PokerCity > Poker Nieuws > Nieuwe payoutstructuren HC, tekst & uitleg van Marcel Vonk
Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter

Nieuwe payoutstructuren HC, tekst & uitleg van Marcel Vonk

23-jan-2016 - 08:00 - Marcel Vonk
Het Holland Casino past met ingang van de Utrecht Poker Series de toernooi- en payoutstructuren aan van de landelijke Poker Series. WSOP braceletwinnaar Marcel Vonk was nauw betrokken bij de nieuwe opzet. Voor PokerCity schreef hij een tweeluik over de totstandkoming van de structuren. Vandaag Deel 2: payoutstructuren.

Deel 1 over toernooistructuren lees je hier >>>

Op de bestaande payoutstructuren voor de HC-seriestoernooien was ook het een en ander aan te merken. De grootste doorn in het oog van veel spelers (zie bijvoorbeeld dit artikel van Pieter Salet) was het feit dat de payjumps niet altijd toenemen. Bij de Dutch Open van 2014 kreeg de nummer 9, Freerk Post, bijvoorbeeld €5557; de nummer 8, Alexander van Eerden, €8136, en de nummer 7, Mark Roovers, €9923. De eerste payjump is €2579; de volgende €1787. Bijna alle spelers zijn het erover eens dat in een goede uitbetalingsstructuur niet alleen de prijzen, maar ook de verschillen tussen de prijzen zouden moeten toenemen.

Hoog tijd dus om ook die structuren eens onder handen te nemen. Daarbij kon meteen mooi een aantal andere vragen worden meegenomen. Hoe groot moet bijvoorbeeld de kleinste prijs in een toernooi zijn? Dat die prijs groter moet zijn dan de buyin, daar zijn veel spelers het over eens, maar hoeveel groter? De ene speler is tevreden als hij of zij de buyin eruit heeft; een ander wil tenminste ook reis- en verblijfskosten terugverdienen, en een derde wil het liefst een extra buyin aan een winstgevend toernooi overhouden. Een gemiddelde dat uit de enquête naar voren kwam, en dat mooi aansluit bij de normen die de grote buitenlandse series handhaven, is dat een minimale payout rond de 1,8 buyins moet liggen.

Ook over de toename van de tweede naar de eerste prijs kan lang gediscussieerd worden. De meeste ondervraagde spelers vonden dat die toename tussen de 50% en 60% moet zijn - bij een tweede prijs van €10.000 zou de eerste prijs dus €15.000-€16.000 moeten zijn. Hierbij, en bij de vraag naar de minimale payout, speelt natuurlijk ook het Dutch Open Ticket een belangrijke rol.

De invloed van het Dutch Open Ticket
http://www.pokercity.nl/uploads/lrFoto/event1208/winnaar2.jpgHC geeft aan alle winnaars van Series-toernooien met een buyin van €200 of meer een Dutch Open Ticket ter waarde van €1590. Dat bedrag komt natuurlijk uit de totale prijzenpot. Dat heeft twee gevolgen:
  1. De effectieve toename tussen de tweede en eerste prijs is groter dan wat de payoutstructuur weergeeft
  2. Als de kleinste prijs een percentage van de netto prijzenpot is, is dit niet direct uit te drukken in een aantal buyins, omdat eerst nog het vaste bedrag van €1590 uit die pot gehaald moet worden. (Een onrealistisch voorbeeld: als de totale prijzenpot €1590 is, blijft er na aftrek van het ticket niets over, en is de kleinste prijs dus altijd €0.)
Om deze twee redenen heb ik mijn advies gebaseerd op een iets kleinere toename van 50% tussen tweede en eerste prijs; als het Dutch Open Ticket dan wordt meegerekend komt de effectieve toename vaak rond de 60% te liggen. Verder heb ik de minimale payout zo gekozen dat die bij een totale prijzenpot van €30.000 of meer altijd tenminste 1,8 maal de buyin is.

Helaas betekent dit dat bij een prijzenpot van beduidend minder dan €30.000 het Dutch Open Ticket nog altijd de payouts wat scheef trekt. Mijn oorspronkelijke advies aan HC was om de regels te veranderen, en alleen zo'n ticket toe te kennen als de prijzenpot daadwerkelijk boven de €30.000 uit kwam.

Daar wilde het casino echter niet aan: men wil graag het ticket blijven geven aan elke winnaar van een kwalificerend Series-toernooi. Wel gaat er bij het samenstellen van de series op gelet worden dat toernooien met een buyin van €200 of hoger kunnen rekenen op voldoende deelnemers om tenminste in de buurt van de grens van €30.000 te kunnen komen.

Hoeveel spelers ITM?
Een laatste belangrijke vraag rond payoutstructuren: hoeveel spelers moeten er uitbetaald worden? Ook hier is de mening in de pokergemeenschap geëvolueerd. Waar het vroeger de standaard was om de beste 10% van het veld een prijs te geven, ligt die grens tegenwoordig dichter bij de 15%. De achterliggende gedachte is dat dit beter is voor de pokereconomie: meer betaalde spelers leidt tot meer spelers (met name beginners) die nog eens terugkomen, en dus grotere toernooivelden en een wat evenwichtiger verdeling van de wereldwijde pokerbankroll over toppers, subtoppers, gemiddelde regulars, enzovoort.

De spelers die de enquête invulden, gaven ook een duidelijke voorkeur voor een wat hoger percentage aan, en dus is ervoor gekozen om een percentage van grofweg 15% aan te houden.

Verschillende payoutstructuren
Een vraag rond payoutstructuren waar tot voor kort weinig rekening mee werd gehouden, maar waar bijvoorbeeld de EPT al enige tijd mee experimenteert, en waarmee ook Kenny Hallaert in België ervaring heeft, is de vraag bij welke plaatsen er precies een payjump gemaakt moet worden. Als er bijvoorbeeld een finaletafel van 10 personen gespeeld wordt, was het tot voor kort het meest gebruikelijk om tussen de 11e en de 10e plaats een payjump te plaatsen. Het grote nadeel daarvan is dat de 11 spelers die om die payjump strijden niet eerlijk verdeeld zijn: er zal dan altijd een tafel van 5 en een tafel van 6 spelers zijn. Als er hand voor hand gespeeld wordt, zullen de spelers aan de tafel van 5 vaker de blinden moeten betalen dan die aan de tafel van 6 - iets wat natuurlijk met name voor de shortstacks een nadeel is.

Het is dus beter om de payjumps te leggen op momenten dat er aan elke tafel evenveel spelers zitten - dus bijvoorbeeld van 12 naar 11 spelers, of van 10 naar 9. Bij de EPT wordt dit zoals gezegd al gedaan; we hebben de gelegenheid gebruikt om dit ook direct voor de nieuwe HC-structuur in te voeren. Een detail daarbij is dat dit leidt tot enigszins verschillende payoutstructuren voor toernooien waarbij 9-handed of 8-handed wordt gespeeld. Bij tafels met 9 spelers kan er bijvoorbeeld geen jump van 30 naar 29 spelers worden gemaakt (twee tafels van 8 en twee van 7), maar bij tafels met 10 spelers (drie tafels van 10) kan dat wel. Er zijn dus aparte, iets verschillende payoutstructuren gemaakt voor 10-handed, 9-handed, 8-handed en (hoewel dat op dit moment bij HC nog niet voorkomt) 6-handed spel.

Bounty-toernooien
Tenslotte is het kiezen van een payoutstructuur voor een bounty-toernooi altijd een lastig probleem. Dit is vooral het geval bij de tegenwoordig populaire toernooien met een grote bounty van 50% van de netto buyin. Voor een €440-toernooi waarbij €200 in de prijzenpot gaat en €200 voor de bounty gereserveerd wordt, is de grote vraag bijvoorbeeld: hoe groot moet de minimale payout zijn?

We kunnen weer de grens van 1,8 buyins aanhouden, maar moet dat dan 1,8 maal €200 of 1,8 maal €400 zijn? In het eerste geval komt de payout van €360 uit onder het totaal betaalde bedrag van €440; iets wat veel spelers vervelend vinden. In het tweede geval drukken de prijzen van €720 enorm op de totale prijzenpot, waar elke speler immers maar €200 in heeft ingelegd. De hoogste prijzen zullen daarmee heel klein worden, en ook daar zijn spelers vaak niet tevreden mee.

Voor dergelijke bountytoernooien is het daarom het best een aparte payoutstructuur te maken. Ik heb een structuur voorgesteld waarin de minimale payout grofweg 2,3 maal de netto buyin is; in het voorbeeld hierboven dus €460. Daarbij krijgt iedere speler die in het geld komt tenminste zijn buyin terug (en vaak ruim, als we er rekening mee houden dat bijna iedereen die in het geld komt wel tenminste één bounty geïnd zal hebben), en blijft er toch nog voldoende over om de hoogste prijzen acceptabel te houden.

Al met al heeft HC dus acht nieuwe payoutstructuren aangeleverd gekregen: structuren met een minimum payout van grofweg 1,8  en grofweg 2,3 maal, en elk van deze voor 10-, 9-, 8- en 6-handed spel.

Payoutstructuren: een voorbeeld

Voor de wiskundeliefhebbers: de drie eisen die we aan een goede payout stellen (15% van de spelers betaald; grofweg 1,8x of 2,3x als minimumpayout, en een toename van 50% tussen prijs 2 en prijs 1) kunnen gebruikt worden om exact een kwadratische payouttoename vast te leggen. Die payoutschaal zorgt ervoor dat niet alleen de prijzen toenemen, maar dat die toenames zelf ook steeds groter worden. Daarmee wordt dus ook die doorn in het oog van de spelers verwijderd.

Als voorbeeld van de structuur waar dit alles toe leidt, staat hieronder in een tabel de payoutstructuur van de Dutch Open van 2014 (met 135 deelnemers) zoals die in werkelijkheid was, en de structuur zoals die geweest zou zijn als het nieuwe model gebruikt was:

Plaats

Dutch Open 2014

Nieuwe structuur

1

€55.566,-

46.855,-

2

€33.737,-

31.177,-

3

€20.837,-

21.890,-

4

€16.372,-

16.114,-

5

€14.090,-

12.363,-

6

€11.907,-

9.843,-

7

€9.923,-

8.057,-

8

€8.136,-

6.767,-

9

€5.557,-

5.735,-

10

€4.465,-

4.902,-

11

€3.175,-

4.902,-

12

€3.175,-

4.167,-

13

€3.175,-

4.167,-

14

€2.778,-

3.513,-

15

€2.778,-

3.513,-

16

€2.778,-

2.897,-

17

 

2.897,-

18

 

2.897,-

19

 

2.897,-


De nieuwe structuur is, zoals gewenst, iets vlakker: er worden wat meer spelers betaald, en de sprong van tweede naar eerste prijs is wat kleiner geworden. Met 23,6% van de prijzenpot valt de eerste prijs nog ruim binnen de internationale standaarden; met 1,82 netto buyins is ook de laagste prijs de moeite waard. Dat de toenames in de prijzen nu mooi 'glad' zijn is het beste te zien in een grafiek:


 
In het blauw zien we de grillige payjumps uit de oude structuur; in het rood de gladdere payjumps uit de nieuwe.

Voor wie geïnteresseerd is in alle exacte getallen in de nieuwe payoutstructuren: de uitkomsten van het model zijn verwerkt in een nieuwe excelsheet, die je via deze onderstaande link kunt downloaden vanaf de site van het Holland Casino.

NIEUWE PAYOUTSTRUCTUREN HOLLAND CASINO


Nogmaals: Conclusie
Ik heb mijn voorstellen voor inzet- en payoutstructuren in oktober voorgelegd aan Norbert Muller en HC-pokermanager Mario La Ferrera. De reactie was enthousiast: met ingang van 2016, dus vanaf de Utrecht Poker Series, worden de nieuwe structuren landelijk voor de Series-toernooien ingevoerd. Daarbij blijft wel de mogelijkheid tot variatie bestaan. Omdat de vestigingen verschillende wensen hebben rond aantallen deelnemers, toernooiduur en aanvangstijden, worden de structuren per serie door Norbert op maat gemaakt voor de vestigingen. Dat betekent dat, afhankelijk van bovengenoemde factoren, het aantal levels, de stackgrootte en levelduur nog kunnen toenemen. Op deze manier blijven de uitgangspunten van de structuren centraal gewaarborgd, maar blijft finetuning mogelijk.

Als een vestiging eens een Series-toernooi met een totaal andere structuur wil organiseren (bijvoorbeeld in een andere spelvorm, met langere levels, met een winner-takes-all-format, of juist met gelijke prijzen voor iedereen die in het geld komt) kan zo'n 'vrije structuur' aan Norbert en Mario worden voorgelegd. De proeftuin hiervoor zullen de wekelijkse plaatselijke toernooien zijn: als een bepaald nieuw format daar aanslaat, kan het ook zo nu en dan in de landelijke Series gebruikt gaan worden. Zo is in HC Rotterdam tijdens de wekelijks toernooien een pilot gestart voor een Progressive Knock-Outtoernooi. Vanwege de succesvolle pilot zal een dergelijk toernooi binnenkort ook in een Series worden gespeeld. Omgekeerd kunnen Norbert en Mario in speciale gevallen (denk aan de Dutch Open) ook gewijzigde structuren voorstellen met bijvoorbeeld extra levels, of langere levels dan in de standaardstructuren.

Het belangrijkste is echter dat er nu een pakket aan standaardstructuren bestaat, waarmee tegenvallers zoals vorig jaar in Venlo voorkomen kunnen worden. Ik hoop dat de structuren een verbetering zullen blijken. Ik hoor natuurlijk graag ieders ervaringen met de nieuwe structuren; er blijft altijd ruimte voor verbetering!

De toernooistructuren voor de Utrecht Poker Series zijn te bekijken op de website van het Holland Casino. Vorige week verscheen Deel I over de toernooistructuren. Dat artikel kun je hier teruglezen.
 

REACTIES OP HET NIEUWS

Marcel Vonk for president! Geweldig dat dit nu al gestart gaat worden in HC en dat de missers zoals vorig jaar Venlo ons hopelijk bespaart gaan blijven. Bedankt nogmaals voor je inzet, motivatie en rekenkundige brein Marcel!
23-01-16 - 10:47 - FysioTim
Ik kan hier niet echt vrolijk van worden. Het enige dat is gebeurd is dat een grafiek rechtgetrokken wordt. Alsof dat ook maar iets boeit ? De wijzigingen zijn bijna nog slechter. Ik denk dat veel te weinig spelers zijn gevraagd wat ze echt wilden. De grootste kritiek die spelers volgens mij ALTIJD hebben gehad is de top heavy pay out. Als je na uren en uren en uren spelen eindelijk de FT hebt gehaald, gaat vaak de factor geluk steeds meer een rol spelen. Het zou fair zijn om dan het prijzengeld wat evenrediger te verdelen op de FT. Is dat gebeurd ? Nee. Sterker nog: iedereen gaat erop achteruit op de FT. Precies wat Pokerstars ook doet. 15/20% uitbetalen onderin. In plaats van dat geld gebruiken aan de FT. Daarnaast is het grootste bewijs dat de pay out structuur niet deugt als mensen deals gaan maken aan de FT bij de laatste 3/4 spelers. Wetende dat er nu vaak deals gemaakt worden: wat maakt het in godsnaam uit welke pay out je toekent als de deals bepalend zullen zijn ?? Een goede pay out zorgt ervoor dat de sprongen zodanig evenredig zijn dat een deal niet nodig is, ergo, beloon de hele FT wat meer en wat minder top heavy. Je krijgt dan het onzin argument dat buiten de FT wat minder goed wordt betaald. Maar het behalen van een FT is in pokertermen iets bijzonders. Niet het behalen van de laatste 3. De final 9 is een term (of final 10): de final table dus ! Dat de recreatieve speler meer gaat spelen bij hogere pay out onderin is ook beetje onzin. Mensen willen gewoon voorin eindigen. De teleurstelling om als 30e buiten het geld te komen is veel minder groot dan de teleurstelling 9e te worden voor een fractie van het geld bovenin. En last but not least: als je toch voor kiest om 15% uit te betalen tegen 1,8x buy in (wat ik dus wél een top voorstel vind) dan kan je ervoor kiezen om 30/40% onderin van de mensen die in het geld komen ALLEMAAL die 1,8x buy in te geven en het bespaarde geld bovenin uit te keren. Of ik nou €2700 win of €2900 of €3100 onderin is veel minder heavy dan met die besparing de laatste 19 of 20 spelers een hogere uitkering te geven. In mijn ogen is deze pay out een gemiste kans en puur een wiskundige onnodige theoretische correctie die in de praktijk amper merkbaar zou zijn. Want leg mij nou eens uit wat in het voorbeeld hiervoor 2014/2015 nou echt wezenlijk anders is voor de spelers ???
23-01-16 - 11:54 - Macboy
Voor de duidelijkheid: ik zeur niet om het zeuren. Zie mijn reactie vorige week bij de voorgestelde aanpassingen van de blinden. Maar ik voorzag toen al dat de pay out structuur gewoon door de pro spelers was bedacht. Het is duidelijk dat de recreatieve speler niet echt naar zijn mening is gevraagd, maar "we denken dat ze dat wel leuk gaan vinden". Persoonlijk ken ik echt niemand die mijn kritiek niet deelt. Iedereen die ik de afgelopen jaren heb gesproken zegt grotendeels hetzelfde.
23-01-16 - 11:58 - Macboy
Ja die 50% regel snap ik echt niet. Welke gek dat nou bedacht heeft :) dat is nou precies de reden dat deals worden gemaakt. Wat heb je nou aan de verdeling als spelers toch een deal maken bovenin? Dan kan je toch veel beter zo doen:

1. €36.000
2. €30.000
3. €25.000
4. €21.000
5. €17.000
etc

etc

Veel logischer. Niet top heavy. Iedereen profiteert. Geen deals nodig.

Volgens mij is ook echt niet naar Prins Flip geluisterd destijds.
23-01-16 - 12:06 - Macboy
Ben het helemaal met Macboy eens. Het boeit mij ook echt niet of ik nu 1000 of 1100 of 1200 krijg voor een mincash. Liever meer geld aan de finaletafel. Deals blijven er altijd wel gemaakt worden denk ik, bij de laatste 2-3 spelers. En dat vind ik ook prima. Maar zoals in het voorbeeld van de Dutchopen 2014, en de nieuwe payout, is te zien dat er dus 18.000 minder aan de finaletafel uitgekeerd wordt(met de nieuwe payout structuur). Je speelt uiteindelijk om aan de finaletafel te komen, en als je dan een x aan de laatste tafel komt, wil je ook betaalt worden.
23-01-16 - 14:28 - Pietje Puk
Dan krijg je straks de welbekende reacties dat je niet iedereen blij kan maken.... Nou ik ken serieus geen enkele speler die tevreden is met de top heavy pay out -die nu amper veranderd is. Dus vraag me echt af wie hier nu wel tevreden is. Paar regulars die misschien iets vaker in het geld zullen komen. Thats it.
23-01-16 - 14:57 - Macboy
Waarom niet gewoon alle spelers hun buyin teruggeven Macboy? Dan is het niet meer topheavy (Y)
23-01-16 - 15:29 - jappie
Waarom niet gewoon gefundeerd reageren jappie ? Of is dat te lastig.
23-01-16 - 15:40 - Macboy
Ben het helemaal met macboy eens! Blind artikel was ik overigens dik tevreden en enthousiast over
23-01-16 - 17:29 - team koen
Ik vind alles prima.
23-01-16 - 18:29 - Zonnetje30
Ik vind de pay out en de blind level structuur van marcel vonk goed ! bedankt hier voor
23-01-16 - 19:50 - Bayer™
Ik vind de payoutstructuur ook niet zo verkeerd! Meer mensen betaald is juist een voordeel voor de recreant, deze zullen hierdoor meer toernooitjes gaan spelen en dat is voor het poker alleen maar goed!
24-01-16 - 00:02 - ed1979
Het is altijd zo dat er altijd mensen zijn die er anders over denken. Ik vind het goed van Marcel dat hij wederhoor heeft gevraagd bij spelers en daarmee aan de gang is gegaan! Ook vind het een vooruitgan dat het HC geluisterd heeft naar de spelers en zich opstelde zoals een bedrijf zou moeten doen tegover zijn klanten... Dat is binnen het casino wel is anders geweest! Dit is mijn uitspraak en daar zal u het mee moeten doen! ??
24-01-16 - 00:07 - ed1979
;)
24-01-16 - 00:09 - ed1979
Oh ja stom. Door deze prachtige wijzigingen gaan recreanten eindelijk meer spelen. Dat ik dat niet door heb gehad :))

Jammer dat niemand even echt de moeite neemt om iets gefundeerder te reageren. Je kan roepen dat je het prima vindt, maar als het amper anders is dan hoe het was (in elk geval in het genoemde Dutch open voorbeeld) vraag ik me af waarom iemand in godsnaam nu meer zal gaan spelen. Dat kan sowieso geen reden zijn.

Dutch open: laatste 13 betaald: "nee ik doe niet mee kut toernooi"
Dutch open: laatste 17 betaald: "ja geweldig nu ga ik mee doen !"

Moet ik dat nu echt serieus nemen ? Of moet ik nu blij zijn als ik bij de laatste 11 gekomen ben dat de payjump nu afwezig is. Want daar zaten we met zijn allen al jaren op te wachten, die godvergeten payjump bij ongelijk aantal spelers. Och ik herinner me al die keren dat we met oneven aantal spelers aan tafel zaten en die achterlijke payjumps vervloekten ! Weg ermee !

Sorry voor het sarcasme, het is al laat ;)
24-01-16 - 00:52 - Macboy
Geeft niet hoor MacBoy kan wel tegen een beetje sarcasme. Ik denk dat er meer mensen betaald worden goed is voor het poker op zich. Geloof me dat er meer spelers zijn die de gok nog een keer wagen als ze een keer het geld hebben gehaald in een Toernooi.
Ik denk dat we er niet uit gaan komen samen, ik vind het beter om het prijzengeld geleidelijker te verdelen over meer spelers, jij niet en wil meer geld vrij maken voor de finale tafel, dat kan. Ik snap je wel maar snap ook waarom het HC tot deze payout is gekomen en ik vind het geen gek idee.
24-01-16 - 09:41 - ed1979
Ik heb niet het idee dat Macboy per sé meer geld voor de FT vrij wilt maken, alleen een andere verdeling.
De prijzen zouden wat wel minder topheavy kunnen zijn.
Persoonlijk ben ik het daar mee eens en ken veel spelers die er hetzelfde over denken.
24-01-16 - 13:52 - Sharpshooter
Ik ben het wel met macboy eens dat die extra drie payouts echt niet meer spelers gaat aantrekken.
Denk dat het argument van als een recreatieve speler een keer in het geld gaat komen volgende keer nog een keer meedoet voor main event niet zal opgaan. Voor een recreatieve speler die een keer in het main meedoet zal het even lastig blijven om in te money te komen, ook plaats 18 zal even moelijk blijven voor een recreatieve speler als plaats 15 bijvoorbeeld.
Je gaat voor de FT, daar moet je eigenlijk beloond gaan worden en niet zoals nu dat je erop achteruit gaat ten opzichte het oude systeem.
Wel wil ik zeggen blij te zijn met vonk zijn inzet en die van andere betrokkenen en dat Hc meer naar de spelers luisteren
24-01-16 - 14:34 - Crown
Ik ben er niet zo zeker van dat lagere prijzen voor meer spelers positief is voor het aantal deelnemers. Het is uiteraard niet helemaal te vergelijken maar voor de Staatsloterij Eindejaars loterij en bijv. Powerball werkt het ook zo dat een hoge of zeer hoge 1ste prijs positieve invloed heeft op het aantal deelnemers.
24-01-16 - 15:22 - WouterG
Een hogere eerste prijs werkt inderdaad aantrekkend op de spelers - vandaar dat we de prijzen aan de finaletafel niet extreem vlak wilden maken, zoals Macboy voorstelt. De internationale standaard voor toernooien als deze ligt tussen de 20% en 25%; daar is in deze structuren ook voor gekozen. (Dutch Open-voorbeeld heeft bijvoorbeeld een eerste prijs van 23.6%.)
Tegelijkertijd kun je het percentage betaalde spelers zeker niet te laag maken. Onder het stukje van Prins Flip schreef Macboy bijvoorbeeld dat hij graag 8-10% betaald zou zien. Dat betekent dat een gemiddelde speler maar eens in de 10-12 toernooien in het geld komt. De meeste beginnende spelers hebben niet de bankroll of het enthousiasme om regelmatige verliezende streaks van 10+ toernooien te doorstaan; veel beginnende spelers zullen dan dus snel afhaken. Bij 12-15% in het geld (elke 6-8 toernooien een cash voor de gemiddelde speler) is dat effect beduidend kleiner.
Op korte termijn zorgen hoge eerste prijzen dus voor veel deelnemers; op lange termijn grotere aantallen betaalde spelers. Het maken van payoutstructuren is een kwestie van zoeken naar het beste evenwicht.
24-01-16 - 15:44 - Marcel Vonk
Het gaat mij inderdaad vooral om de top heavy uitbetalingen die niemand wil. Althans ik ken echt niet één toernooispelen die dat goed vindt. Jammer dat Marcel daar niet nader op reageert. Dat is wat spelers willen. Paar pro's daargelaten. Vergelijken met een loterij snijdt wat mij betreft geen hout want Holland Casino werkt (nog) niet met een guarantee. Je weet dus van tevoren nooit wat de eerste plaats zal zijn. Pas na 4 levels of zo. Dus dat kan dus nooit een reden zijn om spelers te lokken toch ?

Dat mijn voorgestelde 8/10% er verse niet gaat komen is duidelijk. Daar heb je ook gewoon wel een punt. Toch moeten de meeste toernooispelers hun inleg betalen uit de winst van cashgames. Er zijn maar een handvol spelers die toernooi poker kunnen beaten. Dat betekent dus dat je een hele grote groep spelers die het gewoon regelmatig proberen iets ontneemt op grond van een fictieve benadering van niet bestaande toernooi pro's. Kijk bijvoorbeeld naar Paul Berende. Als het hem al niet lukt, what the fuck maakt het dan uit of je 12/15% in het geld komt ? Valt gewoon niet te beaten. En om die reden moet je daar bij de pay outs al helemaal geen rekening mee houden.

Gewoon niet goed over nagedacht en een gemiste kans. Punt.

24-01-16 - 23:00 - Macboy
Bij een toernooi met 100 man dus 10 in het geld vs 15 in het geld.
Bij een toernooi met 200 man dus 20 in het geld vs 30 in het geld.

Dat zijn écht geen redenen om toernooipoker te beaten en al helemaal niet om recreatieve spelers te trekken. Echt niet. Das puur theoretisch geneuzel.

Ik heb je echt wel hoog staan Marcel. Maar dit deugt gewoon niet. Asof je een gehandicapte man in een rolstoel een motor geeft en een joystick waarmee die eindelijk kan sturen. Leuk, maar wat de man echt wilde was gewoon weer zelf kunnen lopen.

Kortom: iedereen klaagt over top heavy pay outs en daar is HELEMAAL NIETS mee gedaan.
24-01-16 - 23:05 - Macboy
In het voorbeeld van de Dutch Open:
- Eerste prijs is 19% lager
- Verschil tussen prijs 1 en 2 gaat van 65% naar 50%
- Verschil tussen prijs 1 en 10 gaat van een factor 12,4 naar een factor 9,6
- Aantal betaalde spelers 19% hoger
Dat is wat de meeste mensen verstaan onder "minder top heavy". Ik snap dat je het graag nog extremer zou zien, maar HELEMAAL NIETS (met hoofdletters, nog wel) is dus wat overdreven. Net als "niet goed over nagedacht", overigens.
25-01-16 - 00:38 - Marcel Vonk
Waar ik dan wel weer benieuwd naar ben: waarom lukt het me maar niet om witregels in mijn reacties te krijgen? :)
25-01-16 - 00:39 - Marcel Vonk
Dat van die witregels is simpelweg niet aan iedereen besteed.

Slechts een select gezelschap beschikt over die mogelijkheid.
25-01-16 - 01:11 - Kracht Tonen
Ik verbaas me vooral over die payout van de (oude) blauwe grafiek en dat iemand dat dus bedacht heeft én iemand heeft besloten dat het een goede verdeling was.
Verder zal het mijn OCD zijn maar vind ik de nieuwe payout qua gladde lijn al heel stuk beter lol.
25-01-16 - 03:42 - Donneah
Het belangrijkste blijft toch gewoon dat je goed toernooipoker moet blijven spelen; dan kom je vanzelf in een of andere pay-out-structuur terecht.......
26-01-16 - 12:36 - Jackpot Johnny
Aussi Millions main event betalen nu gewoon 10,9% van het veld uit. Kijk ook hoe geleidelijk de betaling daar verder gaat. Bijna helemaal top pay out met - in mijn ogen - alleen nog een top heavy pay out.

Maar nee hoor wat ik roep is nog steeds allemaal onzin toch ? En als je dan niet echt heel inhoudelijk ingaat op mijn argumenten dan kan je me in elk geval pakken op wat in hoofdletters door mij geschreven is en ECHT NIET waar is ... heb je toch het gevoel dat je het goed hebt gedaan allemaal :)

Tja ...
27-01-16 - 07:59 - Macboy
ik lees dit artikel en de reacties nu pas, prachtige verbetering om de aantallen spelers in de toernooien op een goed peil te houden omdat beginnende spelers bij de 15% van het veld regeling "het gevoel" hebben dat ze meer kans hebben om een keer in de prijzen te komen en een gemiddelde speler kan veel toernooien spelen zonder er veel op toe te leggen. Daarmee hou je meer enthousiasme van spelers om een toernooi te spelen.
Die macboy komt over als een dreinerig kind die zijn zin niet krijgt, en hij dramt maar door met eenzijdige argumenten om zijn gelijk te krijgen door ook nog eens dat kracht bij te zetten dat hij niemand kent die het niet met hem eens is. Dat is duidelijk bij jouw vriendengroep, na een paar keer hebben ze geen zin meer jou tegen te spreken omdat ze moe worden van dat gedram!
18-03-16 - 15:17 - Sjef Van Oekel
Reageer op het nieuws - Meld je aan met je Forum Login gegevens
Forum Username:
Wachtwoord:
Nog geen Forum Account? Wordt dan nu lid! >>


OVERIG POKER NIEUWS