Kijktip: Stand van Nederland over legalisering online kansspelmarkt

Kijktip! Het programma Stand van Nederland besteedt vanavond (donderdag 4 juli 21:15u NPO 2) aandacht aan de legalisering van de online kansspelmarkt in Nederland. De wet waar jaren en jaren op gewacht werd omdat het allemaal zolang duurde in Den Haag, is er eindelijk door en de streefdatum van legaal aanbod is 1 januari 2021. Inmiddels hebben zich 183 belangstellende partijen gemeld om de Nederlandse markt te betreden.

Hieronder twee recente artikelen van de kansspelautoriteit over de stand van zaken en de zorgplicht en de tijdlijn gemaakt door de KSA:

Ksa ontvangt 183 interessemeldingen voor Koa-vergunning

(25 juni 2019) – De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft 183 interessemeldingen ontvangen van partijen die overwegen een aanvraag in te dienen voor het aanbieden van online gokken. De teller stond donderdag 20 juni op 125 aanmeldingen. Vrijdagmorgen meldde de NOS dat er 125 belangstellenden waren voor een online gokvergunning. In de loop van vrijdag kwamen er nog 58 meldingen bij. Ruim de helft van de bedrijven (89) is afkomstig uit het buitenland. 83 van de geïnteresseerde bedrijven hebben al een online kansspelvergunning in het buitenland. 74 bedrijven bieden al kansspelen aan op de markt voor fysieke kansspelen.

Strenge eisen

Het aantal interessemeldingen wil niet zeggen dat er ook zoveel vergunningen afgegeven zullen worden door de Ksa. Er worden namelijk strenge eisen gesteld. Zo worden aanvragers getoetst op betrouwbaarheid en integriteit in het kader van de Wet Bibob en gelden er eisen op het gebied van financiën (een aanvraag kost ongeveer 45.000 euro en er moet een financiële garantstelling van ongeveer 830.000 euro worden afgegeven). Ook op het gebied van bedrijfsvoering gelden er voorwaarden: is er een verslavingspreventiebeleid, worden spelerstegoeden afgescheiden van andere gelden, hoe verloopt de spelersidentificatie, hoe is de kwaliteitszorg geregeld? In Zweden is de markt voor online gokken onlangs open gegaan. Daar toonden rond de 160 bedrijven in eerste instantie interesse voor een vergunning. Uiteindelijk zijn er rond de negentig vergunningen afgegeven.

Planning

De Ksa is momenteel bezig het vergunningenproces in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in te richten. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te weten hoeveel aanvragen zij kan verwachten. Van 5 tot en met 21 juni was het voor partijen mogelijk aan te geven dat zij (mogelijk) van plan zijn een aanvraag in te dienen. De wet wordt waarschijnlijk 1 juli 2020 van kracht. Vanaf dat moment kan de Ksa vergunningsaanvragen in behandeling nemen.  De prognose is dat de markt voor online gokken op 1 januari 2021 open kan.

Ksa schept duidelijkheid over zorgplicht kansspelaanbieders

(1 juli 2019) – De Kansspelautoriteit heeft vandaag (maandag 1 juli 2019) de Leidraad Zorgplicht (pdf, 4.9 MB)gepubliceerd. Met dit document geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om invulling te geven aan hun wettelijke zorgplicht. René Jansen, voorzitter van de Ksa, licht het hoe en waarom toe.

Waarom een Leidraad Zorgplicht?

René Jansen: ‘In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben. Wat daar precies onder wordt verstaan, is maar ten dele uitgewerkt. Wij hebben geconstateerd dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is over wat kansspelaanbieders concreet moeten en kunnen doen om invulling te geven aan hun zorgplicht. Dit resulteert in best grote verschillen. Om al deze redenen hebben we deze leidraad gemaakt. Het geeft kansspelaanbieders handvatten.’

Waar hebben we het dan concreet over?

‘Dat is afhankelijk van de vraag om welk kansspel het gaat. Voor álle kansspelen geldt: minderjarigen moeten geweerd worden. En ook voor alle kansspelen geldt: geef goede en betrouwbare informatie. Het onderwerp gokverslaving geldt vooral voor de short odds-kansspelen, dat zijn kansspelen waarbij er heel korte tijd is tussen deelname en winst of verlies. Daarvoor geldt: aanbieders moeten ingrijpen voordat een speler al zichtbaar gokproblemen heeft. Bij long odds-kansspelen, bijvoorbeeld loterijen, speelt verslaving minder een rol. Daar geldt bijvoorbeeld dat het soms lastig is een abonnement te beëindigen of om een klacht in te dienen. De Leidraad bestaat uit tien aanbevelingen, onderverdeeld in vier categorieën: informeren van spelers, toegang tot het spel of de speellocatie, verantwoordelijk aanbieden en klachten over/beëindigen van deelname. Met een schema (zie illustratie onderaan) maken we snel inzichtelijk welke aanbeveling voor welk kansspel geldt.’

Wat is de status van de Leidraad Zorgplicht?

‘Bij het toezicht door de Ksa op vergunninghouders zijn de in de wet opgenomen bepalingen en de daarop gebaseerde lagere regelgeving leidend. Die geven we in het document duidelijk aan. Behalve dat laten we in de Leidraad Zorgplicht zien hoe vergunninghouders de zorgplicht in de praktijk in kunnen vullen. Het is als het ware een duwtje in de rug om meer aandacht te besteden aan de zorgplicht.’

 

PokerCity Workshops
Pieter Salet a.k.a. 'PrinsFlip' uit Nijmegen is sinds 2009 aan PokerCity verbonden. Sinds 2017 is hij eigenaar, samen met Lars 'LarsVegas' Smeets.