PokerCity > Poker Nieuws > Nieuwe toernooistructuren HC, tekst & uitleg van Marcel Vonk
Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter

Nieuwe toernooistructuren HC, tekst & uitleg van Marcel Vonk

16-jan-2016 - 08:00 - Marcel Vonk
Het Holland Casino past met ingang van de Utrecht Poker Series de toernooi- en payoutstructuren aan van de landelijke Poker Series. WSOP braceletwinnaar, HC-regular en wiskundige Marcel Vonk was nauw betrokken bij de nieuwe opzet. Voor PokerCity schreef Vonk een tweeluik over de totstandkoming van de structuren. Vandaag Deel 1: toernooistructuren.

Pokerspelers klagen graag. Verrassend is dat niet: het verschil tussen winnend en verliezend pokeren zit in de kleinste details, en dus hebben we graag dat alles tot in de puntjes klopt. Soms gaat het daarbij om kleinigheden. Het licht in de speelzaal, de plaats waar de dealer de flop neerlegt, of een schudmachine die vastloopt. Soms betreffen de klachten ook serieuzere zaken.

Een probleem dat wat mij betreft in die laatste categorie valt, was het wijzigen van de toernooistructuur van het Main Event tijdens de Venlo Poker Series in juli 2015. Die structuur was vooraf te ruim gepland, en dus besloot de toernooileiding destijds om de levelduur tijdens het toernooi terug te brengen van 40/50/60 minuten naar 40 minuten voor het hele toernooi, en om een cruciaal level te schrappen. Not done, wat mij betreft, en aangezien toernooistructuren toch al mijn stokpaardje zijn, besloot ik tot het schrijven van een stuk ("Om maar met de deur in huis te vallen") op deze website. Het stuk eindigde met een oproep aan Holland Casino om eens goed te kijken naar de inzetstructuren van de Series-toernooien.

Het was alsof men gedachten kon lezen, want nog voordat mijn stukje op Pokercity gepubliceerd was, ontving ik een e-mail van Norbert Muller, voormalig pokermanager van HC en tegenwoordig verantwoordelijke voor de online-pokertoekomst van het casino. HC bleek al enige tijd plannen te hebben om de structuren voor de Series-toernooien onder handen te nemen, en ook voor Norbert was het gebeuren in Venlo aanleiding geweest om actie te ondernemen. Hij wilde graag de spelers ook inspraak geven in eventuele wijzigingen. Aangezien ik al vaker had meegewerkt aan HC-structuren, bijvoorbeeld voor de Dutch Open, vroeg Norbert me of ik een voorstel wilde doen voor betere Series-structuren. Daarnaast vroeg hij me ook de payoutstructuren voor die toernooien eens te bekijken, want ook daarmee was het nodige mis. Daarover schreef Pieter Salet van PokerCity een artikel ("Weg met die gekke payjumps! Vernieuw pay-outs HC").

De mening van de spelers
Wie klaagt, moet ook bereid zijn aan oplossingen te werken, dus ik zei Norbert dat ik graag meehielp. Daarbij gaf ik wel direct aan dat ik de structuren niet alleen volgens mijn eigen wensen zou willen maken. Het leek me belangrijk om ook de mening van een aantal spelers te vragen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe structuren ook op het nodige draagvlak in de pokergemeenschap konden rekenen.

Het is namelijk beslist niet zo dat "de perfecte structuur" bestaat; ook niet als daarbij vooraf randvoorwaarden worden gesteld aan bijvoorbeeld tijdsduur en aantal spelers.  Speelstijlen verschillen nu eenmaal. Waar een agressieve speler graag grote antes ziet, heeft een passievere speler de antes liever klein. Goede deepstackers beginnen een toernooi graag met 250 blinden; van goede shortstackers mag de gemiddelde stack snel rond de 20 of 30 blinden liggen. Voor payoutstructuren geldt hetzelfde: de ene speler heeft graag een zo groot mogelijke eerste prijs; de andere speler ziet graag een vlakke payoutstructuur met veel betaalde plaatsen.

Tijd voor een enquête, dus. Ik benaderde via mail en social media diverse spelers met de vraag of ze mee wilden werken. Niet iedereen reageerde, maar uiteindelijk kostte het toch weinig moeite om een tiental pokerspelers en -kenners bereid te vinden hun mening te geven. Mijn grote dank daarvoor aan Kees Aerts, Paul Berende, Joep van den Bijgaart, Stefan Correljé, Tobias Peters, Mark Roovers, Pieter Salet, Sikkes, Hanz de Vries, en Kenny Hallaert. Die laatste verdient een aparte eervolle vermelding, voor het delen van zijn ervaringen als toernooidirecteur in België, en voor zijn voortdurende bereidheid om te discussiëren over structuur-details.

Ik legde mijn "controlegroep" een flinke lijst vragen voor, over voorkeuren voor antes, tussenlevels, percentages betaalde spelers, de grootte van een eerste prijs, enzovoort, enzovoort. In de meeste gevallen waren de antwoorden niet verrassend, en was er weinig onenigheid over waaraan een goede structuur moet voldoen. In een aantal gevallen bleek er echter toch variatie in de meningen - daarover hieronder meer.

Bij dat alles moesten Norbert en ik natuurlijk nog rekening houden met een belangrijk feit: de ondervraagden zijn allemaal ervaren pokerspelers. Hoewel de meeste deelnemers aan HC-Seriestoernooien dat ook zijn, zijn er zeker in de toernooien met lagere buyins ook de nodige onervaren, beginnende spelers. We moesten er dus voor zorgen dat de gemaakte keuzes niet alleen in het voordeel van de "professionals" en in het nadeel van de "amateurs" zouden zijn - een gestage aanwas van beginnende spelers is immers in ieders belang, en dus wilden we ook structuren maken waarmee juist de beginners tevreden konden zijn.

Twee inzetstructuren
Voor de kwaliteit van een toernooistructuur zijn met name twee zaken van belang: de duur van de levels, en de vraag met welke stappen de blinds van level tot level toenemen. Een derde factor, de grootte van de startstack, is vooral aan het begin van het toernooi van het belang - aan het einde van het toernooi blijkt de gemiddelde stackgrootte echter bijna onafhankelijk te zijn van de startstack. (Wie meer wil weten over de wiskunde daarachter kan mijn artikel over de structuur van de Dutch Open nog eens lezen.)

Tot op zekere hoogte zijn de eerste twee factoren inwisselbaar: als bij een toernooi de levels twee keer zo lang worden gemaakt, maar de blinds nemen tussen die levels ook twee keer zo snel toe, zal er nauwelijks iets veranderen. Als na een uur de blinden van 100/200 naar 200/400 springen, is dat natuurlijk niet veel beter dan na een half uur de blinden 150/300 te maken en vervolgens na nog een half uur met blinden van 200/400 te spelen.
Omgekeerd is het in theorie dus mogelijk om één mooi, glad verloop van de blindlevels vast te leggen, en alleen in de duur van de levels (en eventueel de startstack) te variëren om een turbotoernooi of juist een mooi, rustig Main Event te maken.

Helaas blijkt dat in de praktijk niet haalbaar: om van een Main Event-structuur met levels van 40-60 minuten een turbostructuur te maken die in één dag past, moeten de levels teruggebracht worden tot 15 minuten; iets wat tot allerlei praktische bezwaren leidt. Zo zou je graag willen dat in een level iedereen tenminste één keer de big blind heeft gehad, en duren lange handen soms wel 5 minuten, waardoor de levelduur effectief heen- en weer kan springen tussen 10 minuten voor de ene tafel en 20 minuten voor de andere tafel. Om die redenen besloot ik te werken met twee verschillende basisstructuren: één voor de snelle toernooien en één voor de langere toernooien. Voor de verdere finetuning (bijvoorbeeld tussen toernooien die om 14:00 beginnen en toernooien die om 18:00 beginnen, of tussen toernooien met 70 en toernooien met 300 spelers), kan dan gevarieerd worden in de levelduur en eventueel de startstack.

Voor de langzame toernooien wordt gebruikgemaakt van een structuur waarin de blinden in 10 levels met een factor 10 toenemen - iets wat bijvoorbeeld ook in de grote EPT- en WSOP-toernooien gebeurt. Voor de snelle toernooien wordt gebruikgemaakt van een structuur waarin de blinden in 7 levels met een factor 10 toenemen. Als voorbeeld hieronder een tabel van hoe de blinden in de twee structuren toenemen van 400/800/100 naar 4000/8000/1000:

Langzaam

Snel

400/800/100

400/800/100

500/1000/100

600/1200/200

600/1200/200

800/1600/200

800/1600/200

1000/2000/300

1000/2000/300

1500/3000/400

1200/2400/300

2000/4000/500

1500/3000/400

3000/6000/500

2000/4000/500

4000/8000/1000

2500/5000/500

 

3000/6000/1000

 

4000/8000/1000

 


Deze 'blokken' worden vervolgens herhaald om de hele structuur te maken, waarbij er aan het begin en het eind van een toernooi natuurlijk wat kleine variaties zijn die te maken hebben met de voorradige chipdenominaties. Aan het  begin van de meeste toernooien zijn er bijvoorbeeld nog geen antes, en zodra deze worden ingevoerd gaan ze in eerste instantie in veelvouden van 25. Iets soortgelijks geldt aan het eind van het toernooi, wanneer er gewerkt wordt met chips van 25.000.

Inzetstructuren: de details
Vanuit de basisstructuren deed ik een voorstel voor zes standaard-inzetstructuren voor de HC-series:
  • Een langzame structuur voor een driedaags Main Event, met levels van 40/50/60 minuten en een startstack van tenminste 20k. (Eerste blinden 50/100.)
  • Een langzame structuur voor een tweedaags Main Event of groot side event, met levels van 40 minuten en een startstack van tenminste 20k. (Eerste blinden 50/100.)
  • Een snelle structuur voor een klein tweedaags side event, met levels van 30/40 minuten en een startstack van tenminste 20k. (Eerste blinden 25/50.)
  • Een snelle structuur voor een eendaags side event (starttijd 14:00) met levels van 25 minuten en een startstack van tenminste 15k. (Eerste blinden 25/50.)
  • Een snelle structuur voor een speed-event (starttijd 16:00) met levels van 20 minuten en een startstack van tenminste 15k. (Eerste blinden 25/50.)
  • Een snelle structuur voor een speed-event (starttijd 18:00) met levels van 20 minuten en een startstack van tenminste 8k. (Eerste blinden 25/50.)
Natuurlijk kan HC hiernaast nog variëren door tussenlevels toe te voegen (niet te verwijderen!), grotere startstacks te kiezen bij kleinere deelnemersvelden, langere levels te kiezen bij eerdere starttijden, enzovoort. Op die manier kan meer variatie gecreëerd worden, zodat de verschillende toernooiseries geen eenheidsworst worden. Het gaat er met name om (1) dat er op basis van deze standaardstructuren een voor de spelers herkenbaar patroon van HC-structuren ontstaat, en (2) dat alle structuren voldoen aan de minimumeisen die de meeste spelers aan een goede structuur stellen.

Een aantal gemaakte keuzes in de structuren is een kleine toelichting waard. Zo valt het waarschijnlijk op dat de snellere structuren starten met blinden van 25/50, en de langzamere met 50/100. De reden daarvoor is dat juist aan de betaalbaardere turbo-toernooien meer beginnende spelers mee zullen doen. Deze spelers hebben er vaak een voorkeur voor om met grotere stacks te beginnen, en willen juist in de eerste levels speelruimte hebben om "flopjes te kijken" en om na enkele verloren handen niet direct alle chips kwijt te zijn. Om die reden is ervoor gekozen om niet het tussenlevel 100/200 spelen, maar in plaats daarvan het level 25/50 aan het begin toe te voegen.

Omgekeerd hebben de meer ervaren spelers liever een gladdere, rustige structuur die niet begint met een stack van honderden blinden - de in het eerste level gewonnen pots zijn dan vaak niet de moeite waard ten opzichte van de stackgrootte en ten opzichte van de latere blinden. Juist in de langzame structuur wordt daarom wél het level 100/200 gebruikt, en níet het level 25/50. In België heeft Kenny Hallaert goede ervaringen met deze keuzes. Daarmee is het begin van de beide basisstructuren als volgt gekozen:

Langzaam

Snel

50/100

25/50

75/150

50/100

100/200

75/150

100/200/25

100/200/25

150/300/25

150/300/25


Antes
Een andere altijd lastige keuze is de grootte van de antes. Vroeger was het gebruikelijk om antes vrijwel altijd 10% van de blinden te laten zijn: bij blinden van 1000/2000 was er bijvoorbeeld altijd een ante van 200. Tegenwoordig wordt bij grote toernooien (EPT, WPT, WSOP) steeds vaker een ante van rond de 15% gekozen, waarbij het level 1000/2000 dus een ante van 300 krijgt. Dit is met name in het voordeel van de agressievere spelers, die veel kleine potjes oppakken en daarmee dus meer antes winnen.

HC wil graag met de tijd meegaan, en ook de spelers uit de enquête gaven aan graag wat grotere antes te zien, dus ook in de basisstructuren is gekozen voor antes die gemiddeld dichter bij de 15% dan bij de 10% liggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat al te grote antes een nadeel vormen voor de beginnende spelers, dus in bepaalde twijfelgevallen is juist de kleinere optie gekozen. Zo kiest de WSOP voor een level 1500/3000/500, en de EPT voor een level 1500/3000/400; voor de HC-toernooien is voor de tweede optie gekozen.

Een speciaal geval is het level 3000/6000. Op dat moment in het toernooi zijn meestal de chips van 100 al uit het spel gehaald, en dus is er een keuze tussen een ante van 1000 en een ante van 500 - in het eerste geval vrij groot, in het tweede geval vrij klein. Voor de langzame structuur is gekozen voor een ante van 1000: daar volgt dit level op een level 2500/5000, en is de sprong dus kleiner. Bovendien wordt deze structuur met name gebruikt voor Main Events, waaraan meer ervaren, agressieve spelers meedoen. In de snelle structuur volgt het level op 2000/4000; daarom - en om de minder ervaren spelers tegemoet te komen - is in die structuur juist voor een ante van 500 gekozen.

Het eind van de toernooien

Het grote probleem bij het opstellen van goede HC-toernooistructuren is de sluitingstijd van de casino's. De vestigingen van HC sluiten om 3 uur 's nachts, en toernooien moeten dus altijd voor die tijd afgelopen zijn. Helaas is het niet zo dat de eindtijd van een toernooi nauwkeurig valt te voorspellen. Een Main Event kan bijvoorbeeld de ene keer gemakkelijk zes levels, en daarmee zes uur, langer duren dan de andere keer.

Dit maakt het plannen erg lastig. Er moet zo gepland worden dat de langste toernooien tot grofweg half drie duren, maar dat betekent dat de gemiddelde toernooien al vroeg op de avond afgelopen zullen zijn. Dat leidt dus vaak tot "weggegooide tijd" - iets wat de structuren natuurlijk niet ten goede komt. Buitenlandse grote toernooiseries hebben dit probleem niet, omdat casino's daar vaak 24 uur open zijn. Er wordt daar dus gepland op de gemiddelde eindtijd van een toernooi, niet op de laatst mogelijke.

De oplossing voor dit probleem is een oplossing die dit seizoen ook door de EPT is ingevoerd: het korter maken van de laatste levels van een toernooi. In het geval van de EPT is dit gedaan om te voorkomen dat de online uitzendingen van de Main Events zo nu en dan tot diep in de nacht doorgaan. Wordt een bepaald laat level bereikt, dan gaat de levelduur terug van 90 naar 75 en vervolgens naar 60 en 40 minuten. De WPT doet iets soortgelijks in de heads up-fase van het toernooi. De ervaringen hiermee zijn in het algemeen goed. Doordat in deze late levels het toernooi óf al afgelopen is, óf het aantal spelers zo klein is dat er toch al meer handen per uur gespeeld kunnen worden, gaat de inkorting niet erg ten koste van het spel.

Er is daarom besloten om ditzelfde principe in de nieuwe HC-structuren te gaan gebruiken. In de driedaagse Main Eventstructuur worden op de finaledag bijvoorbeeld eerst zeven levels van een uur gespeeld. Is het toernooi dan nog niet af, dan worden drie levels van 40 minuten en verder levels van een half uur gespeeld. Groot bijkomend voordeel in het HC-geval is dat juist de langere toernooien daardoor minder lang worden, en er eerder in het toernooi dus levels toegevoegd kunnen worden. Alle spelers die de enquête hebben ingevuld waren erg te spreken over deze wijziging.

Conclusie
Ik heb mijn voorstellen voor inzet- en payoutstructuren (over de payoutstructuren lees je volgende week meer op PokerCity) in oktober voorgelegd Norbert Muller en HC-pokermanager Mario La Ferrera. De reactie was enthousiast: met ingang van 2016, dus vanaf de Utrecht Poker Series, worden de nieuwe structuren landelijk voor de Series-toernooien ingevoerd. Daarbij blijft wel de mogelijkheid tot variatie bestaan. Omdat de vestigingen verschillende wensen hebben rond aantallen deelnemers, toernooiduur en aanvangstijden, worden de structuren per serie door Norbert op maat gemaakt voor de vestigingen. Dat betekent dat, afhankelijk van bovengenoemde factoren, het aantal levels, de stackgrootte en levelduur nog kunnen toenemen. Op deze manier blijven de uitgangspunten van de structuren centraal gewaarborgd, maar blijft finetuning mogelijk.

Als een vestiging eens een Series-toernooi met een totaal andere structuur wil organiseren (bijvoorbeeld in een andere spelvorm, met langere levels, met een winner-takes-all-format, of juist met gelijke prijzen voor iedereen die in het geld komt) kan zo'n 'vrije structuur' aan Norbert en Mario worden voorgelegd. De proeftuin hiervoor zullen de wekelijkse plaatselijke toernooien zijn: als een bepaald nieuw format daar aanslaat, kan het ook zo nu en dan in de landelijke Series gebruikt gaan worden. Zo is in HC Rotterdam tijdens de wekelijks toernooien een pilot gestart voor een Progressive Knock-Outtoernooi. Vanwege de succesvolle pilot zal een dergelijk toernooi binnenkort ook in een Series worden gespeeld. Omgekeerd kunnen Norbert en Mario in speciale gevallen (denk aan de Dutch Open) ook gewijzigde structuren voorstellen met bijvoorbeeld extra levels, of langere levels dan in de standaardstructuren.

Het belangrijkste is echter dat er nu een pakket aan standaardstructuren bestaat, waarmee tegenvallers zoals vorig jaar in Venlo voorkomen kunnen worden. Ik hoop dat de structuren een verbetering zullen blijken. Ik hoor natuurlijk graag ieders ervaringen met de nieuwe structuren; er blijft altijd ruimte voor verbetering!

De toernooistructuren voor de Utrecht Poker Series zijn te bekijken op de website van het Holland Casino. Volgende week zaterdag Deel II van deze miniserie en dan gaat het over de payoutstructuren.
 

REACTIES OP HET NIEUWS

Top!!
16-01-16 - 09:20 - Waakzaam
Top dat hier aan gewerkt wordt, was het ook echt zat in NL(HC)!
En bij meerdaagse toernooien is het ook echt belangrijk dat er iedere dag tot rond 02.30 uur doorgespeeld wordt, daardoor krijg je zoveel mogelijk speelruimte!
16-01-16 - 12:03 - Captain
Marcel, hartelijk dank voor jouw inzet in deze. Als ik zie wie he geconsulteerd hebt dan moet dit een forse vooruitgang zijn voor elke pokerspeler. Dank!
16-01-16 - 13:23 - z0di@c
Top dat je dit gedaan hebt Marcel! Mag ik nog wel een lans breken voor het toevoegen van 1200/2400 aan de snelle structuur? De ervaring leert mij dat de verdubbeling van 1k/2k via 1.5k/3k naar 2k/4k in die desbetreffende fase echt huge is. Dat tussenlevel zou ik op de een of andere manier nog heel graag willen zien.
Voor de rest super! Fijn dat je ook die payouts onder handen genomen hebt, benieuwd daarnaar.
16-01-16 - 13:52 - KaleGozer
dat tussenlevel heb je nu ook al in de grote toernooien tussen 1-2k en 1,5-3k. Ik zie niet zo gek veel verandering. Ik denk ook niet dat dat mogelijk is, omdat de beperkende factor tijd is.
Ik ben wel benieuwd naar de veranderingen in de pay-out structuur.
Bedankt dat hier eens naar gekeken is Marcel!
16-01-16 - 14:59 - paulv
Geweldig Marcel ! Grote grote complimenten, ook vanwege de ruime opzet voor diverse toernooien en starttijden. Wel hoop ik dat met pay out minder rekening worden gehouden met de wens veel geld voor 1e prijs. Hopelijk lijkt het op draadje over payout die door Pieter was geplaatst. Voor mij ook absoluut niet meer dan 10% in het geld. Indien meer grote groep "aan het eind" gewoon dubbel buy in terug. Pay jumps meer richting finale table en dan HELE final table laten profiteren voor deze prestatie en niet alleen de top 3. Dus zo ver mogelijk wegblijven van Pokerstars ...
16-01-16 - 15:00 - Macboy
GE-WEL-DIG, zat er aan te komen maar zo tof dat het nu allemaal van start gaat. Ik, en met mij vele anderen, spelen met name de side events turbostructuren en deze wijzigingen komen ook deze groep spelers ten goede. Many thanks!
16-01-16 - 16:03 - FysioTim
TOP. Goed gedaan.
16-01-16 - 16:45 - leon58leon
Zo op het eerste oog prima veranderingen. Denk dat zoals Yori al zei er in de turbo versie wat tussenlevels bij kunnen. Zou het persoonlijk wel waarderen als T2400 (of T5000) en T10000 worden toegevoegd.
Zie dat er voor de UPS 550 is gekozen voor een structuur zonder tussenlevels. Hier moeten ook echt zeker T500/1000/5000/10000 worden toegevoed want dit is echt totaal onacceptabel voor een deepstacked (gaat gewoon een zieke crapshoot worden gok ik). Hoop dat dit nog veranderd kan worden.
19-01-16 - 18:49 - Woutair
Prachtig resultaat Marcel, de structuren zien er goed uit, de payoutstructuren zijn ook aantrekkelijker om beginnende spelers langer in het circuit te houden omdat ze meer kans hebben om minimaal hun buy-in terug te verdienen.
(Wel triest dat een miljoenenbedrijf zelf niet iemand heeft om alle bestaande structuren van gerenommeerde toernooiseries naast elkaar te leggen en daaruit een goede structuur te ontwikkelen, zo moeilijk is dat toch niet, 1 dagje studie en klaar is Kees)
20-01-16 - 18:51 - Sjef Van Oekel
Reageer op het nieuws - Meld je aan met je Forum Login gegevens
Forum Username:
Wachtwoord:
Nog geen Forum Account? Wordt dan nu lid! >>


OVERIG POKER NIEUWS