

  Het lukt mij inderdaad niet om de quote richting j0rn hier te plaatsen, ik heb geen zin om die 130 reacties door te pluizen om jou opmerking te kunnen quoten. Ik heb altijd geleerd om iemand niet op woorden te vangen, maar dingen begrijpend te lezen. De strekking van jou bericht kwam overduidelijk neer op het gebrek aan discussies/situaties van niveau waardoor jij je niet wilde mengen in deze discussies. Daar kan ik me niet druk om maken, maar het is voor mij dan wel vervelend om te lezen dat je mij beschuldigd van zelfoverschatting.

  Dat mijn reacties tegenover jou van persoonlijke aard zouden zijn is niks dan ronduit lachwekkend! Ik heb persoonlijk nog nooit een woord met jou gewisseld, en heb dus ook geen enkele reden om over jou als persoon een mening te hebben. Ik had ook geregeld opmerkingen richting de columns van Nicky, en laat Nicky nou misschien wel een van de tofste gasten zijn die ik op Pokercity heb leren kennen. Voor mij heeft kritiek niks te maken met de persoon, kennelijk voor jou wel anders was je nooit tot deze conclusie gekomen.

 47. @ Mmwhops:

  Als je zozeer een mening naar mij geeft op basis van wat je meent te hebben gelezen, zou het fijn zijn om *ook* even te dubbel-checken of wat jij gelezen hebt wel klopt. In dit geval hoef je helemaal niet te spitten door 130 replies, zoa

 48. @ Mmwhops:

  Als je zozeer een mening naar mij geeft op basis van wat je meent te hebben gelezen, zou het fijn zijn om *ook* even te dubbel-checken of wat jij gelezen hebt wel klopt. In dit geval hoef je helemaal niet te spitten door 130 replies, zoa

 49. @ Chaser:

  Goede post! Sterk ook dat je hebt berekend dat je groter dan 3bb zou moeten openen om een cEV call profitable te maken. In dat geval zijn de nadelen van zo’n grotere open raise, namelijk dat je meer investeert met big stack Paul Berende n

 50. @ Chaser:

  Goede post! Sterk ook dat je hebt berekend dat je groter dan 3bb zou moeten openen om een cEV call profitable te maken. In dat geval zijn de nadelen van zo’n grotere open raise, namelijk dat je meer investeert met big stack Paul Berende n

 51. Wat is nou precies de echte reden dat je niet in het strat gedeelte post Rolf, heb wel wat gelezen hier en daar maar is voor mij nog niet geheel duidelijk.

 52. Wat is nou precies de echte reden dat je niet in het strat gedeelte post Rolf, heb wel wat gelezen hier en daar maar is voor mij nog niet geheel duidelijk.

 53. @ Jeweetwelwie:

  Is helemaal geen sprake van, hoor. In de column van 2 weken terug bracht Jornn dit als reden voor de weinige reacties op mijn column (?) waarover ik zou klagen(??). Mijn reply was toen iets als: “Volgens mij antwoord ik vaak genoeg

 54. @ Jeweetwelwie:

  Is helemaal geen sprake van, hoor. In de column van 2 weken terug bracht Jornn dit als reden voor de weinige reacties op mijn column (?) waarover ik zou klagen(??). Mijn reply was toen iets als: “Volgens mij antwoord ik vaak genoeg

 55. Je betoog had mijns inziens sterker geweest als je de 93o van Paul er niet in had gezet. Waarom zou Paul groter gaan openen met een tophand in die spot? Een grotere openingsraise met twee shortstacks in de blinds betekent juist altijd exact wat het is? Een zwakke hand die aangeeft committed te zijn en dus nooit meer te folden. Om diezelfde reden is het verstandig om nooit je openingsgrote te varieren.

  Voor de rest jammer van het moddergooien en goede reactie van chaser.

 56. Je betoog had mijns inziens sterker geweest als je de 93o van Paul er niet in had gezet. Waarom zou Paul groter gaan openen met een tophand in die spot? Een grotere openingsraise met twee shortstacks in de blinds betekent juist altijd exact wat het is? Een zwakke hand die aangeeft committed te zijn en dus nooit meer te folden. Om diezelfde reden is het verstandig om nooit je openingsgrote te varieren.

  Voor de rest jammer van het moddergooien en goede reactie van chaser.

 57. Kunnen we het niet gewoon over borsten hebben?!
  Hierin zijn vele varianten klein,rechtop,staan,hangen, plat of vol,groot of klein tepelhof (salamiplakken) etc.
  Die van mijn vrouw zijn op EV.

 58. Kunnen we het niet gewoon over borsten hebben?!
  Hierin zijn vele varianten klein,rechtop,staan,hangen, plat of vol,groot of klein tepelhof (salamiplakken) etc.
  Die van mijn vrouw zijn op EV.

 59. Leuk stuk Rolf,

  Ben het echter vrijwel nooit met je eens, maar hier kan je niet om heen ! Fijn geschreven stuk; teminste met feiten. Daar kunnen menig posters, nog wat van leren. I.p.v maar wat te roepen zonder onderbouwing !!
  Nogmaals mijn complimenten, kijk uit naar je volgende stuk. Ik kan er verder niks aan toevoegen. Naar mijn mening is alles wel gezegd wat er gezegd moest worden.
  @chaser goed inhoudelijk, thanks !

 60. Leuk stuk Rolf,

  Ben het echter vrijwel nooit met je eens, maar hier kan je niet om heen ! Fijn geschreven stuk; teminste met feiten. Daar kunnen menig posters, nog wat van leren. I.p.v maar wat te roepen zonder onderbouwing !!
  Nogmaals mijn complimenten, kijk uit naar je volgende stuk. Ik kan er verder niks aan toevoegen. Naar mijn mening is alles wel gezegd wat er gezegd moest worden.
  @chaser goed inhoudelijk, thanks !

 61. Sorry maar gepast of ongepast, ik ga niet het bewuste stukje tekst opzoeken voor jou genoegdoening. Vind het bovendien heel frapant dat je *juist* daar zoveel waarde aan hecht, gezien je zelf net zo goed weet als ik dat de discussie daar helemaal niet om gaat.

  Ik vind het ongepast dat je mij beschuldigd van een persoonlijke aanval op het moment dat ik kritiek uit, ik vind het ongepast dat je op sarcastisch wijze suggestieve opmerkingen maakt over mijn “level of thinking” maar vooral over hoe ik naar mijn eigen niveau kijk ten opzichte van anderen. Dat zijn allemaal comments die regelrecht op de man af zijn, en nu niet bepaald in het rijtje “gepaste opmerkingen” kunnen worden geplaatst. Je ziet mij toch ook niet om een rectificatie of een excuus vragen bij jou omdat ik deze zaken ongepast vind. Mensen zeggen of doen nu eenmaal dingen die andere mensen als ongepast kunnen ervaren, waardeer de verscheidenheid en toon wat tolerantie i.p.v gelijk eisen te gaan stellen naar jou maatstaven van normen en waarden.

 62. Sorry maar gepast of ongepast, ik ga niet het bewuste stukje tekst opzoeken voor jou genoegdoening. Vind het bovendien heel frapant dat je *juist* daar zoveel waarde aan hecht, gezien je zelf net zo goed weet als ik dat de discussie daar helemaal niet om gaat.

  Ik vind het ongepast dat je mij beschuldigd van een persoonlijke aanval op het moment dat ik kritiek uit, ik vind het ongepast dat je op sarcastisch wijze suggestieve opmerkingen maakt over mijn “level of thinking” maar vooral over hoe ik naar mijn eigen niveau kijk ten opzichte van anderen. Dat zijn allemaal comments die regelrecht op de man af zijn, en nu niet bepaald in het rijtje “gepaste opmerkingen” kunnen worden geplaatst. Je ziet mij toch ook niet om een rectificatie of een excuus vragen bij jou omdat ik deze zaken ongepast vind. Mensen zeggen of doen nu eenmaal dingen die andere mensen als ongepast kunnen ervaren, waardeer de verscheidenheid en toon wat tolerantie i.p.v gelijk eisen te gaan stellen naar jou maatstaven van normen en waarden.

 63. Ben er verder wel klaar mee ook, ik ben niet de gene die dit soort discussies in schrift kan voeren zonder als een botte klootzak over te komen! Laten we het er bij houden dat we het niet met elkaar eens zijn, en dat ons meningsverschil (iig vanaf mijn kant) niks van doen heeft richting elkaar als persoon.

 64. Ben er verder wel klaar mee ook, ik ben niet de gene die dit soort discussies in schrift kan voeren zonder als een botte klootzak over te komen! Laten we het er bij houden dat we het niet met elkaar eens zijn, en dat ons meningsverschil (iig vanaf mijn kant) niks van doen heeft richting elkaar als persoon.

 65. @ Mmwhops:

  Als ik het niet dacht! Eerst dit beweren over mij:

  “Wil dan afsluiten met het feit dat je mij nooit heb horen beweren dat ik op het hoogste level denk, en dat ik in geval van twijfel opensta voor kritiek en suggesties, zowel binne

 66. @ Mmwhops:

  Als ik het niet dacht! Eerst dit beweren over mij:

  “Wil dan afsluiten met het feit dat je mij nooit heb horen beweren dat ik op het hoogste level denk, en dat ik in geval van twijfel opensta voor kritiek en suggesties, zowel binne

 67. @ Zodiac:

  In SB/BB battles tegen relatieve shortstacks is het juist common om je raises *wel* te varieren. Dat wil zeggen: de meeste spelers zouden in de spot van de SB tegen een vrij shorte BB simpelweg shoven. Maar Paul deed dit dit keer anders –

 68. @ Zodiac:

  In SB/BB battles tegen relatieve shortstacks is het juist common om je raises *wel* te varieren. Dat wil zeggen: de meeste spelers zouden in de spot van de SB tegen een vrij shorte BB simpelweg shoven. Maar Paul deed dit dit keer anders –

 69. Rolf, probeer je te focussen op wat je goed kan! Je mag trots zijn op wat je elke keer weer op papier weet te krijgen en hoe je het onderbouwd. Sommige mensen kunnen dan misschien goed pokeren (stevige bankroll) maar mogen nodig het licht zien/levenswijzer worden. Aardig suggestief i know maar zo komt het op mij over en deze slag heb jij duidelijk al gemaakt. KEEP UP the good work! groeten

 70. Rolf, probeer je te focussen op wat je goed kan! Je mag trots zijn op wat je elke keer weer op papier weet te krijgen en hoe je het onderbouwd. Sommige mensen kunnen dan misschien goed pokeren (stevige bankroll) maar mogen nodig het licht zien/levenswijzer worden. Aardig suggestief i know maar zo komt het op mij over en deze slag heb jij duidelijk al gemaakt. KEEP UP the good work! groeten

 71. Beste Rolf, ik lees je columns altijd met veel plezier, ze zijn goed onderbouwd en geven geen éénzijdig beeld maar worden van meerdere kanten belicht en diverse uitgangspunten beschouwd en zeer leerzaam. Opbouwende kritiek op jouw stuk waardeer je, dat merk ik als je de boel later met respect uitlegt en onderbouwd. Maar ja, zoals je weet zijn er in het leven altijd gasten die je willen provoceren om je op de kast te krijgen, waar zij dan smakelijk om kunnen lachen omdat het weer gelukt is. Het siert je dat je de moeite neemt om elke ingezonden shitmening serieus te nemen en van reply te voorzien (een arrogant persoon zou daar boven staan en niet reageren) maar ik begin het nu een beetje naïf te vinden, ook al snap ik dat je je wilt verdedigen, maar ja, wat ga je verwachten van zo’n zelfingenomen kwal bij wie de arrogantie van zijn kop afdruipt die één keer een live cash heeft gemaakt en gelijk denkt dat hij het spelletje heeft uitgevonden, denk je dat hij excuses aanbiedt? hij heeft trouwens al ingebonden door te zeggen dat hij er klaar mee was, waarschijnlijk omdat het hem te heet onder de voeten werd en hij jouw intellectuele nivo niet aankan zodat hij er vanaf wil zijn! Maar goed, beste Rolf, ik zou zeggen als een soort pokerwhisperer, beloon geen slecht gedrag en sta er boven en reageer er niet meer op, dat bespaart jou en het hele pokerforum een hoop ergernis. Negeer slecht gedrag, beloon het nooit!

  Verder inhoudelijk op deze column, op zich een leuk onderwerp maar het komt een beetje therapeutisch over, om de pech die je in het toernooi had van je af te schrijven. Natuurlijk had hij nooit mogen callen met 94o, dat weet hij zelf ook, maar ja, ook al heb je pocket K’s tegenover pocket 6’s van hem, dan called hij ook ook al heeft hij maar 20% kans, en hoeveel mensen zijn er ooit bij een soortgelijke hand uitgeschakeld, heel wat, verzeker ik je, dus het heeft niet altijd zin om alles in percentages uit te drukken, het zijn maar fictieve waarden en heeft niets te maken wat er in werkelijkheid gebeurt.
  Het zou mooi zijn als iedereen alles in % berekend, want dan krijg je iedereen met 66 weg, maar helaas is het tegendeel waar, er zijn steeds meer spelers die hun hand uit onkunde of emotie overspelen en dan nog hitten ook, waardoor jij met je tophand kan inpakken, maar op langere duur heb je er voordeel bij dat ze op alles maar callen en makkelijk shoven terwijl jij op een top 12 hand wacht om te spelen, heerlijk, ze gaan er met boter en suiker in!!!!

  Rolf, ga zo door met je culumns en veel succes bij de toernooien en jij hebt meer gewonnen dan al die gastjes bij elkaar 😉

 72. Beste Rolf, ik lees je columns altijd met veel plezier, ze zijn goed onderbouwd en geven geen éénzijdig beeld maar worden van meerdere kanten belicht en diverse uitgangspunten beschouwd en zeer leerzaam. Opbouwende kritiek op jouw stuk waardeer je, dat merk ik als je de boel later met respect uitlegt en onderbouwd. Maar ja, zoals je weet zijn er in het leven altijd gasten die je willen provoceren om je op de kast te krijgen, waar zij dan smakelijk om kunnen lachen omdat het weer gelukt is. Het siert je dat je de moeite neemt om elke ingezonden shitmening serieus te nemen en van reply te voorzien (een arrogant persoon zou daar boven staan en niet reageren) maar ik begin het nu een beetje naïf te vinden, ook al snap ik dat je je wilt verdedigen, maar ja, wat ga je verwachten van zo’n zelfingenomen kwal bij wie de arrogantie van zijn kop afdruipt die één keer een live cash heeft gemaakt en gelijk denkt dat hij het spelletje heeft uitgevonden, denk je dat hij excuses aanbiedt? hij heeft trouwens al ingebonden door te zeggen dat hij er klaar mee was, waarschijnlijk omdat het hem te heet onder de voeten werd en hij jouw intellectuele nivo niet aankan zodat hij er vanaf wil zijn! Maar goed, beste Rolf, ik zou zeggen als een soort pokerwhisperer, beloon geen slecht gedrag en sta er boven en reageer er niet meer op, dat bespaart jou en het hele pokerforum een hoop ergernis. Negeer slecht gedrag, beloon het nooit!

  Verder inhoudelijk op deze column, op zich een leuk onderwerp maar het komt een beetje therapeutisch over, om de pech die je in het toernooi had van je af te schrijven. Natuurlijk had hij nooit mogen callen met 94o, dat weet hij zelf ook, maar ja, ook al heb je pocket K’s tegenover pocket 6’s van hem, dan called hij ook ook al heeft hij maar 20% kans, en hoeveel mensen zijn er ooit bij een soortgelijke hand uitgeschakeld, heel wat, verzeker ik je, dus het heeft niet altijd zin om alles in percentages uit te drukken, het zijn maar fictieve waarden en heeft niets te maken wat er in werkelijkheid gebeurt.
  Het zou mooi zijn als iedereen alles in % berekend, want dan krijg je iedereen met 66 weg, maar helaas is het tegendeel waar, er zijn steeds meer spelers die hun hand uit onkunde of emotie overspelen en dan nog hitten ook, waardoor jij met je tophand kan inpakken, maar op langere duur heb je er voordeel bij dat ze op alles maar callen en makkelijk shoven terwijl jij op een top 12 hand wacht om te spelen, heerlijk, ze gaan er met boter en suiker in!!!!

  Rolf, ga zo door met je culumns en veel succes bij de toernooien en jij hebt meer gewonnen dan al die gastjes bij elkaar 😉

 73. @ All Righty:

  Thanks! Moet eerlijk zeggen dat ik mijzelf ook soms naief vind hoor, in die zin dat ik vaak al bij de eerste post van iemand vrij goed aanvoel of diegene mij misschien aan het ‘zoeken’ is.

  Echter, soms zit ik daarin mis, en *li

 74. @ All Righty:

  Thanks! Moet eerlijk zeggen dat ik mijzelf ook soms naief vind hoor, in die zin dat ik vaak al bij de eerste post van iemand vrij goed aanvoel of diegene mij misschien aan het ‘zoeken’ is.

  Echter, soms zit ik daarin mis, en *li

 75. Rolf, het is zo begrijpelijk wat je doet, en je stelt je ook altijd kwetsbaar op door jezelf onder de loep te nemen in de columns, vervelend als mensen daar dan misbruik van maken door wat suggestieve opmerkingen te plaatsen en jou daarmee in diskrediet brengen, maar ik begrijp dat je een beetje met de rem op de reacties moet reageren ook al omdat je één van de gezichten van deze site bent, daarom moet je helemaal zorgvuldigheid betrachten, in het echte leven had je zo’n persoon allang genegeerd, ok rolf, niet meer over nadenken, jij schrijft gewoon mooie en intelligente stukken en de meesten weten dat op waarde te schatten, laat je niet ontmoedigen door een paar van die relnichten en ga lekker door met waar je goed in bent, en ik hoop dat je bij de toernoeien weer is een keer het geluk aan je zijde krijgt en je je prachtige erelijst kunt uitbouwen!

 76. Rolf, het is zo begrijpelijk wat je doet, en je stelt je ook altijd kwetsbaar op door jezelf onder de loep te nemen in de columns, vervelend als mensen daar dan misbruik van maken door wat suggestieve opmerkingen te plaatsen en jou daarmee in diskrediet brengen, maar ik begrijp dat je een beetje met de rem op de reacties moet reageren ook al omdat je één van de gezichten van deze site bent, daarom moet je helemaal zorgvuldigheid betrachten, in het echte leven had je zo’n persoon allang genegeerd, ok rolf, niet meer over nadenken, jij schrijft gewoon mooie en intelligente stukken en de meesten weten dat op waarde te schatten, laat je niet ontmoedigen door een paar van die relnichten en ga lekker door met waar je goed in bent, en ik hoop dat je bij de toernoeien weer is een keer het geluk aan je zijde krijgt en je je prachtige erelijst kunt uitbouwen!

 77. Beste Rolf,

  Ik lees al een aantal jaar met groot genoegen al jou schrijfsels (muv jou gedichten). Ik waardeer je werkethiek en betrokkenheid bij het poker in het algemeen. Nadat ik in je column had gelezen dat je strategie ging behandelen was ik meteen enthousiast en nam ik me voor om me te gaan mengen in de discussies. Echter, tot op heden heb ik nog geen trigger gehad om te reageren. Het eerste stuk kon ik nog begrijpen waarom je die schreef maar deze vind minder interressant. Dit omdat het weer een shortstacked situatie betreft en ik weinig anders kan doen dan beamen wat je opschrijft. Ik hoop niet dat je me gelijk ziet als iemand die hier komt om je af te branden maar ik hoopte gewoon op meer. Hierbij denk ik aan deepstacked situaties waar er op meerdere straten scenario’s mogelijk zijn zodat er discussie op kan volgen.

  Off: Ik las laatst dat je over jezelf zei dat je toernooispel met diepere stacks verre van ideaal is(ik kan er zelf niet over oordelen omdat een beperkt aantal handen tegen je heb gespeeld). Ik meen me te herrinneren dat je dit een aantal jaren geleden ook al aangaf. Heb je er in de tussentijd te weinig aan gedaan, zit er niet meer in? Ik ben zeer benieuwd naar je visie hierover.

  Gr Jack

 78. Beste Rolf,

  Ik lees al een aantal jaar met groot genoegen al jou schrijfsels (muv jou gedichten). Ik waardeer je werkethiek en betrokkenheid bij het poker in het algemeen. Nadat ik in je column had gelezen dat je strategie ging behandelen was ik meteen enthousiast en nam ik me voor om me te gaan mengen in de discussies. Echter, tot op heden heb ik nog geen trigger gehad om te reageren. Het eerste stuk kon ik nog begrijpen waarom je die schreef maar deze vind minder interressant. Dit omdat het weer een shortstacked situatie betreft en ik weinig anders kan doen dan beamen wat je opschrijft. Ik hoop niet dat je me gelijk ziet als iemand die hier komt om je af te branden maar ik hoopte gewoon op meer. Hierbij denk ik aan deepstacked situaties waar er op meerdere straten scenario’s mogelijk zijn zodat er discussie op kan volgen.

  Off: Ik las laatst dat je over jezelf zei dat je toernooispel met diepere stacks verre van ideaal is(ik kan er zelf niet over oordelen omdat een beperkt aantal handen tegen je heb gespeeld). Ik meen me te herrinneren dat je dit een aantal jaren geleden ook al aangaf. Heb je er in de tussentijd te weinig aan gedaan, zit er niet meer in? Ik ben zeer benieuwd naar je visie hierover.

  Gr Jack

 79. Het vlees is zwak, daarom reageer ik alsnog ondanks dat ik dit eigenlijk afgesloten had.

  Allereerst wil ik mijn diepe respect uitspreken over de bijdrage van All Righty, die het lef heeft om zich op de meest anonieme manier mogelijk over mij uit te laten op een dusdanige manier dat ik niet anders kan vermoeden dan dat we elkaar persoonlijk kennen. Chapeau kerel erg classy!

  Om dan maar gelijk op de orde van de dag over te stappen, de door Rolf oh zo gewilde quote zodat ik 1 hele zin van mijn 766 (letterlijk) woorden tellende post kan verantwoorden. Ik heb zojuist zitten zoeken, en ik moet je die quote inderdaad verschuldigd blijven. Ten tijde van mijn post meende ik heel duidelijk te herinneren dat ik zo’n bewering van jou gelezen zou hebben in een voorgaande column. Ik heb zelf de replies doorgespit en inderdaad niks aangetroffen wat ik me dacht te kunnen herinneren.

  Dat ik een quote niet opzoek voordat ik zoiets post kan als “ongepast” ervaren worden. Ik ben echter geen journalist, en heb verder weinig kennis van zaken met betrekking tot de standaard gang van zaken omtrent het quoten van derden. Ik wil met alle liefde toegeven dat zo’n bewering niet netjes is, en zoiets zal me geen 2e keer gebeuren. Om het concreet te stellen, je heb gelijk Rolf dat was niet netjes van mij.

  Een excuses van mijn kant kan je echter op je buik schrijven, ik sta namelijk nog steeds achter mijn standpunt en vindt het ene zinnetje in mijn 766 woorden tellende stuk niet van dermate groot belang en/of invloed dat ik de drang heb om mijn beweringen bij te stellen, of naar aanleiding van een van mijn beweringen mijn excuses aan te bieden. Bovendien heb jij jezelf meer dan eens schuldig gemaakt aan eenzelfde soort aantijgingen, door op een sarcastische wijze de spot te drijven met mijn niveau/kennis van het pokerspel en met name ook de integriteit van mijn kritiek. Voordat je me verkeerd begrijpt, een excuus van jou kant is echt het allerlaatste waar ik op zit te wachten aangezien de “ongepaste” opmerkingen mij als persoon niet kwetsen en we in een vrij land leven waar we ongecensureerd onze mening kunnen verkondigen, en meningen zijn maar zelden gepast voor eenieder die ze aan wil horen.

  Dan wil ik het verhaal nu definitief afsluiten met de volgende rand opmerkingen.

  1. Of je hier wel of geen genoegen mee neemt kan mij niet echt bezig houden, jij had gelijk ik zat er naast en wat daaruit resulteerde was niet netjes van mijn kant … that’s all you’re gonna get!!! Dat ik een fout maak wil nog niet zeggen dat ik vind dat deze fout een verontschuldiging behoeft.

  2. Apart dat je mij als huichelachtig en triest persoon bestempeld.

  (Quote) Je hebt gelijk, ik wilde je inderdaad afbranden – maar had eigenlijk geen enkel recht hiertoe.” Niet heel flink dus – eerder flink huichelachtig & triest. (/Unquote)

  Om vervolgens een persoon, die op een bijna als misselijkmakend te noemen wijze in alle anonimiteit persoonlijke opmerkingen over mij plaatst. Maar door jou bedankt wordt, en zelfs nog overduidelijk deze standpunten bevestigd. Ik denk dat de manier waarop hij zijn mening verkondigd toch wel als “huichelachtig en zielig” bestempeld kan worden. Maar ik vermoed dat zijn opinie in dit verhaal jou te goed uit kwam om daar wat van te zeggen?

 80. Het vlees is zwak, daarom reageer ik alsnog ondanks dat ik dit eigenlijk afgesloten had.

  Allereerst wil ik mijn diepe respect uitspreken over de bijdrage van All Righty, die het lef heeft om zich op de meest anonieme manier mogelijk over mij uit te laten op een dusdanige manier dat ik niet anders kan vermoeden dan dat we elkaar persoonlijk kennen. Chapeau kerel erg classy!

  Om dan maar gelijk op de orde van de dag over te stappen, de door Rolf oh zo gewilde quote zodat ik 1 hele zin van mijn 766 (letterlijk) woorden tellende post kan verantwoorden. Ik heb zojuist zitten zoeken, en ik moet je die quote inderdaad verschuldigd blijven. Ten tijde van mijn post meende ik heel duidelijk te herinneren dat ik zo’n bewering van jou gelezen zou hebben in een voorgaande column. Ik heb zelf de replies doorgespit en inderdaad niks aangetroffen wat ik me dacht te kunnen herinneren.

  Dat ik een quote niet opzoek voordat ik zoiets post kan als “ongepast” ervaren worden. Ik ben echter geen journalist, en heb verder weinig kennis van zaken met betrekking tot de standaard gang van zaken omtrent het quoten van derden. Ik wil met alle liefde toegeven dat zo’n bewering niet netjes is, en zoiets zal me geen 2e keer gebeuren. Om het concreet te stellen, je heb gelijk Rolf dat was niet netjes van mij.

  Een excuses van mijn kant kan je echter op je buik schrijven, ik sta namelijk nog steeds achter mijn standpunt en vindt het ene zinnetje in mijn 766 woorden tellende stuk niet van dermate groot belang en/of invloed dat ik de drang heb om mijn beweringen bij te stellen, of naar aanleiding van een van mijn beweringen mijn excuses aan te bieden. Bovendien heb jij jezelf meer dan eens schuldig gemaakt aan eenzelfde soort aantijgingen, door op een sarcastische wijze de spot te drijven met mijn niveau/kennis van het pokerspel en met name ook de integriteit van mijn kritiek. Voordat je me verkeerd begrijpt, een excuus van jou kant is echt het allerlaatste waar ik op zit te wachten aangezien de “ongepaste” opmerkingen mij als persoon niet kwetsen en we in een vrij land leven waar we ongecensureerd onze mening kunnen verkondigen, en meningen zijn maar zelden gepast voor eenieder die ze aan wil horen.

  Dan wil ik het verhaal nu definitief afsluiten met de volgende rand opmerkingen.

  1. Of je hier wel of geen genoegen mee neemt kan mij niet echt bezig houden, jij had gelijk ik zat er naast en wat daaruit resulteerde was niet netjes van mijn kant … that’s all you’re gonna get!!! Dat ik een fout maak wil nog niet zeggen dat ik vind dat deze fout een verontschuldiging behoeft.

  2. Apart dat je mij als huichelachtig en triest persoon bestempeld.

  (Quote) Je hebt gelijk, ik wilde je inderdaad afbranden – maar had eigenlijk geen enkel recht hiertoe.” Niet heel flink dus – eerder flink huichelachtig & triest. (/Unquote)

  Om vervolgens een persoon, die op een bijna als misselijkmakend te noemen wijze in alle anonimiteit persoonlijke opmerkingen over mij plaatst. Maar door jou bedankt wordt, en zelfs nog overduidelijk deze standpunten bevestigd. Ik denk dat de manier waarop hij zijn mening verkondigd toch wel als “huichelachtig en zielig” bestempeld kan worden. Maar ik vermoed dat zijn opinie in dit verhaal jou te goed uit kwam om daar wat van te zeggen?

 81. Hey Rolf,

  Allereerst wil ik even zeggen dat ik je stukjes altijd erg interessant vind om te lezen. Net zoals anderen hier ben ik het er niet altijd mee eens, maar dat hoeft ook niet. Ik lees met plezier alle discussies onder je stukjes(zeker je vorige stukje met de discussie of je play + dan wel -EV was), wel vind ik het jammer dat sommigen hier op het forum jou persoonlijk aanvallen. Desalniettemin doen deze posts mij altijd wel glimlachen(maar dat is meer om het feit dat ik het grappig vind om te zien waar mensen zich druk om maken), zo ook jou counterattacks.

  Nou, genoeg geluld hierover en nu mijn pokervraag. Waarschijnlijk stel ik niet de slimste vraag, maar aangezien domme vragen niet bestaan en ik het oprecht niet begrijp, vraag ik het toch:

  Hoe komt Wouter aan 3:1? Ik denk dat dit een andere manier van odds berekenen is, maar deze is voor mij nieuw en begrijp ik (nog) niet.

  Ik zie het als volgt: Wanneer Wouter voor de beslissing staat om jouw allin te callen ligt er :2525+1000+1200+10.700= 15425. Voor een showdown moet hij 10700-2525=8175. Dit lijken mij dus odds van 8175/15425= bijna 1,9:1 met als gevolg dat je hier nooit met 94 off mag callen omdat je in het beste geval tegen 2 overs van andere suit zit en zo 33 procent kans hebt.

  Om een call te rechtvaardigen heb je minimaal 1:3 nodig, die Wouter twitterend zegt te hebben. Ik weet alleen niet waar die 1:3 vandaan komt.

  In jouw stuk staat: ik citeer:

  ‘Ik moet 8.175 erbij leggen voor een totale pot van 23.600 (10.700+10.700+1.200+1.000). ‘

  Naar mijn mening reken je dan 2 keer de 8175. Deze zit natuurlijk in de 8175 die je bij moet leggen als in de eerste, dan wel tweede ‘10700’ die tussen haakjes staat. Mij lijkt dit fout, maar aangezien ik niet kan voorstellen dat je dit fout zal vermelden zal het wel goed zijn. Mijn vraag: Waarom 3:1 daar?
  Ook las ik ergens hierboven dat het sowieso fout is om met 94o te openen. Hier ben ik het niet mee eens. Wat jij zelf al aangeeft: jij speelt hier maar 23 procent van je handen. De Big Blind is nog tighter en speelt derhalve een nog kleinere range. Wat ik wil zeggen is, als Wouters play er 1 op de 2 keer doorheen komt, is het al een +EV play. Naar mijn bescheiden mening is hier raise/folden in deze situatie dus een goede play

  Thomas

 82. Hey Rolf,

  Allereerst wil ik even zeggen dat ik je stukjes altijd erg interessant vind om te lezen. Net zoals anderen hier ben ik het er niet altijd mee eens, maar dat hoeft ook niet. Ik lees met plezier alle discussies onder je stukjes(zeker je vorige stukje met de discussie of je play + dan wel -EV was), wel vind ik het jammer dat sommigen hier op het forum jou persoonlijk aanvallen. Desalniettemin doen deze posts mij altijd wel glimlachen(maar dat is meer om het feit dat ik het grappig vind om te zien waar mensen zich druk om maken), zo ook jou counterattacks.

  Nou, genoeg geluld hierover en nu mijn pokervraag. Waarschijnlijk stel ik niet de slimste vraag, maar aangezien domme vragen niet bestaan en ik het oprecht niet begrijp, vraag ik het toch:

  Hoe komt Wouter aan 3:1? Ik denk dat dit een andere manier van odds berekenen is, maar deze is voor mij nieuw en begrijp ik (nog) niet.

  Ik zie het als volgt: Wanneer Wouter voor de beslissing staat om jouw allin te callen ligt er :2525+1000+1200+10.700= 15425. Voor een showdown moet hij 10700-2525=8175. Dit lijken mij dus odds van 8175/15425= bijna 1,9:1 met als gevolg dat je hier nooit met 94 off mag callen omdat je in het beste geval tegen 2 overs van andere suit zit en zo 33 procent kans hebt.

  Om een call te rechtvaardigen heb je minimaal 1:3 nodig, die Wouter twitterend zegt te hebben. Ik weet alleen niet waar die 1:3 vandaan komt.

  In jouw stuk staat: ik citeer:

  ‘Ik moet 8.175 erbij leggen voor een totale pot van 23.600 (10.700+10.700+1.200+1.000). ‘

  Naar mijn mening reken je dan 2 keer de 8175. Deze zit natuurlijk in de 8175 die je bij moet leggen als in de eerste, dan wel tweede ‘10700’ die tussen haakjes staat. Mij lijkt dit fout, maar aangezien ik niet kan voorstellen dat je dit fout zal vermelden zal het wel goed zijn. Mijn vraag: Waarom 3:1 daar?
  Ook las ik ergens hierboven dat het sowieso fout is om met 94o te openen. Hier ben ik het niet mee eens. Wat jij zelf al aangeeft: jij speelt hier maar 23 procent van je handen. De Big Blind is nog tighter en speelt derhalve een nog kleinere range. Wat ik wil zeggen is, als Wouters play er 1 op de 2 keer doorheen komt, is het al een +EV play. Naar mijn bescheiden mening is hier raise/folden in deze situatie dus een goede play

  Thomas

 83. @ Jack Johnson:

  Ik hoop zeker in deze column *allerlei* aspecten te behandelen. Zowel deepstacked als shortstacked, live als online, toernooi als cash.

  Ik ben begonnen met live toernooien omdat dit zorgt voor makkelijk leesbare verhalen, en

 84. @ Jack Johnson:

  Ik hoop zeker in deze column *allerlei* aspecten te behandelen. Zowel deepstacked als shortstacked, live als online, toernooi als cash.

  Ik ben begonnen met live toernooien omdat dit zorgt voor makkelijk leesbare verhalen, en

 85. @ Mmwhops:

  Ik snap niet waarom je nu maar weer besluit je pijlen te gaan richten op All Righty. Waarom zou *hij* nu ineens huichelachtig en zielig zijn? Hij heeft gewoon aan de hand van jouw post (terecht) geconcludeerd dat jij op niet al te frisse

 86. @ Mmwhops:

  Ik snap niet waarom je nu maar weer besluit je pijlen te gaan richten op All Righty. Waarom zou *hij* nu ineens huichelachtig en zielig zijn? Hij heeft gewoon aan de hand van jouw post (terecht) geconcludeerd dat jij op niet al te frisse

 87. @ Thomas_:

  Je vraag is helemaal niet dom. Sterker, het is een prima vraag!

  Waar jij verward door raakt (denk ik) is de wijze van noteren van odds. Jij rekent dit goed uit als 1,9:1. En je snapt dan waarschijnlijk niet hoe hij met deze odds d

 88. @ Thomas_:

  Je vraag is helemaal niet dom. Sterker, het is een prima vraag!

  Waar jij verward door raakt (denk ik) is de wijze van noteren van odds. Jij rekent dit goed uit als 1,9:1. En je snapt dan waarschijnlijk niet hoe hij met deze odds d

 89. nou nou , wat een consternatie en onderling gemekker!!
  ik zat zelf ook aan deze tafel en het letterlijke wat wouter zei voor hij een beslissing moest maken(hij dacht dus wel na),, ik moet wel callen krijg te goede odds” waarop rolf na de hand vertelde dat zijn berekening niet klopppen en dat is natuurlijk zo. maar mocht ik zelf all inn gaan en mijn tegenstander laat 9 4 zien dan ben ik heel blij dat hij mij callt met die poephand zou ik zeggen haha maar ik moet wel bekennen dat ik elke morgen lees of er weer een antwoord van rolf of Mmwhops is bijgekomen (maar dat is ook de bedoeling van dit artikel denk ik)

 90. nou nou , wat een consternatie en onderling gemekker!!
  ik zat zelf ook aan deze tafel en het letterlijke wat wouter zei voor hij een beslissing moest maken(hij dacht dus wel na),, ik moet wel callen krijg te goede odds” waarop rolf na de hand vertelde dat zijn berekening niet klopppen en dat is natuurlijk zo. maar mocht ik zelf all inn gaan en mijn tegenstander laat 9 4 zien dan ben ik heel blij dat hij mij callt met die poephand zou ik zeggen haha maar ik moet wel bekennen dat ik elke morgen lees of er weer een antwoord van rolf of Mmwhops is bijgekomen (maar dat is ook de bedoeling van dit artikel denk ik)

 91. Ok Rolf, helder! Ik was misschien wat te snel met mijn kritiek en ik ga het afwachten. Ik heb diep respect dat je op elke reply zo diep ingaat, ook al zijn sommige er alleen maar om jou te irriteren.

  Mocht je inspiratie tekort komen (lijkt me niet) dan heb ik nog een paar onderdelen die je evt zou kunnen behandelen.

  Er zit een groot verschil in de eindfases van toernooien van Full Tilt en Stars, hoe ga je hier het beste mee om.
  Voor jezelf: op welke wijze kan je je deepstacked toernooispel verbeteren.

 92. Ok Rolf, helder! Ik was misschien wat te snel met mijn kritiek en ik ga het afwachten. Ik heb diep respect dat je op elke reply zo diep ingaat, ook al zijn sommige er alleen maar om jou te irriteren.

  Mocht je inspiratie tekort komen (lijkt me niet) dan heb ik nog een paar onderdelen die je evt zou kunnen behandelen.

  Er zit een groot verschil in de eindfases van toernooien van Full Tilt en Stars, hoe ga je hier het beste mee om.
  Voor jezelf: op welke wijze kan je je deepstacked toernooispel verbeteren.

 93. Ok Rolf, helder! Ik was misschien wat te snel met mijn kritiek en ik ga het afwachten. Ik heb diep respect dat je op elke reply zo diep ingaat, ook al zijn sommige er alleen maar om jou te irriteren.

  Mocht je inspiratie tekort komen (lijkt me niet) dan heb ik nog een paar onderdelen die je evt zou kunnen behandelen.

  Er zit een groot verschil in de eindfases van toernooien van Full Tilt en Stars, hoe ga je hier het beste mee om.
  Voor jezelf: op welke wijze kan je je deepstacked toernooispel verbeteren.

 94. Ok Rolf, helder! Ik was misschien wat te snel met mijn kritiek en ik ga het afwachten. Ik heb diep respect dat je op elke reply zo diep ingaat, ook al zijn sommige er alleen maar om jou te irriteren.

  Mocht je inspiratie tekort komen (lijkt me niet) dan heb ik nog een paar onderdelen die je evt zou kunnen behandelen.

  Er zit een groot verschil in de eindfases van toernooien van Full Tilt en Stars, hoe ga je hier het beste mee om.
  Voor jezelf: op welke wijze kan je je deepstacked toernooispel verbeteren.

 95. Rolf, ik deelde met Thomas de vraag over de fold equity.
  Echter snap ik er nu helemaal niks meer van ?

  Kun je aantonen dat de rekenwijzen dezelfde uitkomst geeft in odd’s en zowel in kans.

  Er zit volgens jou geen verschil in het ‘resultaat’.

  Kan je a.u.b kort beide manieren uitleggen..

 96. Rolf, ik deelde met Thomas de vraag over de fold equity.
  Echter snap ik er nu helemaal niks meer van ?

  Kun je aantonen dat de rekenwijzen dezelfde uitkomst geeft in odd’s en zowel in kans.

  Er zit volgens jou geen verschil in het ‘resultaat’.

  Kan je a.u.b kort beide manieren uitleggen..

 97. @ Sharkie:

  Zeker. Het is eigenlijk heel simpel. In zijn tweet zegt Wouter: ik krijg 1 op 3, dus ik call. 1 op 3 is precies hetzelfde als 2:1, als 2 tegen 1, en ook als 33.33%. Ezelsbruggetje: als mensen het hebben over odds van 4 tegen 1, dan is d

 98. @ Sharkie:

  Zeker. Het is eigenlijk heel simpel. In zijn tweet zegt Wouter: ik krijg 1 op 3, dus ik call. 1 op 3 is precies hetzelfde als 2:1, als 2 tegen 1, en ook als 33.33%. Ezelsbruggetje: als mensen het hebben over odds van 4 tegen 1, dan is d

 99. Dag Rolf. Er zijn weinig mensen in staat om een column zodanig vorm te geven dat er meer dan 40 reacties op volgen. Dat is al lovenswaardig. Bovendien heb je in de column geschreven:

  “Dit houdt in dat ondanks de titel van deze stukjes, ze niet per se uitgaan van de stelling dat ik, ik en niemand anders dan ik gelijk kan hebben in de analyse. Mijn bijdragen dienen dan ook vooral als startpunt voor inhoudelijke discussie, en zeker niet als eindpunt.”

  Hiermee heb je mijns inziens genoegzaam bewezen dat je je niet boven de rest verheven voelt. Je staat juist open voor commentaar. Ook in alle voorgaande columns van het afgelopen jaar heb jij aangegeven je eigen spel kritisch onder de loep te nemen vanwege het verhoogde nivo van poker in het algemeen. Dus aan zelfreflectie bij jou geen gebrek.

  Dat je in een column zaken wat eenzijdiger bekijkt is niet erg – dat doe je overigens niet, maar al zou je dat doen – want dat hoort bij een column. Mensen vergeten maar steeds dat een column niet objectief hoeft te zijn, maar ook bedoeld kan zijn om reacties los te maken. Dat is je in elk geval gelukt, ook al was dat niet je doel.

  Om af te sluiten met een punt van kritiek: je column eindigt iets te plotseling. Je hebt wel een intro, daartussen de analyse, maar je hebt geen slot. Je intro begint niet over Wouter of de hand, dus dan moet je er ook niet mee eindigen. Een soort afsluitende alinea die weer niet over de hand ging zou voor de lezer wat beter zijn geweest.

  Dan wat betreft mmwhops: het is vermakelijk om zijn reactie te lezen, want het is een intelligent iemand, dat is wel duidelijk. Het is alleen iemand die kennelijk weinig aan zelfreflectie doet en onnodig vooringenomen is. De pot verwijt de ketel gaat hier niet op, omdat de column schrijver een andere mate van vrijheid heeft dan iemand die reageert.

  In dat kader valt mij enorm van hem tegen dat hij niet meer reageert op je verzoek. Het is een beetje laag bij de grond om te zeggen dat ie er klaar mee is. Hij heeft immers een beschuldiging geuit op een openbaar forum. Als je dat doet, dan moet je ook mans genoeg zijn om de vindplaats daarvan te noemen. Als je geen vindplaats hebt, dan heb een loze kreet gedaan die mogelijk nog schadelijk voor iemand kan zijn ook. Hij geeft hier in elk geval onnodige kleuring aan een beeld die niet gecontroleerd kan worden. Als je hem dan ook expliciet hierom verzoekt dan geeft hij niet thuis. En dat is natuurlijk niet omdat hij geen zin heeft om 130 posts door te lezen, maar omdat hij hem niet gevonden heeft (hoe anders wist hij hoeveel posts er waren?). Bovendien zou een persoon als mmwhops er alles aan gelegen zijn om die quote juist wél te vinden zodat hij zijn ongelijk niet hoeft te erkennen. Mensen moeten mans genoeg zijn om hun excuus aan te bieden daar waar nodig.

  Behalve op dat punt – wat voor mij het meest kwalijk is – vind ik de reactie van mmwhops wel zodanig vermakelijk dat hij voor mij de discussie toch heeft gewonnen.

  Dat vind je hopelijk niet erg, is maar een mening van mij 🙂

 100. Dag Rolf. Er zijn weinig mensen in staat om een column zodanig vorm te geven dat er meer dan 40 reacties op volgen. Dat is al lovenswaardig. Bovendien heb je in de column geschreven:

  “Dit houdt in dat ondanks de titel van deze stukjes, ze niet per se uitgaan van de stelling dat ik, ik en niemand anders dan ik gelijk kan hebben in de analyse. Mijn bijdragen dienen dan ook vooral als startpunt voor inhoudelijke discussie, en zeker niet als eindpunt.”

  Hiermee heb je mijns inziens genoegzaam bewezen dat je je niet boven de rest verheven voelt. Je staat juist open voor commentaar. Ook in alle voorgaande columns van het afgelopen jaar heb jij aangegeven je eigen spel kritisch onder de loep te nemen vanwege het verhoogde nivo van poker in het algemeen. Dus aan zelfreflectie bij jou geen gebrek.

  Dat je in een column zaken wat eenzijdiger bekijkt is niet erg – dat doe je overigens niet, maar al zou je dat doen – want dat hoort bij een column. Mensen vergeten maar steeds dat een column niet objectief hoeft te zijn, maar ook bedoeld kan zijn om reacties los te maken. Dat is je in elk geval gelukt, ook al was dat niet je doel.

  Om af te sluiten met een punt van kritiek: je column eindigt iets te plotseling. Je hebt wel een intro, daartussen de analyse, maar je hebt geen slot. Je intro begint niet over Wouter of de hand, dus dan moet je er ook niet mee eindigen. Een soort afsluitende alinea die weer niet over de hand ging zou voor de lezer wat beter zijn geweest.

  Dan wat betreft mmwhops: het is vermakelijk om zijn reactie te lezen, want het is een intelligent iemand, dat is wel duidelijk. Het is alleen iemand die kennelijk weinig aan zelfreflectie doet en onnodig vooringenomen is. De pot verwijt de ketel gaat hier niet op, omdat de column schrijver een andere mate van vrijheid heeft dan iemand die reageert.

  In dat kader valt mij enorm van hem tegen dat hij niet meer reageert op je verzoek. Het is een beetje laag bij de grond om te zeggen dat ie er klaar mee is. Hij heeft immers een beschuldiging geuit op een openbaar forum. Als je dat doet, dan moet je ook mans genoeg zijn om de vindplaats daarvan te noemen. Als je geen vindplaats hebt, dan heb een loze kreet gedaan die mogelijk nog schadelijk voor iemand kan zijn ook. Hij geeft hier in elk geval onnodige kleuring aan een beeld die niet gecontroleerd kan worden. Als je hem dan ook expliciet hierom verzoekt dan geeft hij niet thuis. En dat is natuurlijk niet omdat hij geen zin heeft om 130 posts door te lezen, maar omdat hij hem niet gevonden heeft (hoe anders wist hij hoeveel posts er waren?). Bovendien zou een persoon als mmwhops er alles aan gelegen zijn om die quote juist wél te vinden zodat hij zijn ongelijk niet hoeft te erkennen. Mensen moeten mans genoeg zijn om hun excuus aan te bieden daar waar nodig.

  Behalve op dat punt – wat voor mij het meest kwalijk is – vind ik de reactie van mmwhops wel zodanig vermakelijk dat hij voor mij de discussie toch heeft gewonnen.

  Dat vind je hopelijk niet erg, is maar een mening van mij 🙂

 101. En dan nu even inhoudelijk: wat ik in jou verhaal over de handranges mis en ook bij de rest van de reacties is dat een 94 in deze spot veel waardevoller is dan een K3 of een Q4. Als we jouw handranges immers bekijken dan zal je vanaf Q9+ of K8+ daar wel shoven dus elke K of Q bij de caller zal vermoedelijk gedomineerd worden. Een 94 is not likely to be dominated in that spot. Dit zal ongetwijfeld bij Wouter een rol hebben gespeeld. Ik denk echt dat hij met K2 echt minder snel zou hebben gecalled dan met 94.

 102. En dan nu even inhoudelijk: wat ik in jou verhaal over de handranges mis en ook bij de rest van de reacties is dat een 94 in deze spot veel waardevoller is dan een K3 of een Q4. Als we jouw handranges immers bekijken dan zal je vanaf Q9+ of K8+ daar wel shoven dus elke K of Q bij de caller zal vermoedelijk gedomineerd worden. Een 94 is not likely to be dominated in that spot. Dit zal ongetwijfeld bij Wouter een rol hebben gespeeld. Ik denk echt dat hij met K2 echt minder snel zou hebben gecalled dan met 94.

 103. @ Macboy:

  Dank voor je brede visie op de column. Erg blij met de goed onderbouwde adviezen, zowel in positieve als in licht-kritische zin. Beide zijn gewaardeerd – en dan vergeef ik je wel dat je (zeg, net als Sonja Barend ooit bij de AKO Literatuu

 104. @ Macboy:

  Dank voor je brede visie op de column. Erg blij met de goed onderbouwde adviezen, zowel in positieve als in licht-kritische zin. Beide zijn gewaardeerd – en dan vergeef ik je wel dat je (zeg, net als Sonja Barend ooit bij de AKO Literatuu

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.