Pepijn Le Heux wint zaak van Belastingdienst: PokerStars is gevestigd op Malta

Een mooie overwinning voor Pepijn Le Heux tegen de Belastingdienst en wellicht goed nieuws voor Nederlandse spelers actief op PokerStars. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat het beroep van de advocaat op de uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar maart terecht was. Volgens de rechtbank is PokerStars gevestigd op Malta en dus binnen de EU. Dan zouden online spelers geen kansspelbelasting hoeven af te staan.

Al jarenlang weten Nederlandse online pokerspelers niet goed waar ze aan toe zijn wat betreft de regels van de kansspelbelasting. Er is vooral veel verwarring rondom PokerStars. Is de grootste pokerroom nou gevestigd op Isle of Man of op Malta? In het eerste geval zou er 29% kansspelbelasting moeten worden afgedragen, omdat het Britse eiland buiten de EU valt. Als PokerStars officieel op Malta is gevestigd hebben de spelers geluk en zien ze af van het afdragen van belasting.

Advocaat Pepijn Le Heux, specialist op het gebied van kansspelbelasting, strijdt al lange tijd tegen de Belastingdienst. Hij was niet blij met de uitspraak in maart vorig jaar toen de Hoge Raad uitsprak dat de beoordeling of PokerStars binnen de Europese Unie gevestigd is, door lagere rechters is toegekend op een verkeerd criterium. In plaats van de vestigingsplaats van de aanbieder te beoordelen, hadden de rechters volgens de Hoge Raad moeten kijken naar de houder, een term die nadrukkelijk in de Wet op de Kansspelen staat.

Le Heux ging in beroep na deze uitspraak en met succes. Het gerechtshof van Den Bosch deed 31 december een gunstige uitspraak, die gisteren (maandag) gepubliceerd werd. De uitspraak werd als volgt geformuleerd:

Uitspraak na verwijzing Hoge Raad. Blijkens het arrest Hoge Raad 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:356 en ECLI:NL:HR:2018:362 (het verwijzingsarrest) is de plaats van vestiging van de houder bij internetpoker bepalend voor de kwalificatie als binnenlands of buitenlands kansspel. Het Hof is van oordeel dat gelet op de aard van online pokerspelen, voor de vraag wie de houder en derhalve organisator van het online pokerspel is, dient te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Aannemelijk is dat de vennootschap op Malta op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid de feitelijke organisatie van het spel voor de Nederlandse spelers op zich heeft genomen en in dit geval als houder is aan te merken. Heffing van kansspelbelasting is dan in strijd met artikel 56 VWEU.

De uitspraak houdt in dat PokerStars (gedeeltelijk) op Malta is gevestigd. Pokerwinsten vanaf 30 mei 2012 behaald op PokerStars zijn dus belastingvrij. De Belastingdienst heeft zes weken om in beroep te gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Martijn 'King' Kingma is sinds 2016 verbonden aan PokerCity. In eerste instantie sporadisch als blogger, inmiddels uitgegroeid tot vaste kracht en mede verantwoordelijk voor vele dagelijkse artikelen.