Uitbreiding Holland Casino gaan niet door

De ambitieuze investeringsplannen van Holland Casino stuiten op een veto van minister Hirsch Ballin (Justitie). De CDA-bewindsman voelt niets voor uitbreidingen met clubs en theaters. „Schoenmaker blijf bij je leest”, schrijft Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer.

Om de dalende trend in bezoekersaantallen en omzet tegen te gaan wilde directeur Flink, flink uitbreiden. Hotels, theaters, disco’s en clubs moesten er komen. De PvdA en de SP hadden hier vragen over gesteld. De partijen vonden dat de plannen niet stroken met het doel van een staatsgokbedrijf om gokverslaving tegen te gaan.

Vele critici  zagen de juridisch/politieke en bedrijfseconomische haalbaarheid van  Holland Casino al bij voorbaat niet zitten. Holland Casino zit echter in de problemen. De omzetten lopen terug als gevolg van de economische crisis en het rookverbod. Bovendien staan buitenlandse partijen te trappelen om de Nederlandse markt in te kunnen. Daarnaast is er toenemende concurrentie van internetcasino’s. Ook de upgrading en uitbreiding van speelautomatenhal ketens zorgt voor meer concurrentie.

Daar komt bij dat Holland Casino moeite heeft om een jonger publiek binnen te halen. Directeur Flink wilde met zijn plannen een vlucht naar voren maken.

Hirsch Ballin heeft Holland Casino aangegeven dat de ontwikkeling en exploitatie van hotels, theaters, disco’s en clubs niet als toelaatbare nevenactiviteiten worden beschouwd en dat het bedrijf geen ruimte krijgt om daarin te investeren. De minister vindt dat hij het monopolie van Holland Casino ”minder goed of niet meer” kan verdedigen als het staatsbedrijf clubs en theaters opzet om klanten binnen te halen.

Het kabinet heeft de indruk dat de terugloop vooral te maken heeft met het rookverbod en de financiële crisis. Dat is een internationale trend. ”Ook de casino’s in bijvoorbeeld Las Vegas worden hard geraakt door de kredietcrisis en de daarmee verband houdende economische malaise.”

Het kabinet heeft niet het idee dat Holland Casino minder bezoek krijgt omdat mensen overstappen naar illegale gokspellen op internet.

Holland Casino lijkt nu klem te zitten. In een steeds concurrerender markt kan zij geen kant op. Het bedrijf is bezig om de organisatie af te slanken. Het bedrijf werd inefficient gerund en kende een hoge kostenstructuur. Alleen een reorganisatie en het snijden in de kosten zal het bedrijfechter  niet helpen. Het bedrijfsconcept zal zich moeten kunnen aanpassen aan de veranderende wereld.

Een totale aanpassing van de Wet op de kansspelen zal  nodig zijn om het bedrijf nieuwe kansen te geven. Privatisering van het bedrijf lijkt daarbij onontkoombaar.