Wet Koa: ‘Cruks’ en Verslavingspreventiefonds ook voor fysieke kansspelen

Foto: Drew Rae / www.pexels.com (licentievrije foto)

Met de in februari door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kansspelen op afstand worden niet alleen de online kansspelen onder strikte voorwaarden legaal. Ook aanbieders van fysieke kansspelen, zoals alle vestigingen van Holland Casino en andere speelhallen, gaan met veranderingen door de modernisering van het kansspelbeleid te maken krijgen. Zo wordt er een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen (Cruks) in het leven geroepen en is men voornemens om een Verslavingspreventiefonds op te richten dat hulp biedt aan probleemspelers.

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) werd op 19 februari door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt de lagere regelgeving uitgewerkt; op 24 juli werd de zogenoemde Ministeriële Regeling ter consultatie aangeboden. Wanneer de Wet Koa precies van kracht wordt, is nog niet bekend. De Kansspelautoriteit (Ksa) gaat er op dit moment van uit dat dit 1 juli 2020 het geval is. Een belangrijk gevolg van het van kracht worden van de wet is dat aanbieders vanaf dat moment een aanvraag bij de Ksa kunnen indienen voor een online kansspelvergunning.

Minder bekend is dat de Wet Koa ook op veel andere gebieden een modernisering van het kansspelbeleid betekent. Dat gebeurt door nader te omschrijven hoe invulling gegeven moet worden aan de doelstellingen van het kansspelbeleid. Dat zijn: het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit.

Preventie
In de nieuwe wet is nader omschreven wat kansspelaanbieders, dus niet alleen de online maar ook de fysieke aanbieders, van de meer risicovolle kansspelen (de zogenoemde short odds-kansspelen, waarbij er een korte tijd zit tussen inzet en uitslag) moeten doen om kansspelverslaving te voorkomen. Spelers moeten duidelijk geïnformeerd worden over het spel, hun speelgedrag moet gemonitord worden en als er aanleiding is moet er ingegrepen worden. Spelers krijgen inzicht in hun speelgedrag, door de spelersrekening zichtbaar te maken. Verder moet de aanbieder aantoonbaar over een preventiebeleid beschikken en getraind personeel in dienst hebben. Dit alles is erop gericht te voorkomen dat een speler in de problemen komt.

Uitsluitingsregister
Ook al zeker is dat er een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen (‘Cruks’) komt. Behalve de aanbieders van online kansspelen, moeten ook alle speelhallen en alle vestigingen van Holland Casino zich hierop aansluiten. Spelers kunnen zich vrijwillig inschrijven in dit register. In sommige gevallen wordt het ook mogelijk spelers tegen hun wil tijdelijk uit te sluiten. Iemand die in het register staat, kan gedurende de periode van uitsluiting nergens spelen.

Verslavingsfonds
Een volgende ‘zekerheidje’ is dat er een Verslavingspreventiefonds komt. Dit fonds wordt gefinancierd door een extra kansspelheffing in te voeren bij de vergunninghouders van short odds-kansspelen. Vanuit het fonds gaat er zeven dagen per week, 24 uur per dag hulp worden geboden. Ook zal hieruit onderzoek worden gefinancierd ter vergroting van wetenschappelijke inzichten over preventie en hulp bij kansspelverslaving.

Opsporing & handhaving
Niet alleen voor kansspelaanbieders en spelers heeft de Wet Koa gevolgen: ook voor de Kansspelautoriteit verandert er het een en ander. De toezichthouder krijgt nieuwe bevoegdheden om fraude en criminaliteit tegen te gaan. Zo mag de Ksa straks anoniem deelnemen aan kansspelen om illegaal gedrag op te sporen. Een andere nieuwe bevoegdheid is dat de Ksa bindende aanwijzingen mag geven om naleving van de wet af te dwingen, ook aan zogenoemde bevorderaars, bijvoorbeeld betaaldienstverleners en reclamemakers. Nu is de Ksa nog vaak aangewezen op de vrijwillige hulp van dergelijke partijen.

Meer informatie
De Ksa heeft op haar website een pagina ingericht over de Wet Kansspelen op afstand. Op die pagina is steeds de laatste stand van zaken te lezen.

Bron: Kansspelautoriteit

PokerCity Workshops
Lars Smeets a.k.a. 'LarsVegas' uit Valkenburg is sinds 2012 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Pieter 'PrinsFlip' Salet.