Wet kansspelen op afstand: Langere afkoelperiode onwillige aanbieders, geen reclames gericht op jongeren

Foto: Thomas Lefebvre / Unsplash

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft een besluit en twee brieven  naar het parlement gestuurd in het kader van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). In een brief naar de Eerste Kamer schrijft de minister over een motie waarin de regering is verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen. In de andere brief, gericht aan de Tweede Kamer, gaat hij in op moties die tijdens het Algemeen Overleg kansspelen op 27 november 2019 werden aangenomen. De streefdatum voor inwerkingtreding van de Wet Koa is 1 januari 2021. Ook beantwoordde Dekker kamervragen over het onderwerp.

De meest opvallende verandering ten opzichte van eerdere voorstellen is dat de afkoelingsperiode met nog eens zes maanden wordt verlengd. Dit betekent dat exploitanten geen Nederlandse vergunning op afstand mogen aanvragen als zij zich op enig moment in de 30 maanden voorafgaand aan de datum van hun vergunningaanvraag actief op de Nederlandse markt hebben gericht.

Ervan uitgaande dat het huidige tijdschema gehandhaafd blijft, zal de Nederlandse Kansspelautoriteit vanaf 1 januari 2021 beginnen met het verwerken van vergunningaanvragen. Het duurt ongeveer zes maanden om een ​​aanvraag te verwerken. Aanbieders die zich na 1 juli 2017 op de Nederlandse markt hebben gericht, zullen niet onmiddellijk de gereguleerde Nederlandse markt kunnen betreden wanneer deze wordt geopend. Vanaf juli 2021 kunnen de eerste gereguleerde aanbieders op de Nederlandse markt worden verwacht.

Het uitzenden van gokadvertenties is verboden tussen 06:00 en 21:00 uur, met uitzondering van loterijadvertenties die vanaf 19:00 uur zijn toegestaan. Om minderjarigen te beschermen, mogen rolmodellen en beïnvloeders jonger dan 25 niet in gokadvertenties worden vermeld. Hiermee wordt volgens de minister voorkomen dat rolmodellen worden ingezet in kansspelreclame waar minderjarigen en jongvolwassenen zich mee identificeren of door wie ze zich aangesproken voelen. Dit betekent dat ook andere rolmodellen dan sporters, voor zover zij een substantieel bereik hebben onder minderjarigen en jongvolwassenen, of die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben, niet mogen worden gesponsord door vergunninghouders. Sponsoring is immers een vorm van reclame.

Behalve oefenspellen, mogen exploitanten op hun online portals geen andere producten of diensten dan online gokdiensten adverteren of aanbieden. Dit verbod omvat landgebonden gokdiensten.

Naast eerder voorgestelde maatregelen voor sportintegriteit zal de minister van Rechtsbescherming een lijst van verboden weddenschappen opstellen op advies van NOC * NSF, de algemeen coördinerende Nederlandse sportorganisatie. Gokoperators zullen zowel de organisator als de sportvereniging op de hoogte brengen van alle weddenschappen die zij aanbieden op evenementen die onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde vallen. Klantenservice moet gratis beschikbaar zijn op elk moment dat een operator zijn diensten aanbiedt en de medewerkers van de klantenservice moeten in het Nederlands kunnen communiceren.

De nalevingskosten voor online-exploitanten zullen aanzienlijk zijn en worden geschat op ongeveer €800.000 vooraf, met nog eens €800.000 aan structurele kosten per jaar. Landexploitanten van speelhallen zullen worden geconfronteerd met een initiële kost van €80.000 tot €140.000, met een jaarlijkse structurele kost van ongeveer €240.000.

Het concept Algemeen Administratief Besluit bevat ook verschillende paragrafen waarin verschillende technische en klant-ID verificatievereisten worden beschreven. De identiteit van de speler moet worden bevestigd voordat de registratie kan worden voltooid. In tegenstelling tot eerdere voorstellen, zijn tijdelijke spelersaccounts niet meer toegestaan.

Voor meer informatie kun je via onderstaande tweet zelf alle informatie nalezen in de brieven en besluiten van de minister.

Bron: De Nederlandse Kansspelautoriteit & Gaming in Holland

Dossier Kansspelen Op Afstand KOA)

De Wet Kansspelen op afstand is actueler dan ooit door de aanstaande legalisering van de online gokmarkt. PokerCity houdt je op de hoogte van de actualiteit hieromtrent. Heb je een update nodig? Lees dan ook onderstaande artikelen over dit onderwerp:

PokerCity Workshops
Lars Smeets a.k.a. 'LarsVegas' uit Valkenburg is sinds 2012 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Pieter 'PrinsFlip' Salet.