De Week met Rolf & Gerthein – Week 22

Iedere week bespreken Rolf Slotboom & Gerthein Boersma op informele wijze niet alleen de pokerwereld, maar ookhun eigen beslommeringen.Op droogkomische, satirische en soms zelfs roddelachtige wijze delen zij iedere week hun opvattingen met PokerCity, door de lezer een blik te gunnen op hun ongecensureerde mailverkeer.

Elke woensdag verschijnt zo’n mail online, en de week erop de reactie van de ander.

Eerdere afleveringen: klik hier


Week 22

Boersma >>> Slotboom

Rrrrolf!

Wat denk je, zou het lukken een keertje een brief annex column te pennen zonder de woorden ‘Lex’, ‘Veldhuis’, ‘RaSZi’ en ‘-EV’ te noemen? Te laat! Hahaha. Ha.

Enfin, alles lijkt inmiddels wel gezegd te zijn over RaSZi-gate – sterker: zelfs het feit dat alles al gezegd is, is al gezegd. Om die reden ga ik ook niet meer inhoudelijk in op de kwestie. Ik zal je dus niet vragen om uit te leggen hoe het kan dat Lex volgens de even representatieve als betrouwbare cijfertjes van PokerTableRatings significant anders (beter!) presteert op $3-$6 dan op $2-$4. Dan blijven we immers bezig; ons beider mening is gemakkelijk terug te vinden in de archieven en vrijwel alle argumenten zijn inmiddels te berde gebracht in de drie verschillende commentthreads.

Ik wilde het niet over Lex hebben, maar wel – met iets meer afstand – over de zaak zelf. Daarbij wil ik het deze week voor de verandering eens een klein beetje voor je opnemen. Want hoewel ik zelf de nodige ongezouten kritiek op je had, moet me van het hart dat ik niet alle kritiek die anderen op je hadden even terecht vond. Dat geldt ten eerste voor de veelgehoorde klacht dat je, na de eerste ‘column’, vorige week nóg een keer op de zaak inging. Een beetje een flauwe klacht, want dat is simpelweg een factor van het idee ‘briefwisseling’ dat aan deze column ten grondslag ligt. Jij begint erover, ik ga erop in… en geen mens ter wereld zal dan verwachten dat je mij het laatste woord gunt.

Dat ik daarnaast het jaloezie-argument onterecht acht, heb ik je al gezegd en noemde je al in je column. Ik ken je goed genoeg om te weten dat dit geen rol heeft gespeeld in het aansnijden van dit onderwerp. Niettemin is wat gezonde jaloezie richting Lex natuurlijk best op z’n plaats. Sinds ik op z’n twitter gelezen heb dat ie in Vegas lekker Super Mario Galaxy 2 zit te spelen met Evelyn, borrelen bij mij de afgunstgevoelens ook opm hoor. Ik bedoel: dat spel verschijnt hier pas volgende week! Overigens – tussen ons gezegd en gezwegen – vraag ik me af of Lex wel zo’n goeie Mario-speler is als hij beweert. Zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat hij dit spel in werkelijkheid slechts op één scherm speelt. Weliswaar zonder hulpsoftware, maar toch.

Een ander punt van kritiek dat ik een paar keer terug zag komen, is de speculatie dat dit hele gedoe een opzetje was. Iets dat wij in onderling overleg bekokstoofd zouden hebben, dus, of zelfs om de tafel zittend met de PokerCity-redactie. Je kunt wel zien dat de mensen die dat dachten, hier normaliter niet vaak op bezoek komen! Want zeg nou zelf: is er enige indicatie dat PokerCity in elkaar gezet wordt met iets wat lijkt op een coherente, lucide planning? Als het internet Ter Land, Ter Zee en In de lucht was, dan was PokerCity de hapsnap inmekaar geflanste bolderkar – scheuren in het papiermaché gedicht met pleisters en plakband, te krakkemikkig om de bel te halen en te lelijk om door Klaas Wilting beloond te worden met de orginaliteitsprijs*. Dat is tegelijkertijd onze charme, natuurlijk, maar het zou alle conspiracy theories in de kiem moeten smoren.

Ik gun de lezers graag een kijken in de keuken: hoe gaat het écht? Een dag – of in mijn geval: hopelijk een uur – voor publicatie legt de schrijver van de week het stuk aan de ander voor. Die kijkt het door en verandert er doorgaans niets aan, op het wissen van een enkele negatieve referentie aan zijn uiterlijk na (wie van ons beiden deze censuur pleegt laat ik in het midden, maar als hint kan ik melden dat het hierbij meestal gaat om variaties op de prozaïsche zinsnede ‘lelijke kale knar’). Vervolgens wordt het zaakje erop geknald en klaar. Een enkele keer is er kort contact over een mogelijke speciale/dubbele editie, al was dat in de laatste weken niet het geval. Ik was dus luttele uren eerder dan de lezers op de hoogte van de op handen zijnde RaSZi-gate.

Het laatste punt van kritiek dat ik niet helemaal terecht vind, is het ‘so-what?’ gehalte: het punt dat het oprakelen van Lex’ resultaten geen ‘nieuwswaarde’ zou hebben. Alleen al uit het aantal reacties blijkt het tegendeel, zou je kunnen zeggen (overigens denk ik dat dit een feit is waar Lex zelf alleen maar tevreden over kan zijn: weinig andere spelers hadden zoveel losgemaakt). Ik zeg hierbij ‘niet helemaal terecht’, omdat de nieuwswaarde ietwat getemperd wordt door het feit dat Lex zelf altijd al behoorlijk openhartig is geweest over zijn boom-bust cyclus (zoals ik in mijn vorige stuk al zei). Bovendien: zelfs als deze wetenswaardigheden de moeite van het oprakelen waard zijn, dan kun je je afvragen of jij de aangewezen persoon bent om dit te doen. Het vertroebelt de boodschap en discussie enigszins (die zich immer al gauw toespitste op speculaties over jouw motivatie).

Maar, zul je nu misschien tegenwerpen, als jij het niet doet, wie dan wel? Dat is, los van deze specifieke kwestie, een relevante vraag en een interessante discussie. Wordt er in Nederland (of zelfs daarbuiten) wel echte ‘pokerjournalistiek’ bedreven? En zo nee, moet dat? De meeste pokerwebsitevullers – mijzelf incluis – hebben helemaal niet de pretentie of ambitie om meer te doen dan pokerliefhebbers te informeren over (en waar mogelijk te amuseren met) feitjes over de nationale en internationale kaartbrigade. De enige reden dat mijn eigen stukjes soms nog wel eens een kritische bijklank hebben is omdat ik a) graag klaag en b) een fan ben van steken onder water (ofschoon liefst niet te diep).

De meeste van die sitevullers hebben niet eens een journalistieke opleiding – en als dat wel zo was, dan kun je je afvragen of ze er bij het rapporteren van bad beats en balla-stories veel aan zouden hebben. Ikzelf ben cum laude afgestudeerd als mediawetenschapper – een weetje dat ik liefst in elke column even zou aanstippen – en schreef mijn scriptie over het postmodernistische gehalte van narratieve wendingen in Hollywoodfilms rond de millenniumwisseling (helaas geen grap). Laten we het erop houden dat dit meesterwerk niet echt ter sprake komt, op het moment dat ik Huub Verdonschot vraag om Nicky Roeg twee keer hetzelfde doosje met vijf Bossche bollen te overhandigen, zodat de kijkers thuis denken dat het er in totaal tien zijn.

Zelfs jijzelf zegt in één van de reacties onder de stukken niet de Peter R. De Vries van de pokerwereld te willen zijn. Maar… als iemand die duidelijk van mening is dat de pokerwereld bepaalde dingen moet weten over haar helden, als iemand die toegeeft nauwelijks meer online te spelen en zichzelf steeds meer als commentator en minder als speler te zien, en als één van de wenige pokerwebsitevullers die af en toe nog eens een kritische vraag stelt (zie ook: Poker Inside)… als iemand die deze zeldzame (en soms zeldzaam irritante) eigenschappen verenigt, vrees ik dat je er niet onderuit komt. Als je écht wilt dat pokerjournalistiek volwassen wordt, dan ben jij de aangewezen pionier. Geloof me, ik had het ook liever anders gezien, maar zoals het spreekwoord zegt: in het land der blinds is Aas-Koning.

Dat indachtig zijn er heel wat spannender, lastiger en prangender kwesties dan RaSZi-gate, die wachten op jouw onderzoek, aanklacht en ontmaskering. Wat te denken van:

Ruiten De geldstromen! Eén door mij zeer gewaardeerde figuur in de pokerwereld (nee, niet jij!), vertelde me eens dat hij een backingsdeal afsloeg met als reden “Helaas weet ik waar dat geld vandaan komt, en daar wil ik niets mee te maken hebben!” Iedereen kent de geruchten. Witwaspraktijken? Duistere zaakjes? Procentenscams waar zelfs De OngelooflijkeC nog voor zou terugdeinzen?

Ruiten De verliezers! Nee, we gaan niet weer mieren over de vraag welke speler er nu precies in de rode cijfers schiet. Maar leg de loep eens op het ecosysteem van het poker. Mooie discussies over poker-als-denksport ten spijt, bestaan de winnende spelers toch vooral bij gratie van de figuren die het spel nog steeds bespelen als een gokkast waar af en toe een zak muntjes in wordt gegooid. Hoe loopt het met hen af? Moeten deze zorgwekkende figuren, die ondanks hun belangrijke rol in de pokereconomie constant beschimpt worden, niet tegen zichzelf worden beschermd? En hoe gaan de grote winnaars om met de wetenschap dat hun balla-lifestyle bekostigd wordt door de ellende van anderen?

Ruiten De parallelen tussen de credietcrisis en de volgens velen op handen zijnde – of zelfs al gearriveerd zijnde – pokercrunch! Moeten we de buikriem aantrekken, gaan er meer bedrijven over de kop en kunnen alleen de Chinezen ons nog redden?

Enfin, dat zijn drie onderwerpen off the top of my bald head. Stof genoeg voor bona fide, harde journalistiek (en/of tendentieuze, populistische stemmingmakerij, maar ach: daar zijn Peter R. en Alberto S. ook groot mee geworden). Te paard – of, in jouw geval, te scooter! – dus: Razende Reporter Rolf Rapporteert. Trek jij alvast die onvermijdelijke grauw-beige regenjas aan**, dan ben ik bereid om achter je aan te lopen terwijl ik een camera vasthoud. Daar heb ik immers voor doorgeleerd.

Zeker nu,

 

– Gerthein

* Hoewel ‘originaliteit’ kennelijk een rekbaar begrip is, afgaande op het deskundige oordeel van deze feestelijke politievoorlichter. Zo heb ik vaker dan ik durf toe te geven gezien hoe Wilting deze felbegeerde bokaal gunde aan een met glans van de schans schuivend carnavals clubje dat aan kwam kakken met een zogenaamde ‘Flinstones-mobiel’, terwijl dit voertuig nota bene vaker in Ter Land, Ter Zee en In de Lucht figureerde dan in The Flintstones.

** Conform Willibrord Frequin en Harry Vermeegen, maar natuurlijk vooral conform Kermit de Kikker van Sesamstraat Nieuws!

Eerdere afleveringen: klik hier

22 Comments

 1. had dit ook reeds aangegeven in reactie op Rolfs column… Een stuk waarbij bv alle pro’s van bv Stars of FT onder de loep worden genomen (desgevallend gewoon anoniem) zou mi echt nieuwswaarde hebben. Je gaat hierbij bv uit van objectieve bronnen (PTR cijfers) en kijkt hoeveel % van de pro’s de rake eigenlijk verslaat (lees de normale speler betaalt deze ook), wat hun gemiddelde winsten/verleizen zijn etc. (uiteraard steeds genuanceerd met bronvermelding).
  Het probleem dat ik vaak heb met de pokerjournalistiek en meer algemeen de pokerberichtgeving is dat deze steeds bijzonder eenzijdig is. De pokerjournalist en speler brengt quasi enkel het verhaal van de winnaar. Uiteraard begrijpelijk de pros worden gesponsord om nieuwe klanten binnen te halen (kan je moeilijk openlijk zeggen dat je nauwelijks rondkomt). De pokernieuwssites halen grotendeels inkomsten van pokersites en iedereen leest (en droomt zelf) bovendien uiteraard liever van de jonge knaap die zomaar even 100K of 1Mil shipt dan over degene die net 100K verloren heeft. Alleen krijgen er denk ik veel, door deze toch vrij eenzijdige berichtgeving, een irrealistich beeld en denkt men nogal snel te kunnen leven als god in Frankrijk van poker… Voor iedere pokerwinnaar is er echter uiteraard een verliezer. Alleen zijn de winsten van de winnaar veel beperkter dan de verliezen van de verliezer (cf. rake en desgevallend belastingen).
  De overheid van haar kant gaat te bemoederend te werk door steeds te waarschuwen voor de gevaren van poker dat een puur kansspel zou zijn…
  Uiteraard ben ik er ook van overtuigd dat on the long run skill de bovenhand haalt maar vraag me terzelfder tijd af hoeveel mensen er daadwerkelijk rijkelijk kunnen leven van hun pokerwinsten as such… Denk dat quasi iederen van de FT clan bv (mss Ivey niet te na gesproken en dan nog) een pak meer binnenhaalt via hun FT aandeel dan via Poker… en daarmee zie je uiteraard wie er echt winst haalt met poker…

 2. had dit ook reeds aangegeven in reactie op Rolfs column… Een stuk waarbij bv alle pro’s van bv Stars of FT onder de loep worden genomen (desgevallend gewoon anoniem) zou mi echt nieuwswaarde hebben. Je gaat hierbij bv uit van objectieve bronnen (PTR cijfers) en kijkt hoeveel % van de pro’s de rake eigenlijk verslaat (lees de normale speler betaalt deze ook), wat hun gemiddelde winsten/verleizen zijn etc. (uiteraard steeds genuanceerd met bronvermelding).
  Het probleem dat ik vaak heb met de pokerjournalistiek en meer algemeen de pokerberichtgeving is dat deze steeds bijzonder eenzijdig is. De pokerjournalist en speler brengt quasi enkel het verhaal van de winnaar. Uiteraard begrijpelijk de pros worden gesponsord om nieuwe klanten binnen te halen (kan je moeilijk openlijk zeggen dat je nauwelijks rondkomt). De pokernieuwssites halen grotendeels inkomsten van pokersites en iedereen leest (en droomt zelf) bovendien uiteraard liever van de jonge knaap die zomaar even 100K of 1Mil shipt dan over degene die net 100K verloren heeft. Alleen krijgen er denk ik veel, door deze toch vrij eenzijdige berichtgeving, een irrealistich beeld en denkt men nogal snel te kunnen leven als god in Frankrijk van poker… Voor iedere pokerwinnaar is er echter uiteraard een verliezer. Alleen zijn de winsten van de winnaar veel beperkter dan de verliezen van de verliezer (cf. rake en desgevallend belastingen).
  De overheid van haar kant gaat te bemoederend te werk door steeds te waarschuwen voor de gevaren van poker dat een puur kansspel zou zijn…
  Uiteraard ben ik er ook van overtuigd dat on the long run skill de bovenhand haalt maar vraag me terzelfder tijd af hoeveel mensen er daadwerkelijk rijkelijk kunnen leven van hun pokerwinsten as such… Denk dat quasi iederen van de FT clan bv (mss Ivey niet te na gesproken en dan nog) een pak meer binnenhaalt via hun FT aandeel dan via Poker… en daarmee zie je uiteraard wie er echt winst haalt met poker…

 3. @nesten1: “Het probleem dat ik vaak heb met de pokerjournalistiek en meer algemeen de pokerberichtgeving is dat deze steeds bijzonder eenzijdig is. De pokerjournalist en speler brengt quasi enkel het verhaal van de winnaar.”
  Een goed punt, wat ik gedac

 4. @nesten1: “Het probleem dat ik vaak heb met de pokerjournalistiek en meer algemeen de pokerberichtgeving is dat deze steeds bijzonder eenzijdig is. De pokerjournalist en speler brengt quasi enkel het verhaal van de winnaar.”
  Een goed punt, wat ik gedac

 5. Wat kan die man schrijven! Prachtig! Heb dit stukje al vijf keer gelezen, machtig. Tot beleid verheffen is zeker een optie: maar wat doen.
  “Want zeg nou zelf: is er enige indicatie dat PokerCity in elkaar gezet wordt met iets wat lijkt op een coherente, lucide planning? Als het internet Ter Land, Ter Zee en In de lucht was, dan was PokerCity de hapsnap inmekaar geflanste bolderkar – scheuren in het papiermaché gedicht met pleisters en plakband, te krakkemikkig om de bel te halen en te lelijk om door Klaas Wilting beloond te worden met de orginaliteitsprijs.”

 6. Wat kan die man schrijven! Prachtig! Heb dit stukje al vijf keer gelezen, machtig. Tot beleid verheffen is zeker een optie: maar wat doen.
  “Want zeg nou zelf: is er enige indicatie dat PokerCity in elkaar gezet wordt met iets wat lijkt op een coherente, lucide planning? Als het internet Ter Land, Ter Zee en In de lucht was, dan was PokerCity de hapsnap inmekaar geflanste bolderkar – scheuren in het papiermaché gedicht met pleisters en plakband, te krakkemikkig om de bel te halen en te lelijk om door Klaas Wilting beloond te worden met de orginaliteitsprijs.”

 7. Vond dit een beeldspraak die ook bij mij meer dan slechts een lichte glimlach op de lippen kreeg. 🙂
  Of Pitboss et al. zich in deze prikkelende vergelijking kunnen vinden, is natuurlijk zeer de vraag. Maar als vaste fan van “Fiets ‘m Erin” zag ikzelf de overeenkomsten direct! 😉

 8. Vond dit een beeldspraak die ook bij mij meer dan slechts een lichte glimlach op de lippen kreeg. 🙂
  Of Pitboss et al. zich in deze prikkelende vergelijking kunnen vinden, is natuurlijk zeer de vraag. Maar als vaste fan van “Fiets ‘m Erin” zag ikzelf de overeenkomsten direct! 😉

 9. Ik kan mij zeker in de vergelijking vinden Rolf. Zeker in de tijd dat GH hier nog de scepter zwaaide. Maar de man kan wel schrijven. Pfff. Aas koning briljant en eigenlijk de hele tweede helft van het stuk. Wist jij dat hij namens ons een paar dagen naar de WSOP gaat en daar een camera meeneemt?

 10. Ik kan mij zeker in de vergelijking vinden Rolf. Zeker in de tijd dat GH hier nog de scepter zwaaide. Maar de man kan wel schrijven. Pfff. Aas koning briljant en eigenlijk de hele tweede helft van het stuk. Wist jij dat hij namens ons een paar dagen naar de WSOP gaat en daar een camera meeneemt?

 11. @ Pitboss:
  Dat wist ik niet, maar dat vind ik wel goed nieuws. Zolang hij maar niet *voor* de camera gaat staan – en zolang hij zijn Rolf-outfit maar thuis laat. 😉

 12. @ Pitboss:
  Dat wist ik niet, maar dat vind ik wel goed nieuws. Zolang hij maar niet *voor* de camera gaat staan – en zolang hij zijn Rolf-outfit maar thuis laat. 😉

 13. Schrijven kunnen jullie gelukkig wel, maar daar hebben mijne heren dan gelukkig ook voor gestudeerd. Helaas jammer dat het onder het mom van “goed gejat, is beter dan slecht bedacht” moet gaan: want het Blinds Aas-Koning gezegde was natuurlijk niet van deze auteur zelf, wees eerlijk mijn waardige 2+2lezer. Ook jammer dat het toch wéér met mooi gemaskerde achteloos aangevoerde dubbelzinnigheden, over Veldhuis moet gaan. Ook jammer dat het hier om twee mensen gaat die beduidend beter kunnen schrijven dan Dhr.Slotboom zelf, mocht mijn eerste zin je anders doen vermoeden: Dhr.Boersma, toch bedankt voor het proberen Dhr.Slotboom te doen aanzetten tot het schrijven over eens andere onderwerpen. Afwachten doe ik het niet, ik zeg bij deze mijn lidmaatschap op: het zal toch ijdele hoop zijn. Zie maar zijn vervolg op uw schrijven van deze week, het zal wéér over Veldhuis gaan (sidebetje?). En de andere betere schrijver, Dhr Nesten1: weer erg bedankt voor uw mooie reaktie. Misschien is het een idee deze twee heren over de pokerjournalistiek te laten schrijven, gezien zij al wel meer inhoud en ideeen hebben laten zien.

 14. Schrijven kunnen jullie gelukkig wel, maar daar hebben mijne heren dan gelukkig ook voor gestudeerd. Helaas jammer dat het onder het mom van “goed gejat, is beter dan slecht bedacht” moet gaan: want het Blinds Aas-Koning gezegde was natuurlijk niet van deze auteur zelf, wees eerlijk mijn waardige 2+2lezer. Ook jammer dat het toch wéér met mooi gemaskerde achteloos aangevoerde dubbelzinnigheden, over Veldhuis moet gaan. Ook jammer dat het hier om twee mensen gaat die beduidend beter kunnen schrijven dan Dhr.Slotboom zelf, mocht mijn eerste zin je anders doen vermoeden: Dhr.Boersma, toch bedankt voor het proberen Dhr.Slotboom te doen aanzetten tot het schrijven over eens andere onderwerpen. Afwachten doe ik het niet, ik zeg bij deze mijn lidmaatschap op: het zal toch ijdele hoop zijn. Zie maar zijn vervolg op uw schrijven van deze week, het zal wéér over Veldhuis gaan (sidebetje?). En de andere betere schrijver, Dhr Nesten1: weer erg bedankt voor uw mooie reaktie. Misschien is het een idee deze twee heren over de pokerjournalistiek te laten schrijven, gezien zij al wel meer inhoud en ideeen hebben laten zien.

 15. @ PokerCrapp:
  Je bent een zure man! En zoals ik al vreesde: *Helemaal* niet hier om ‘inzicht te krijgen in het spelletje poker’, zoals je vorige week nog beweerde.
  Kortom, dat je je lidmaatschap opzegt: prima, hoor. Want als je alleen maar zuur / b

 16. @ PokerCrapp:
  Je bent een zure man! En zoals ik al vreesde: *Helemaal* niet hier om ‘inzicht te krijgen in het spelletje poker’, zoals je vorige week nog beweerde.
  Kortom, dat je je lidmaatschap opzegt: prima, hoor. Want als je alleen maar zuur / b

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.