Online gokaanbieders achten goede regulering mogelijk.

In een door de gezamenlijke online aanbieders ingediend rapport aan Fred Teeven laten deze aanbieders weten geen heil te zien in een veiling van online gokvergunningen. Zij menen dat regulering van de online markt mogelijk is en komt met aanbevelingen.

De Stichting Online Gaming is een door de grote online aanbieders en grote Nederlandse mediaconcerns in het leven geroepen vertegenwoordiger. Deze groep vertegenwoordig ca. 60 tot 70% van de markt. Voormalig Robin Linschoten is de voorman van de club.

De stichting stelt dat de grote vraag naar online kansspelen prima gereguleerd kan worden en zij heeft in een rapport haar standpunten kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven. STIOG, waar grote Europese aanbieders van online gaming en grote Nederlandse mediaconcern zijn verenigd, geeft in dit document de randvoorwaarden aan om een goed aanbod van online kansspelen in Nederland mogelijk te maken.

De belangrijkste uitgangspunten van deze aanbevelingen zetten wij hieronder op een rijtje:

1) de Stiog is geen voorstander van veiling van een beperkt aantal vergunningen. Men stelt dat vergunningen aan een ieder zou moeten kunnen worden verleend. Wie zich niet aan de voorwaarden houd verliest de vergunning. De Stiog is bang dat partijen die geen vergunning krijgen illegaal zullen blijven opereren.

2) Men wil een redelijk en werkbaar belastingtarief over de brutowinst dat geheven wordt bij de aanbieder en niet bij de speler. Bij een te hoog tarief zal volgens de Stiog de aanbieder dit verhalen op de klant. Deze zal dan eerder geneigd zijn om voor een illegale partij te kiezen.

3) Ook wil men dat aanbieders toegang blijft houden tot het internationale netwerk van de aanbieders. Dit laatste is natuurlijk vooral van belang voor de grote pokernetwerken die in de Stiog zitten (lees Pokerstars). Door bestaande aanbieders de mogelijkheid te geven om hun middels illegale activiteiten verkregen dominante marktpositie zijn nationale partijen of buitenlandse partijen die de markt niet illegaal wilde betreden kansloos.
 
4) Minder onnodige restricties opleggen aan promotionele kansspelen, zoals stem-, bel- en win-spellen. Dit uitgangspunt is met name van belang voor de in de Stiog verenigde mediapartijen
 
5) Regulering van de wederzijdse en aanvullende belangen tussen sport en sportweddenschappen leidt tot een grotere waarborg voor de integriteit en financiering van de sport. Met veel nieuwe kansen voor amateur- en profsport. Dat dit laatste uitgangspunt belangrijk is voor de aanbieders van sportweddenschappen maakt dat alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Stiog.
 
Al met lijkt het rapport van de verenigde aanbieders vooral doorspekt met eigen belang. In onze ogen een valse start voor de Stiog. De strijd tussen de Stiog en andere kansspelaanbieders op de Nederlandse markt, zoals Holland Casino, Toto en de speelautomatenbrache lijkt hiermee geopend.

PokerCity Workshops