Column Rolf: Een nieuwe richting

De kogel is door de kerk! Zoals jullie ongetwijfeld al hebben gelezen in het deze morgen naar alle pokerfora verstuurde persbericht: ik ben per direct toegetreden tot de Pokerbond.
 
Jarenlang heb ik vanaf de zijlijn de inspanningen bekeken van deze groep toch enigszins ‘onbekenden’ binnen het poker. En jazeker – meer dan eens was ik kritisch over wat ik zag. Kritiek die gewoonlijk viel in één van de volgende drie categorieën:
 • Er werd door de PokerBond veel gepraat, geanalyseerd, onderhandeld en ook gepubliceerd, maar het netto resultaat van al dit werk vond ik lang niet altijd imponerend. Concrete resultaten als in “dit probleem is mede door de inspanningen van de Bond vrijwel volledig opgelost” – dergelijke resultaten waren er naar mijn smaak te weinig. Of ze waren er mogelijk wel, maar dan werden ze niet juist of niet voldoende voor het voetlicht gebracht.
 • De PokerBond was gewoonlijk wel zichtbaar bij hypes, of beschikbaar voor het geven van een mening over wat volgens de mainstream media interessant zou moeten zijn. Maar bij voor pokerspelers echt belangrijke zaken (legaliteitskwestie) was vaak een stuk minder duidelijk wat de PokerBond nu precies deed, of leek men zelfs helemaal compleet afwezig (invoering van de voor pokeraars uiterst slechte wijziging van de Wet op de Kansspelbelasting in november 2008).
 • Iedere bond vertegenwoordigt een grote groep leden. Maar wie de Pokerbond nu precies vertegenwoordigt was lang niet altijd duidelijk. Immers, omdat het hier een stichting betrof en geen vereniging, was er feitelijk geen enkele vorm van mandaat van juist de spelers & belanghebbenden aan de hand waarvan de Bond zou moeten opereren. En dat vond ik geen gezonde situatie!
Nieuwe uitdaging
Al deze kritiek van mijn kant liet onverlet dat ik de doelstellingen en het belang van een sterke belangenbehartiger voor het poker wel degelijk onderschreef. Dat was al zo bij de oprichting van de PokerBond in 2006. Toen ik destijds werd benaderd om het boegbeeld van de Bond te worden was ik zeer vereerd en wilde ik dit ook graag – maar het kwam helaas net iets te vroeg in mijn carrière. Ik was onlangs Nederlands Kampioen geworden, en stond aan de vooravond van (wat ik hoopte) een glanzende internationale toernooiloopbaan. Daar paste urenlang vergaderen over soms stoffige onderwerpen natuurlijk niet bij!
 
Maar nu is dit een stuk anders. Na mijn voorgaande functies als eerst croupier, vervolgens pokerspeler en tenslotte journalist / schrijver / columnist, lijkt deze stap in de richting van politiek / lobby / vergaderwerk mij een vrij logische. En ook zeer uitdagend! Immers, het past prima binnen mijn interessesfeer, en is in lijn met zowel mijn studie Politicologie (propedeuse) als Communicatiewetenschap (bovenbouwstudie; alles afgerond behalve mijn stage & scriptie vanwege plotseling vertrek naar Wenen in 1997).
 
Belangrijker nog wel: Als je jong bent, wil je overwegend goed zijn voor jezelf – en ook ik heb in het verleden toch in de eerste plaats mijn eigen ambities willen nastreven. Maar de laatste jaren merk ik steeds meer de behoefte om voor de pokercommunity als geheel mijn bijdrage te leveren. Steeds meer maak ik mij boos of bezorgd als er weer een politicus verschijnt die meent poker in het hoekje te moeten zetten van gokspel / verslavend / bestrijden die hap! Steeds meer voel ik de onmacht als er vreemde besluiten worden genomen die vrijwel altijd slecht voor ons uitpakken, of als men komt met allerlei belastingregels die in geen enkel opzicht recht doen aan het soort spel dat wij als (al dan niet professionele) pokeraars beoefenen.

Het ja-woord
En vandaar dan ook dat ik niet veel tijd nodig had om “ja” te zeggen op het voorstel om per direct toe te treden tot de Bond. Mijn officiële functies zullen zijn:
 1. Woordvoeder van de PokerBond. Alle contacten met media, of het naar buiten brengen van onze plannen danwel verrichtingen – bij dit alles ben ik de spreekbuis.
 2. Voorzitter van een nieuw op te richten Raad van Advies. Dit heeft u al kunnen lezen in het persbericht. Juist om te zorgen dat het de pokeraars zelf zijn die ons beleid aansturen, heb ik een selectie gemaakt uit de grote live of online spelers, plus vertegenwoordigers van de diverse pokerfora. Wat heeft geleid tot een clubje van intelligente, ondernemende & kritische geesten. Het doel: om uitstijgend boven alle individuele deelbelangetjes, het Nederlandse pokerbeleid zo optimaal en zo positief mogelijk te kunnen beïnvloeden. Het zal hierbij duidelijk zijn dat ik lang niet alleen vrienden of bekenden heb benaderd. Immers, het gaat hier om breed gedragen beleid danwel beleidsintenties, en of iemand dan van Pokernews is of van PokerCity is niet zo relevant, net zo min of die persoon & ik goed door één deur zouden kunnen. Met andere woorden: met zijn allen zullen wij werken om het poker in Nederland zo sterk mogelijk op de kaart te krijgen – danwel te houden.
Sleutelpersonen verenigd
Het deed mij deugd dat ook iemand als Jordy Veenboer van Pokernews (toch niet mijn allergrootste vriend in het poker) al vrijwel direct hetzelfde zei als wat ik dacht: dat we hier strijden voor een hoger doel, dat alle persoonlijke conflictjes of irritaties overstijgt. Super dus dat hij aan boord is! Net als eigenlijk iedereen, variërend van PokerStars’ Fatima Moreira de Melo & Pieter de Korver en EverestPoker’s Koen de Bakker tot de FullTilt iconen Rob Hollink & Jorryt van Hoof. (Die weliswaar een iets meer teruggetrokken rol zal krijgen omdat hij op Malta woont, en dus minder bovenop de ontwikkelingen zit of wil zitten.)
 
En natuurlijk enkele sleutelpersonen van de leidende fora in Nederland: Pokernews (Jordy Veenboer, Frank op de Woerd, Erik de Groot), PokerCity (Mario Singels, Nicky Roeg, ikzelf), Pokerinfo (Sijbrand Maal plus twee prominente posters Ivanhoe en Joeri W), Pokercollege (Peter Dalhuijsen en woordvoerder van het proefproces Roland Willems) & Nederpoker (Jorryt van Hoof en “Redwatch” Rik Klein Entink). Een mijns inziens prachtige lijst met namen, met een overdaad aan ideeën en ervaring!
 
Waarschijnlijk al op 9 april willen wij de eerste vergadering beleggen. Dit in lijn met het beleidsplan van zes contactmomenten per jaar. We willen twee vergaderingen houden rond 1 april en 1 oktober, en daarbij rond 1 februari, 1 juni, 1 augustus en 1 december per mail de mening van de Raad polsen over specifieke onderwerpen. Waarbij we ons de vrijheid toehouden om indien er een gebeurtenis / ontwikkeling plaatsvindt met grote urgentie, dat we dan plenair of via een soort Skype conferentie samenkomen om te bepalen wat er moet gebeuren. Alles wat binnen de Bond wordt besloten of voorgesteld, zal tegelijkertijd naar buiten worden gebracht via de volgende kanalen: de site van de PokerBond zelf, en daarnaast via Pokernews, PokerCity, Pokerinfo, Pokercollege & Nederpoker.
 
Want hoewel het bekend zal zijn dat mijn banden met PokerCity of Pokerinfo net iets inniger zijn dan met bijvoorbeeld Pokernews, dit mag in geen enkel opzicht leiden tot enige voorkeursbehandeling naar wie dan ook. Allemaal samen voor het poker dus!
 
Ik zal in de tussentijd ook nog enkele heren & dames benaderen die niet zozeer zelf pokeren, maar die vanaf de buitenkant niettemin van grote invloed zijn. Ik denk daarbij aan politici, lobbyisten, wetenschappers, zakelijke vertegenwoordigers van de grote pokersites, mensen van de verslavingszorg, en de beleidsbepalers bij Holland Casino.

Let wel: de kans is groot dat sommige van deze personen niet direct zitting zullen nemen in de Raad (bijvoorbeeld omdat het voor hun zakelijke belangen niet altijd verstandig is om openbaar deel uit te maken van een dergelijk platform), maar ze zullen niettemin hun input hebben & waar mogelijk ook aanwezig zijn als spreker bij de vergaderingen.

 
Een eerste stap
Kortom: zie dit alles als een eerste stap, waarbij wij middels een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit het Nederlandse poker proberen voldoende goodwill & begrip te kweken voor onze belangen. De volgende fase zal dan zijn dat we de Pokerbond gaan omvormen tot een vereniging met leden – en waarbij u dan zelf mag beslissen op welke wijze het bestuur van de Bond zou dienen te worden ingevuld.
 
Ook nu al kunt u als buitenstaander uw mening geven. Stuur uw suggesties op welk gebied dan ook naar [email protected] – en we zullen deze input / feedback waar mogelijk proberen om te zetten in concreet beleid. Of als u denkt zelf een prima aanvulling te zijn in deze Raad van Advies, stuur dan een mailtje waarin u aangeeft wat uw kwaliteiten zijn, en in welk opzicht u toegevoegde waarde zou kunnen hebben op de huidige groep.
 
Wel een klein word of caution mijnerzijds. Hoewel ik zéér enthousiast en gedreven ben, en (denk ik althans) ook bekend sta als iemand die niet snel halfslachtig te werk gaat, moet er ook weer niet van ons worden verwacht dat we binnen pakweg een jaar of twee alle problemen rond wetgeving & belasting zomaar zullen hebben opgelost. De functie van de Pokerbond is in vele opzichten een politieke functie waar lobbyen en kneden van cruciaal belang zijn, en waar een zeer lange adem vereist is voordat er daadwerkelijk enige resultaten kunnen worden geboekt.
 
Voor mij betekent dit dat ik de eerste paar maanden vooral zal gebruiken om mij goed in te lezen in de materie, en om onze contactpersonen binnen en buiten de politiek langzaam te laten wennen aan mijn aanwezigheid. Verwacht dus vooralsnog geen revolutie maar eerder het maken van kleine voorwaartse stapjes, om zo verder te gaan op de ingeslagen weg. Met feitelijk als enige twee wijzigingen ten opzichte van vroeger dat het tempo van die stapjes misschien ietsjes hoger komt te liggen – en dat eigenlijk heel pokerend Nederland nu onderdeel zal zijn van deze tocht.
 
Ik hoop hierbij op uw vertrouwen, zowel nu alsook in de (al dan niet verre) toekomst.
PokerCity Workshops

50 Comments

 1. Japan is groot nieuws, midden oosten is groot nieuws

  om dit nou groot nieuws te noemen :-s

  Egoboost

 2. Japan is groot nieuws, midden oosten is groot nieuws

  om dit nou groot nieuws te noemen :-s

  Egoboost

 3. In de Nederlandse pokerwereld is het wel als groot nieuws te kwalificeren dat één van ‘s lands bekendste pokeraars sinds lange tijd, zich opwerpt als ‘boegbeeld’ van de Pokerbond.
  We zijn een pokernieuws site, dus dan kwalificeren we dit als groot nieuws.

  In het wereldnieuws over wat voor rampen/oorlogen dan ook, is dit uiteraard geen groot nieuws. Je maakt er zo wel een gevalletje appels/peren van Fatal.

 4. In de Nederlandse pokerwereld is het wel als groot nieuws te kwalificeren dat één van ‘s lands bekendste pokeraars sinds lange tijd, zich opwerpt als ‘boegbeeld’ van de Pokerbond.
  We zijn een pokernieuws site, dus dan kwalificeren we dit als groot nieuws.

  In het wereldnieuws over wat voor rampen/oorlogen dan ook, is dit uiteraard geen groot nieuws. Je maakt er zo wel een gevalletje appels/peren van Fatal.

 5. We hebben het hier over poker en over Rolf en voor Rolf is dit groot nieuws….. Dus gelieve ergens anders vervelend doen…

 6. We hebben het hier over poker en over Rolf en voor Rolf is dit groot nieuws….. Dus gelieve ergens anders vervelend doen…

 7. Top dat je dit gaat doen. Ik waardeer je inspanningen voor de pokerwereld!

 8. Top dat je dit gaat doen. Ik waardeer je inspanningen voor de pokerwereld!

 9. De functie van de Pokerbond is in vele opzichten een politieke functie waar lobbyen en kneden van cruciaal belang zijn, en waar een zeer lange adem vereist is voordat er daadwerkelijk enige resultaten kunnen worden geboekt.

  Vooral dat én als die resultaten dan eindelijk geboekt worden, gaan de politieke partijen natuurlijk met de eer strijken en is het moeilijk vast te stellen wat nou de invloed is van de lobby van de Pokerbond.

  De Bond an sich kan natuurlijk helemaal niets besluiten aangaande wetgeving/belasting etc, maar alleen door middel van een goede lobby de pokerspelers een dienst bewijzen.

  Mijn vertrouwen in een goede lobby is aanzienlijk gestegen met Slotboom als boegbeeld, gebackt (lol woordkeus) door een brede raad van advies. Het is zaak om te zorgen dat de pokerspelers en de politiek/HC de Pokerbond als serieuze aangelegenheid gaan zien (voor zover dat nog niet het geval was) om zo een echte gesprekspartner te kunnen worden.

  Vooral ook een realistische gesprekspartner, die uiteraard het belang van de pokerspelers in acht neemt, maar wel reëel blijft tov van de mogelijkheden qua verandering van wetgeving door de politiek. Één stapje tegelijk.

  GL Rolf

 10. De functie van de Pokerbond is in vele opzichten een politieke functie waar lobbyen en kneden van cruciaal belang zijn, en waar een zeer lange adem vereist is voordat er daadwerkelijk enige resultaten kunnen worden geboekt.

  Vooral dat én als die resultaten dan eindelijk geboekt worden, gaan de politieke partijen natuurlijk met de eer strijken en is het moeilijk vast te stellen wat nou de invloed is van de lobby van de Pokerbond.

  De Bond an sich kan natuurlijk helemaal niets besluiten aangaande wetgeving/belasting etc, maar alleen door middel van een goede lobby de pokerspelers een dienst bewijzen.

  Mijn vertrouwen in een goede lobby is aanzienlijk gestegen met Slotboom als boegbeeld, gebackt (lol woordkeus) door een brede raad van advies. Het is zaak om te zorgen dat de pokerspelers en de politiek/HC de Pokerbond als serieuze aangelegenheid gaan zien (voor zover dat nog niet het geval was) om zo een echte gesprekspartner te kunnen worden.

  Vooral ook een realistische gesprekspartner, die uiteraard het belang van de pokerspelers in acht neemt, maar wel reëel blijft tov van de mogelijkheden qua verandering van wetgeving door de politiek. Één stapje tegelijk.

  GL Rolf

 11. P.S. ook weer supermooi om te zien dat in de pokercommunoty waarin de onderlinge rivaliteit vaak groot is opeens de degens worden neergelegd als het gaat om een gezamenljik belang. Als dat niet professioneel is dan weet ik het niet meer.

 12. P.S. ook weer supermooi om te zien dat in de pokercommunoty waarin de onderlinge rivaliteit vaak groot is opeens de degens worden neergelegd als het gaat om een gezamenljik belang. Als dat niet professioneel is dan weet ik het niet meer.

 13. Ik heb er zin in Rolf, waar wij regelmatig van mening verschillen staan wij als het gaat om de weg die begaan moet worden wel op 1 lijn.

  Ik denk dat deze groep echt een goede ondersteuning kan zijn voor de PokerBond.

 14. Ik heb er zin in Rolf, waar wij regelmatig van mening verschillen staan wij als het gaat om de weg die begaan moet worden wel op 1 lijn.

  Ik denk dat deze groep echt een goede ondersteuning kan zijn voor de PokerBond.

 15. Thanks voor de aardige woorden! Dat doet mij goed. En Mooie post ook @Prins Flip. Dit zal voor mij het moeilijkste worden: geduld betrachten als zaken niet zo snel gaan als mij ‘normaal’ zou lijken, en als iets toch zo ‘obvious’ is (volgens mij althans) dat er toch niet heel lang over hoeft te worden gesoebat.

  Nou ja – we zullen het zien. 🙂

  Eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk wel een weekje later worden, aangezien er het weekeinde van de 9e een EPT plaatsvindt. Maar goed – als er iets verandert / bekend wordt horen de leden van de Raad dit natuurlijk als eersten.

 16. Thanks voor de aardige woorden! Dat doet mij goed. En Mooie post ook @Prins Flip. Dit zal voor mij het moeilijkste worden: geduld betrachten als zaken niet zo snel gaan als mij ‘normaal’ zou lijken, en als iets toch zo ‘obvious’ is (volgens mij althans) dat er toch niet heel lang over hoeft te worden gesoebat.

  Nou ja – we zullen het zien. 🙂

  Eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk wel een weekje later worden, aangezien er het weekeinde van de 9e een EPT plaatsvindt. Maar goed – als er iets verandert / bekend wordt horen de leden van de Raad dit natuurlijk als eersten.

 17. @ Zodiac:

  Precies. En zo hoort het: rivaliteit & competitie waar mogelijk, maar te allen tijde bereidheid samen te werken als het gaat om gemeenschappelijke doelen.

  @ Redwatch:

  Zo zie ik dat ook! Hoop dat we de (toch wel hooggespanne

 18. @ Zodiac:

  Precies. En zo hoort het: rivaliteit & competitie waar mogelijk, maar te allen tijde bereidheid samen te werken als het gaat om gemeenschappelijke doelen.

  @ Redwatch:

  Zo zie ik dat ook! Hoop dat we de (toch wel hooggespanne

 19. Hulde, nu al. Ik ben erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Zitten een hoop mensen bij waar ik erg veel vertrouwen in heb! GOGOGOGO!

 20. Hulde, nu al. Ik ben erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Zitten een hoop mensen bij waar ik erg veel vertrouwen in heb! GOGOGOGO!

 21. Leuk dat men hier verwacht dat de politiek zal luisteren naar de pokerbond 🙂

  Maarre, succes dan maar van mijn kant.

 22. Leuk dat men hier verwacht dat de politiek zal luisteren naar de pokerbond 🙂

  Maarre, succes dan maar van mijn kant.

 23. Ik denk Rolf dat binnen 2 jaar juist wel veel kan worden bereikt. Immers de wetgeving betreffende kansspelen zal binnen twee jaar wel worden aangepast. Hoogste zaak om daar invloed op uit te gaan oefenen.

 24. Ik denk Rolf dat binnen 2 jaar juist wel veel kan worden bereikt. Immers de wetgeving betreffende kansspelen zal binnen twee jaar wel worden aangepast. Hoogste zaak om daar invloed op uit te gaan oefenen.

 25. Krat bier dat de politiek geen enkel opmerking/idee/suggestie van welk poker gerelateerd groep mensen dan ook zal aannemen.

 26. Krat bier dat de politiek geen enkel opmerking/idee/suggestie van welk poker gerelateerd groep mensen dan ook zal aannemen.

 27. @ Fatal3rr0r:

  Dat heeft men in het verleden al *wel* gedaan, hoor – dus waarom dat nu anders zal zijn volgens jou, weet ik niet.

  Belangrijker misschien wel: kom dan met suggesties die volgens jou *wel* werken? Daar hebben we een stuk meer a

 28. @ Fatal3rr0r:

  Dat heeft men in het verleden al *wel* gedaan, hoor – dus waarom dat nu anders zal zijn volgens jou, weet ik niet.

  Belangrijker misschien wel: kom dan met suggesties die volgens jou *wel* werken? Daar hebben we een stuk meer a

 29. Nu nog een zetel bij Holland Casino in H’dorp. 😉
  Morgen is er dus geen column van je? Zou jammer zijn, kan ik niet opscheppen over hoe het zou moeten, in de koffiepauze. Succes!

 30. Nu nog een zetel bij Holland Casino in H’dorp. 😉
  Morgen is er dus geen column van je? Zou jammer zijn, kan ik niet opscheppen over hoe het zou moeten, in de koffiepauze. Succes!

 31. Rolf, welke door particuliere Organisaties aangebrachte ideeen zijn door de politiek in de wet verwerkt m.b.t poker?

 32. Rolf, welke door particuliere Organisaties aangebrachte ideeen zijn door de politiek in de wet verwerkt m.b.t poker?

 33. @fatal, jij weet natuurlijk net zo goed als ieder ander, dat wanneer de politiek zijn keuzes moet maken er geinformeerd wordt bij ‘experts’ En ja, de pokerbond zou, met voldoende draagvlak best 1 van die partners kunnen zijn..
  Verder verwacht ik, wanne

 34. @fatal, jij weet natuurlijk net zo goed als ieder ander, dat wanneer de politiek zijn keuzes moet maken er geinformeerd wordt bij ‘experts’ En ja, de pokerbond zou, met voldoende draagvlak best 1 van die partners kunnen zijn..
  Verder verwacht ik, wanne

 35. @Fatal: Ik denk dat Rolf bedoeld dat bepaalde politieke personen/partijen reeds standpunten hebben overgenomen van mensen uit de pokerscene. Dat deze nog niet in wetgeving is opgenomen klopt, maar de wetgeving moet ook nog worden aangepast.

 36. @Fatal: Ik denk dat Rolf bedoeld dat bepaalde politieke personen/partijen reeds standpunten hebben overgenomen van mensen uit de pokerscene. Dat deze nog niet in wetgeving is opgenomen klopt, maar de wetgeving moet ook nog worden aangepast.

 37. Beste Fatal:

  De Pokerbond zit al enige jaren om de tafel met de politiek. Sterker: zit aan bij alle belangrijke gesprekken. Nu is nooit precies aan te geven welk gedeelte van de beslissingen nu daadwerkelijk de input / impact / invloed is van deze Bond. En zeker: ook mijn eigen kritiek is / was altijd dat er te weinig daadwerkelijk resultaat was van al deze gesprekken. Maar dat het resultaat meer is dan de 0 die het volgens jou is, dat lijkt mij evident.

  Weet ook niet waarom je nu ineens van ‘particuliere organisaties’ rept? Of waarom je insteek uberhaupt zo negatief is? Immers, is iets sowieso niet beter dan niets?

  @ Janner:

  Haha. Eerst maar eens focussen op de taak die nu voor ons ligt, met de Pokerbond. Dat wordt namelijk al zwaar & tijdrovend genoeg! 🙂

 38. Beste Fatal:

  De Pokerbond zit al enige jaren om de tafel met de politiek. Sterker: zit aan bij alle belangrijke gesprekken. Nu is nooit precies aan te geven welk gedeelte van de beslissingen nu daadwerkelijk de input / impact / invloed is van deze Bond. En zeker: ook mijn eigen kritiek is / was altijd dat er te weinig daadwerkelijk resultaat was van al deze gesprekken. Maar dat het resultaat meer is dan de 0 die het volgens jou is, dat lijkt mij evident.

  Weet ook niet waarom je nu ineens van ‘particuliere organisaties’ rept? Of waarom je insteek uberhaupt zo negatief is? Immers, is iets sowieso niet beter dan niets?

  @ Janner:

  Haha. Eerst maar eens focussen op de taak die nu voor ons ligt, met de Pokerbond. Dat wordt namelijk al zwaar & tijdrovend genoeg! 🙂

 39. Lees: invloeden van buitenaf.

  Je goede bedoelingen ten spijt denk ik dat het verspilde moeite is.

  Maar ik ben niet geheel azijn aan het pissen, ook ik hoop dat je een meerwaarde kan betekenen voor het Nederlandsche Poker.

 40. Lees: invloeden van buitenaf.

  Je goede bedoelingen ten spijt denk ik dat het verspilde moeite is.

  Maar ik ben niet geheel azijn aan het pissen, ook ik hoop dat je een meerwaarde kan betekenen voor het Nederlandsche Poker.

 41. @ Fatal3rr0r:

  Verspilde moeite is nog altijd beter dan niets doen! Vandaar dus dat ik de handschoen heb opgepakt, en met mij gelukkig de absolute top van Nederland. We willen allemaal dat de situatie voor het Nederlandse poker verbetert, want het l

 42. @ Fatal3rr0r:

  Verspilde moeite is nog altijd beter dan niets doen! Vandaar dus dat ik de handschoen heb opgepakt, en met mij gelukkig de absolute top van Nederland. We willen allemaal dat de situatie voor het Nederlandse poker verbetert, want het l

 43. Ongelooflijk Fatal, heb je het nieuws al gelezen? Het werkt nu al. Teeven gaat poker vrijgeven.

 44. Ongelooflijk Fatal, heb je het nieuws al gelezen? Het werkt nu al. Teeven gaat poker vrijgeven.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.