Voortaan penalties bij Holland Casino pokertoernooien

Holland Casino publiceerde vandaag hun vernieuwde pokertoernooi regels. De regels zijn over genomen van de Tournament Directors Association (TDA). De PokerCity redactie mocht de regels al eerder inzien en pikt voor jullie de grootste veranderingen tussenuit, zo mogen er voortaan bijvoorbeeld penalties (sancties) worden uitgedeeld door de brushes.

Lange tijd waren de pokertoernooiregels binnen Holland Casino onduidelijk voor de spelers. Het mythische ‘boek’ waarin de regels voor pokertoernooien waren vast gelegd, was in de praktijk niet inzichtelijk voor de pokerspelers. Er waren veel discussies, met name ook doordat spelers geconfronteerd werden met afwijkende regels per vestiging of zelfs per brush.

Holland Casino wil mee met de internationale standaard en besloot om vanaf 1 augustus de regels van de Tournament Directors Association (TDA) over te nemen. De TDA is opgezet door enkele van de meest gerespecteerde namen uit de pokerwereld waaronder:

Linda Johnson (Eigenaresse Card Player Magazine, directrice Poker Player Alliance, oprichter Ladies Poker Association, opgenomen in de Women Poker Hall Of Fame)
Matt Savage (Voormalig Tournament Director WSOP, pokerroommanager Commerce Casino en Ba[10]1, nu Excecutive Tournament Director World Poker Tour)
Jack Effel (Tournament Director WSOP, WSOP Circuit events en WSOP APAC, Vice President Of Operations Ceaser Interactive Entertainment)
Neil Johnson (Voormalig Tournament Director Pokerstars – EPT, PCA, APPT, LAPT, NAPT etc. nu Head of Poker Communications Europe voor Pokerstars).


Main Event_Day 7_IJ3_1242_IMPDI.jpgToernooidirecteur Jack Effel tijdens de World Series Of Poker

De nieuwe regels zijn dus bedacht door mensen die er verstand van hebben, bovendien zijn ze nu ook inzichtelijker voor de Holland Casino bezoeker (ze staan immers gewoon online).

In de grote lijnen gaat er niet super veel veranderen, maar toch zijn er een paar opvallende wijzigingen waar we jullie op willen wijzen.

Zonder twijfel de opvallendste vernieuwing is de invoering van penalties; sancties waarmee ongewenst gedrag kan worden aangepakt. Wanneer deze penalties kunnen of zullen worden uitgedeeld en wat ze inhouden lees je verderop in dit artikel. Eerst nemen we een kijkje naar een aantal andere opvallende (nieuwe) regels.

1.4 Communicatiemiddelen (TDA Rule 4)
Het is voor spelers niet toegestaan aan de speeltafel te telefoneren. Muziekspelers en telefoons zijn toegestaan tot aan het uitbetalingsniveau. Hierna moet alle apparatuur opgeborgen/van tafel zijn.

Net als in de TDA regels is het niet toegestaan om te bellen aan tafel. Holland Casino houdt zich echter wel vast aan de huidige regel dat muziekspelers en telefoons toegestaan zijn tót het geld bereikt is in een toernooi. Daarna moeten ze van tafel.

2.6 Aantal spelers finaletafel (TDA Rule 11)
Finaletafels hebben het totaal aantal spelers voor een “volle” tafel plus een speler. Een finaletafel kan nooit meer dan 10 spelers hebben. De finaletafel start met 10 spelers, in six-handed games, begint de finaletafel met 7 spelers.

In het verleden hebben we zowel 9-handed als 10-handed finaletafels gezien, afhankelijk van ogenschijnlijke willekeur. Voortaan zullen finaletafels bestaan uit 10 spelers, aangezien vrijwel alle toernooien in Holland Casino 10 of 9-handed zijn.

3.3 Live cards (TDA Rule 14)
Als de kaarten van een speler in zijn geheel over de gele lijn zijn, dan wordt zijn hand dood verklaard.
Wanneer de speler een voorwaartse beweging maakt met de intentie om zijn kaarten te mucken wordt zijn hand eveneens dood verklaard (Forward motion rule).

De TDA geeft casino’s in hun veertiende regel de mogelijkheid om zelf te bepalen in hoeverre ze een muckingline toepassen (kaarten over de lijn = hand dood) of de forward motion regel (kaarten naar voren = hand dood). Holland Casino gaat voor beide, wat betekent dat je door kaarten naar voren gooien met de intentie om te mucken ook muckt en daarmee dus je hand opgeeft.

6.6 Vier kaarten op de Flop (TDA Rule 36)
Indien de flop vier kaarten bevat in plaats van de vereiste drie, gezien of ongezien, zal de dealer als eerste de kaarten face down omdraaien en de brush inschakelen. De brush zal willekeurig een kaart kiezen welke als burncard (verbrande kaart) zal worden gebruikt. NB. bij een bindende actie wordt deze kaart verbrand. De drie overige kaarten zullen als flop worden gebruikt.

Op het moment dat een dealer vier kaarten draait op de flop gebeurt er iets opvallends. Voorheen was de vierde kaart automatisch de burnkaart, maar dat wordt nu een willekeurige geselecteerde kaart.

7.7 Inzetten met meerdere chips (TDA Rule 43)
Wanneer er een bet is gedaan en er worden meerdere chips van dezelfde denominatie door een volgende speler in de pot geplaatst zonder dat er door deze speler “raise” is geannonceerd, zal dit een call zijn indien het bedrag dat overblijft als er één chip wordt afgetrokken van het totaal minder is dan benodigd voor een call.

Bijvoorbeeld: Preflop, de blinden zijn 200-400, speler A raised naar 1200 (een raise van 800) speler B gooit, zonder iets te zeggen, twee chips van 1000 in de pot. Als er nu één chip van 1000 wordt weggelaten, dan is het overgebleven bedrag 1000 (dus minder dan de 1200 om te callen), het is dus een call en geen raise. Indien er verschillende denominaties zijn dan wordt de 50% regel toegepast (zie regel 41)

Wanneer na aftrek van één chip geen 50% raise overblijft is het een call. Dus in theorie kun je voortaan een bet van 5100 callen met twee 5k chips, máár wanneer je een 10k chip en een chip van 100 over de lijn gooit is het wel een raise. Voorkom problemen met een verbale declaratie.

7.17 Over-betting met de bedoeling te wisselen (TDA Rule 53)
Het betten dient nooit gebruikt te worden met het doel om wisselgeld te krijgen. Het meer inzetten dan bedoeld is verwarrend voor de overige spelers aan tafel. Alle chips die non-verbaal worden geplaatst, lopen het risico mee te worden geteld als een inzet.

Bijvoorbeeld: Speler A bet 325 en speler B plaatst zonder te annonceren 525, met de verwachting 200 terug te krijgen van de dealer. Dit wordt dan aangemerkt als een raise van 650 vanwege de meerdere chips regel.

Deze regel is niet nieuw, maar wel belangrijk om te vermelden. Het gaat vaak mis met dit soort dingen. Spelers hebben de intentie om te callen maar maken technisch gezien een raise, spelers moeten hier voor oppassen. Opnieuw is het raadzaam om te zeggen wat je doet.

8.1 Het vervoeren van toernooichips door spelers (TDA Rule 55)
Indien toernooichips niet in een afgesloten sealbag zitten, dan mogen spelers hun toernooichips nooit aan de openbaarheid onttrekken en dienen bij het opbreken van tafels direct naar de aan hen toegewezen plaats te gaan, zonder uit het oog van anderen te raken. Spelers die zich hier niet aan houden worden gediskwalificeerd. De chips zullen uit het toernooi worden gehaald.

Even plassen met je broekzakken vol fiches is er niet meer bij. Direct naar je tafel met de chips zichtbaar. Spelers kunnen hiervoor zelfs worden gediskwalificeerd.

8.5 Geen onthulling, één speler per hand (TDA Rule 59)
Het is de verantwoording van spelers om de andere spelers in het toernooi te allen tijde te beschermen. Het is dan ook niet toegestaan dat spelers, ongeacht of ze in de hand zitten of niet:
1. Onthullingen te doen over een levende hand of over een hand die is gefold.
2. Spelers adviezen te geven over het spel of het spel van een speler te bekritiseren.
3. Handen te lezen welke nog niet tot een showdown zijn gekomen.

Deze regel verbiedt het laten zien van een hand, het bespreken van een strategie met een andere speler, een toeschouwer of adviseur.

De regel “show one, show all” zal altijd worden gehandhaafd.

Het komt vaak voor dat er tijdens een hand dingen worden gezegd of gedaan die het spel kunnen beïnvloeden. Uiteraard is dit nooit acceptabel geweest, maar wie weet dat de penalties kunnen helpen met een strengere naleving van deze normen.


Acties die kunnen leiden tot een penalty

5.2 Actie tijdens de hand (TDA Rule 30)
De speler met een “live hand” wordt geacht aan tafel te blijven, wanneer er in de hand nog acties kunnen worden gemaakt. Bij het verlaten van de tafel kan de speler niet meer zijn hand beschermen en eventuele acties volgen. Dit kan leiden tot een penalty.

6.2 Blinden ontlopen (TDA Rule 32)
Spelers die bewust proberen blinde inzetten te ontlopen, tijdens het opbreken van tafels of balanceren van tafels, zullen een penalty krijgen.

7.2 Action out of turn (OOT) (TDA Rule 38)
Een OOT leidt tot een penalty en is bindend zolang de actie niet verandert naar de speler die een OOT maakt. Een check, call of een fold veranderen de actie niet. Wanneer de actie verandert, is de OOT niet bindend en zal de actie terug gaan naar de out of turn speler. Deze speler mag nog beslissen of hij wil callen, raisen of folden. Een out of turn fold is altijd bindend.

Een overgeslagen speler moet bij de OOT zijn recht tot actie kunnen verdedigen. Als er na deze speler bindende actie is geweest dan is de OOT bindend.

De regels met betrekking tot een action out of turn veranderen hiermee. Voorheen was het zo dat als je voor je beurt callde, en degene voor jou besloot te raisen, dan was je sowieso de chips van een call kwijt als je besloot te folden. Chips die over de lijn waren, konden niet meer terug. Nu is het dus zo dat als de actie verandert je wel terug mag pakken. De actie verandert op het moment dat iemand bet of raised. Stel dat iemand achter jou voor zijn beurt bet of raised en je wilt dat de raise blijft staan dan check of call je dus gewoon.

7.11 Potgrootte en Pot-limit inzetten (TDA Rule 47)
Spelers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de potgrootte in pot-limit toernooien. De dealers worden niet geacht de pot te tellen in limit en no-limit toernooien. Als een speler annonceert “Ik bet de pot” bij een no-limit game is dit geen geldige annonce maar het verplicht de speler wel tot het maken van een geldige bet. Deze annonce van een speler kan leiden tot een penalty. Wanneer een voorgaande speler een bet heeft geplaatst zal de speler die annonceert “ik bet de pot” een geldige raise moeten maken.

7.15 Acties vooraf benoemen (TDA Rule 51)
Het is niet toegestaan dat spelers hun actie benoemen voordat ze aan de beurt zijn, dit wordt ten strengste
afgeraden. Ze kunnen bindend zijn en leiden tot een penalty, dit ter beoordeling van de toernooileiding.
Bijvoorbeeld: ” als – dan” zoals “als jij bet dan raise ik.”

8.4 Penalties (straffen) en diskwalificaties (TDA Rule 58)
Een penalty kan worden gegeven aan een speler indien:
– De speler een kaart laat zien terwijl er nog actie mogelijk is.
– De speler een kaart(en)van tafel gooit.
– De speler die de regel overtreedt: “een speler mag alleen zijn eigen hand spelen”.

Een penalty zal worden gegeven aan een speler indien:
– er sprake is van “soft play”, verstorend gedrag, vals spel of fraude.
Bij herhaling van overtredingen zullen de penalties zwaarder worden.

8.7 Ethisch spel (TDA Rule 61)

Poker is een spel dat individueel wordt gespeeld. Soft play zal resulteren in een penalty (straf), wat zou kunnen inhouden dat een speler wordt gediskwalificeerd en al zijn chips kwijtraakt. Chip dumping en/of iedere andere vorm van samenspel zal resulteren in een diskwalificatie.

8.8 Overtreding van de poker-etiquette (TDA Rule 62)
Het herhaaldelijk overtreden van de pokeretiquette zal worden bestraft. Voorbeelden hiervan zijn: het onnodig aanraken van de chips of kaarten van een andere speler. Het ophouden van het spel, regelmatig voor zijn beurt gaan (action out of turn) of buitensporig praten.

Kort samengevat kan een brush een penalty geven als iemand voor zijn beurt handelt/spreekt, probeert de blinden te ontlopen, zegt dat hij een pot raise maakt terwijl dit geen legitieme raise is, zijn kaarten laat zien, zijn kaart(en) van tafel gooit, of zich bemoeit met het strategisch spelverloop. Softplay wordt bestraft met diskwalificatie. Bovendien wil Holland Casino ons goede pokeretiquette bijbrengen. Spelers mogen niet de chips of kaarten van andere spelers aanraken, bewust het spel vertragen of buitensporig praten.

De penalties (straffen) die de toernooidirecteur kan opleggen zijn:
– Een mondelinge waarschuwing
– Een gemiste hand
– Een gemiste ronde (maximaal vier rondes)
– Diskwalificatie

Een gemiste hand penalty wordt als volgt afgehandeld: De overtredende speler zal een aantal handen missen, afhankelijk van de hoogte van de penalty. Tijdens de penalty is de speler die de straf ondergaat, verplicht weg te blijven van de speeltafels en moet deze speler zich weer bij de toernooileiding melden zodra zijn penaltyperiode voorbij is.

Een speler die is gediskwalificeerd verliest zijn chips, deze zullen uit het toernooi worden gehaald. De beslissing van de toernooidirecteur om een speler te diskwalificeren is definitief en niet herroepbaar. Een gediskwalificeerde speler heeft geen recht op terugbetaling of enige andere schadevergoeding.

De nieuwe regels zijn per 1 augustus van kracht. Tijdens de Rotterdam Poker Series (24 t/m 28 augustus) zullen ze dus voor eerst worden toe gepast tijdens de series. Daarvoor zijn de regels al van toepassing op de wekelijkse toernooien. Alle (nieuwe) toernooiregels zijn na te lezen via deze link.

PokerCity Workshops
Avatar
Mark 'Kracht Tonen' Roovers is al sinds 2010 verbonden aan PokerCity. De laatste jaren is hij voornamelijk te bewonderen achter de microfoon op onze livestream, met zijn unieke manier van commentaar geven.

4 Comments

 1. Een woordvoerder van Holland Casino benadrukte overigens dat spelers niet bang hoeven te zijn dat het nu voortaan penalty’s regent. Het belangrijkste is dat er gestreefd wordt naar fair play.

 2. Helder stuk, Mark! Al ben ik bang dat sommige regels nu alsnog tot verwarring gaan leiden en ik vraag me ook het nut af van sommige regels.
  ‘Vier kaarten op de Flop’ bijvoorbeeld; waarom moet hier een brush bij komen? Dealer kan in het geval van ‘ongezien’ toch prima branden, zodat het spel gewoon snel door kan? En bij ‘gezien’ gewoon een nieuwe flop doen?
  ‘Inzetten met meerdere chips’. Dit blijft toch wel erg vaak mis gaan. Is het misschien handig om dealers dit vlak voor de start van een toernooi nog eens te laten uitleggen aan de spelers?
  ‘Het vervoeren van toernooichips door spelers’. Hiervoor lijken me twee opties: 1. Sealbags 2. Chips door personeel laten vervoeren. Daarmee voorkom je al dat chips in broekzakken verdwijnen of waar dan ook.
  ‘De speler met een “live hand” wordt geacht aan tafel te blijven, wanneer er in de hand nog acties kunnen worden gemaakt’. Betekent dit dat je als je all-in bent de tafel mag verlaten?
  ‘Action out of turn’. Dit vind ik een slechte wijziging. Stel ik zit met QQ op TJQ en er is gebet. Ik ben aan de beurt, maar de speler achter je callt al. Als ik nu raise lijk ik enorm sterk én ben ik de fiches kwijt van de speler achter me. Als ik nu call ga ik met drie man naar de turn, iets wat ik in deze situatie helemaal niet wil. Ik vind dat de speler ‘out of turn’ maar op de blaren moet zitten voor z’n foute call. Of maak ik nu ergens een denkfout?
  Verder echt heel goed dat het Holland Casino overstapt op de TDA-regels; internationale standaarden voor regels zijn veel duidelijker voor iedereen.

 3. ‘Inzetten met meerdere chips’. Dit blijft toch wel erg vaak mis gaan. Is het misschien handig om dealers dit vlak voor de start van een toernooi nog eens te laten uitleggen aan de spelers?
  -inderdaad lastig, beter verbaal annonceren. Ik weet van mezelf dat ik hier zeker ge- en misbruik van, kan en zal maken.
  ‘Action out of turn’. Dit vind ik een slechte wijziging. Stel ik zit met QQ op TJQ en er is gebet. Ik ben aan de beurt, maar de speler achter je callt al. Als ik nu raise lijk ik enorm sterk én ben ik de fiches kwijt van de speler achter me. Als ik nu call ga ik met drie man naar de turn, iets wat ik in deze situatie helemaal niet wil. Ik vind dat de speler ‘out of turn’ maar op de blaren moet zitten voor z’n foute call. Of maak ik nu ergens een denkfout?
  – je paste er eerst meteen je actie (betsize,raise of check) op aan, omdat de chips al sowieso in de pot zouden blijven. Aangezien het nu dus niets meer betekent qua potsize, maar je wel de intentie van de ander kent, vind ik het zelf niet perse nadelig. Maar wel meteen een penalty geven dan.
  Nu maar hopen dat daadwerkelijk elke dealer/brush zich aan de regels gaat houden..

 4. Het blijft natuurlijk onbegrijpelijk dat men niet gewoon de toernooiregels van Marcel Luske neemt (FIDPA).
  Punt 1.4 blijft voor mij ook onbegrijpelijk.
  Vertaald zegt deze regel je mag wel “cheaten” tot dat het geld is bereikt maar daarna niet meer?!?!
  5.2 is een hele goede regel. Er werd hier nml zo’n “misbruik” van gemaakt als men naar het toilet moest of richting de breaks. Het beinvloed het spel nml behoorlijk!
  7.2 is wel een goed regel en je hebt natuurlijk wel voordeel hiervan omdat je van te voren informatie hebt en dan kan beslissen wat te gaan doen.
  Het mooiste geval is natuurlijk als iemand voor je een raise maakt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.